Chương 2 quan hệ song song

CHƯƠNG 2 - QUAN HỆ SONG SONG

CHƯƠNG 2 - QUAN HỆ SONG SONG
... PHẲNG SONG SONG 19 A Tóm tắt giáo khoa 19 B.Giải toán 22 C Bài tập rèn luyện 24 D Hướng dẫn giải 25 www.saosangsong.com.vn Chương Đường thẳng mặt phẳng Quan hệ song song §5 PHÉP CHIẾU SONG SONG 26 ... : 2 AC = AB + BC – 2AB.BC.cosB BD2 = AB2 + AD2 – 2AB.AD.cos A mà góc A góc B bù nên cosA = - cosB B C Vậy AC2 + BD2 = 2( AB2 + BC2 ) p dụng tính chất vào hình hành: A' ACC’A’ ⇒ AC 2 + A’C2 = 2( AC2 ... Hình chiếu song song hai đường thẳng song song hai đường thẳng song song trùng www.saosangsong.com.vn Chương Đường thẳng mặt phẳng Quan hệ song song 27 Tính chất : Phép chiếu song song không...
 • 33
 • 1,397
 • 28

Tài liệu CHƯƠNG II:QUAN HỆ SONG SONG pdf

Tài liệu CHƯƠNG II:QUAN HỆ SONG SONG pdf
... cắt song song với đường thẳng giao tuyến chúng song song với đường thẳng • Hai mặt phẳng song song cắt mặt phẳng hai giao tuyến song song với • Đưa mặt phẳng,dùng định lý Ta-Lét 3)Đường thẳng song ... giao tuyến đó (song song với đường thẳng d cho) *Giao tuyến cần tìm đường thẳng qua M song song với d Thường sử dụng định lý :Hai mp song song với cắt mp thứ ba hai giao tuyến song song ;hoặc a//(P),(Q) ... chứng minh hai đường thẳng song song: • Hai đường thẳng song song với đường thẳng thứ ba song song với • Ba mặt phẳng cắt theo ba giao tuyến phân biệt không đồng quy song song • Đường thẳng a nằm...
 • 11
 • 451
 • 5

Chương 2: Quan hệ

Chương 2: Quan hệ
... a đến b Ví dụ : Lấy ví dụ tổng chẵn II Quan hệ ngợc quan hệ hợp thành Quan hệ ngợc Cho R quan hệ từ tập A vào tập B Quan hệ ngợc R, đợc kí hiệu R-1 quan hệ từ tập B vào tập A đợc định nghĩa : ... đổi thành cha Ví dụ liệt kê cặp số Quan hệ hợp thành Cho quan hệ S từ A vào B quan hệ T từ B vào C Khi quan hệ hợp thành quan hệ S T quan hệ R đợc kí hiệu R = S.T đợc định nghĩa : R = {(a, c) | ... Chơng Quan hệ 34 Chứng minh bao đóng đối xứng bao đóng phản xạ quan hệ bao đóng phản xạ bao đóng đối xứng quan hệ 35 Chứng minh bao đóng bắc cầu bao đóng đối xứng bao đóng phản xạ quan hệ R quan hệ...
 • 18
 • 1,134
 • 15

Bài giảng toán rời rạc chương 2 quan hệ hai ngôi

Bài giảng toán rời rạc chương 2 quan hệ hai ngôi
... 9}, B = {1; 21 ; 28 } Xét quan hệ hai R A&B sau: aRb  “a ước b” Một ma trận biểu diễn quan hệ trên: 1 0 0 M R  21 1 1 0   28 1 0   2. 2 QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG Quan hệ R gọi quan hệ tương đương ... QUAN HỆ HAI NGÔI 2. 1 Định nghĩa 2. 2 Quan hệ tương đương 2. 3 Quan hệ thứ tự 2. 1 ĐỊNH NGHĨA a) Tích đề-các:  Tích đề-các hai tập A&B tập: A  B  {( a, b) / ... [1], [2] , [3], [4]} phân hoạch z 2. 3 QUAN HỆ THỨ TỰ Quan hệ R gọi quan hệ thứ tự có tính phản xạ, phản đối xứng bắc cầu Ví dụ Chứng tỏ quan hệ sau quan hệ thứ tự: Trên tập số thực R, xét quan hệ...
 • 21
 • 4,378
 • 0

Môn luật lao động CHƯƠNG 2: QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Môn luật lao động CHƯƠNG 2: QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
... CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Các thành phần quan hệ pháp luật lao động gồm: - Chủ thể quan hệ pháp luật lao động; - Nội dung quan hệ pháp luật lao động; - Khách thể quan hệ pháp luật lao động ... 1.Chủ thể quan hệ pháp luật lao động Chủ thể quan hệ pháp luật lao động bên tham gia quan hệ pháp luật lao động gồm: người lao động người sử dụng lao động a) Người lao động Điều 55 Hiến pháp 1992 ... việc xác lập quan hệ lao động người lao động người sử dụng lao động - Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật lao động Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật lao động kiện làm...
 • 9
 • 4,969
 • 20

bài giảng tài chính công ty nâng cao chương 2 quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận và rủi ro

bài giảng tài chính công ty nâng cao chương 2 quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận và rủi ro
... - tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro kM - tỷ suất lợi nhuận danh mục thị trường òi hệ số beta cổ phiếu i Mô hình cho danh mục đầu tư Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 27 ng th trng chng khoỏn SML Quan ... tương quan giữaTSLN chứng khoán A B Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 18 a dng hoỏ ri ro Kt hp u t cỏc CK khụng cú quan h tng quan cựng chiu hon ho gim ri ro Ri ro = Ri ro h thng + Phi h thng Ch2_TCCTNC_Rui ... Ri ro ca danh mc u t Danh mc u t gm hai chng khoỏn: p= [ WA22A + WB22B + 2WA WBABcorrAB]1 /2 đó: WA , WB - tỷ trọng chứng khoán A, B danh mục 2A , 2B - phương sai chứng khoán A, B corrAB - hệ...
 • 29
 • 119
 • 0

Toán tin chương 2 quan hệ

Toán tin  chương 2 quan hệ
... (1, 2) , (1, 3), (1, 4), (2, 2) , (2, 4), (3, 3), (4,4)} 4 Định nghĩa Quan hệ R A gọi phản xạ nếu: (a, a)  R với a  A Ví dụ Trên tập A = {1, 2, 3, 4}, quan hệ:  R1 = {(1,1), (1 ,2) , (2, 1), (2, 2) , ... 3)  R1  R2 = {(1,1), (1 ,2) , (1,4), (2, 2) , (3, 3), (4, 1), (4, 4)} phản xạ (1,1), (2, 2) , (3, 3), (4, 4)  R2  Quan hệ  Z phản xạ a  a với a Z  Quan hệ > Z không phản xạ > Quan hệ R A gọi ... nghĩa Quan hệ R A có tính bắc cầu a  A b  A c  A (a R b)  (b R c)  (a R c) Ví dụ Quan hệ R = {(1,1), (1 ,2) , (2, 1), (2, 2) , (1, 3), (2, 3)} tập A = {1, 2, 3, 4} có tính bắc cầu Quan hệ ...
 • 26
 • 55
 • 0

Bài giảng luật lao động chương 2 quan hệ pháp luật lao động

Bài giảng luật lao động  chương 2 quan hệ pháp luật lao động
... sử dụng lao động cá nhân 1 .2. 2 Khách thể quan hệ pháp luật sử dụng cung ứng lao động - Khách thể quan hệ pháp luật sử dụng cung ứng lao động sức lao động 1 .2. 3 Nội dung quan hệ pháp luật sử dụng ... 2. 1 Quan hệ pháp luật việc làm học nghề 2. 1.1 Quan hệ pháp luật việc làm Quan hệ việc làm Nhà nước người lao động Quan hệ pháp luật việc làm người sử dụng lao động người lao động Quan hệ tổ ... ứng lao động quan hệ lao động người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh 1.1 .2 Đặc điểm  Quan hệ pháp luật sử dụng cung ứng lao động...
 • 22
 • 176
 • 0

Toán rời rạc chương 2 quan hệ

Toán rời rạc chương 2 quan hệ
... University Quan h n tính ch t (1/8) a Khái ni m quan h n t p h u h n  nh ngh a Cho A1, A2, ,An t p h p M t quan h n t p m t t p c a tích A1 × A2 × × An Các t p A1, A2, ,An đ c g i mi n c a quan ... University Quan h m t t p h p tính ch t (2/ 8)  Ví d 1: Cho A = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36} t p cs c a 36 Quan h R đ c xác đ nh A quan h chia h t, a R b ch b chia h t cho a Khi ta có R = {(1 ,2) ; ... đ i s (10/18) 4 .2 Khái ni m v ph n t c c đ i, l n nh t; c c ti u, nh nh t (t) Ví d :  Trong t p A = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36},  Quan h R quan h chia h t  B ={ 2, 3, 6, 12} t p c a A, ...
 • 49
 • 48
 • 0

Xây dựng chương trình quan hệ công chúng (pr) tại công ty sông thu.doc

Xây dựng chương trình quan hệ công chúng (pr) tại công ty sông thu.doc
... gồm quan hệ thơng tin, quan hệ khách hàng, cơng việc giao dịch với khách hàng, quan hệ tuyển dụng, quan hệ cơng nghiệp, quan hệ quốc tế, quan hệ với nhà sáng chế, quản lý phát hành, quan hệ truyền ... cơng ty - Tạo uy tín, tên tuổi cơng ty thị trường nước thị trường giới, góp phần cố mối quan hệ cơng ty khách hàng 38 PHẦN 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PR TẠI CƠNG TY SƠNG THU 3.1 Căn xây dựng chương ... khả quan hệ Marketing PR - Tính chất tổ chức phát triển quan niệm PR bên tổ chức: Ví dụ tổ chức phi lợi nhuận có khuynh hướng xây dựng mối quan hệ thơng qua chương trình PR Do đó, chức quan hệ...
 • 58
 • 359
 • 5

Xây dựng chương trình quan hệ công chúng(pr) tại công ty sông thu

 Xây dựng chương trình quan hệ công chúng(pr) tại công ty sông thu
... cơng ty - Tạo uy tín, tên tuổi cơng ty thị trường nước thị trường giới, góp phần cố mối quan hệ cơng ty khách hàng 38 PHẦN 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PR TẠI CƠNG TY SƠNG THU 3.1 Căn xây dựng chương ... PR thu t ngữ “cái ơ” cho phương tiện truyền thơng, bao gồm quan hệ thơng tin, quan hệ khách hàng, cơng việc giao dịch với khách hàng, quan hệ tuyển dụng, quan hệ cơng nghiệp, quan hệ quốc tế, quan ... QUAN VỀ CƠNG TY SƠNG THU VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PR TẠI SƠNG THU 2.1 Tổng quan Cơng ty Sơng Thu Hiện cơng ty có trụ sở giao dịch hoạt động theo địa chỉ: - - Tên giao dịch nước: Cơng Ty Sơng Thu...
 • 58
 • 490
 • 2

Ôn tập Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Ôn tập Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
... chứng minh ĐT song song với MP? CH3: Nêu phương pháp chứng minh mp song song? Hướng dẫn giải sửa số tập sách giáo khoa 15p Dấu hiệu nhận biết 2đt song song, đt song song với mp, 2mp song song (sách ... N4: (7 chữ cái) Hình có 2đáy 2đa giác nằm 2mp song song có cạnh bên song song N5: (4 chữ cái) 2đt không đồng phẳng chúng …… N6: (8 chữ cái) 2mp song song cắt 1mp khác theo 2giao tuyến … với D: ... Thales Hãy phát biểu định lý Thales E Hướng dẫn nhà: Ôn tập kiến thức học chương II Làm tập trắc nghiệm Giải lại tập giải Chuẩn bị kiểm tra tiết chương II F Bổ sung sau tiết dạy: ...
 • 3
 • 2,534
 • 17

Kiểm tra Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Kiểm tra Hình học 11 chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
... cạnh AB nằm hai mặt phẳng khác Trên đường chéo AC BF ta lấy điẻm M, N cho AM = BN Mặt phẳng (P) chứa MN song song với AB cắt AD AF M', N' a) Tứ giác MNM'N' hình gì? b) Chứng minh M'N' // EC c) ... 10: Cho hình chóp S.ABCD Mp (P) cắt cạnh SA, SB, SC, SD A', B', C', D' Gọi ∆ = (SAB)∩(SCD), ∆' = (SAD)∩(SBC) Nếu (P)//∆ (P)//∆' A'B'C'D' A Hình thang B Hình bình hành C Hình chữ nhật D Hình vuông ... giao điểm đường thảng CD với mp (MNP) là: A Giao điểm NP CD B Giao điểm MN CD C Giao điểm MP CD D Trung điểm CD PHẦN 2: Tự luận (7 điểm) Cho hai hình vuông có chung cạnh AB nằm hai mặt phẳng khác...
 • 3
 • 1,249
 • 20

lý thuyết và bài tập chương quan hệ song song đầy dủ

lý thuyết và bài tập chương quan hệ song song đầy dủ
... cắt song song với mặt phẳng (Q) (P) song song với (Q) • Nếu đường thẳng d song song với mp(P) có mp(Q) chứa d song song với (P) • Hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba song song ... A song song với (P) nằm mp(Q) qua A song song với (P) • Nếu mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cắt mặt phẳng giao tuyến chúng song song với • Hai mặt phẳng song song chắn hai cát tuyến song ... theo giao tuyến song song với d • Nếu hai mặt phẳng cắt song song với đường thẳng giao tuyến chúng song song với đường thẳng • Nếu hai đường thẳng a b chéo có mặt phẳng chứa a song song với b VẤN...
 • 13
 • 1,163
 • 29

Chương II ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶTPHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.QUAN HỆ SONG SONG pot

Chương II ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶTPHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.QUAN HỆ SONG SONG pot
... lược lấy điểm M,N K cho đường thẳng MN cắt đường thẳng BC H , đường thẳng NK cắt đường thẳng CD I , đường thẳng KM cắt đường thẳng BD J Chứng minh ba điểm H,I,J A Giải thẳng hàng K Ta có J∈MK⊂(MNK)J∈BD⊂(BDC) ... Hãy cho chúng pháp chứng minh điểm thẳng hàng phân biệt II CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN GHI NHỚ Để chứng minh đường thẳng nằm mặt phẳng ta chứng minh điểm khác đường thẳng thuộc mặt phẳng Để tìm giao ... th¼ng Đo¹n th¼ng ®­ỵc biĨu diƠn bëi ®o¹n th¼ng • Hai ®­êng th¼ng song song (hc c¾t nhau) ®­ỵc biĨu diƠn bëi hai ®­êng th¼ng song song (hc c¾t nhau) • ĐiĨm A thc ®­êng th¼ng a ®­ỵc biĨu diƠn bëi...
 • 23
 • 395
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập toán rời rạc chương 2 quan hệ hai ngôibài giải toán rời rạc chương 2 quan hệbài tập chương quan hệ song song1 2 quan hệ q max t q max sông nậm lay trạm bản xáquan hệ song phươngchứng minh quan hệ song songquan hệ song song hình họckỹ năng tạo dựng quan hệ sốngtoán quan hệ song songquan hệ song song quan hệ vuông gócbài tập quan hệ song song violetbài tập về quan hệ song songchuyên đề quan hệ song songquan hệ song song trong không gianquan hệ song song khóWORLD HAPPINESS REPORT 2017Department of the Treasury Internal Revenue Service Business ExpensesVấn đề con người tự lập thân trong chủ nghĩa thực dụng mỹ khóa luận tốt nghiệpLenovo C2 POWER Quick Start Guide Lenovo K10a40C0 Controls and Basic LatinThe NIST Definition of Cloud Computingtiểu luận cao học mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả trong công tác đoàn hiện nayĐiều lệ công ty cổ phần bóng đèn Điện Quangpháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, bình luận bản ánKiến trúc hiện đại mớiHướng dẫn thiết lập thư viện trường học thân thiệnBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TẬP VẬT LÍ 10Mot tu duy hoan toan moi daniel h pinkTu duy nhu einstein scott horpe7 loai hinh thong minh thomas armstrongKhoi nguoi sang tao jack fosterTuần 1 (giáo án mầm non lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông)Một số biểu hiện của hiện tượng học trong văn học hiện sinh miền nam việt nam trước năm 1975Ngũ thường trong triết học nho giáo với việc xây dựng gia đình văn hóa ở thừa thiên huế hiện nay khóa luận tốt nghiệptriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ thừa thiên huế tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập