Tài liệu thực hành laboratory matlab

TÀI LIỆU THỰC HÀNH LABORATORY

TÀI LIỆU THỰC HÀNH LABORATORY
... Cú pháp: if Biểu thức điều kiện Lệnh thực thi end 1.4 Lệnh điều kiện vòng lặp 21 if Biểu thức điều kiện Lệnh thực thi Đk elseif Biểu thức điều kiện Lệnh thực thi Đk end Ví dụ 1.4.1 Hoán vị ... biến, • Command history: chứa danh sách câu lệnh thực thi cửa sổ dòng lệnh (command window) Người dùng nhấp đôi vào lệnh để chương trình thực lại lệnh Hoặc người dùng dùng phím mũi tên lên ... sử dụng phím tắt Ctrl+R để biến dòng chọn trở thành thích Ctrl+T để loại bỏ ký hiệu thích trước dòng thích 1.2 Phép toán, biến, vector, ma trận Để thực thi tập tin m, ta nhấn vào biểu tượng nằm...
 • 71
 • 134
 • 0

TÀI LIỆU THỰC HÀNH MATLAB

TÀI LIỆU THỰC HÀNH MATLAB
... lệnh Matlab chứa file có phần mở rộng m; file script soạn thảo Matlab Editor chương trình soạn thảo khác Để thực thi script cần gọi tên file cửa sổ dòng lệnh Matlab Hàm: Cũng đoạn lệnh Matlab ... Các hàm Matlab dùng cho toán vi phân hàm biến Bài tập 65 66 68 68 CHƯƠNG Matlab 1.1 Giới thiệu Matlab Matlab ngôn ngữ lập trình ... người sử dụng thích dùng Matlab chế độ tương tác (interactive mode) Ở chế độ này, sau gõ câu lệnh thực thi, kết in cửa sổ dòng lệnh (command window) Tuy nhiên, người dùng cần thực thi câu lệnh không...
 • 71
 • 2,430
 • 4

Tài liệu thực hành SQL

Tài liệu thực hành SQL
... Hãy thực truy vấn tạo bảng Hãy lấy tài liệu thuộc loại tài liệu “Sách” Hãy lấy tài liệu tác giả “Phạm Văn Ất” Hãy lấy tài liệu có từ khóa “Công nghệ thông tin” Hãy cập nhật thông tin tài liệu ... tin” Hãy cập nhật thông tin tài liệu có tên tài liệu “Lập trình VisualBasic” thành “Lập trình Visual Basic” Hãy thêm tài liệu Hãy xóa tài liệu có mã tài liệu = ...
 • 2
 • 395
 • 1

Tài Liệu Thực Hành VĐK PIC

Tài Liệu Thực Hành VĐK PIC
... hữu ích Hình 1.1 - PIC. TS THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN PIC Hình 1.2 - Sơ đồ nguyên lí PIC. TS THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN PIC II MÔ TẢ CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG DIP SWITCH (DIPSW) PIC. TS có đặc tính ... PORTB THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16 PHẦN II: THỰC HÀNH Bài thực hành số SỬ DỤNG PHẦN MỀM WINPIC800 TRUY CẬP CỔNG VÀO RA SỐ VÀ ĐIỀU KHIỂN LED DOẠN I MỤC ĐÍCH - Làm quen với phần mềm WinPIC800, ... ĐÀO TẠO PIC (PIC. TS) board mạch đầy đủ công cụ cho việc học tập nghiên cứu vi điều khiển PIC Microchip Sinh viên dễ dàng thực hành, kiểm tra đánh giá khả vi điều khiển PIC PIC.TS cho phép PIC giao...
 • 53
 • 668
 • 46

Tài liệu thực hành LMD_ Matrix LED

Tài liệu thực hành LMD_ Matrix LED
... Đề cương kế hoạch thực hành với KIT LMD -3- (màn hình ma trận Led) Sinh viên giáo viên hướng dẫn thực hành dựa đề cương để chuẩn bị thực hành theo Tài liệu mô tả hướng dẫn thực hành LMD Sinh viên ... cathode đèn led Các đầu vào nối với liệu điều khiển đèn led - Khối đệm Anode làm nhiệm vụ cấp nguồn dương cho nhóm led đầu Q nối đến chân A đèn led - Khối ma trận đèn led ma trân 8x8 đèn led chân ... cathode đèn led Các đầu vào nối với liệu điều khiển đèn led - Khối đệm Anode làm nhiệm vụ cấp nguồn dương cho led, nên đầu Q nối đến chân A đèn led - Khối ma trận đèn led ma trân 8x8 đèn led chân...
 • 72
 • 283
 • 5

Tai lieu thuc hanh VXL

Tai lieu thuc hanh VXL
... Delay_ms(10); //thay đổi giá trị để đếm nhanh hay chậm ( lớn chậm ) output_c(0b11111101);;//chon led chuc Output_b(so[chuc]); Delay_ms(10); //thay đổi giá trị để đếm nhanh hay chậm ( lớn chậm ) output_c(0b11111011);;//chon ... Delay_ms(10); //thay đổi giá trị để đếm nhanh hay chậm ( lớn chậm ) output_c(0b11110111);//chon led ngan Output_b(so[ngan]); Delay_ms(10); //thay đổi giá trị để đếm nhanh hay chậm ( lớn chậm ) } } } ... cách đưa xung cạnh xuống vào en=0; delay_ms(1); } void datalcd(int8 dulieu) //lệnh dùng để khai báo chữ cần hiển thị { portb=dulieu; //port b port dùng để thực thi lệnh rs=1; // mức ‘ ‘ dùng để...
 • 15
 • 226
 • 7

Tài Liệu Thực Hành Môn Thiết Kế Mạng Lan

Tài Liệu Thực Hành Môn Thiết Kế Mạng Lan
... So Page 25 vlan vlan-id global configuration mo VLAN name vlan name S1(config)#vlan 10 S1(config-vlan)#name S1(config-vlan)#vlan S1(config-vlan)#name S1(config-vlan)#vlan S1(config-vlan)#name S1(config-vlan)#vlan ... S1(config-vlan)#exit S1(config)#vlan 10 S1(config-vlan)#name S1(config-vlan)#exit S1(config)#vlan 20 S1(config-vlan)#name S1(config-vlan)#exit S1(config)#vlan 30 S1(config-vlan)#name S1(config-vlan)#exit management ... Page 28 Lab Biên So Liên Thông VLAN Page 29 1: 1: 2: Switch Xóa S1#erase startup-config Xóa file VLAN.dat S1#delete vlan.dat Kh show vlan VLAN vào VLAN S1#show vlan VLAN Name Status Ports ...
 • 42
 • 482
 • 2

TÀI LIỆU THỰC HÀNH ĐỊA LÍ

TÀI LIỆU THỰC HÀNH ĐỊA LÍ
... nghiên cứu Phan Thuận An dẫn liệu mới, đáng để suy ngẫm Xin tóm lược: Trong tư liệu Đồng Khánh Địa dư Chí lược (bản viết tay, khoảng 1886 - 1888), Đồng Khánh Ngự lãm Địa dư Chí đồ (in Tokyo 1943, ... biết: Phong Nha lúc tên đơn vị hành chánh miền núi, tương đương với cấp làng, xã miền đồng Còn sau đó, dùng địa danh để gọi tên khu hang động chỗ từ chưa có tư liệu khẳng định Theo số viết số ... sơn thọ chúng phong nha" (tức Đỉnh núi cao xếp đặn thành dãy quan đứng hàng để nhận lệnh thượng cấp) Do có số địa danh xưa nước ta lấy từ địa danh có sẵn bên Trung Hoa, nhà nghiên cứu cất công...
 • 10
 • 433
 • 0

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p18

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p18
... Trang 123 70-291 Chọn option Custom configuration VSIC Education Corporation Tài liệu dành cho học viên next Trang 124 70-291 Check vào check box VPN access Routing and remote access Tài liệu dành ... Corporation Tài liệu dành cho học viên chọn tab Dial-in chọn option Trang 122 70-291 Tài liệu dành cho học viên Thực VPN with PPTP: Tại VPN server vào Start Programs Administrative tools Routing ... 125 70-291 Tài liệu dành cho học viên Chọn Tab IP, chọn option Static address pool add nhập vào dãy IP cho VPN client, dãy Ip nên khác lớp mạng với card VPNServer, dãy IP cấp cho VPN client thực...
 • 8
 • 1,556
 • 4

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p19

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p19
... VPNserver chọn Properties VSIC Education Corporation Trang 131 70-291 VSIC Education Corporation Tài liệu dành cho học viên Trang 132 70-291 Tài liệu dành cho học viên 19 Chọn Tab security ' chọn vào ... 70-291 Tài liệu dành cho học viên 15 Double Click vào connect vừa tạo, nhập vào username password 16 Sau thực kết nối thành công, click phải vào kết nối chọn ... sau VSIC Education Corporation ấn connect chọn Trang 130 70-291 Tài liệu dành cho học viên 17 Click phải vào kết nối chọn Disconnect 18 Thực VPN with L2TP/IPSec: Trở máy VPN server vào Routing...
 • 7
 • 1,113
 • 2

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p20

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p20
... Education Corporation Trang 141 70-291 Tài liệu dành cho học viên g Nhập Policy name next h Chọn Option VPN next VSIC Education Corporation Trang 142 70-291 Tài liệu dành cho học viên i Chọn Group ... 2000 native ấn Raise VSIC Education Corporation click OK Ok Khởi động lại domain Trang 137 70-291 Tài liệu dành cho học viên Tạo user u1 u2, click phải vào user chọn Properties chọn tab Dial-in ... option Control access through remote access policy ok VSIC Education Corporation Trang 138 70-291 Tài liệu dành cho học viên Tạo group VPN add user u1 u2 vào group (chỉ cho user group VPN kết...
 • 8
 • 1,095
 • 2

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p21

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p21
... 70-291 Tài liệu dành cho học viên m Trong phần Directory nhập vào nơi lưu trữ log file VSIC Education Corporation ok Trang 145 70-291 Tài liệu dành cho học viên n Hoàn ... save setting Trang 149 70-291 Tài liệu dành cho học viên Có thể cấu hình security cho wireless VSIC Education Corporation Trang 150 70-291 VSIC Education Corporation Tài liệu dành cho học viên ... provider VSIC Education Corporation Trang 147 70-291 Tài liệu dành cho học viên Tại máy Client VPN thực lại bước từ bước10 đến bước15 lab module 10 Thực kết nối VPN user password domain PPTP L2TP/IPSec...
 • 8
 • 264
 • 1

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p22

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p22
... 70-291 Tài liệu dành cho học viên Nếu có thực lab module (bước 5L 5m)ta mở file log để xem ngày client kết nối VPN Vào ... VSIC Education Corporation Control Panel Add or Remove Programs Trang 153 70-291 15 Chọn add/remove Windows components Tài liệu dành cho học viên chọn Application server 16 Chọn Internet Information ... ASP.NET source windows 2003 VSIC Education Corporation ok ok details đường dẫn vào Trang 154 70-291 Tài liệu dành cho học viên 17 Dùng Notpad hay Word gõ nội dung web save file với tên Default.htm...
 • 7
 • 264
 • 1

Tài liệu thực hành hệ thống thông tin,công nghê thông tin ptit

Tài liệu thực hành hệ thống thông tin,công nghê thông tin ptit
... tác cho môn học Tài liệu thực hành biên soạn cho môn học sau: - Cơ sở liệu - Mạng máy tính - Quản lý mạng - Lý thuyết Hệ thống thông tin - An toàn bảo mật Hệ thống thông tin Tài liệu biên soạn ... LỜI NÓI ĐẦU Tài liệu hướng dẫn thực hành biên soạn cho môn học có yêu cầu thực hành phòng máy quản lý môn Hệ thống thông tin Mục đích tài liệu thực hành nhằm rèn luyện cho sinh ... cáo kết việc thực hành phần Thực hành nội dung nội dung 14 Bài thực hành môn Cơ sở liệu BÀI THỰC HÀNH SỐ MÔN HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU TÊN BÀI : Lấy liệu từ sở liệu MỤC ĐÍCH CỦA BÀI THỰC HÀNH : Giúp...
 • 103
 • 5,194
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thực hành newheadwaytài liệu thực hành kỹ thuật lập trìnhtài liệu thực hành tiếng trungtài liệu thực hành dịch tiếng trungtài liệu thực hành sửa chữa máy công cụtài liệu thực hành nguộitài liệu thực hành viễn thôngtài liệu thực hành mạng lantài liệu thực hành động vật họctài liệu thực hành bệnh tim mạchtài liệu thực hành autocad 2004tài liệu thực hành tin ứng dụngtài liệu thực hành sinh họctài liệu thực hành assemblytài liệu thực hành châm cứu trị liệuQuản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Chất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô viêng Chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCKhóa luận năm 2017VCU.EDU.VNCác nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhSKKN: “Một số kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh”Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộNghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)ky thuat phong chong chay no p1 6415Bài giảng công tác tư tưởngBTS3012 external alarmshuawei instruction C80216h 06 023r1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập