so tay quan ly dich hai tren cay mia

SỔ TAY QUẢN DỊCH HẠI TRÊN CÂY MÍA (version 1 0, thang 6 2011)

SỔ TAY QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY MÍA (version 1 0, thang 6 2011)
... triển Mía Đường – 6/ 2 011 1/ 46 Sổ tay quản dịch hại tổng hợp (IPM) mía Phần thứ ĐỊNH NGHĨA, NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP Định nghĩa dịch hại trồng quản dịch ... thỏ) Rệp 10 11 12 13 Thiệt hại sản lượng (%) 22-33 34,88 21- 37 >33 32 ,6 đẻ nhánh kém, >35% Thiệt hại chữ đường (%) 1, 7-3,07 0,2 -4 ,1 1,7-3,07 1, 5-2,5 brix giảm 16 ,2 86 1- 1,5 80 1, 4 -1, 8 10 0 33 22,27 ... tâm Nghiên cứu Phát triển Mía Đường – 6/ 2 011 6/ 46 Sổ tay quản dịch hại tổng hợp (IPM) mía Phần thứ ba KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI MÍA Tình hình dịch hại mía giới Mía công nghiệp sản xuất đường...
 • 47
 • 328
 • 0

GIÁO TRÌNH mô ĐUN QUẢN DỊCH hại TRÊN cây NGÔ NGHỀ TRỒNG NGÔ

GIÁO TRÌNH mô ĐUN QUẢN lý DỊCH hại TRÊN cây NGÔ NGHỀ TRỒNG NGÔ
... LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY NGÔ Mã đun: MĐ 05 Giới thiệu đun: đun quản sâu hại ngô đun chuyên môn nên bố trí sau học viên học xong chương trình môn đun 01, 02, 03, 04 Đây đun trang bị ... dụng quản dịch hại Bài 2: Sâu hại Bài 3: Bệnh hại Bài 4: Các loại dịch hại khác đun sở cho giáo viên soạn giảng để giảng dạy, tài liệu nghiên cứu học tập học viên học nghề Trồng ngô Các ... quản 88 Quản cỏ dại 88 3.1 Tác hại cỏ dại 88 3.2 Đặc điểm sinh học cỏ dại 88 3.3 Biện pháp quản cỏ dại 90 MÔ ĐUN 5: QUẢN LÝ DỊCH HẠI...
 • 97
 • 314
 • 1

giáo trình quản dịch hại trên cây hoa ly hoa loa kèn

giáo trình quản lý dịch hại trên cây hoa ly hoa loa kèn
... chương trình nghề Trồng hoa Lily, hoa Loa kèn Giáo trình giúp học viên có kiến thức, kỹ sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật dùng sản xuất hoa lily, hoa Loa kèn, nhận biết loại dịch hại hoa lily, hoa Loa ... phá gốc thân hoa Lily, hoa loa kèn mạnh, ban ngày thường nằm hốc lõm gốc thân hoa Lily , hoa Loa kèn Bọ đen thường xuất rộ phá hại hoa thời kỳ hoa Lily, hoa Loa kèn lớn nhanh Khi hoa lớn bị bọ ... hoa Lily, hoa Loa kèn Mã bài: MĐ 05-03 Mục tiêu: - Trình bày triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh hoa Lily, hoa Loa kèn - Nhận biết bệnh gây hại hoa Lily, hoa Loa kèn - Lựa chọn biện pháp quản bệnh...
 • 81
 • 230
 • 2

giáo trình mô đun quản dịch hại trên cây ngô

giáo trình mô đun quản lý dịch hại trên cây ngô
... LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY NGÔ Mã đun: MĐ 05 Giới thiệu đun: đun quản sâu hại ngô đun chuyên môn nên bố trí sau học viên học xong chương trình môn đun 01, 02, 03, 04 Đây đun trang ... Ông Nguyễn Văn Hưng MỤC LỤC MỤC LỤC MÔ ĐUN 5: QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY NGÔ Bài 1: HÓA CHẤT THƯỜNG DÙNG TRONG QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI Nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ... pháp quản 86 Quản cỏ dại 86 3.1 Tác hại cỏ dại 86 3.2 Đặc điểm sinh học cỏ dại 86 3.3 Biện pháp quản cỏ dại 88 MÔ ĐUN 5: QUẢN LÝ DỊCH...
 • 97
 • 201
 • 2

Bài giảng giải pháp quản dịch hại trên cây lạc ths phan anh thế

Bài giảng giải pháp quản lý dịch hại trên cây lạc  ths phan anh thế
... đến lạc củ non, củ già - Việc trộn phân bón lá, chất kích thích với thuốc BVTV làm tác dụng thuốc, làm bệnh nặng Về quản dịc hại Đây yếu tố định đến mất, suất, chất lượng lạc GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ... thối mốc đen lạc Bệnh thối gốc mốc đen 14 BỌ TRĨ GÂY HẠI NẶNG TRÊN GIAI ĐOẠN CÂY CON 15 SÂU XÁM, ĐỐI TƯỢNG LÀM GIẢM MẬT ĐỘ LẠC 16 GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH GIAI ĐOẠN CÂY CON NÊN xử HẠT GIỐNG ... xử Cruiser lạc bị nhiễm nấm thối gốc mốc đen 27 HIỆU ỨNG CRUISER PLUS TRÊN BỘ RỄ LẠC L26 Cruiser 28 L14 Không xử Cruiser Không xử Cruiser plus 321.5FS gì? - Là thuốc chuyên dùng xử lý...
 • 52
 • 150
 • 0

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu ứng dụng nhện nhỏ bắt mồi họ phytoseiidae để quản nhện hại trên cây rau ăn quả tại tp.hcm

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu ứng dụng nhện nhỏ bắt mồi họ phytoseiidae để quản lý nhện hại trên cây rau ăn quả tại tp.hcm
... ĐẦU 1/ Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng nhện nhỏ bắt mồi họ Phytoseiidae để quản nhện hại rau ăn Tp HCM Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Phương Thảo Cơ quan chủ tr : Viện Sinh học Nhiệt đới Thời ... bắt mồi họ Phytoseiidae để quản nhện hại rau ăn Tp HCM” Ý nghĩa tính khoa học thực tiễn: Nắm bắt thành phần nhóm nhện bắt mồi diện điều kiện tự nhiên nghiên cứu, nhân nuôi tận dụng chúng vũ ... nhện phóng thích chúng tự nhiên để trừ nhện hại thiết nghĩ vấn đề cần thiết, có ý nghĩa lớn khoa học thực tiễn Những thúc đẩy tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ứng dụng nhện nhỏ bắt mồi họ...
 • 268
 • 675
 • 6

Quản dịch hại tổng hợp trên cây chè

Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây chè
... niệm quản dịch hại tổng hợp (IPM) I - Một số khái niệm Hệ sinh thái nơng chè Thiên địch .5 Dịch hại Quản dịch hại tổng ... phận chè, gián tiếp cạnh tranh dinh dỡng với chè, gây hại cho chè Quản dịch hại tổng hợp (IPM) Là việc áp dụng tổng hợp biện pháp kỹ thuật trồng trọt, biện pháp sinh học hoá học, giúp cho chè ... khái niệm quản dịch hại tổng hợp (IPM) I - MộT số KHáI NIệM: Hệ sinh thái nơng chè Là mối quan hệ tổng hoà yếu tố nơng chè, có yếu tố sống nh (Cây trồng, cỏ dại, sinh vật có ích, có hại, sinh...
 • 29
 • 1,028
 • 13

QUẢN DỊCH hại TỔNG hợp (IPM) lúa, NGÔ và một số sâu BỆNH hại cây ăn QUẢ

QUẢN lý DỊCH hại TỔNG hợp (IPM) lúa, NGÔ và một số sâu BỆNH hại cây ăn QUẢ
... dân Quản dịch hại tổng hợp lúa, ngô xây dựng nhằm mục đích giúp cho huấn luyện viên cán khuyến nông tham khảo trình hướng dẫn lớp nông dân Quản trồng tổng hợp, quản dịch hại tổng hợp (IPM) ... KHAI MẠC, XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ NỘI QUI LỚP HỌC NÔNG DÂN VỀ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP TRÊN CÂY LÚA, NGÔ (IPM) 1.1 MỞ ĐẦU Lớp học nông dân (LND) quản dịch hại tổng hợp có kết tốt tất bước chuẩn ... huấn luyện nông dân khái niệm quản dịch hại tổng hợp 2.3 YÊU CẦU - Nông dân xác định cần thiết phải tiến hành lớp IPM lúa, ngô - Nông dân hiểu rõ quản dịch hại gì, để huấn luyện chương trình...
 • 82
 • 2,077
 • 21

Quản dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây chè

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây chè
... niệm quản dịch hại tổng hợp (IPM) I - Một số khái niệm Hệ sinh thái nơng chè Thiên địch .5 Dịch hại Quản dịch hại tổng ... phận chè, gián tiếp cạnh tranh dinh dỡng với chè, gây hại cho chè Quản dịch hại tổng hợp (IPM) Là việc áp dụng tổng hợp biện pháp kỹ thuật trồng trọt, biện pháp sinh học hoá học, giúp cho chè ... khái niệm quản dịch hại tổng hợp (IPM) I - MộT số KHáI NIệM: Hệ sinh thái nơng chè Là mối quan hệ tổng hoà yếu tố nơng chè, có yếu tố sống nh (Cây trồng, cỏ dại, sinh vật có ích, có hại, sinh...
 • 29
 • 1,141
 • 8

đánh giá tính hiệu quả của các lớp huấn luyện nông dân qua thực nghiệm (ffs) trong việc thực hiện quản dịch hại tổng hợp trên cây có múi tại việt nam

đánh giá tính hiệu quả của các lớp huấn luyện nông dân qua thực nghiệm (ffs) trong việc thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp trên cây có múi tại việt nam
... Thông tin quan nghiên cứu Tên dự án Đánh giá tính hiệu lớp huấn luyện nông dân qua thực nghiệm (FFS) việc thực quản dịch hại tổng hợp múi Việt Nam Cơ quan thực phía Việt Nam Cục Bảo vệ thực ... xuất, đầu ra, cáchoạt động đầu Tên dự án: Đánh giá tính hiệu lớp huấn luyện nông dân FFS việc thực quản dịch hại tổng hợp múi Việt Nam Cơ quan thực Việt Nam : Cục Bảo Vệ Thực Vật Tường ... 98 huấn luyện viên huấn luyện năm 2006 huấn luyện thêm 111 huấn luyện viên, tổng số 209 huấn luyện viên huấn luyện 25 II Trên 2000 nông dân kinh nghiệm đươc nâng cao trình độ IPM múi huấn...
 • 27
 • 881
 • 2

QUẢN DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) TRÊN CÂY MÍA docx

QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM) TRÊN CÂY MÍA docx
... triển Mía Đường – 6/2011 1/46 Sổ tay quản dịch hại tổng hợp (IPM) mía Phần thứ ĐỊNH NGHĨA, NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP Định nghĩa dịch hại trồng quản dịch ... nguyên đất, nước 1.2 Quản dịch hại tổng hợp gì? Quản dịch hại tổng hợp (IPM, viết tắt cụm từ tiếng Anh: Integrated Pest Management), định nghĩa hệ thống quản dịch hại mà khung cảnh cụ ... sang vụ mía Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Mía Đường – 6/2011 21/46 Sổ tay quản dịch hại tổng hợp (IPM) mía Phần thứ năm QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỊCH HẠI MÍA Ở VÙNG...
 • 47
 • 1,453
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: mot so dac diem cua cay thuc pham lien quan toi dich hai va quan ly dich hai tren dong ruongquản lý dịch hại tổng hợp ipm trên cây chèquản lý dịch hại tổng hợp ipm trên cây míaquản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúaquản lý dịch hại tổng hợp ipm trên cây lúaquản lý dịch hại tổng hợp trên cây rauquản lý dịch hại tổng hợp trên cây míaquản lý dịch hại tổng hợp ipm trên cây ngôquản lý dịch hại tổng hợp trên cây ăn quả có múiquản lý dịch hại tổng hợp trên cây có múinghiên cứu biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho lúa trên mô hình quản lý cây trồng tổng hợp icm thuộc hệ canh tác lúa ngô và lúa đậu tương nguyễn văn tuấtquản lý dịch hại tổng hợp trên cây rau cảiquản lý dịch hại tổng hợp ipm trên cây ăn quảquản lý dịch hại tổng hợp trên lúaquản lý dịch hại tổng hợp trên rauHDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa 2017 hocmaiKế toán nghiệp vụ huy động vốn và tín dụng tại NHTMCP ngoại thương việt namHDgroup 14 đề pen i vật lý thầy tùng n2 hocmai 2017HDgroup tổng hợp 10 đề pen i toán n2 thầy thưởngBIỆN PHÁP QUẢN lí đổi mới SINH HOẠT của tổ CHUYÊN môn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNGNGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nộiNGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH CHUYỂN hóa KHÍ TỔNG hợp THÀNH NHIÊN LIỆU LỎNG TRÊN hệ xúc tác co meγ al2o3THÁI độ của PHỤ HUYNH xã GIAO TIẾN GIAO THỦY NAM ĐỊNH đối với vấn đề bạo lực TRẺ EM TRONG GIA ĐèNH HIỆN NAYVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO TIẾP cận NĂNG lực TRONG dạy học GIÁO dục học ở TRƯỜNG đại học VINHXác định hàm lượng asen, nitơ tổng và clorua trong nước thải công nghiệpLỄ PHẬT đản VÀ lễ GIÁNG SINH TRONG đời SỐNG văn HÓA XÃ hội VIỆT NAMNÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắcSử dụng nguồn sử liệu địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975 ở trường trung học phổ thông tỉnh đồng thápGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456)IELTS READING 2016 BY NGOC BACH PART 2 VER 1 0ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ của dự án “ xây DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI hồ tàu VOI” tại KHU KINH tế VŨNG ÁNG, HUYỆN kỳ ANH , TỈNH hà TĨNH và đề XUẤT GIẢI PHÁP kỳ THUẬT GIẢM THIỂU tác ĐỘNGChất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội – thực trạng và giải phápĐánh giá công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện tân yên tỉnh bắc giangMột số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng ngoại thương việt nam trong giao đoạn hội nhập kinh tế quốc tếGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN lý rủi RO THANH KHOẢN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN TIÊN PHONG
Đăng ký
Đăng nhập