Ôn tập kinh tế lượng

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG
... thiệt kinh tế Giả sử tiếp TS Thịnh quen thầy Nhật Ông ta nhắc nhóm trưởng rằng: “Thầy Nhật có cho tập, nêu lên rằng, có biến có ý nghĩa, mà lại bị BỎ QUÊN, không đưa vào mô hình, làm ước lượng ... trường kinh tế quản trị kinh doanh khiến cho sinh viên dễ tham dự vào hoạt động kinh doanh so với học trường khác Theo em kết luận sau đây, đâu nhất: Nếu thực tiễn cho thấy học sinh ngành kinh tế ... nhận định: (i) Việc không loại bỏ biến ý nghĩa khỏi mô hình cho ước lượng không chệch theo LS, với độ xác tồi (ii) Việc bỏ quên, không đưa biến có ý nghĩa vào mô hình làm ước lượng bị chệch Trong...
 • 23
 • 480
 • 2

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TÂP KINH TẾ LƯƠNG docx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TÂP KINH TẾ LƯƠNG docx
... N(0, σ2) Không nhận dạng sai mô hình (không sai dạng hàm, không thiếu biến quan trọng thừa biến không quan trọng) 10 Không có tượng đa cộng tuyến hoàn hảo mô hình Câu 23: Câu 24: Câu 25: ĐH07KT ... tuyến tính không chệch của β2 ĐH07KT TRANG 5/16 ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG  LHNB HUNGBATO ˆ Tương tự: => β là ước lượng không chệch có phương sai nhỏ nhất của β 1 Câu 8: Xét hàm ... thiết H0: β =  không có hiện tượng phương sai thay đổi Nếu H0 được chấp nhận thì có thể không có hiện tượng và ngược lại ĐH07KT TRANG 13/16 ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG LHNB HUNGBATO...
 • 16
 • 766
 • 13

Câu hỏi và bài tập ôn tập Kinh tế lượng doc

Câu hỏi và bài tập ôn tập Kinh tế lượng doc
... ý nghĩa nào) Việc cung cấp lượng, đặc biệt điện năng, cách đầy đủ tin cậy không cần thiết cho phát triển kinh tế mà cần thiết cho ổn định kinh tế trị Sự thiếu hụt lượng trầm trọng, lẫn tương ... 23 40 36 45 42 50 48 Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính: Yi = β1 + β2Xi + Ui Nêu ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng Các giá trị có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? Tìm khoảng tin cậy ... với mức ý nghĩa 5% Điểm môn Anh văn Sinh viên Điểm môn Khoa Học Sinh viên hay không Người ta thực phân tích hồi qui Điểm môn Anh văn Sinh viên Điểm môn Khoa Học Sinh viên vàthi kết sau: Điểm Khoa...
 • 11
 • 1,040
 • 4

ôn tập kinh tế lượng căn bản - đại học kinh tế tp hồ chí minh

ôn tập kinh tế lượng căn bản - đại học kinh tế tp hồ chí minh
... Yt = εt = Yt = ρYt-1 B1 + B2Xt + εt ρεt-1 + ut B1 + B2Xt + ρεt-1 + ut = ρB1 + ρB2Xt-1 + ρεt-1 (1) (2) (3) (4) Thế ρεt-1 (4) vào (3), ta có: Yt - ρYt-1 = B1( 1- )+ B2(Xt - ρXt-1) + ut Var ) ( u ... ÔN TẬP 5: Công thức ước lượng OLS mô hình hồi quy bội? Sai số chuẩn ước lượng OLS mô hình hồi quy bội? Các vấn đề có đa cộng tuyến? Phát đa cộng tuyến Khắc phục đa cộng tuyến nào? NỘI DUNG ÔN TẬP ... lượng b2 b3 tương tự NỘI DUNG ÔN TẬP Ta mở rộng cách phân tích cho mô hình hội quy bội với k biến giải thích NỘI DUNG ÔN TẬP 3: Bỏ sót biến Thừa biến Ước lượng có bị chệch hay không? Có* Không...
 • 22
 • 423
 • 0

ôn tập kinh tế lượng có hướng dẫn

ôn tập kinh tế lượng có hướng dẫn
... thiệt kinh tế Giả sử tiếp TS Thịnh quen thầy Nhật Ông ta nhắc nhóm trưởng rằng: “Thầy Nhật cho tập, nêu lên rằng, biến ý nghĩa, mà lại bị BỎ QUÊN, không đưa vào mô hình, làm ước lượng ... cho thấy học sinh ngành kinh tế quản trị kinh doanh thực ham thích làm kinh doanh so với ngành khác, tốt làm tăng mức độ đa dạng quan sát để nâng hiệu ước lượng, mà không nên loại bỏ biến FIELD ... biến động giá hai loại hàng tương quan đồng biến chặt với Trong kinh tế lượng, người ta gọi tượng đa cộng tuyến (Linear collinearity) Để kiểm tra nghi vấn hay không, người ta chạy hồi quy...
 • 23
 • 702
 • 3

Bài tập ôn tập: Kinh tế lượng docx

Bài tập ôn tập: Kinh tế lượng docx
... Khoa Kinh tế ĐHQG Kinh tế lượng PS HK4/2008 Bài Chúng ta xác định Z = (X - µ)/ σ biến ngẫn nhiên chuẩn hóa Chứng minh E[Z] = Var[Z] = Bài Thống kê trình độ học vấn chủ ... thu thập liệu từ mẫu nhỏ gồm 10 sinh viên Khoa Kinh tế ĐHQG kết sau: GV: Lê Hồng Nhật Trần Thiện Trúc Phượng 2/4 Khoa Kinh tế ĐHQG STT Kinh tế lượng PS HK4/2008 Điểm trung bình (ĐTB) Thu nhập ... bình Average Trung vị Mean Yếu vị Mode GV: Lê Hồng Nhật Trần Thiện Trúc Phượng 3/4 Khoa Kinh tế ĐHQG Kinh tế lượng PS HK4/2008 Giá trị lớn Max Giá trị nhỏ Min Khoảng Range Phương sai Variance Độ...
 • 4
 • 227
 • 0

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG BÌNH PHƯƠNG pdf

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG BÌNH PHƯƠNG pdf
... kê ước lượng LS: (1) E ( ^ k ) E( k cnk n ) ; (2) đánh giá s Khi đó, ta đến nhận định đưa thêm biến giải S kk thích không cần thiết vào mô hình cho ước lượng không chệch Nhưng độ xác ước lượng ... t-stat F-stat Trả lời: P-value cho biết giá trị cuả F-stat (hoặc t-stat) nằm bên phải hay trái điểm tới hạn F (hoặc t / ) Do vậy, cần phải bác bỏ hay chấp nhận H 28 F-test tổng quát so với t-test ... sử dụng để xác định hệ số R Cả hai mệnh đề 35 Phương pháp LS cho ta ước lượng: ˆk cnk k n , k 1,2, , K Hãy xét mệnh đề sau: (i) Ước lượng ^ đại lượng ngẫu nhiên k (ii) Nếu tác động ngẫu nhiên,...
 • 20
 • 586
 • 4

Ôn Tập Kinh Tế Lượng

Ôn Tập Kinh Tế Lượng
... n; p  , X  0,1, 2, , n P  X  k   C kp k   p  n 6.2 n k Phân phối siêu bội (Không độc lập, không hoàn lại) X  H  N, K, n C kCn k N P X  k   n n K CN  K n N Siêu bội  ... i n  Xi  X 2 n  i 1 S2  X n  n  X i  X  (Phương sai có hiệu chỉnh) (Phương sai không hiệu chỉnh) i b) Định nghĩa phân phối Student X  N  0,1 ; Y  2  n  T X Y X, Y độc lập...
 • 7
 • 2,465
 • 43

Ôn Tập Kinh Tế Lượng

Ôn Tập Kinh Tế Lượng
... đổi y : Sự thay đổi x y Tỷ lệ thay đổi y theo x : y  f  a   x / / Ví dụ : Y  50  X (X: số lượng sản phẩm, Y: giá thành) Tìm tốc độ thay đổi giá Mỗi đơn vị sản phẩm X Đạo hàm riêng z  f...
 • 14
 • 124
 • 0

Ôn tập kinh tế lượng cơ bản

Ôn tập kinh tế lượng cơ bản
... hình kinh tế lượng Mô hình hồi quy tuyến tính  Mục đích phân tích hồi quy:  Dùng số liệu quan sát để ước lượng ảnh hưởng biến số (biến độc lập) lên biến số (biến phụ thuộc)  Từ tham số ước lượng ...  Hậu có tự tương quan:  Vẫn UL không chệch  Phương sai ước lượng ˆ β thường bị chệch  Các kiểm định T, F không đáng tin cậy σ ước lượng chệch =>  Ước lượng ˆ Tự tương quan  Phát hiện:  ... biến: => ước lượng OLS không hiệu Kiểm định thừa biến  Thiếu biến: => ước lượng OLS chệch không vững  Dạng hàm sai & thiếu biến: Kiểm định RESET  Hồi quy hàm hồi quy gốc, thu ước lượng Yt R2(1)...
 • 29
 • 276
 • 2

ôn tập kinh tế lượng căn bản

ôn tập kinh tế lượng căn bản
... định CLRM) b1 b2 có phân phối chuẩn Mối quan hệ ước lượng OLS hạng nhiễu Công thức phương trình (16) viết lại sau: ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn xiYi b2 = = xi ... NỘI DUNG ÔN TẬP 4: XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH: CHỌN DẠNG HÀM Do Not Suppress the Constant Term  Biased Do Not Rely on Estimates of the Constant Term  Garbage collector 14 ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN Phùng ... + u by WLS using weights 1/h [see Wooldridge, p.264] - 19 ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn NỘI DUNG ÔN TẬP 8: HƯỚNG DẪN STATA 11 VÀ EVIEWS Hồi quy OLS Stata: regress...
 • 22
 • 293
 • 0

Tài liệu ôn tập kinh tế lượng

Tài liệu ôn tập kinh tế lượng
... KINH TẾ LƯNG LÀ GÌ ? NG l l l MÔ HÌNH KINH TẾ LƯNG NG Ước lượng mối quan hệ kinh tế và quản lý Kiểm đònh giả thuyết hành vi kinh tế và quản lý l Mô hình nhân ... f(t) Dự báo NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM DỮ LIỆU l Dữ liệu chuỗi thời gian l THIẾT LẬP MÔ HÌNH Dữ liệu chéo l LÝ THUYẾT KINH TẾ, KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHÁC Dữ liệu bảng ƯỚC LƯNG MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH ... dấu hiệu mô hình không tốt Mô hình không tốt – Không dựa sở lý thuyết ĐƠN GIẢN – Không đảm bảo giả thiết mô hình hồi qui – Có đa cộng tuyến – Không đảm bảo kiểm đònh t F – R2 không cao 11 12 CÁC...
 • 14
 • 230
 • 0

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG
... thiệt kinh tế Giả sử tiếp TS Thịnh quen thầy Nhật Ông ta nhắc nhóm trưởng rằng: “Thầy Nhật có cho tập, nêu lên rằng, có biến có ý nghĩa, mà lại bị BỎ QUÊN, không đưa vào mô hình, làm ước lượng ... trường kinh tế quản trị kinh doanh khiến cho sinh viên dễ tham dự vào hoạt động kinh doanh so với học trường khác Theo em kết luận sau đây, đâu nhất: Nếu thực tiễn cho thấy học sinh ngành kinh tế ... Nói khác thông tin biến động giá hai loại hàng có tương quan đồng biến chặt với Trong kinh tế lượng, người ta gọi tượng đa cộng tuyến (Linear collinearity) Để kiểm tra nghi vấn có hay không, người...
 • 23
 • 2,064
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài giảng lớp chồi chủ đề phương tiện giao thông đường hàng không (tt)Mạch điều khiển quạt làm mát 4Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG Pipe (LV thạc sĩ)Hiển thị ảnh dicom trong y tế theo thành phần (LV thạc sĩ)Hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim NiMnSn, La(Fe,Co)(Si,B), Fe(Co,Gd,Dy)Zr chế tạo bằng phương pháp nguội nhan (LA tiến sĩ)Mạch điều khiển quạt làm mát 1Mạch điều khiển quạt làm mát 2Hoàn thiện công tác quản lý đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp pregnan và một số dẫn xuất của chúng từ 9a hydroxy androstendion (LV thạc sĩ)USING INDIRECT CORECTIVE FEEDBACK ON STUDENTS’ WRITING TO IMPROVE WRITING SKILLS FOR GRADE 10TH MIXED LEVEL STUDENTS AT VAN NOI HIGH SCHOOL IN DONG ANH, HANOI AN ACTION RESEARCHTất tần tật KIẾN THỨC từ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 11 kèm bộ đề LUYỆN tậpHệ thống công thức vật lý 10Tài liệu ôn thi phần công vụ công chứcQuách xuân kỳ người cộng sản trung kiên và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân bố trạch qua nhật ký của ông (1947 1949)THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÁC BÀI THƠ MỞ ĐẦU TIẾT HỌC VẦN VÀ HỆ THỐNG CÂU ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC HỌC VẦNỨng dụng gis trong dạy học môn địa lý ở trường THCSThực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhĐánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại ban quản lý rừng phòng hộ động châuNghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở huyện bố trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừngTiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo một cách nhìn khác về tôn giáo
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập