Chuyên đề điện phân_Luyện thi hóa học

chuyên đề điện phân trong hóa học

chuyên đề điện phân trong hóa học
... Al 2O3 Biết tr?nh điện phân đc tiến hành đến H 2O bắt đầu bị điện phân hai điện cực th? ngừg lại 1) Tính m? 2) Sau điện phân khối lượng Catốt tăng bao nhiêu? 3) Sauk hi điện phân khối lượng dung ... − 0,006 = 0,014mol 22,3 =số mol CuSO4 bị điện phân = số mol NaCl bị điện phân Vậy (1) có 0,028 mol NaCl bị điện phân , (2) có 0,012 mol NaCl bị điện phân ,c?n CuSO4 tham gia (1) 0,014 mol nên ... (1) 0,021 0,009-0,011 mol =số mol CuSO4 bị điện phân= số mol NaCl bị điện phân Vậy (1) có 0,011 mol CuSO4 bị điện phân , (3) có 0,018 mol CuSO bị điện phân , c?n NaCl tham gia (1) 0,022 mol nên...
 • 15
 • 206
 • 0

117 tai lieu luyen thi cac chuyen de vip on thi dai hoc mon hoa

117 tai lieu luyen thi cac chuyen de vip on thi dai hoc mon hoa
... Cụng thc ca ba mui ú l: A HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa B CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa C CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa Cõu 300 Este X khụng no, ... hirocacbon vo bỡnh ng dung dch brom (d) Sau phn ng xy hon ton, cú gam brom ó phn ng v cũn li 1,12 lớt khớ Nu t chỏy hon ton 1,68 lớt X thỡ sinh 2,8 lớt khớ CO Cụng thc phõn t ca hai hirocacbon ... Trong s cỏc dung dch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, nhng dung dch cú pH > l A KCl, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 C Na2CO3, NH4Cl, KCl D Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa...
 • 63
 • 481
 • 1

Cac chuyen de vip on thi dai hoc mon hoa

Cac chuyen de vip on thi dai hoc mon hoa
... th c c a ba mu i ú l: A HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa B CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa C CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa Cõu 300 Este X khụng no, ... ng t ng kh i l ng cỏc cation kim lo i v anion g c axit PH N BI T P T LU N Bi 1: Ho tan hon ton 23,8 gam h n h p g m m t mu i cacbonat c a kim lo i hoỏ tr I v mu i cacbonat c a kim lo i hoỏ tr ... Trong s cỏc dung d ch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, nh ng dung d ch cú pH > l Cõu 186 A KCl, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 C Na2CO3, NH4Cl, KCl D Na2CO3, C6H5ONa,...
 • 62
 • 716
 • 2

CHUYÊN ĐỀ 12 GIẢI TOÁN HÓA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ

CHUYÊN ĐỀ 12 GIẢI TOÁN HÓA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ
... là: 2a y x = 2b (mol) y = 4a - 2b (mol) luyenthithukhoa.vn 4a (5) -3- CHUYÊN ĐỀ 12 PP ĐỒ THỊ B Cỏc vớ dụ (Giải theo tự luận đồ thị) Vớ dụ 1: Cho 10 lít (đktc) hỗn hợp A gồm N2 CO2 đktc vào lít dung ... (mol) Vậy, A cú % CO2 = 0,07  22,4  100%  15,68%  10 * Phương pháp đồ thị: Dựa vào tỷ lệ phản ứng phương trỡnh (1) (2) ta vẽ đồ thị biểu diễn lượng kết tủa thu theo lượng CO2 phản ứng sau: ... vào pp Trung bỡnh tam giỏc để tỡm x y (Khụng ỏp dụng CT) luyenthithukhoa.vn -4- CHUYÊN ĐỀ 12 PP ĐỒ THỊ Dựa vào đồ thị, sau phản ứng thu gam kết tủa thỡ ta cú ngay: Trường hợp 1: Số mol CO2 = 0,01...
 • 9
 • 9,987
 • 416

Chuyên đề gluxit ôn thi đại học môn Hoá

Chuyên đề gluxit ôn thi đại học môn Hoá
... loại vòng 66 (a) Vẽ công thức Haworth cho -D-glucopyranozơ (b) Công thức dạng có khác điểm ? Công thức Haworth có dạng vòng phẳng đặt vuông góc với mặt phẳng giấy Xoay C công thức Fischer (A) ... cả? Dùng công thức cấu dạng biểu diễn phản ứng chuyển hoá A thành B Vì Dglucozơ không tham gia phản ứng tách nớc nh A? CHUYấN GLUXIT T S CHNG- TRNG PTTH CHUYấN QUNG BèNH 26 Viết công thức cấu ... Fischer, cha đẻ nghành hóa học cacbohidrat, sử dụng L-gulozơ tổng hợp (ông biết cấu tạo nó) để xác định cấu tạo đồng phân epime D-glucozơ Dmannozơ (cấu tạo chất cha thi t lập đợc) Ông suy luận điều nh...
 • 45
 • 612
 • 2

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 11 CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LITTGDTX LÂM ĐỒNG ppsx

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 11 CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LITTGDTX LÂM ĐỒNG ppsx
... H2 16,6 Xác định giá trị m Tài liệu ôn tập Hóa Học 11 26 TTGDTX LÂM ĐỒNG Tài liệu ôn tập Hóa Học 11 27 TTGDTX LÂM ĐỒNG CHUYÊN ĐỀ CACBON - SILIC A PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN Câu Hoàn thành PTHH phản ứng ... Hóa Học 11 10 TTGDTX LÂM ĐỒNG CHUYÊN ĐỀ II NITƠ - PHOTPHO A PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN Tài liệu ôn tập Hóa Học 11 11 TTGDTX LÂM ĐỒNG Câu Nhận biết dung dịch chất sau phương pháp hóa học a NH3, Na2SO4, ... CO2 (đkc) Tính giá trị m Tài liệu ôn tập Hóa Học 11 47 TTGDTX LÂM ĐỒNG CHUYÊN ĐỀ VI HIDROCACBON KHÔNG NO HIDROCACBON THƠM A PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN Câu Viết CTCT đồng phân (cấu tạo) anken ứng với...
 • 85
 • 2,706
 • 33

Chuyên đề : Kinh nghiệm Thi Đại Học Môn Hoá doc

Chuyên đề : Kinh nghiệm Thi Đại Học Môn Hoá doc
... vọng phương pháp nhỏ giúp ích cho bạn ( Dinh Quy) *Theo kinh nghiệm cho thấy, thật học môn Hoá hữu ko khó đâu, có mối liên hệ với mà Trong học xong fần em nên có bảng tóm tắt, nhớ rõ có loại phản ... cho HOá hữu khoảng 30ph ngày Nhưng đặn liên tục, tin bạn thấy Hoá Hữu vô lý thú( onlylove) *Bạn chịu khó tìm hiểu cặn kẽ chất vấn đề, bạn thấy chuyện thật dễ dàng Ví d : với phản ứng hoá học ... ứng Kinh nghiệm tớ lập bảng so sánh tính chất chất kèm phản ứng , ghi lại mẹo nhận biết v.v theo trật tự để dễ dàng tra lại cần ko phải lật mò mò chả biết chỗ nào.( NhocNK) Hóa Hữu C : *Cách học...
 • 5
 • 175
 • 0

ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ KHỐI 12 MÔN: HOÁ HỌC - Mã đề thi: 159 pdf

ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ KHỐI 12 MÔN: HOÁ HỌC - Mã đề thi: 159 pdf
... lượng dung dịch HNO3 6,3% là: A 300g B 500g C 250g D 400g Trang 2/4 – đề thi 159 Tr­êng THPT Ng« Gia Tù - N¨m häc 2008 - 2009 ... hợp sau đây? A 4,94 gam B 9,44 gam C 4,49 gam D 3,94 gam Trang 3/4 – đề thi 159 Tr­êng THPT Ng« Gia Tù - N¨m häc 2008 - 2009 ... tủa Giá trị m là: A 3,12g B 3,88g C 4,92g D 3,36g Câu 38: Cho 1,37g hỗn hợp Mg, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu 1,12lít khí không mầu, hoá nâu không khí đktc Khối lượng muối nitrat...
 • 4
 • 99
 • 0

Chuyên đề elip luyện thi đại học

Chuyên đề elip luyện thi đại học
... phương trình t c c a elip (E) i qua M ; 2 e = 3 5 ; Bài 16 Vi t phương trình t c c a elip (E) i qua M     M nhìn F 1F 2∈Ox dư i góc π   Bài 17 Vi t phương trình t c c a elip (E) i qua M  ... b x + y = a + b  +  = a + b ( pcm) a b2  a y2 Bài 15 Cho elip (E) có phương trình x + = ( a > b > ) a b G i A B hai i m thu c elip (E) cho OA vuông góc v i OB Ch ng minh r ng CMR: + = + OA ... p xúc v i (C1) (C2) y2 Bài Trong m t ph ng t a Oxy, cho elip (E): x + =1 25 16 Tìm i u ki n k m ng th ng ( d ) : y = kx + m ti p xúc v i elip (E) Khi (d) ti p n c a (E), g i giao i m c a (d) ng...
 • 10
 • 8,718
 • 369

Chuyên đề HHKG ôn thi đại học

Chuyên đề HHKG ôn thi đại học
... tam giác ABC vuông b CM OA CB 26)[CĐ Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghệp I_A04] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA vuông góc với đáy, SA = a Kẻ AH SB, AK SD a CMR SC vuông góc với ... 40)[ĐHQGHN_D97] Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm I (A đối diện với C) Các nửa đờng thẳng Ax, Cy vuông góc với mp(ABCD) phía với mp Cho điểm M không trùng với A Ax, cho điểm N không trùng với C Cy Đặt ... giác vuông B, AB = a, BC = 2a, cạnh SA vuông góc với đáy SA = 2a Gọi M trung điểm SC CMR tam giác AMB cân M tính diện tích tam giác AMB theo a 18)[ĐH Tham Khảo 2_D03] Cho tứ diện ABCD có AD vuông...
 • 8
 • 603
 • 10

Đề cương 11 chuyên đề Ôn tập thI Đại học Môn TOÁN

Đề cương 11 chuyên đề Ôn tập thI Đại học Môn TOÁN
... (1 − 2) Bài giảng Toán tổng hợp GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN − (HS 12, 13) Bài giảng Hàm số bậc ba toán liên quan Bài giảng Hàm số trùng phương toán liên quan Bài ... phương trình mũ lôgarit Hệ phương trình mũ lôgarit Toán tổng hợp ®iÓm LUYỆN GIẢI ĐỀ THI MÔN TOÁN Email: nhomcumon68@gmail.com Facebook Nhóm Cự Môn ... Giảng dạy Giáo án điện tử − Phương pháp "Lấy học trò làm trung tâm" 11 CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP HỌC PHÍ : 70.000đ/ca BẤT ĐẲNG THỨC - GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT Bài...
 • 2
 • 433
 • 15

Đề cương ôn thi hóa học 12

Đề cương ôn thi hóa học 12
... khác dùng tác nhân hút nước P2O5 hay tác dụng nhiệt, … Công thức tổng quát este a/ Trường hợp đơn giản: este không chứa nhóm chức khác, ta có công thức sau : - Tạo axit cacboxylic đơn chức RCOOH ... mà có CTTQ chung Ví dụ với glixerol axit axetic có hiđroxi este HOC 3H5(OOCCH3)2 Tài liệu ôn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM ... đối xứng (dạng (RCO)2O (ArCO)2O; gọi tên cách thay từ axit anhiđrit (CH3CO)2O anhiđrit axetic), không cân đối (sinh từ hai axit monocacboxylic khác CH3CO-O-OCC6H5; gọi tên từ anhiđrit cộng với tên...
 • 2
 • 268
 • 0

TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ HAY ÔN THI ĐẠI HỌC – Tạp chí THTT

TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ HAY ÔN THI ĐẠI HỌC – Tạp chí THTT
... Hóa học Mỗi loại gồm sách đôi khác loại Có cách chọn sách số sách để làm giải thưởng cho loại có cuốn? Lời giải Sử dụng cách tính gián tiếp Số cách chọn số 19 sách cách C Các cách chọn không ... tuyển sinh vào Đại học hay thi Olympic Toán Sự phân loại tứ diện theo tiêu chuẩn giúp xác định nhanh kết hay phương pháp giải toán liên quan đến tứ diện thể cách tường minh hay chìm khuất ... Lovebook.vn Nhà sách cung cấp sách đội ngũ thủ khoa GSTT GROUP viết | SỰ PHÂN LOẠI TỨ DIỆN VÀ ỨNG DỤNG Lê Quốc Hán (GV Đại học Vinh) Tứ diện mô hình thường gặp hình học không gian, đặc biệt kì thi tuyển...
 • 17
 • 327
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề toán luyện thi đại họcchuyên đề toán ôn thi đại họcđề cương ôn thi hóa học lớp 10chuyên đề toán luyện thi đại học 2013các chuyên đề toán luyện thi đại học 2013chuyên đề toán luyện thi đại học năm 2013chuyên đề 1 đại cương hóa học hữu cơ violetchuyên đề 1 đại cương hóa học hữu cơcác chuyên đề toán luyện thi đại học20 chuyên đề toán luyện thi đại họccác chuyên đề toán luyện thi đại học 2012đề cương ôn thi hóa học 1212 chuyên đề toán luyện thi đại học năm 201312 chuyên đề toán luyện thi đại họcđề cương ôn thi hóa học 11Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ở công ty cổ phần trường thịnh (tt)Hoàn thiện chính sách kế toán tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp phú yên (tt)Hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền tại công ty cổ phần kỹ nghệ khoáng sản quảng nam (tt)Tổ chức kế toán trách nhiệm tại tổng công ty cổ phần y tế danameco (tt)Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng (tt)Tăng cường kiểm soát nội bộ thu chi tại trường đại học phạm văn đồng (tt)Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam (LV thạc sĩ)Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp quận sơn trà thành phố đà nẵng (tt)Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tại xí nghiệp sản xuất bông băng gạc và vật tư y tế hoà cường công ty cổ phần y tế danameco (tt)WORLD REPORT ON DISABILITYHoàn thiện kiểm soát nội bộ về chi phí tại cảng đà nẵng (tt)Phát triển hoạt động cho vay kinh doanh bđs tại agribank đà nẵng (tt)WORLD HAPPINESS REPORT 2017Tư tưởng pháp trị của hàn phi tử với sự nhận thức vai trò của pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay khóa luận tốt nghiệpQUICK REFERENCE GUIDE – ENDNOTEPsychology of Intelligence AnalysisPCI DSS Quick Reference Guide Understanding the Payment Card Industry Data Security Standard version 2.0Quan niệm con người trong phật giáo và ảnh hưởng của nó đến lối sống con người hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập