iCo - THUYET MINH DO AN NEN MONG

Thuyet minh do an nen mong

Thuyet minh do an nen mong
... lỗ khoan - Trong phạm vi đặt công trình chiều dày lớp đất thay đổi, lớp sét pha lớp đất tốt gần mặt đất thiên nhiên 7/ Điều kiện địa hình: - Địa hình khu đất không phẳng cần tiến hành san tạo ... Điêzen, không khoan dẫn -1.400 i-i 2/ Xác định sức chịu tải cọc đơn: - Sức chịu tải móng đơn theo vật liệu làm cọc: Pv = .(Rb.Fb + Ra.Fa) Cọc không xuyên qua đất sét yếu, bùn, than bùn: = Bê tông ... bảng với lớp sét vàng xám IL= 0,28 R = 3560 kPa - Cờng độ tính toán ma sát mặt xung quanh cọc & đất bao quanh fi Z = 1,75m f = 3,64( kPa ); h = 1,3(m) I L = 0,944 Z2 = 3,1m f1 = 5,616(kPa...
 • 43
 • 2,638
 • 3

Đề tài: thuyết minh đồ án nền móng 1

Đề tài: thuyết minh đồ án nền móng 1
... 4.049E+00 2.606E+ 01 5.496E+ 01 9.079E+ 01 7 .16 7E+ 01 5.539E+ 01 4 .16 1E+ 01 3.032E+ 01 2 .15 2E+ 01 1.522E+ 01 1 .14 1E+ 01 1.009E+ 01 1 .12 5E+ 01 1.489E+ 01 2 .10 2E+ 01 1.372E+ 01 1 .11 1E+ 01 8.776E+00 6. 718 E+00 4.935E+00 ... 63.409 71. 095 78.7 81 86.467 94 .15 3 10 1.83 95 10 9.52 55 11 7. 21 15 12 4.89 75 13 2.58 35 13 3.24 13 3.04 13 1.66 13 0.63 12 9.65 13 0.08 13 2.38 13 5 .15 13 8.52 14 2.86 14 7.57 15 2.66 15 8.53 0.707 35 0.697 51 0.692 ... 2 -11 γ (KN/m3) γ i-γ tb (γi-γ tb)2 14 .23 14 .11 14 .22 14 .39 14 .58 14 .75 14 .23 14 .1 14.46 14 .8 14 .54 14 .86 -0.209 -0.329 -0. 219 -0.049 0 .14 1 0. 311 -0.209 -0.339 0.0 21 0.3 61 0 .10 1 0.4 21 0.0437 0 .10 82...
 • 55
 • 718
 • 1

thuyết minh đò án nền móng - móng cọc

thuyết minh đò án nền móng - móng cọc
... kế móng: Tập I; Tập II - Dịch từ Sổ tay Liên xô Tính toán Móng cọc - Lê Đức Thắng Tính toán móng nông - Vũ Công Ngữ Cẩm nang dùng cho kỹ s Địa kỹ thuật - Trần Đình Việt Thiết kế thi công hố móng ... đáy móng khối S S gh - Kiểm tra độ lún: Bớc 9: Kiểm tra đài cọc - Tính toán chiều dày đài: Tính đâm thủng cột Tính toán cờng độ tiết diện nghiêng Tính toán đâm thủng cọc góc- cần Tính toán ... đặc trng móng cọc, gồm: - Cọc: + lc , Fc , n (số lợng cọc) + Bố trí theo kiểu lới hay hoa thị không - Đài cọc: Bđ ì Lđ (từ việc bố trí cọc) ì hđ H0đ Bớc 6: Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc: (tải...
 • 26
 • 733
 • 0

thuyết minh đò án nền móng dhxd

thuyết minh đò án nền móng dhxd
... xuất hai phương án móng cọc đài thấp thiết kế phương án - Thuyết minh tính toán khổ A4 (viết tay) - Bản vẽ có kích thước 297x840 ( đóng vào thuyết minh ), thể hiện: Cao trình móng cọc thiết kế ... đồ án móng TS Nguyn ỡnh Tin Trình tự tính toán móng nông gia cố cọc cát nén chặt đất (bỏ qua công dụng thoát nước) Tài liệu - Công trình - Địa chất - Các tiêu chuẩn: Sgh, [S]gh Chọn phương án móng ... Hướng dẫn đồ án móng TS Nguyn ỡnh Tin Móng nông tự nhiên Trình tự tính toán theo bước sau: Bước Tài liệu Bước - Công trinh -Đ ịa chất S - Các tiê u chuẩn thiết kế : S gh , [ ] gh L - Nền tự nhiê...
 • 47
 • 486
 • 2

Thuyết minh đồ án nền móng

Thuyết minh đồ án nền móng
... 8φ20 III:-THIẾT KẾ MÓNG CỌC TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG : Ta tính toán móng cọc cho cột C cột chòu tải trọng lớn a Tải trọng tính toán: SVTH : DƯƠNG HỮU TRUNG Trang: 42 ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG GVHD:LÊ NGUYỄN ... : DƯƠNG HỮU TRUNG ĐÔ LÚN S =0.071(m)...
 • 72
 • 291
 • 0

thuyết minh đồ án nền móng

thuyết minh đồ án nền móng
... kích thước móng: Tải trọng chân cột móng Tải trọng Tải trọng tính toán (T) 67.7 (Tm) 8.8 [4] (T) 1.8 Hệ số n Tài trọng tiêu chuẩn 1.2 7.33 56.4 1.5 Chọn chiều cao đặt móng ;chọn bề rộng móng b= ... MNN=-5.2m [7] Biểu đồ nén lún móng đơn: 3-Kiểm tra điều kiện chọc thủng: Chọn vật liệu làm móng bê tông cốt thép đỗ chổ,Mac 250(B20),cường độ sau:=1100(T/),=90(T/) Ứng suất tính toán đáy móng: =13,8.1,2=16,67(T/) ... trọng tính toán 26,5 2,3 1,3 Hệ số n 1.2 Tải trọng tiêu chuẩn 22,08 1,916 1,083 Xác định kích thước móng: Ta cắt 1m dài để tính toán -Giả sử ta chọn bề rộng móng b= 2,8m.chiều sâu đặt móng chọn...
 • 32
 • 1,887
 • 2

Thuyết minh đồ án nền móng

Thuyết minh đồ án nền móng
... Page 34 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: ThS.HOÀNG THẾ THAO - Page 35 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: ThS.HOÀNG THẾ THAO SỐ LIỆU TẢI TRỌNG SỐ LIỆU ĐỒ ÁN 𝑡𝑡 𝑁⬚ 𝑘𝑁) 𝑀 𝑥𝑡𝑡 𝑘𝑁𝑚) 𝑡𝑡 𝐻𝑦 𝑘𝑁) 𝑡𝑡 𝑀𝑦 𝑘𝑁𝑚) 𝐻 𝑥𝑡𝑡 𝑘𝑁) THIẾT KẾ MÓNG ... 0.7761 1.747E-11 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG - GVHD: ThS.HOÀNG THẾ THAO M250 có: ) + ) + ) + - Biểu đồ lực cắt dầm móng băng - Biểu đồ Moment dầm móng băng 2.7 Tính toán cốt thép chịu lực dầm móng - Xác định ... vi khảo sát, địa tầng chấm dứt Page ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: ThS.HOÀNG THẾ THAO THIẾT KẾ MÓNG BĂNG 2.1 SƠ ĐỒ MÓNG BĂNG VÀ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN Với số liệu tính toán giao theo bảng sau: Mã Đề 24 Địa...
 • 101
 • 499
 • 2

Bài thuyết minh đồ án nền móng

Bài thuyết minh đồ án nền móng
... ĐỀ 1-9-A Đồ án móng ĐẶNG VĂN THƯƠNG -Trạng thái gới hạn II MSSV:0606086 : α =0.95 ; n-1=5 => tα = 2.01( tra bảng tα σ γ tt γ II = γ tc − = 1.7588 n GVHD:TS.Lê Bá Vinh ĐỀ 1-9-A Đồ án móng ĐẶNG ... 1-9-A Đồ án móng ĐẶNG VĂN THƯƠNG MSSV:0606086 n n ∑σ ∑ σ i = 48.0 =112.0 i =1 i =1 n n i =1 i =1 ∆ = n∑ σ − (∑ σ i ) = 24 x 112.0 - (48.0)2=384.00 GVHD:TS.Lê Bá Vinh ĐỀ 1-9-A 10 Đồ án móng ĐẶNG ... 0.626 0.686 0.673 0.682 0.626 0.620 0.624 0.614 0.637 15 Đồ án móng ĐẶNG VĂN THƯƠNG GVHD:TS.Lê Bá Vinh MSSV:0606086 ĐỀ 1-9-A 16 Đồ án móng ĐẶNG VĂN THƯƠNG MSSV:0606086 n W =W tt tc = ∑W n i i...
 • 54
 • 536
 • 0

Thuyết minh đồ án nền móng

Thuyết minh đồ án nền móng
... company name] ĐỒ ÁN NỀN MĨNG Sơ đồ tính • toán theo điều kiện Bê tông cốt thép chòu uốn 21 [Type the company name] ĐỒ ÁN NỀN MĨNG Dựa vào tam giác đồng dạng biểu đồ phân bố áp lực đáy móng, ta tính ... 0,3073745 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG ϕΙ (Độ) 15,5709 17,4883 ϕΙΙ (Độ) c/ Kết trụ đòa chất công trình 13 [Type the company name] 15,9795 17,086098 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG 14 [Type the company name] ĐỒ ÁN NỀN MĨNG Phương án ... the company name] ĐỒ ÁN NỀN MĨNG Sơ đồ tính • toán theo điều kiện Bê tông cốt thép chòu uốn 33 [Type the company name] Dựa vào tam giác đồng dạng biểu đồ phân bố áp lực đáy móng, ta tính áp lực...
 • 63
 • 633
 • 0

Thuyết minh đồ án nền móng

Thuyết minh đồ án nền móng
... TRƯƠNG QUANG THÀNH 0,8m TRANG 41 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths TRƯƠNG QUANG THÀNH 1,6m TRANG 42 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths TRƯƠNG QUANG THÀNH 2,4m TRANG 43 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths TRƯƠNG QUANG THÀNH ... TRANG 10 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths TRƯƠNG QUANG THÀNH Thiết kế móng C1’ (Móng chân vòt khe lún) a Tính toán kích thước tiết diện đáy móng Do móng chân vòt chòu tải lệch tâm lớn nên so với móng C1 ... (Mpa) LỚP LỚP TRANG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: Ths TRƯƠNG QUANG THÀNH Phương án thiết kế móng nông:  Phương án 1: đặt móng đơn BTCT lớp đất thứ nhất, có dùng đệm cát  Phương án 2: đặt móng đơn BTCT đất...
 • 46
 • 243
 • 0

Thuyết minh đồ án nền móng THIẾT kế nền MÓNG CHO một CÔNG TRÌNH xây DỰNG THEO các số LIỆU

Thuyết minh đồ án nền móng THIẾT kế nền MÓNG CHO một CÔNG TRÌNH xây DỰNG THEO các số LIỆU
... (loại móng đơn) -Thiết kế tính tốn móng cho cột -Thiết kế tính tốn móng cho cột biên (lệch tâm) Phương án 2: Thiết kế tính tốn móng cọc đài thấp bao gồm: -Thiết kế tính tốn móng cho cột -Thiết kế ... thiên cho cơng trình xây dựng II Nghiên cứu phương án: Do u cầu thiết kế cơng trình dân dụng,nhà làm việc nên ta thiết kế tính tốn móng theo phương án sau: Phương án 1: Thiết kế tính tốn móng ... tốn móng cho cột biên GVHD: ThS LÊ XN MAI SVTH: Huỳnh Trần Du Đồ án mơn học NỀN MĨNG PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ TÍNH TỐN PHƯƠNG ÁN 1: THIẾT KẾ MĨNG NƠNG GVHD: ThS LÊ XN MAI SVTH: Huỳnh Trần Du Đồ án...
 • 35
 • 194
 • 0

Thuyết minh đồ án nền móng ĐHBK HCM

Thuyết minh đồ án nền móng ĐHBK HCM
... 26" 29° 44' 53" 16° 35' 30" Nguyễn Duy Khả I GVHD: PGS.TS Lê Bá Vinh TÍNH TOÁN MÓNG BĂNG Sơ đồ móng băng số liệu tính toán NttA NttB MttA HttA MttB HttB 2000 NttC 6000 MttC B Lực dọc N (kN) 613.889 ... GVHD: PGS.TS Lê Bá Vinh Xác định kích thước móng a Chiều dài móng - Chiều dài mút thừa c = 2m L = + + + + = 19 m - Tổng chiều dài móng băng b Chiều cao móng - Chọn sơ chiều cao h  1  1 h =  ... ÷ 1m  12   12  h = 0.8m Chọn c Bề rộng đáy móng - Chiều sâu chôn móng D f = 2m - b = 1m Chọn sơ bề rộng móng Sức chịu tải tiêu chuẩn đất đáy móng R II = m1m2 ( Abγ II + BD f γ II* + DcII )...
 • 63
 • 235
 • 1

Thuyết minh đồ án nền móng của thầy Tiến ĐHXD

Thuyết minh đồ án nền móng của thầy Tiến ĐHXD
... thc múng M3 : b x h = 1,4 x 0,3 (m) làm ví dụ với móng M1 Đối với M2 M3 đợc tính toán tơng tự thể kết vẽ VI áp lực dới đáy móng -7- Hớng dẫn đồ án móng - Gi thit múng n di ct l múng cng, b qua nh ... vo mỏy thi cụng Cỏc ghi chỳ khỏc xem trang 13 - 22 - Hớng dẫn đồ án móng Trình tự tính toán móng nông gia cố cọc cát nén chặt đất móng nông gia cố cọc cát nén chặt đất I Tài liệu thiết kế Tài ... Các tiêu chuẩn: Sgh, [ S]gh Chọn ph ơng án móng cọc cát Các đặc tr ng móng cọc cát hm Chọn đặc tr ng móng áp lực d ới đáy móng Thí nghiệm xác định tiêu l của gia cố Kiểm tra bxh Kiểm tra h0, tính...
 • 49
 • 197
 • 1

Thuyết minh Đồ án Nền Móng: Thiết kế móng bằng

Thuyết minh Đồ án Nền Móng: Thiết kế móng bằng
... lò xo K1 tính mục 6.1 Trang 43 Thuyết minh Đồ án Nền Móng GVHD: ThS Hồng Thế Thao Trang 44 Thuyết minh Đồ án Nền Móng GVHD: ThS Hồng Thế Thao 6.3.10 Gán bậc tự cho kết cấu + Analyze -> Set Analysis ... Thuyết minh Đồ án Nền Móng GVHD: ThS Hồng Thế Thao Trang 22 Thuyết minh Đồ án Nền Móng VD: GVHD: ThS Hồng Thế Thao iγ = 0.9  tgδ / tgϕ = 0.35 → iq =  ic = 0.97 4.2.2 Kiểm tra trượt đáy móng ... × f etab Trang 23 Thuyết minh Đồ án Nền Móng GVHD: ThS Hồng Thế Thao fetab độ võng tính từ phần mền etab theo sơ đồ φ φ hệ số điều chỉnh ( =1) Trang 24 Thuyết minh Đồ án Nền Móng GVHD: ThS Hồng...
 • 95
 • 207
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: thuyết minh đồ án nền móng đại học xây dựngmẫu thuyết minh đồ án nền móngthuyet minh do an nen mongthuyet minh do an nen mong hoang the thaothuyết minh đồ án nền và móngthiet minh do an nen mongdo an nen mong ban thuyet minhđồ án nền móngthuyết minh đồ án tốt nghiệpthuyết minh đồ án xây dựngthuyết minh đồ án máy doathuyết minh đồ án cấp thoát nướchướng dẫn làm đồ án nền móngcách làm đồ án nền móngtài liệu đồ án nền móngĐồ án thiết kế dây chuyền công nghệ dệt với hai loại vải KT 7643 166 và vải KS 7639 1 với việc được trang bị máy dệt PICANOL (bỉ)Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1Sử dụng autocad structural detailing (ASD) 2012 triển khai bản vẽ theo TCVNsinh viên với công việc làm thêm , thực trạng và giải phápdo an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Tổng quan về internet of thingsTìm hiểu về quặng SecpentineKE TOAN TIEN LUONGKH tiến độ thực tập (khoa QTKD)Phân tích HĐKD của vinamilk 2014 2015Nghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Tuyen tap 10 de thi tiếng anh đại học cao đẳngTuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại học phần 2Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ QuảngĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 201754 thuc trang quan ly chat thai ran sinh hoat cua cac do thi o VNtài liệu ôn tập Địa lí 8PHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CĂN BẢN VÀ NÂNG CAOPhát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập