Optimization of Gas Assisted Gravity Drainage (GAGD) Process in a Heterogeneous Sandstone Reservoir Field-Scale Study

Ứng dụng thu hồi dầu tăng cường theo phương pháp Gas Assisted Gravity Drainage GAGD cho thân dầu trong đá móng trước Đệ Tam mỏ X12

Ứng dụng thu hồi dầu tăng cường theo phương pháp Gas Assisted Gravity Drainage GAGD cho thân dầu trong đá móng trước Đệ Tam mỏ X12
... “Các phương pháp thu hồi dầu tăng cường EOR để nâng cao hệ số thu hồi dầu cho thân dầu đá móng trước Đệ Tam mỏ X12 trình phân dị trọng lực với trợ giúp bơm ép khí GAGD (Gas- Assisted Gravity Drainage) ” ... 39 4/ ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP GAGD CHO THÂN DẦU TRONG ĐÁ MÓNG NỨT NẺ MỎ X12 43 4.1/ Giới thiệu phƣơng pháp GAGD 43 4.2/ Ứng dụng phƣơng pháp GAGD cho mỏ X12 44 5/ KẾT LUẬN VÀ ... phƣơng pháp EOR  Chƣơng 2: Đặc điểm cấu trúc cấu tạo X12  Chƣơng 3: Các yếu tố địa chất ảnh hƣởng tới khả thu hồi dầu mỏ X12  Chƣơng 4: Ứng dụng phƣơng pháp gagd cho thân dầu đá móng nứt nẻ mỏ X12...
 • 50
 • 157
 • 0

Báo cáo thu hồi dầu Phương pháp Gas Assisted Gravity Drainage

Báo cáo thu hồi dầu Phương pháp Gas Assisted Gravity Drainage
... tương tự cho dầu có áp suất bão hòa thấp (1100psi) hệ số thu hồi dầu giảm khoảng 50% so với hệ số thu hồi dầu có độ bão hòa thấp 3/ CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HỒI DẦU Ảnh hƣởng ... HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HỒI DẦU Ảnh hƣởng yếu tố địa chất đến khả thu hồi dầu a) Hệ thống đứt gãy, nứt nẻ đặc trưng thấm chứa Khả đẩy dầu nước bơm ép nước áp sườn hay áp đáy phụ thu c vào đặc trưng ... * Squét * Trong  RF : Hệ số thu hồi dầu  K đd : Hệ số đẩy dầu  Squét : Hệ số quét   : Hệ số ngập nước 3/ CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HỒI DẦU Cơ sở xác định yếu tố địa...
 • 79
 • 165
 • 0

Process optimization of ultrasound assisted curcumin nanoemulsions stabilized by OSA modified starch

Process optimization of ultrasound assisted curcumin nanoemulsions stabilized by OSA modified starch
... the detailed study of starch -stabilized nanoemulsions [48] Conclusions Ultrasound- assisted nanoemulsions were prepared and stabilized successfully by OSA- starches Although, nanoemulsions were ... stabilized nanoemulsions (Fig 5b) 3.6 Size stability of loaded nanoemulsions and foam formation of coarse emulsions One month storage at 25 °C for all three types of OSA- starchstabilized nanoemulsions ... curcumin- loaded nanoemulsions stabilized by OSA- starch using high-intensity ultrasonic homogenization Materials and methods 2.1 Materials Curcumin (77.90% pure, with 16.11% of demethoxycurcumin and 1.85% of...
 • 10
 • 283
 • 0

Modeling and optimization of gas networks in refinery

Modeling and optimization of gas networks in refinery
... overall consumption of these utilities/gases in the entire refinery This thesis mainly addresses the modeling and optimization of such gas networks in a refinery The refinery gas networks considered ... process modeling and optimization to minimize the cost of design and operation of the gas networks in the refinery namely the hydrogen networks and the fuel gas networks Along with cost minimization, ... during compression in Product of and temperature change during cooling in Product of and temperature change during heating in Product of and temperature change during expansion in CHAPTER Indices...
 • 231
 • 55
 • 0

Báo cáo lâm nghiệp: "Changes in air quality in different phases of forest management process in a sub-mountain beech ecosystem (West Carpathian Mts.)" pdf

Báo cáo lâm nghiệp:
... potential damage to ecosystems as well as to measure pollution levels in the individual phases of forest management process They are used not only in Slovakia (Šablatúrová, Bičárová 1995; Varšavová, ... recognized in increasing ozone concentrations in sub-mountain beech forests, especially in the case of extreme ozone episodes The obtained information on the air quality and on pollutants entering the ... the data in terms of potential damage to forest stands by pollutants, and for definition of the risk area boundaries Parallelly we used the same method in a beech stand (stand density 0.7) in the...
 • 8
 • 170
 • 0

household oriented approach for the optimization of resources management at the floating village in tonle sap lake region, cambodia

household oriented approach for the optimization of resources management at the floating village in tonle sap lake region, cambodia
... UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN EAM SAM UN HOUSEHOLD ORIENTED APPROACH FOR THE OPTIMIZATION OF RESOURCES MANAGEMENT AT THE FLOATING VILLAGE IN TONLE SAP LAKE REGION, CAMBODIA ... of the Tonle Sap River during the wet season During the dry season, the Tonle Sap Lake is reversed again and starts to empty into Mekong River The extraordinary water regime of the Tonle Sap Lake ... in the floating community in the floodplain of Tonle Sap Lake region is appeared strongly closed to water resources for domestic consumption and dumping site for their household waste including...
 • 89
 • 609
 • 0

Long term effects of zinc oxide nanoparticles on wastewater treatment in a membrane bioreactor (MBR) process

Long term effects of zinc oxide nanoparticles on wastewater treatment in a membrane bioreactor (MBR) process
... of zinc oxide nanoparticles 19 2.2.1 Mechanisms of zinc oxide nanoparticles 21 2.2.2 Effects of zinc oxide nanoparticles on bacteria 23 2.2.3 Effects of zinc oxide nanoparticles on wastewater treatment ... of this project I would also like to express appreciate to all my laboratory mates, namely Divya Shankari Srinivasa Ragha, Shruti Vyas, Subhabrata Das, Thulasya Ramanathan and Gayathri Natarajan, ... industrial effluents in aquatic systems could also lead to direct exposure to nanoparticles for humans via inhalation of water aerosols, skin contact and direct ingestion of contaminated drinking water...
 • 144
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: role of quality control and quality assurance departments in a pharmaceutical industrythe law of conservation of energy states that momentum is conserved in a collisiontwo examples of input output and memory devices found in a typical computerthe law of conservation of mass states that mass is conserved in a reaction systemmodel of electricity to describe the energy transfers in a circuitthe first law of thermodynamics states that the total energy in a closed system isno part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means mechanical electronic photocopying recording or otherwise without the prior written permission of omronif the item of property plant and equipment is included in a cash generating unit details of the impairment loss shall be provided in accordance with section 2 of note 7use of multiple values for dx and dy in a text spanmain features in development of private and public higher education provision in a global scaleannouncement of acceptance levels this rule is disapplied in a schemetiming of the offer this rule is disapplied in a scheme see appendix 7no part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise without the prior permission of the copyright ownerthe custom home process in a nutshelljones p et al 2012 comparisons of health status scores with mrc grades in a primary care copd population implications for the new gold 2011 classification eur respir jBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS35Giáo trình Chăn nuôi trâu bòNhật bản Duy Tân 30 nămQuy trình sản xuất Sơri VietGapGiai đoạn chuẩn bị xét xử trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án (tt)GIÁO án SINH 9 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCHướng dẫn giải toán chuyên đề hàm số Ngô Vương QuyềnBootRom ảo hóa hệ điều hànhDH VS phát triển HDTH hoàn thiện 15 16Phương pháp dạy học mỹ thuật p2Một số phương pháp giải gần đúng phương trình phi tuyếnKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngDạy nghề hỗ trợ thanh niên khó khăn 2015Hoàn thiện hoạt động marketing bất động sản tại công ty cổ phần dịch vụ bất động sản an cưNGHIÊN cứu LÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG đối với MẠNG DI ĐỘNG MOBIFONE tại TP HCMQuy hoạch sử dụng đất xã Tam Hồng HUyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh PhúcTÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề CHUNG về tâm lý học văn hóaTÀI LIỆU THAM KHẢO tâm lý học CHẨN đoán NHÂN CÁCH và ỨNG DỤNG của nó TRONG HOẠT ĐỘNG QUÂN sựTÀI LIỆU THAM KHẢO tâm lý học mối QUAN hệ tâm lý GIỮA NHÀ THAM vấn và THÂN CHỦ, ý NGHĨA NGHIÊN cứu của vấn đề đối với THAM vấn tâm lý TRONG QUÂN độiTIỂU LUẬN vấn đề ý THỨC TRONG tâm lý học, ý NGHĨA đối với VIỆC xây DỰNG ý THỨC xã hội mới CHO QUÂN NHÂN HIỆN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập