tài liệu môn sử lớp 8 cả học kì

tài liệu môn sử lớp 8 cả học

tài liệu môn sử lớp 8 cả học kì
... Pháp 1764- 186 0 Cách mạng công nghiệp A, P, Đ 184 8 184 8- 184 9 186 8 Tuyên ngôn Đảng cộng sản Phong trào cách mạng Pháp Đức Minh Trị Duy Tân 187 1 Công xã Pari 1911 Cách mạng Tân Hợi 1914-19 18 Chiến ... LỊCH SỬ CHÍNH : Hướng dẫn học sinh tham khảo mục kiện lịch sử SGK trang 53 Thời gian 1566-16 48 1640-1 688 Sự kiện Cách mạng Hà Lan Cách mạng tư sản Anh 1755-1 783 1766 1 789 -1794 Chiến tranh giành ... trào công nhân năm 183 0- 184 0 a/ Những đấu tranh tiêu biểu : - 183 1, 183 4: Công nhân dệt Li –ông Pháp khởi nghĩa - 184 4: Công nhân dệt khởi nghĩa Sơ –lê –din (Đức ) - 183 6-> 184 7: Phong trào Hiến...
 • 67
 • 291
 • 0

Tài liệu Mĩ thuật Lớp 8 - Cả năm : Hay.

Tài liệu Mĩ thuật Lớp 8 - Cả năm : Hay.
... để lớp nhận xét - HS nhận xét : + Bố cục Ngi yờu ngh HA : Hũ Vn Tốn + Hình vẽ + Cách vẽ màu Tun : Ngày soạn:1 4- 0 8- 2010 Ngày dạy:1 7- 0 8- 2010 Tiết 2: Thờng thức thuật: sơ lợc thuật thời lê (Từ ... đặc điểm thuật thời Lê Ngi yờu ngh HA : Hũ Vn Tốn Tun : Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết : Vẽ tranh: đề tài phong cảnh mùa hè I Mục tiêu: - HS hiểu đợc cách vẽ tranh phong cảnh mùa hè - Vẽ đợc tranh ... thành tập chuẩn bị sau Tun : 10 Ngày soạn: 26/10/20 08 Ngày dạy: 28/ 10/20 08 Tiết 1 0: Thờng thức mỹ thuật: sơ lợc thuật việt nam giai đoạn 1954 - 1975 I Mục tiêu: - HS hiểu biết thêm cống hiến...
 • 71
 • 293
 • 2

ĐỀ THI HỌC II MÔN SỬ LỚP 8 NĂM HỌC 2009-2010

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SỬ LỚP 8 NĂM HỌC 2009-2010
... mở thêm số trường học sở y tế, văn hoá  tạo tầng lớp tay sai kìm hãm nhân dân ta vòng ngu dốt 2, - Nguyên nhân: thự dân pháp bình định Yên Thế - Diễn biến: + giai đoạn 188 4- 189 2: hoạt động riêng ... C C A B D C II, Hoàn thành bảng niên biểu: Thời gian Sự kiện 188 4-1913 Kh ỡi nghĩa Yên Thế 1917 Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp 1907 Đông kinh nghĩa thục 1916 Vụ mưu khởi nghĩa Huế III, Tự luận: ... Diễn biến: + giai đoạn 188 4- 189 2: hoạt động riêng lẽ Yên Thế, chưa có huy thống + giai đoạn 189 3-19 08: chiến đấu xây dựng huy + giai đoạn 1909-1913: thực dân Pháp công phong trào suy yếu dần tan...
 • 2
 • 520
 • 0

Tài liệu Đề thi HSG môn Toán lớp 8, năm học 2010-2011

Tài liệu Đề thi HSG môn Toán lớp 8, năm học 2010-2011
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 8, NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Toán (Hướng dẫn chấm gồm có: 03 trang) Chú ý: Thí sinh có cách giải khác ... 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ E A D K I C B a) Hai tam giác ADC ABE có: AD = AB (vì ∆ ABD đều) DÂC = BÂE (= 60o + BÂC) AC =AE (vì ∆ ACE ) Vậy ∆ ADC = ∆ ABE (c-g-c) Suy CD = BE ˆ ˆ b/ Từ...
 • 3
 • 1,143
 • 13

Tài liệu ChuẩnKT KN Lớp 8-Môn Vật Lí

Tài liệu ChuẩnKT KN Lớp 8-Môn Vật Lí
... dạng có Cơ vật đàn hồi bị biến dạng gọi đàn hồi Nêu vật có khối lượng [NB] Vật có khối lượng lớn tốc độ Một vật chuyển động có khả thực công, tức có lớn, vận tốc lớn vật lớn động vật vật trường ... thức, kĩ Ghi Nêu vật có [TH] Khi vật có khả thực Lưu ý: Cơ năng lượng học, bao gồm động năng? công học ta nói vật có chuyển động học vật tương tác - Đơn vị jun (J) vật sinh Ở lớp ta không xét ... HS biết động vật phụ thuộc vào khối lượng vận tốc vật, phụ thuộc vào độ cao so với mặt đất Nêu vật có khối lượng [TH] Vật vị trí cao so với mặt đất Một vật độ cao so với mặt đất vật có lớn, độ...
 • 22
 • 172
 • 0

Tài liệu Đề thi và đáp án học 1 môn toán lớp 11Trường THPT Thừa Lưu docx

Tài liệu Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 11Trường THPT Thừa Lưu docx
... xác suất để lấy sách Toán Số cách láy sách toán toán 31 cách Số cách láy sách toán 15 toán, lý, hóa là: 19 40 cách Vậy xác suất để lấy sách Toán là: 31  0,02 19 40 Câu 4. (1 điểm) Tìm giá trị lớn ... CSC un  có  u1  u6  17  Tính tổng 15 0 số hạng CSC u2  u3  u5  10 u  3d  10 u       u1  5d  17 u1  u6  17 d    2u1   n  1 d  n (2  14 9.3) .15 0   S   ... -2) II Phần riêng: A Dành cho lớp 11 B1 đến 11 B8 u2  u3  u5  10 Câu a ( điểm) Cho CSC un  có   u1  u6  17  Tính tổng 15 0 số hạng CSC Câu a: ( điểm ) a) (1 điểm) Cho tứ diện ABCD G trọng...
 • 7
 • 381
 • 6

Tài liệu Đề thi và đáp án học 1 môn toán lớp 10 Trường THPT Thừa Lưu pdf

Tài liệu Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 10 Trường THPT Thừa Lưu pdf
... nghiệm x1; x2 ta có  x x  m    3 Để: 9x1x2  3x1  9x1 x2  3x2  19 2 3  3[x1 x2  x1  3x1 x2  x2 ]  19 2   x1  x   64  x1  x    m  1 4m5 Ta có    m  1   m  1  ... giác ABC B Dành cho lớp 10 A1 10 A2 Câu b: ( điểm) Giả sử x1; x2 hai nghiệm phương trinh: 3x2   m  1 x  m   Tìm m để thỏa mãn hệ thức : 3 9x1x2  3x1  9x1 x2  3x2  19 2 Câu 7.b: (2 điểm ... riêng: A Dành cho lớp 10 B1 đến 10 B9 Câu a: (1 điểm) Cho phương trình x2  x  m   Tìm m để phương trình có hai 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn x1  x2  Câu a: ( điểm ) Cho A (1; 2) ; B(-2;6) ;...
 • 5
 • 810
 • 20

Tài liệu Đề thi và đáp án học 1 môn toán lớp 10 Trường THPT Hóa Châu docx

Tài liệu Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 10 Trường THPT Hóa Châu docx
... cos x  cos x  cos 10 x  cos 12 x    2 2  cos x  cos x  cos 10 x  cos 12 x  cos x cos x  cos 11 x cos x    x   k  cos x     x  k  cos x  cos 11 x  x  k    0,50 ...  C1235k  2 x155k k k k 0 0,50 Hệ số chứa x10 nên 15 -5k =10  k  Vậy hệ số cần tìm là: C  2   810 0,25 0,25 Va Gọi M(x,y)  d Đ Ox  (1, 5) : d  d' Đ Ox : M ( x, y )  M ' ( x ' , y ... 1( x +1) +1( y-2)=0  x+y -1= 0 H giao điểm IH  nên tọa độ H nghiệm hệ  x  x  y    1 1 H  ,  nên I ' 2, 1   x  y  y   2    0,5 Vậy pt đường tròn C ' : x  2   y  1 ...
 • 4
 • 676
 • 11

Tài liệu Đề thi và đáp án học 1 môn toán lớp 10 Trường THPT TỐ HỮU pdf

Tài liệu Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 10 Trường THPT TỐ HỮU pdf
... -Học sinh không sử dụng tài liệu Họ tên thí sinh: SBD: -Giám thị không giải thích thêm - Học sinh ghi mã đề vào làm ĐÁP ÁN ĐỀ 10 A1- THANG ĐIỂM THI HKI- TOÁN 10 –NC(09 -10 ) ( Đáp án- thang ... -Học sinh không sử dụng tài liệu Họ tên thí sinh: SBD: -Giám thị không giải thích thêm - Học sinh ghi mã đề vào làm TRƯỜNG THCS & THPT TỐ HỮU -  ĐỀ THI HK I – NH: 2009-2 010 ... NH: 2009-2 010 Môn Thi: TOÁN 10 _Nâng Cao Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ 10 A2  Phần I: Đại số (6,5 điểm) Câu 1: (2 điểm)...
 • 5
 • 724
 • 17

Tài liệu Đề thi và đáp án học 1 môn toán lớp 11 Trường THCS&THPT HÀ TRUNG pptx

Tài liệu Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 11 Trường THCS&THPT HÀ TRUNG pptx
...  (1, 6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6 ,1)  0,25đ  n( A)  0,25đ Vậy P( A)  n( A)  n ( ) b B:” Ít lần gieo xuất mặt chấm” 0,25đ  B   (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6);(2 ,1) ,(3 ,1) ,(4 ,1) ,(5 ,1) ,(6 ,1)  ... 4), (1, 5), (1, 6);(2 ,1) ,(3 ,1) ,(4 ,1) ,(5 ,1) ,(6 ,1)   n( B)  11 0,5 P( B)  n( B) 11  n() 36 0,25 0,25 Câu Gọi q công bội cấp số nhân (un) u2  u4  u5  10 (1) q0  u3  u5  u6  10 (2) Nhân hai vế (1) cho q, ta đƣợc: ...  5q  5q  10  q  0,25đ (1)  u1q  u1q  u1q  0,25 đ  u1  Vậy (un) cấp số nhân có số hạng đầu u1  Câu công bội q  2 0,25đ d1  V(O;3) (d )  d1 song song trùng với d  d1 : 2x+y-c=0...
 • 5
 • 284
 • 4

Tài liệu Đề thi và đáp án học 1 môn toán lớp 10 Trường THCS&THPT HÀ TRUNG BẢN ppt

Tài liệu Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 10 Trường THCS&THPT HÀ TRUNG BẢN ppt
...  10 d Gọi D  x1; y1  đỉnh thứ tư hình bình hành ABCD   0,25đ 0,25đ  ABCD hình bình hành  AB  DC  1; 1    x1 ;1  y1   x   x  1   1  y1  1  y1  Vậy D  1; 2 ... ĐÁP ÁN ĐỀ 10 .2 Nội dung Câu Điểm a 1; 5   2;7  1; 7 0,5đ [ ] 0,5đ 0,5đ b  2;5   3;2    2;2  ( ) -2 Câu A 1; 8  ( P)  a  b  c  0,5đ Parabol ... trọng tâm ABC , ta có: xG  xA  xB  xC 1 1đ y A  yB  yC  3     c AB  1; 1  AB  AB  yG  0,25đ     AC   1; 3  AC  AC  10 0,25đ     BC   2; 2   BC...
 • 5
 • 481
 • 6

Tài liệu Đề thi và đáp án học 1 môn toán lớp 6 Trường THCS & THPT TỐ HỮU doc

Tài liệu Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 6 Trường THCS & THPT TỐ HỮU doc
... ĐÁP ÁN TOÁN HKI/ 2009-2 010 (1 ) Câu 1: a/  A;  A; A  B b/ Tập B có phần tử (0,5đ) Câu 2: a/ 25= 2.2.2.2.2 = 32; 52 = 25 Vì 32 25 nên 25 52 (0,5đ) b/ 35: 32 = 35-2 = 33 = 27 Câu 3: P =  26 ... 26 : ( 25 – 12 )  =  26 : 13  P=2 Câu 4: a/ ; nguyen dương , - nguyên âm b/ Tìm Câu 5: Tìm trường hợp (0,5đ) (0,5đ) (0.5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,25đ) Câu 6: Gọi x số h.sinh x  BC (4 ; 6) 30 x 40 ... 3: (1 ) Tính biểu thức P =  26 : ( 52 – 3.4 )  Câu 4: (1 ) Cho số : ; ; - 6; a/Trong số , số số nguyên âm ,số số nguyên dương? b/Tìm số đối số cho Câu 5: (1 ) Tìm giá trị tuyệt đối : 12 ;...
 • 5
 • 621
 • 8

Tài liệu Đề thi và đáp án học 1 môn toán lớp 7 Trường THCS&THPT Tố Hữu pdf

Tài liệu Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 7 Trường THCS&THPT Tố Hữu pdf
... góc x O y ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI TOÁN NH : 2009-2 010 Câu 1: A= 27 20 B= Câu 2: 20 (0 ,1. x).4,5=0,3.2,25 x = 1, 5 Câu 3: x = -4 y = 10 Câu 4: Gọi x,y,z số máy đội 1, 2,3 3x =5y =6z y –z =1 x = 10 y =6 z=5 ... 5: ( 1 iểm) a Biễu diễn điểm sau: M(-3;2) , N(2;-3) , P(0 ;1, 5) hệ trục toạ độ O xy b Trong điểm câu a, điểm thuộc đồ thị hàm số : y = Câu 6: ( 1, 5 điểm) Cho hình vẽ bên : c A a b Tìm số đo 12 0 ... x 2 = y y  x  14 Câu 4: ( 2điểm) Ba đội máy cày,cày ba cánh đồng diện tích.Đội thứ cày xong ngày đội thứ hai ngày ,đội thứ ba ngày.Hỏi...
 • 4
 • 329
 • 4

Tài liệu Đề thi và đáp án học 1 môn toán lớp 11 THCS&THPT HÀ doc

Tài liệu Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 11 THCS&THPT HÀ doc
... C2 010 x3   C2 010 x 2009  C2 010 x 2 010 0,5 Cho x =1, ta có: 2009 2 010 C2 010  C2 010  C2 010  C2 010   C2 010  C2 010  0,25 2 010 2009 C2 010  C2 010   C2 010  C2 010  C2 010   C2 010 0,25 ... 0 2 010 2009 C2 010  C2 010  C2 010   C2 010  C2 010  C2 010   C2 010 ĐÁP ÁN ĐỀ 11 .4 Nội dung Câu Điểm a cos x  sinx   cos x  sinx  ... u4  u5  10 (1) q0  u3  u5  u6  10 (2) Nhân hai vế (1) cho q, ta đƣợc: u2 q  u4 q  u5 q  5q  u3  u5  u6  5q  5q  10  q  0,25đ 0,25đ 0,25 đ (1)  u1q  u1q  u1q   u1  Vậy (un)...
 • 5
 • 233
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn toán lớp 8giáo án môn sử lớp 8 cả nămtài liệu môn hóa lớp 8tai lieu mon su lop 12tai lieu lich su lop 8 bai 24tai lieu mon gdcd lop 8đề thi môn hóa lớp 8 cuối học kì 1đề thi môn toán lớp 8 giữa học kì 1đề thi môn toán lớp 8 cuối học kì 1đề thi môn hóa lớp 8 cuối học kì 2đề thi môn toán lớp 8 cuối học kì 2đề thi môn sử lớp 7 cuối học kì 2đề thi môn toán lớp 8 giữa học kì 2de thi mon sinh lop 8 giua hoc ki 2de thi mon hoa lop 8 giua hoc ki 1ThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAGiáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoBình ổn giá gạo trong nướcNâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namVận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh bình dươngTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .Các kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....đề thi thử đại học chuyên vinh lần 3CÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUA4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪULuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾDac diem khi hau viet nam