Mẫu biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính potx

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính potx
... chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành bị tiêu hủy Ý kiến bổ sung khác (nếu có): NGƯỜI HOẶC ĐD TỔ CHỨC VI PHẠM (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ... Vi c tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành kết thúc vào hồi … … ngày … tháng … năm … Biên gồm …… trang, lập thành … có nội dung, giá trị nhau; đọc ... người sử dụng hợp pháp) (4) Ghi địa nơi lập biên (5) Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị Chủ tịch thành vi n khác Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành (6) Ghi họ tên, quốc tịch, địa chỉ,...
 • 2
 • 490
 • 1

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ppt

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ppt
... Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành sau đây: Tên tang ĐV Số Chủng loại, nhãn hiệu, xuất vật, phương TT tính lượng xứ, tình trạng tang vật, phương tiện tiện Hình Ghi thức hủy: ... tiêu Quá trình tiêu hủy có chứng kiến của1: Vi c tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành kết thúc vào hồi ……… ……… ngày ………… tháng ……… năm ………………………… Biên lập thành …… bản, ... ký tên nghe đọc lại trí với toàn nội dung biên Biên gồm ……… trang, người làm chứng thành vi n Hội đồng ký xác nhận vào trang NGƯỜI LÀM CHỨNG CÁC THÀNH VI N HỘI ĐỒNG2 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi...
 • 3
 • 432
 • 0

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính pps

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính pps
... Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành sau đây: STT Tên tang vật, phương ĐV Số Chủng loại, nhãn tiện tính lượng Ghi hiệu, xuất xứ, tình trạng tài liệu, phương tiện Hình thức tiêu hủy: ... Quá trình tiêu hủy có chứng kiến của1: Vi c tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành kết thúc vào hồi …… … ngày … tháng … năm …………… Biên lập thành ………… bản, quan giải giữ ... ký tên nghe đọc lại trí với toàn nội dung biên Biên gồm …………… trang, người làm chứng thành vi n Hội đồng ký xác nhận vào trang NGƯỜI LÀM CHỨNG CÁC THÀNH VI N HỘI ĐỒNG2 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,...
 • 3
 • 1,107
 • 0

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế pot

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế pot
... đồng ý nội dung biên ký vào biên Ý kiến bổ sung khác (nếu có) NGƯỜI CHỨNG KIẾN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) CÁC THÀNH VI N HỘI ĐỒNG TIÊU H Y (Ký, ghi rõ ... rằng: Biên kết thúc vào hồi … … tháng … năm Biên lập thành … bản; gồm … trang không tách rời; có nội dung có giá trị Đã giao cho 01 Sau đọc biên bản, người có mặt ... ĐỒNG TIÊU H Y (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi địa danh hành cấp tỉnh Ghi cụ thể trình tiến hành tiêu h y Những người có ý kiến khác nội dung biên phải tự ghi ý kiến mình, lý có ý kiến khác, ký ghi...
 • 3
 • 1,177
 • 1

Mẫu BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em doc

Mẫu BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em doc
... Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành sau đây: STT Tên tang vật, ĐV Số Chủng loại, nhãn hiệu, xuất Ghi phương tiện tính lượng xứ, tình trạng tang vật, phương tiện Hình thức tiêu hủy: ... trình tiêu hủy có chứng kiến của3: Vi c tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành kết thúc vào hồi ……… ……… ngày …………… tháng ……… năm ……………………… Biên lập thành …………… bản, ... ký tên nghe đọc lại trí với toàn nội dung biên Biên gồm ………… trang, người làm chứng thành vi n Hội đồng ký xác nhận vào trang NGƯỜI LÀM CHỨNG CÁC THÀNH VI N HỘI ĐỒNG4 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký,...
 • 4
 • 278
 • 0

Người Tiêu Dùng Sẵn Lòng Trả Tiền Cho An Toàn Thực Phẩm ở Thượng Hải Trung Quốc

Người Tiêu Dùng Sẵn Lòng Trả Tiền Cho An Toàn Thực Phẩm ở Thượng Hải Trung Quốc
... cầu người tiêu dùng, sẵn lòng trả ( WTP) người tiêu dùng cho sản phẩm an toàn sữa gì? Nghiên cứu cố gắng phân tích vấn đề Có nhiều giấy tờ mà nghiên cứu mức sẵn lòng trả cho an toàn thực phẩm Trung ... GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Nhận thức đánh giá an toàn thực phẩm người tiêu dùng ảnh hưởng đến mức sẵn lòng trả cho an toàn thực phẩm (theo Ritson Li, 1998) Với tiêu đề này, câu hỏi ... trường Trung Quốc: Nhận thức hành vi người nông dân người tiêu dùng" , Intech, 131-149 Zhou Y., Peng X 2006 Người tiêu dùng sẵn long trả tiền cho an toàn thực phẩm tỉnh Giang Tô Trung Quốc: Một...
 • 13
 • 192
 • 0

Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
... đến quan định thu hồi quan nhà nước có thẩm quy n an toàn thực phẩm Nội dung kế hoạch thu hồi sản phẩm phải phù hợp với Quy t định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn quan định thu hồi ban hành ... số……… Quy định việc thu hồi xử thực phẩm không bảo đảm an toàn thu c thẩm quy n quản Bộ Y tế Căn Kế hoạch thông tin sản phẩm không bảo đảm an toàn … (3): Xét đề nghị của…… QUY T ĐỊNH Điều Thu ... cáo thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn đề xuất phương thức xử sản phẩm sau thu hồi theo mẫu quy định Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tới quan định thu hồi quan nhà nước có thẩm quy n...
 • 15
 • 185
 • 0

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các doanh nghiệp

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các doanh nghiệp
... kinh doanh doanh nghiệp chế biến thực phẩm phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm từ vị trí đặt doanh nghiệp, kiến trúc, cấu trúc xây dựng nhà xưởng, công trình phương tiện doanh nghiệp, ... Quản lý chât lượng thực phẩm • Đối với doanh nghiệp người dân _ Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trọng doanh nghiệp xuất mà chưa trọng sản phẩm tiêu dùng nước Các doanh nghiệp cố gắng nỗ ... yêu cầu người kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hạn chế 25 _ Ngay doanh nghiệp xuất khẩu, việc áp dụng nguyên tắc tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mang nặng tính hình thức...
 • 33
 • 263
 • 0

Bài tập học kỳ lí luận nhà nước và pháp luật đạt 8 ĐIỂM: Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay

Bài tập học kỳ lí luận nhà nước và pháp luật đạt 8 ĐIỂM: Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay
... vai trò quan trọng việc bảo đảm an toàn thực phẩm Để tìm hều rõ vai trò pháp luật việc bảo đảm an toàn thực phẩm nước ta nay, em xin chọn đề tài: Vai trò pháp luật việc bảo đảm an toàn thực phẩm ... người II Vai trò pháp luật việc đảm bảo an toàn thực phẩm nước ta Hệ thống pháp luật bảo bảo đảm an toàn thực phẩm việc thể chế hóa sách, kế hoạch Đảng, nhà nước công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ... Nhà nước quan tâm tới Pháp luật góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm nước ta I Khái niệm thực phẩm, an toàn thực phẩm Để hiểu rõ đánh giá vai trò pháp luật việc bảo đảm an toàn thực phẩm nước ta trước...
 • 9
 • 3,262
 • 4

KẾ HOẠCH Truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm Tết

KẾ HOẠCH Truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm Tết
... tuyên truyền bảo đảm VSATTP trước, sau Tết gửi quan thông tin truyền thông để tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết - Phối hợp Trạm truyền xã, thị trấn tuyên truyền thông điệp an toàn thực ... phẩm; - Cách chế biến thực phẩm an toàn; - Cách bảo quản thực phẩm an toàn; - Nội dung “10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn ; - “5 chìa khoá vàng để có thực phẩm an toàn ; - Giới thiệu ... phẩm tổ chức đoàn thể bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tham gia hoạt động truyền thông, tuyên truyền nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm, hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm Tết mùa Lễ hội năm 2015...
 • 4
 • 162
 • 0

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
... bày văn hành (2) Ghi tên Quyết định (Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện theo khoản Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành Quyết định tiêu hủy theo khoản Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính) ... xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị tiêu hủy (nếu nhiều tang vật, phương tiện lập thống kê riêng) (6) Ghi rõ biện pháp tiêu hủy đốt, chôn biện pháp khác (7) Ghi trường hợp tiêu hủy theo khoản ... hậu (nếu có) là: .Lý (7): Vi c tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành kết thúc vào hồi … … ngày …… tháng ……….năm Biên gồm …………trang, lập thành ……… có nội dung, giá trị nhau;...
 • 3
 • 160
 • 0

Mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính
... Biên lập vào hồi …………… ……… ngày ……… tháng ……… năm ……… Biên lập thành 03 bản: 01 giao cho cá nhân/tổ chức vi phạm, 01 lưu hồ sơ vụ vi c, 01 lưu quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; ... NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN CƠ QUAN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM (Ký, ghi rõ...
 • 2
 • 10,879
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩmmẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm hoàn thànhmẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm tư vấnmẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm phần mềmmẫu biên bản kiểm tra sản phẩmmẫu biên bản thu hồi sản phẩmbiện pháp bảo đảm an toàn thực phẩmcác phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩmđiều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩmkế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2013kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩmnghiên cứu bảo đảm an toàn thực phẩm tươi sốngmẫu biên bản về việc vi phạm cam kết cai nghiệnbiên bản kiểm kê sản phẩm dở dangmẫu kế hoạch tiêu thụ sản phẩmHướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên taibáo cáo bến cảng nhà rồng và địa đạo củ chiBiện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung áp (LV thạc sĩ)350 câu trắc nghiệm giới hạn giải chi tiếtCau anhoa loi dai phaphoc ve phu chule dau vu gia pdfTieu chu khoa dai toantim hieu bua ngai 1van phap bi tang1 pdfQuy trình tổng hợp RanolazineSINGAPORE và trải nghiệmQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINHđại cương mĩ học dhsptac gia van hoc trung dai viet namunit 5unit 8unit 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập