Linh Nam Chich Quai

Lĩnh Nam Chích Quái

Lĩnh Nam Chích Quái
... nước, Lý Nam Đế triệu hai anh em thần Bọn thần nghĩa theo được, uống thuốc độc mà tự tử Thượng đế thương anh em thần có công lại trung nghĩa lòng, phong làm quan tướng hàng thần linh, thống lĩnh ... gió lớn Quân Tống kinh hoàng Thần nhân tàng hình không, lớn tiếng ngâm rằng: Non sông nước Nam, vua nước Nam ở, Điều định rõ sách trời Nếu giặc Bắc sang xâm lược, Thì bị lưỡi gươm sắc chém tan chẻ ... Lượng triều vua Lê Đại Hành Cự Lượng người Nam Sách, ông nội Lượng Chiêm làm chức Đồng Giáp tướng quân nhà Ngô, bố Lượng Mạn, làm chức tham đời Ngô Nam Tấn Vương, anh Lượng Dinh làm chức vệ úy...
 • 11
 • 68
 • 0

Tài liệu LĨNH NAM CHÍCH QUÁI

Tài liệu LĨNH NAM CHÍCH QUÁI
... xác cáo” (tức Tây Hồ ngày Sưu tầm: Cao Minh Anh-THCS Hạ Sơn Lĩnh Nam chích quái nay) Sau lập miếu (tức Kim Ngưu Tự) để trấn áp yêu quái Cánh đồng phía Tây Hồ phẳng, dân địa phương trồng trọt ... Nhân gặp loạn Hầu Cảnh, Sưu tầm: Cao Minh Anh-THCS Hạ Sơn Lĩnh Nam chích quái vua nhà Lương gọi Bá Tiên về, ủy cho tì tướng Dương Sằn thống lĩnh sĩ tốt, Quang 29 30 Prev Page 13 Next Phục ăn chay ... không vôi Về sau, người nước Nam ta phàm cưới vợ gả chồng hay lễ tết lớn nhỏ lấy trầu cau làm đầu Nguồn gốc cau Sưu tầm: Cao Minh Anh-THCS Hạ Sơn Lĩnh Nam chích quái 8- TRUYỆN BÁNH CHƯNG Sau...
 • 34
 • 74
 • 1

Đặc điểm nghệ thuật của tân đính lĩnh nam chích quái

Đặc điểm nghệ thuật của tân đính lĩnh nam chích quái
... Tân đính Lĩnh Nam chích quái Chương 3: Tân đính Lĩnh Nam chích quái với truyện truyền kỳ tiểu thuyết chương hồi Việt Nam 10 Chương NGHỆ THUẬT TỰ SỰ CỦA TÂN ĐÍNH LĨNH NAM CHÍCH QUÁI 1.1 Nghệ thuật ... sắc Tân đính Lĩnh Nam chích quái dựa nguồn Lĩnh Nam chích quái Bản thân Lĩnh Nam chích quái đời kết tụ tinh thần độc lập dân tộc chặng đầu kỷ nguyên Đại Việt hào hùng Tân đính Lĩnh Nam chích quái ... đính Lĩnh Nam chích quái “đánh dấu bước phát triển văn tự sự" [12, 529] Trên sở sách Lĩnh Nam chích quái, Vũ Quỳnh hiệu lại, thêm bớt số truyện làm Tân đính Lĩnh Nam chích quái Tân đính Lĩnh Nam...
 • 129
 • 399
 • 0

So sánh Nhật Bản linh dị ký với Lĩnh Nam chích quái

So sánh Nhật Bản linh dị ký với Lĩnh Nam chích quái
... Chương SO SÁNH NHẬT BẢN LINH DỊ KÝ VỚI LĨNH NAM CHÍCH QUÁI VỀ THỂ TÀI CỐT TRUYỆN Vài nét Nhật Bản linh dị Nhật Bản Linh dị kí (Ghi chép chuyện linh nghiệm, kỳ lạ Nhật Bản) Tên thƣờng gọi Linh dị ... 12 Chương SO SÁNH NHẬT BẢN LINH DỊ KÝ VỚI LĨNH NAM CHÍCH QUÁI VỀ THỂ TÀI CỐT TRUYỆN .12 Vài nét Nhật Bản linh dị 12 Vài nét Lĩnh Nam chích quái 15 Nghiên ... Lĩnh Nam chích quái thể tài, cốt truyện Vài nét Nhật Bản linh dị Vài nét Lĩnh Nam chích quái So sánh mặt thể tài Nhật Bản linh dị Lĩnh Nam chích quái 10 3.1 Một số điểm chung thể tài, kiểu...
 • 124
 • 170
 • 0

Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật trong lĩnh nam chích quái

Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật trong lĩnh nam chích quái
... "Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật Lĩnh Nam chích quái" Lịch sử vấn đề Mặc dù chưa thực quan tâm mức, tác phẩm Lĩnh Nam chích quái có ý kiến nhận xét số nhà nghiên cứu nội dung hình thức nghệ ... học dân tộc, giá trị văn hoá Lĩnh Nam chích quái, có thái độ trân trọng di sản văn hoá cha ông Nhiệm vụ nghiên cứu Với đề tài Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật Lĩnh Nam chích quái, nhiệm vụ ... phần Nội dung khoá luận gồm chương sau: - Chương Những vấn đề chung (Hoàn cảnh đời Lĩnh Nam chích quái; Tác giả Vũ Quỳnh Kiều Phú; Tác phẩm Lĩnh Nam chích quái) - Chương Giá trị nội dung Lĩnh Nam...
 • 57
 • 158
 • 2

Lĩnh Nam Trích Quái

Lĩnh Nam Trích Quái
... ngày ấy, nam nữ bốn phương thường tụ hội chùa vui chơi ca múa, người đời gọi hội Tắm Phật 16- TRUYỆN NAM CHIẾU Người Nam Chiếu cháu vua Vũ Đế Triệu Đà Thời Hán Vũ Đế, thừa tướng nước Nam Việt ... Châu; quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố hưởng ứng, hai chị em bình định sáu mươi lăm thành Lĩnh Ngoại tự lập làm vua, xưng hiệu Trưng vương, đóng đô thành Diên Tô Định chạy Nam Hải, Hán Quang Vũ nghe ... đường về, Chu Công ban cho cỗ biền xa chế cho hướng phương Nam Họ Việt Thường nhận lấy theo bờ biển Phù Nam, Lâm ấp năm tới nước Cho nên, xe nam thường dùng để trước đưa đường Về sau, Khổng Tử viết...
 • 19
 • 104
 • 0

Cương lĩnh năm 1991 đã được đại hội X bổ xung và phát triển về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như thế nà.DOC

Cương lĩnh năm 1991 đã được đại hội X bổ xung và phát triển về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như thế nà.DOC
... Cơng lĩnh năm 1991 nh sau: a) Nhận thức chủ nghĩa x hội Đại hội X Đảng bổ sung x c định x hội x hội chủ nghĩa mà nhân dân ta x y dựng có đặc trng: Một là, x hội x hội chủ nghĩa mà nhân ta x y ... văn minh Đến đại hội IX bổ sung thêm từ dân chủ, thành Dân giàu, nớc mạnh, x hội công bằng, dân chủ, văn minh Đại hội X xác định đặc trngcủa x hội x hội chủ nghĩa mà nhân dân ta x y dựng Hai ... nay, có hội cách mạng khoa họccông nghệ mang lại Quan niệm chủ nghĩa x hội Đảng ta Cơng lĩnh 1991 Đảng ta nêu lên quan niệm chủ nghĩa x hội đờng x y dựng chủ nghĩa x hội nớc ta có ý nghĩa sâu...
 • 11
 • 374
 • 3

Phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ Phần Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ Phần Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
... Trung & Tây nguyên  Đông Nam Tây Nam  TP Hồ Chí Minh 2.1.2 Công Ty Cổ Phần Mai Linh Nam Trung Bộ Tây Nguyên Công Ty Cổ Phần Mai Linh Nam Trung Bộ Tây Nguyên  Địa chỉ: 25 Lê Lợi-Nha ... sáng tạo tình họ khuyến khích làm để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho DN CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 2.1 Giới ... CHAMPASACK MAI LINH GIA LAI MAI LINH NINH HÒA MAI LINH KONTUM MAI LINH CAM RANH MAI LINH ĐÀ LẠT MAI LINH ĐỨC TRỌNG MAI LINH PHAN RANG MAI LINH BẢO LỘC MAI LINH PHÚ YÊN MAI LINH CÀ NÁ MAI LINH BÌNH...
 • 40
 • 1,217
 • 10

Xây dựng tuyến xe buýt tiêu chuẩn Nam Thăng Long -Lĩnh Nam

Xây dựng tuyến xe buýt tiêu chuẩn Nam Thăng Long -Lĩnh Nam
... cầu lại hành lang tuyến tình hình hoạt động VTHKCC xí nghiệp xe Buýt Hà Nội Chơng II: Cơ sở lí luận xây dựng tuyến xe Buýt Chơng III: Thiết kế tuyến xe Buýt Nam Thăng Long Lĩnh Nam CHƯƠNG I Website: ... xây dựng tuyến VTHKCC xe Buýt Hà Nội có ý nghĩa quan trọng cấp bách lí luận thực tiễn Chính vậy, không mục tiêu đề tài Xây dựng tuyến xe Buýt tiêu chuẩn Nam Thăng Long Lĩnh Nam đợc hoàn thành với ... 3.1.2 Định hớng phát triển xe Buýt Hà Nội đến 2010 61 3.2 Xây dựng tuyến xe Buýt Nam Thăng Long- Lĩnh Nam6 3 3.2.1 Xác định điểm đầu cuối tuyến 63 3.2.2 Xác định lộ trình tuyến 64 3.2.3 Bố trí điểm...
 • 107
 • 269
 • 0

Cac bai toan thi huyen DUC LINH nam 06_07 ( Du tru

Cac bai toan thi huyen DUC LINH nam 06_07 ( Du tru
... Kð±Àçr¿Ü…[®bXfJ»=U>þđiKËbŸ¯çoSJJX•ê¶«ª3 Àêdé ~( †HEˆÁPå7"tS qP9§ðư$ d„X²ØoŠ§ó=¯K»ư»C蓱V¼Ĩº˜5¹ß&}“ŠËđ¤ó.0Ð¯\‰Nâ/F"˜!F IJøq¶?ØË1(GqÇ S qÍ#ª+é˜1Fă8j ¨1yG`ưF@"Hɱ (% Gvðÿ†õ6õZ}' Err:501 ?n½Wÿ_b½Éơ¬„O¢ Ú tž)N*4sÐ>ºˆh‘Á¼8 ... Àw‰tƒHjÁÜBŒX͉©c~Ëžïû=ÛØëưkeNÁ§°9¨ơu-Zg„¸Ư(ZòœAD(Ç h„h‚[~ư³¾Þ ˜«°ú2GéËD üËü ‡‡LЫæÄEB‚sk)u¨'£Ĩ¤23$Ü‘IA4 Z¢šá@‚€„úH¡JH‰!&%„h†äN‰á>8ãQ¾—ẩđJ³đU£ư©ÏdùzÐé9g‘ŽéƯ»&þlD Àoå;óaK¨‡@fỈ„h†Øž_oơ…øz"_-å kF¸kÄà...
 • 8
 • 158
 • 0

Cac bai toan thi huyen DUC LINH nam 06_07 ( Du tru )

Cac bai toan thi huyen DUC LINH nam 06_07 ( Du tru )
... @ˆ3Â\L‘¡!¤cT5Ã^6ch7"tOƒÂ”%)G _¶¶m/R̹ `Ư Û Đ>(GqÇ S qÍ#ª+é˜1Fă8j ¨1yG`ưF@"Hɱ (% Gvðÿ†õ6õZ}' Err:501 ?n½Wÿ_b½Éơ¬„O¢ Ú tž)N*4sÐ>ºˆh‘Á¼8 ... Àw‰tƒHjÁÜBŒX͉©c~Ëžïû=ÛØëưkeNÁ§°9¨ơu-Zg„¸Ư(ZòœAD(Ç h„h‚[~ư³¾Þ ˜«°ú2GéËD üËü ‡‡LЫæÄEB‚sk)u¨'£Ĩ¤23$Ü‘IA4 Z¢šá@‚€„úH¡JH‰!&%„h†äN‰á>8ãQ¾—ẩđJ³đU£ư©ÏdùzÐé9g‘ŽéƯ»&þlD Àoå;óaK¨‡@fỈ„h†Øž_oơ…øz"_-å kF¸kÄàþđiKËbŸ¯çoSJJX•ê¶«ª3 Àêdé ~( †HEˆÁPå7"tS qP9§ðư$ d„X²ØoŠ§ó=¯K»ư»C蓱V¼Ĩº˜5¹ß&}“ŠËđ¤ó.0Ð¯\‰Nâ/F"˜!F IJøq¶?ØË1...
 • 8
 • 178
 • 0

Thực trạng và giải pháp cho vấn đề cấp nước sạch trên địa bàn Phường Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai- Hà Nội

Thực trạng và giải pháp cho vấn đề cấp nước sạch trên địa bàn Phường Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai- Hà Nội
... ống thép tráng kẽm lớn Hiện hệ thống cấp nớc địa bàn Phờng công ty nớc Nội phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ quản lý Trên trục đờng lớn nh tuyến đờng Lĩnh Nam có tuyến ống truyền dẫn DN 800, ... trng h thng cp nc trờn a bn Phng Lnh Nam I Vi nột v Phng Lnh Nam 1.Lch s hỡnh thnh Phng Lnh Nam bt ngun t xó Lnh Nam l mt 25 xó v th trn thuc huyn Thanh trỡ Lnh Nam l mt lng quờ trự phỳ cú b dy lch ... gii cho bi toỏn nhc nhi khụng ch phng Lnh Nam núi riờng m H Ni núi chung thỡ trc ht cn phi tỡm hng i ỳng cho mng li cp nc i t thc t ny, tụi xin mnh dn i vo nghiờn cu cp nc sch ti Phng Lnh Nam, ...
 • 34
 • 399
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt nội dung tác phẩm lĩnh nam chích quái lụclĩnh nam chích quái truyền kỳ mạn lụcvăn hóa lĩnh namnhận thức của đảng ta từ cương lĩnh năm 1991văn hóa tâm linh nam bộđiểm chuẩn trường thpt mê linh năm 2013cương lĩnh năm 1991 của đảng cộng sản việt namtìm hiểu văn hóa tâm linh nam bộbo phan tiec linh namtiệc lĩnh namtrường mầm non lĩnh namso sánh cương lĩnh năm 1991 và cương lĩnh năm 2011ca sĩ mỹ linh năm nay bao nhiêu tuổithông tin dự án 409 lĩnh namðánh giá sự chấp nhận của phụ nữ với các biện pháp tránh thai tại huyện mê linh năm 2009Sản xuất sạch hơnỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookieNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chi nhánh Quảng NamNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà NẵngNghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Nghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng BìnPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc, tỉnh Lâm ĐồngPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình45 IELTS Speaking Part 2 Topics Questions THÁNG 2 THÁNG 5 2017Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà VinPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch tại Mỹ SơnPhát triển du lịch tỉnh Trà Vinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập