câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính

Câu hỏi ôn tập môn luật hành chính và tài phán hành chính

Câu hỏi ôn tập môn luật hành chính và tài phán hành chính
... Câu hỏi ôn tập môn Luật hành CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH Nêu mối quan hệ quy phạm pháp luật vật chất hành quy phạm thủ tục hành chính? Đặc điểm nguồn Luật hành Việt Nam? mối ... điều chỉnh luật hành chính? 4.Tại nói quan hành chủ thể Luật hành chính? 5.Nêu mối quan hệ Bộ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân? 6.Trình bày mối quan hệ UBND MTTQ Việt Nam theo Luật tổ chức ... cấp trên? 14 Tại không xử phạt hành trường hợp tình cấp thiết, phòng vệ đáng, kiện bất ngờ? 15 Phân biệt hình thức xử phạt hành chính bổ sung? 16 Đối tượng bị quản chế hành chính? 17 Phân biệt...
 • 3
 • 2,527
 • 22

Câu hỏi ôn tập môn luật hành chính

Câu hỏi ôn tập môn luật hành chính
... lực hành vi hành bị áp dụng biện pháp b) Luật Cán công chức vừa luật hành vừa định hành Trả lời: Sai Luật Hành văn luật quốc hội ban hành, có chứa quy phạm pháp luật hành làm để xây dựng ban hành ... lực hành vi hành quan hệ pháp luật hành xử phạt hành chính; quan hệ pháp luật hành khác độ tuổi có lực hành vi hành 14 ví dụ quan hệ pháp luật hành áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng công ... chưa thành niên vi phạm hành chính, có điều mức tiền phạt không ½ b Quan hệ pháp luật hành không hình thành hai cá nhân công dân Trả lời: Cách anh: Sai - thứ cá nhân công dân bao gồm công dân...
 • 37
 • 4,752
 • 107

câu hỏi ôn tập môn luật hành chính

câu hỏi ôn tập môn luật hành chính
... bộ, công chức theo quy định PL Cán bộ, công chức 33 Trình bày địa vị pháp lý hành công dân VN 34 Nêu trường hợp công dân tham gia QHPL hành với quan nhà nước Điều kiện để công dân trở thành chủ ... quản lý hành nhà nước 22 Nêu nguyên tắc tổ chức - kỹ thuật quản lý hành nhà nước Trình bày nguyên tắc 23 Đặc điểm quan hành nhà nước Tại quan hành nhà nước chủ thể quan trọng QHPL hành chính? ... lý hành nhà nước 29 Trình bày khái niệm cán bộ, công chức Phân loại cán bộ, công chức.30 Trình bày quyền nghĩa vụ cán bộ, công chức 31 Nêu việc cán bộ, công chức; cán bộ, chiến sĩ CAND không...
 • 7
 • 621
 • 2

Câu hỏi ôn tập môn luật hành chính ( có đáp án)

Câu hỏi ôn tập môn luật hành chính ( có đáp án)
... ban hành VB QPPL Không thẩm quyền ban Không thẩm quyền ban hành Không thẩm quyền ban hành hành Câu : Sự khác QĐHCNN với giấy tờ hành hành động, giá trị PLQĐHC QĐHC GIẤY TỜ HC loại ... ngành chuyên môn VD : Tổngcục Hquan, thuế phân cấp cục cho địa phương Các cấp tổ chức Không phòng trực thuộc phòng, đơn vị trực thuộc hệ thống dọc từ TW ->T->H Tài Không Có dấu riêng, ... nghĩa vụ, đặc điểm CB-CC? Câu : Sự khác Công vụ NN SX KD Câu : Phân biệt trách nhiệm hành – cưỡng chế hành chính? Câu 10 : Sự khác loại nêu cảnh cáo ( AD HS, KL, TNHC ) ? Câu 11 : So sánh kiểm tra...
 • 10
 • 5,315
 • 12

Câu hỏi ôn tập môn luật doanh nghiệp

Câu hỏi ôn tập môn luật doanh nghiệp
... danh cao Loại hình công ty hợp danh quy định Luật doanh nghiệp năm 1999 2005 thực tế loại hình doanh nghiệp chưa phổ biến Doanh nghiệp tư nhân: • Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm ... rủi ro chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm toàn tài sản doanh nghiệp chủ doanh nghiệp không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp Hợp tác ... sản hoạt động doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân không phát hành loại chứng khoán • Mỗi cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân Ưu điểm: Do chủ sở hữu doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân...
 • 9
 • 3,657
 • 141

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1

CÂU hỏi ôn tập môn LUẬT dân sự 1
... tương tự luật dân chia làm hai trường hợp :  tương tự luật dân  tương tự pháp luật Câu 11 : Phân tích nguyên tắc thể chất pháp luật dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1. Nguyên ... qua Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 Bộ Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/ 1/2006 Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ Câu 15 : Hiệu lực Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 - - - Điều Bộ Luật Dân 2005 ... ban hành luật áp dụng cho toàn quốc Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 18 83, Bộ dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ luật Bắc kỳ năm 19 31, Bộ dân luật Trung...
 • 48
 • 11,036
 • 98

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... cng gi vng vai trũ ch o nn kinh t quc dõn Hai l, Kinh t th Kinh t th l thnh phn kinh t bao gm nhng c s kinh t ngi lao ng t nguyn gúp vn, cựng kinh doanh, t qun lý Kinh t th da trờn s hu ca cỏc ... Giá trị hàng hoá lao động xã hội ngời sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hoá ú Giá trị trao đổi hàng hoá hình thức biểu bên giá trị hàng hoá, giá trị hàng hoá nội dung, sở giá trị trao đổi Giá trị ... Qui luật giá trị qui luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hoá Bất đâu có sản xuất trao đổi hàng hoá tồn hoạt động qui luật giá trị - Yêu cầu qui luật giá trị: yêu cầu qui luật giá trị sản xuất...
 • 33
 • 1,258
 • 40

Tài liệu Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Đất đai tham khảo pptx

Tài liệu Một số câu hỏi ôn tập môn Luật Đất đai tham khảo pptx
... không? tiêu cực tích cực? có tạo cạnh tranh kinh tế DN? ...
 • 2
 • 1,215
 • 4

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1 pptx
... tương tự luật dân chia làm hai trường hợp :  tương tự luật dân  tương tự pháp luật Câu 11 : Phân tích nguyên tắc thể chất pháp luật dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ 1. Nguyên ... qua Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 Bộ Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/ 1/2006 Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ Câu 15 : Hiệu lực Bộ Luật Dân Việt Nam 2005 - - - Điều Bộ Luật Dân 2005 ... ban hành luật áp dụng cho toàn quốc Theo Sắc lệnh này, Bộ dân luật giản yếu Nam kỳ năm 18 83, Bộ dân Nguyễn Văn Tín K09504 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: LUẬT DÂN SỰ luật Bắc kỳ năm 19 31, Bộ dân luật Trung...
 • 48
 • 2,698
 • 43

42 Câu Hỏi Ôn Tập Kiến Thức Hành Chính Nhà Nước - Tài Liệu Ôn Thi Chuyên Viên Chính 2013

42 Câu Hỏi Ôn Tập Kiến Thức Hành Chính Nhà Nước - Tài Liệu Ôn Thi Chuyên Viên Chính 2013
... ngày 9-1 1-1 946) "Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1959" ngày 3 1-1 2-1 959 Quốc hội khóa ( 8-5 -1 960 – 2 6-4 -1 964) Quốc hội khóa (2 6-4 -1 964 – 1 1-4 -1 971) Quốc hội khóa (1 1-4 -1 971 – 6-4 -1 975) ... ( 6-4 -1 975 – 2 5-4 -1 976) Quốc hội khóa (2 5-4 -1 976 – 2 6-4 -1 981), Quyết định đổi tên nước ta thành Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khóa (2 6-4 -1 981 – 1 9-4 -1 987) Quốc hội khóa (1 9-4 -1 987 ... quan hành nhà nước, phân tích đặc điểm hành nhà nước ta trình bày phương hướng cải cách tổ chức mộ máy hành nhà nước Câu 29 Năng lực, hiệu lực hiệu hành nhà nước (HCNN) gì? Từ thực tiễn công tác...
 • 84
 • 4,576
 • 70

Câu hỏi ôn tập môn luật hiến pháp tư sản ppt

Câu hỏi ôn tập môn luật hiến pháp tư sản ppt
... quyền lập pháp, hành pháp pháp - Giữa thể quân chủ đại nghị thể cộng hòa lưỡng tính: + Giống nhau: Tổ chức nhà nước phân chia thành ba nhánh quyền lập pháp, hành pháp pháp Quyền lập pháp nghị ... phủ nghị viện nhánh quyền lập pháp, hành pháp pháp Phân tích quy định pháp luật bầu cử nhà nước sản Bầu cử việc lựa chọn người đảm nhiệm chức vụ tổ chức thông qua biểu thị ý chí thành viên ... lập pháp, hành pháp pháp, Nghị viện nắm quyền hành pháp, Chính phủ nắm quyền hành pháp Tòa án nắm quyền pháp Do đó, vị trí Nguyên thủ quốc gia có vai trò phối kết hợp nhánh quyền này, không...
 • 10
 • 9,819
 • 304

Câu hỏi ôn tập môn Luật đầu tư pdf

Câu hỏi ôn tập môn Luật đầu tư pdf
... Việt Nam phải có dự án đầu Vì Điều 50 Luật Đầu không nói rõ đầu trực tiếp hay đầu gián tiếp Đứng góc độ nhà đầu nước phân biệt đối xử, nhà đầu nước không buộc phải có dự án ... nhà đầu nước, nhà đầu nước đầu phải đối xử bình đẳng với sử dụng luật chơi Lẽ pháp luật phải tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu nước nhà đầu nước ngoài, Tổ công tác thi hành Luật ... nghiệp Luật Đầu lại làm điều ngược lại, giải thích theo hướng bất lợi cho nhà đầu nước Mặt khác, hiểu cách hiểu Tổ công tác không khuyến khích nhà đầu nước tăng vốn đầu Từ không thúc...
 • 11
 • 1,624
 • 79

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi ôn tập môn luật hành chínhcâu hỏi ôn tập môn luật hành chính doccâu hỏi ôn thi môn luật hành chínhcâu hỏi ôn tập môn luật tài chínhcâu hỏi ôn tập môn luật tố tụng hành chínhcâu hỏi ôn tập môn luật kinh tếcâu hỏi ôn tập kế toán hành chính sự nghiệpcâu hỏi ôn tập môn luật chứng khoántài liệu ôn tập môn luật hành chínhcâu hỏi ôn tập quản trị hành chính văn phòngcâu hỏi ôn tập lý luận hành chính nhà nướccâu hỏi ôn tập môn luật đầu tưcâu hỏi ôn tập quản lý hành chính nhà nướccâu hỏi ôn tập môn luật dân sự 2câu hỏi ôn tập môn luật dân sựgiáo án tổng hợp lớp 1 (3)giáo án tổng hợp lớp 1 (2)giáo án lớp 110 DE ON TAP CHUONG II DAI SO 8QUY TRINH SAN XUAT CAY BO KHAI (erythropalum blume) VA RAU DIEP THEO GAPLuyen tap trang 10de kiem tra 1 tiet mon toan 11 chuong 1 5 de kiem tra 1 tiet ds chuong 1đề kiểm tra toán lớp 9Bài thu hoạch nghị quyết 5 khoá 12 _ Có liên hệ _ Bài 2Bài thu hoạch nghị quyết 5 khoá 12_ Có liên hệ _ Bài 1giáo án tổng hợp lớp 1 (3)Tuyển tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 đề số 234 ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TIẾNG ANH HAY ( CÓ ĐÁP ÁN)Báo cáo công tác quân sự, quốc phòngBài giảng phương pháp giáo dục thể dục CĐMN CQgiáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 28giáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 29giáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 30giáo án lớp 1 thiết kế bài học tuần 31Giáo án Mĩ thuật lớp 3 trọn bộ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập