Tổng kết scaldan ngành y tế năm 2013

BÁO CÁO CHUNG TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ NĂM 2013 Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân

BÁO CÁO CHUNG TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ NĂM 2013 Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân
... HAI: BAO PHỦ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DÂN Chương II Khung lý thuyết khái niệm liên quan Quan niệm bao phủ CSSK toàn dân Báo cáo phân tích văn tài liệu nghiên cứu gần liên quan đến bao phủ CSSK toàn ... lực y tế (Tăng cường hệ thống y tế) Khung phân tích bao phủ CSSK toàn dân báo cáo cấu trúc dựa quan niệm mục tiêu bao phủ CSSK toàn dân, là: Bảo đảm cho 10 người dân (toàn dân, không phần dân ... dụng báo cáo Hình 1: Khung phân tích sử dụng báo cáo Chương 3: Cung ứng dịch vụ để bao phủ CSSK toàn dân Chương 2: Quan niệm bao phủ CSSK toàn dân Bao phủ CSSK toàn dân: Bảo đảm cho người dân...
 • 27
 • 655
 • 1

TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2014, MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2015, GIAI ĐOẠN 20162020

TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2014, MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2015, GIAI ĐOẠN 20162020
... BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ng y 16 tháng 01 năm 2015 BÁO CÁO Tổng kết công tác y tế năm 2014, số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2015, giai đoạn ... dịch vụ y tế đề xuất giải pháp sách, mô hình cung ứng dịch vụ y tế cho huyện đảo giai đoạn 2015- 2020, làm sở x y dựng chuẩn y tế huyện đảo X y dựng đề án thành lập môn Y học biển Trường ĐHYD Huế ... Bộ Y tế, thành lập đơn vị đào tạo cán quản lý ngành y tế Trường Đại học Y tế công cộng Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh X y dựng quy hoạch phát triển mạng lưới pháp y tâm thần x y dựng...
 • 32
 • 166
 • 0

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TRONG 3 CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ NĂM 2013 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2014

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TRONG 3 CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ NĂM 2013 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2014
... Chờ phê duyệt PR thay đổi kế hoạch tài chi tiết Quy định tài chặt chẽ www.themegallery.com Dự kiến kế hoạch triển khai hoạt động năm 2014 CTYT Mã B4.4 B5.1 B5 .3 Tên hoạt động Q1 2014 Q2 2014 Biên ... (M&E) hoạt động CGD Đánh giá kết thực năm 20 13 Đạt Triển khai tất hoạt động theo kế hoạch Thuận lợi Được CTYT phối hợp tích cực, đặc biệt ủng hộ lãnh đạo, tích cực cán chương trình Tiến độ triển ... KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI NĂM 20 13 Hoạt động B4: Tăng cường lực cán bộ quản lý Hoạt động B5 Tăng cường hệ thống báo cáo ADR tự nguyện Hoạt động B6: Nghiên cứu...
 • 19
 • 116
 • 0

Bảng thống kê nhu cầu Tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2012

Bảng thống kê nhu cầu Tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2012
... thời điểm tuyển dụng 01 Tốt nghiệp Đại học Y khoa 02 Tốt nghiệp trung học chuyên ngành Y sỹ Kinh nghiệm 24 tháng trở lên, tính đến thời điểm tuyển dụng 02 Tốt nghiệp trung học chuyên ngành Điều ... 11 12 Trạm Y tế xã Hòa Nhơn (06) Trạm Y tế xã Hòa Ysỹ (Mã ngạch: 16.119) 12 (Mã ngạch: 16.119) Ysỹ (Mã ngạch: 16.119) 01 Y sỹ YHCT, có kinh nghiệm 01 năm công tác Khám chữa bệnh YHCT TYT xã Điều ... học Y Kinh nghiệm 12 tháng trở lên đáp ứng y u cầu vị trí dự tuyển - Ngoại ngữ trình độ B; - Tin học Văn phòng Tốt nghiệp đại học Y Kinh nghiệm 12 tháng trở lên đáp ứng y u cầu vị trí dự tuyển...
 • 14
 • 1,729
 • 3

Tài liệu ôn thi viên chức phần kiến thức chung ngành Y tế năm 2014

Tài liệu ôn thi viên chức phần kiến thức chung ngành Y tế năm 2014
... tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Y tế) Hết TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2014 PHẦN I PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC I Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ... số liệu bảo hiểm y tế Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định pháp luật bảo hiểm y tế Điều 36 Quyền người tham gia bảo hiểm y tế Được cấp thẻ bảo hiểm y tế ... QUAN ĐẾN NGÀNH Y TẾ -1 QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ng y 18/08/ 2008 Bộ trưởng Bộ Y tế) Điều Quy tắc ứng...
 • 19
 • 2,180
 • 8

Phieu danh gia vien chưc y te nam 2013

Phieu danh gia vien chưc y te nam 2013
... xuyên hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh người nhà người bệnh thủ tục khám điều trị đơn vị cần Luôn có thái đội tôn trọng đồng nghiệp Luôn lắng nghe bà b y tỏ quan điểm đắn Không bè cánh hay g y ... hoạt động chuyên môn đơn vị với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ trị tập thể chi đoàn Bệnh viện chi đoàn hoàn thành xuất sắc phong trào công tác đoàn năm 2013 Luôn thực đ y đủ quyền nghĩa vụ ... nhành nhiệm vụ chung tập thể Thực tốt có hiệu qui tắc ứng xử cán viên chức nói chung quy tắc ứng xử cán y tế nói riêng Việc thực nghĩa vụ khác viên chức: Là Bí thư Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện...
 • 4
 • 1,948
 • 25

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH y tế năm 2012

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH y tế năm 2012
... VSATTP năm 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 Thanh tra Bộ Y tế, Báo cáo kết tra VSATTP năm 2008; 2009; 2010; 2011 Nguyễn Công Khẩn (2010), “Mô tả thực trạng tổ chức hoạt động tra an toàn thực phẩm cấp ngành ... định quảng cáo thực phẩm Hoạt động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Việc tuân thủ điều kiện an toàn thực phẩm Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Việc tuân thủ quy định nhập thực phẩm Những nội ... công tác tra nội dung tra chuyên ngành ATTP Nội dung tra chuyên ngành ATTP Việc thực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm; Việc ghi nhãn sản phẩm Việc tuân thủ quy định quảng...
 • 7
 • 102
 • 1

công ty cp kinh doanh phát triển bình dương báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2013 bảng cân đối kế toán tổng hợp báo cáo lưu chuyển tiền tệ

công ty cp kinh doanh phát triển bình dương báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2013 bảng cân đối kế toán tổng hợp báo cáo lưu chuyển tiền tệ
... tỉnh Bình Dương BÁO CÁO TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 013 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2 013 năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 012 I ĐẶC ... ngày 01 tháng 10 năm 2 013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2 013 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP (Dạng đầy đủ) (Theo phương pháp trực tiếp) Q IV Năm 2 013 năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 013 CHỈ ... TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP (Dạng đầy đủ) Năm 2 013 năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 013 Đơn vị tính:...
 • 30
 • 149
 • 0

Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành Y tế Việt Nam.pdf

Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành Y tế Việt Nam.pdf
... THI N T CH C H CH TOÁN K TOÁN TRONG CÁC CƠ S Y T VI T NAM 139 3.4 N I DUNG HOÀN THI N T CH C H CH TOÁN K TOÁN TRONG CÁC CƠ S Y T NH M TĂNG CƯ NG QU N LÝ TÀI CHÍNH NGÀNH Y T VI T NAM ... NG CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH VÀ T CH C H CH TOÁN K TOÁN TRONG CÁC CƠ S Y T C A VI T NAM 117 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯ NG VÀ GI I PHÁP HOÀN THI N T CH C H CH TOÁN K TOÁN TRONG CÁC CƠ S Y T V I VI C TĂNG ... y t Nh m óng góp thêm s khoa h c th c ti n hoàn thi n công tác qu n tài chính, k toán s y t , tác gi ch n CƠ S tài “T CH C H CH TOÁN K TOÁN TRONG CÁC Y T V I VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ TÀI CHÍNH...
 • 197
 • 989
 • 4

Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam

Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam
... định mua sắm nhà tài trợ Chính phủ Việt Nam - Phân tích số thuận lợi khó khăn trình áp dụng - Thông qua việc tìm hiểu quy định mua sắm số nhà tài trợ Chính phủ Việt Nam, nêu lên số nhận ... quy định Việt Nam theo quy định nhà tài trợ Khoá luận tập trung nghiên cứu quy định số nhà tài trợ Chính phủ việc thực dự án thông qua quy định cách thức sử dụng nguồn vốn (đấu thầu quốc tế mua ... tr- X y dựng hồ sơ mời thầu ờng hợp Xét duyệt hợp Xét duyệt ờng hợp Xét duyệt Quảng cáo mời thầu Y u cầu Y u cầu Y u cầu Mở thầu Y u cầu Y u cầu Y u cầu Đánh giá thầu Quy định Quy định Quy định...
 • 63
 • 235
 • 0

Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam .doc

Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam .doc
... kể gi y chứng nhận quy n sử dụng đất cấp cho hộ gia đình gi y chứng nhận quy n sử dụng nhà quy n sử dụng đất đợc quan Nhà nớc có thẩm quy n cấp theo quy định Nghị định 60/Cp ng y 5/7/1994 Chính ... biết thực tôt quy định công tác quản lý quy hoạch thực x y dựng theo quy hoạch Quận, quy hoạch chung cuả Thành phố Niêm y t công khai quy hoạch Quận Ba Đình đợc phê duyệt quy định, quy trình hớng ... quy hoạch x y dựng thông qua đấu thầu nớc quốc tế X y dựng hoàn chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý quy hoạch x y dựng - Luật x y có nội dung quy định x y dựng - Nghị định quản lý quy...
 • 56
 • 225
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Nam á
... I: lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàg xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần dược thiết bị y tế Nam Chương III: Nhận ... I.QUÁ TRÌNH HÌNHTHÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM Á 1.1.Tìm hiểu công ty cổ phần dược thiết bị y tế nam Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Nam thành lập từ ng y ... đó ,Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Nam trọng quan tâm đến khâu quản lý hàng hoá,tổ chức hạch toán kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty mowis lập nên Công ty tất trọng tới công tác mở...
 • 20
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2013báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2013báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2010thi công chức ngành y tế năm 2013thi viên chức ngành y tế năm 2013phụ cấp độc hại ngành y tế năm 2013báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2012tài liệu thi công chức ngành y tế năm 2013thi tuyển công chức ngành y tế năm 2013thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2013đề thi viên chức ngành y tế năm 2013phụ cấp ưu đãi ngành y tế năm 2013tài liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế năm 2013báo cáo tổng kết ngành y tế năm 2012báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2012Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Canh Tác Lúa Tại Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng YênBài thu hoạch lớp đảng viên mớiTài liệu Ngữ Văn 6 Năm 2017DE DAP AN HSG LOP 2 TOAN TVôn tập trắc nghiệm Lý 12 toàn bộ chương trìnhlý thuyết bài tập lý 8 có giảiTiểu luận Kinh tế lượng Sinh viên và vấn đề nghỉ học - Chủ đề Nghỉ học của sinh viênPhân tích tác phẩm Từ ấy Tố HữuLuận văn Quản lý hoàn thuế GTGT tại Cục thuế Thành Phố Hà NộiĐề cương vật lí 11 (THPT NQ 2017)bài giảng chuẩn đoán kĩ thuậtbáo cáo 10 năm thực hiện luật bình đẳng giớiTiểu luận Đầu tư quốc tế Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay - Thực trạng và giải phápTiểu luận Đầu tư quốc tế Thực trạng mất cân đối trong các hình thức đầu tư FDI tại Việt Nam và những giải pháp khắc phụcTiểu luận Đầu tư quốc tế Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài sang châu Phi của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2002-2012Luận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”tiểu luận phương pháp dạy học chuyên nghànhKế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán TriềuMỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤTTiểu luận Ngôn ngữ và văn chương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập