Cải cách cung cấp dịch vụ công

Báo cáo Kết quả Hội thảo khoa học xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2015

Báo cáo Kết quả Hội thảo khoa học xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2015
... trực tuyến mẫu văn đến quan, tổ chức cung cấp dịch vụ Có 207 nhóm DVC trực tuyến ưu tiên cung cấp tối thiểu mức độ Bộ, quan ngang Bộ, đó, Bộ Nông nghiệp PTNT thực cung cấp 20 nhóm DVC trực tuyến ... nội dung sau: - Giao Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ giai đoạn 2012-2015, xác định rõ thực DVC trực tuyến mức độ cao (3,4) cần triển khai bước, có trọng điểm, ... hành (Văn phòng Bộ) thủ tục hành triển khai dịch vụ hành công - Các Báo cáo tham luận tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đơn vị: Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản...
 • 4
 • 755
 • 4

Sự hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ công trong ngành NN và PTNT, lập kế hoạch KTXH và quản lý tài chính cấp

Sự hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ công trong ngành NN và PTNT, lập kế hoạch KTXH và quản lý tài chính cấp xã
... ki n c a ngư i dân v cung c p d ch v công NNPTNT y u t dân ch s a S hài lòng ñ i v i cung c p d ch v công NNPTNT Đ ñánh giá m c ñ hài lòng c a ngư i dân v cung c p d ch v ngành NNPTNT, ph n I c ... c qu n tài cho c p s Các quy trình hư ng d n l p KHPTKTXH qu n tài hư ng d n th c t cho dùng qu phát tri n c a PSARD ñ th c hi n l p KHPTKTXH qu n tài Cung c p d ch v công c ... không hài lòng, bình thư ng, hài lòng r t hài lòng; cho phép phân bi t rõ ràng gi a l a ch n tích c c (hài lòng/ r t hài lòng) l a ch n tích c c/ tiêu c c bình thư ng/ không hài lòng Ngư i dân...
 • 69
 • 360
 • 0

Giải pháp nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Giải pháp nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công cho người lao động tại các khu công nghiệp.
... phục vụ cho hoạt động Các dịch vụ công cộng phục vụ cho nhiều đối tượng Khu công nghiệp,đóng vai trò quan trọng với hoạt động doanh nghiệp Các dịch vụ công cung cấp cho người lao động bao gồm dịch ... lợi ích tổ chức cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ công Cung cấp dịch vụ công cho người lao động Khu công nghiệp Các khu công nghiệp Việt Nam 1 Khái niệm Khu công nghiệp KCN thành lập vào 1896 ... đời sống người lao động Chương II: Thực trạng cung ứng dịch vụ công cho người lao động Khu công nghiệp Việt Nam Bối cảnh sống người lao động Khu công nghiệp Việt Nam 1 Sự phát triển Khu công nghiệp...
 • 84
 • 154
 • 0

giải pháp nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công cho người lao động tại các khu công nghiệp

giải pháp nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công cho người lao động tại các khu công nghiệp
... hoạt động phát triển KCN 2.2 .Dịch vụ công cung cấp cho người lao động Khu công nghiệp Hệ thống dịch vụ công cung cấp cho người lao động Khu công nghiệp phần tiện ích công cộng Khu công nghiệp. Khi ... hoạt động doanh nghiệp Các dịch vụ công cung cấp cho người lao động bao gồm dịch vụ hàng rào Khu công nghiệp .Các dịch vụ công cộng hàng rào KCN bao gồm việc cung cấp hệ thống cấp điện,hệ thống cấp ... ích tổ chức cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ công 2 .Cung cấp dịch vụ công cho người lao động Khu công nghiệp 2.1 .Các khu công nghiệp Việt Nam 1.1.Khái niệm Khu công nghiệp KCN thành lập vào 1896...
 • 78
 • 129
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu cung cấp dịch vụ công cho phát triển doanh nghiệp ở thị xã tam điệp, tỉnh ninh bình

[Luận văn]nghiên cứu cung cấp dịch vụ công cho phát triển doanh nghiệp ở thị xã tam điệp, tỉnh ninh bình
... phỏt tri n doanh nghi p 14 2.5 Nhõn t nh h ng ủ n cung c p d ch v cụng cho phỏt tri n doanh nghi p 15 2.6 N i dung cung c p d ch v cụng cho phỏt tri n doanh nghi p 17 2.7 Th c ti n v cung c p d ... ngnh c a Tam i p 60 4.5 Qui mụ lao ủ ng v v n trung bỡnh c a doanh nghi p 62 4.6 M t s k t qu ch y u c a doanh nghi p Tam i p Tam i p 62 4.7 S l ng doanh nghi p ủng ký kinh doanh c a Th xó Tam i ... hỡnh cung c p d ch v cụng cho phỏt tri n doanh nghi p Th xó Tam i p, t ủú ủ xu t cỏc gi i phỏp ch y u nh m ủ y m nh v nõng cao ch t l ng cung c p d ch v cụng cho phỏt tri n doanh nghi p th xó Tam...
 • 125
 • 201
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ công trong hoạt động khuyến nông ở nghệ an

Nghiên cứu nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ công trong hoạt động khuyến nông ở nghệ an
... khuy n nông, ñư c s ñ ng ý giúp ñ c a S Nông nghi p Phát tri n nông thôn Ngh An, Trung tâm KNKL Ngh An, ch n ñ tài: "Nghiên c u nhu c u kh cung c p d ch v công ho t ñ ng khuy n nông 1.2 Ngh An" ... tích c c c a giai c p công nhân trí th c v i nông dân nh m xây d ng nông thôn m i, góp ph n ñ y m nh công nghi p hoá, hi n ñ i hoá nông nghi p nông thôn Nông nghi p, nông thôn, nông dân Vi t Nam ... ng nghiên c u 1.4 Ph m vi nghiên c u Cơ s lý lu n th c ti n v khuy n nông, nhu c u kh cung c p d ch v công ho t ñ ng khuy n nông 2.1 Cơ s lý lu n 2.2 Cơ s th c ti n 35 2.3 Các công trình nghiên...
 • 191
 • 237
 • 1

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng pptx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng pptx
... thiện công tác Kế toán Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ I.Khái niệm,nhiệm vụ Kế toán ... NHẤT:Cơ sở lý luận chung Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ PHẦN THỨ HAI: Tình hình tổ chức Kế toán doanh thu bán hàng cun cấp dịch vụ ở: Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng PHẦN THỨ BA: Các ... doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: .3 Phần thứ hai: 16 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN 16 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 16 TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI...
 • 36
 • 641
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp :Kế toán Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp :Kế toán Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng doc
... bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ I.Khái niệm,nhiệm vụ Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch ... toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Phần thứ hai: 16 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN 16 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 16 TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ... 2.1 -Tài khoản 511 -Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ a.Nội dung: Tài khoản dùng để phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp kỳ kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh từ giao dịch...
 • 36
 • 554
 • 0

Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc

Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc
... vụ công trực tuyến Sở Thông tin Truyền xuất hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến Sở Thông tin Truyền thông tỉnh thông tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc làm đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu Nghiên ... dựng Kiến trúc CPĐT Việt Nam Từ đó, sâu nghiên cứu đề xuất a Các chức dịch vụ công cung cấp: hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Giới thiệu DV công: ... 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CPĐT CỦA CÁC TRỰC TUYẾN TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VĨNH PHÚC 2.1 Vai trò cần thiết kiến...
 • 16
 • 336
 • 2

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 10 pps

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 10 pps
... nhân viên phục vụ trực tiếp cho trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Có TK 334, 338, Giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho trình bán hàng, ghi: Nợ ... BÁN HÀNG Kết cấu nội dung phản ánh Phương pháp hạch toán kế toán Tài khoản dùng để phản ánh chi phí thực tế phát sinh trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm chi phí chào hàng, ... hoá, cung cấp dịch vụ Bên Có: - Kết chuyển chi phí bán hàng vào Tài khoản 911 “Xác định kết kinh doanh” để tính kết kinh doanh kỳ Tài khoản 641 số dư cuối kỳ Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, có...
 • 10
 • 136
 • 0

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 9 potx

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 9 potx
... động sản, dịch vụ xác định bán kỳ vào bên Nợ Tài khoản 91 1 “Xác định kết kinh doanh”, ghi: Nợ TK 91 1 - Xác định kết kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán II Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn ... vốn hàng bán - Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn thành phẩm, dịch vụ xác định bán kỳ vào bên Nợ Tài khoản 91 1 “Xác định kết kinh doanh”, ghi: Nợ TK 91 1 - Xác định kết kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng ... cho nội dung chi phí Không hạch toán vào Tài khoản 635 nội dung chi phí sau đây: - Chi phí phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; - Chi phí bán hàng; - Chi phí quản lý doanh nghiệp;...
 • 10
 • 115
 • 0

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 8 docx

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 8 docx
... doanh dịch vụ dỡ dang đầu kỳ; - Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực tế phát sinh kỳ Bên Có: - Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành kết chuyển vào Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”; ... kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản giá thành sản xuất theo loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, ghi: Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi phí sản xuất chung ... hành kiểm kê xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dỡ dang cuối kỳ, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Có TK TK 631 - Giá thành sản xuất Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn...
 • 10
 • 163
 • 0

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 7 pot

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 7 pot
... sản phẩm dịch vụ đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn, trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê ... 6 27 - Chi phí sản xuất chung 13 Cuối kỳ kế toán, vào Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung để kết chuyển phân bổ chi phí sản xuất chung vào tài khoản có liên quan cho sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch ... Nợ TK 6 27 - Chi phí sản xuất chung (6 274 ) Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ Chi phí điện, nước, điện thoại, thuộc phân xưởng, phận,tổ, đội sản xuất, ghi: Nợ TK 6 27 - Chi phí sản xuất chung (6 278 ) Nợ...
 • 10
 • 130
 • 0

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 6 pps

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 6 pps
... thường vào TK 63 2 Tài khoản 62 3 số dư cuối kỳ Tài khoản 62 3 - Chi phí sử dụng máy thi công, có tài khoản cấp 2: - Tài khoản 62 31 - Chi phí nhân công: Dùng để phản ánh lương chính, lương phụ, phụ cấp ... trình để ghi sổ: + Nếu doanh nghiệp thức theo phương thức cung cấp dịch vụ xe, máy lẫn phận, ghi: Nợ TK 62 3 - Chi phí sử dụng máy thi công (62 38 - Chi phí tiền khác) Có TK 154 - Chi phí sản xuất, ... công - Tài khoản 62 34 - Chi phí khấu hao máy thi công: Dùng để phản ánh chi phí khấu hao xe, máy thi công sử dụng vào hoạt động xây lắp công trình - Tài khoản 62 37 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Dùng...
 • 10
 • 159
 • 0

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 5 pptx

Cách cung cấp dịch vụ và kiểm tra hàng phần 5 pptx
... liệu mua vào sử dụng không qua kho Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vượt mức bình thường không tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ mà phải kết chuyển vào TK 632 “Giá vốn hàng bán” ... biệt cho đối tượng sử dụng) vào Tài khoản 154 phục vụ cho việc tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ kỳ kế toán Khi tiến hành phân bổ trị giá nguyên liệu, vật liệu vào giá thành sản xuất, doanh ... dụng hết vào hoạt động sản xuất sản phẩm, thực dịch vụ cuối kỳ nhập lại kho, ghi: Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Cuối kỳ kế toán, vào Bảng...
 • 10
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xã hội hoácông tác xã hội hóa chăm sóc ngườixã hội hóa sử dụng đất đô thịthực hiện xã hội hóaxã hội hóa cá nhântiểu luận xã hội hóa cá nhânbài giảng xã hội hóa cá nhânyêu cầu xã hội hoáxã hội hoá các hoạt động y tếxu hướng xã hội hóatăng cường xã hội hóa giáo dụcxã hội hóa nghệ thuậtcông tác xã hội hoáxã hội hóa con ngườixã hội hóa công chứngHương thơm trong quá trình xử lý nhiệt thực phẩm giàu lipitQuản lý và kiểm tra các chất thơm thực phẩmHướng dẫn sửa chữa tủ lạnh nghẹt cápChất thơm và ứng dụng của chất thơm trong thực phẩmTUT cheat youtube 2017Các bài toán Tổ hợp – Xác suất và nguyên lý DirichletĐảng bộ tỉnh Thái nguyên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông từ năm 1997 đến năm 2010Tài liệu kỹ thuật bảo hành sửa chữa máy giặt lồng ngang SANYOĐiểm truy cập thông tin tại các thư viện đại học trên địa bàn Hà NộiNghiên cứu loại bỏ phẩm màu Reactive Red 261 bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tínhNghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens cho nấm sợi Aspergillus oryzaeNghiên cứu tổng hợp xúc tác siêu axit trên cơ sở zircony oxit sunphat hóa để điều chế nhiên liệu sinh họcNghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT cho giám sát môi trườngBài giảng luat hon nhan gia dinhLập trình Mobile Game bầu cua tôm cáBài tập nâng cao hình học lớp 8 chương 1 có lời giảiBáo cáo chuyên đề tiến sỹ Ứng dụng enzym trong chế biến thực phẩmSự hài lòng của người tiêu dùng (có data SPSS)440 câu trắc nghiệm Hình học 11 chương 3 có giải chi tiếtNGUYỄN KHUYẾN NHÀ THƠ TRỮ TÌNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập