Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo xã.

Quyết định Về việc ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử của sở tài chính tỉnh kon tum

Quyết định Về việc ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử của sở tài chính tỉnh kon tum
... UBND TỈNH KON TUM SỞ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM (Ban hành kèm theo Quy t định ... Giám đốc Sở Tài tỉnh Kon Tum) Chương I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Quy chế quy định quản lý hoạt động Trang Thông tin điện tử Sở Tài tỉnh Kon Tum (gọi tắt Trang ... điện tử Sở theo quy định hành chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở vấn đề liên quan đến Trang TTĐT Mọi hoạt động Trang TTĐT phải tuân thủ quy định Nhà nước quản lý thông tin mạng Internet, quy định...
 • 6
 • 233
 • 1

Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử sở tài nguyên và môi trường tỉnh hòa bình

Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử sở tài nguyên và môi trường tỉnh hòa bình
... gia Website Quyn hn v trỏch nhim ca Ban Biờn Website Cn c vo quy nh hin hnh, Giỏm c S quyt nh thnh lp Ban Biờn tp, quyn hn v trỏch nhim ca Ban Biờn s cú quy nh riờng Trỏch nhim, quyn hn ca th ... cha hp lý s kịp thời iu chnh, b sung, hon thin cho phự hp vi tỡnh hỡnh thc t./ Sở tài nguyên môi trờng tỉnh hoà bình ... thụng tin, dch v hnh chớnh cụng trờn trang thụng tin in t S Ti nguyờn v Mụi trng (sau õy vit l Website ca S) Quy ch ny ỏp dng i vi cỏc phũng chuyên môn, cỏc n v trc thuc S Ti nguyờn v Môi trng...
 • 7
 • 361
 • 2

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG potx

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG potx
... khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 4.785 Điều Ban hành kèm theo Quy t định Quy chế hoạt động Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang Điều Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ... theo quy định hành Điều Tổ chức quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việc quản lý hoạt động Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thực thông qua Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng ... áp dụng Quy chế quy định hoạt động Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang (sau gọi tắt Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) , bao gồm: Quản lý nhà nước, đầu tư xây dựng, hoạt động...
 • 10
 • 268
 • 0

Quyết định Số: 31/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2002/QĐ-UB NGÀY 14/01/2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI pdf

Quyết định Số: 31/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2002/QĐ-UB NGÀY 14/01/2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI pdf
... văn – (Bộ Tư pháp); - Ban Chỉ đạo 127-TW; - TT/TU, TT/HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp; - CT, PCT/UBND tỉnh; - LĐ/VPUBND tỉnh; - Lưu: VT,KTTH LVV TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ...
 • 2
 • 228
 • 0

Quyết định Số: 31/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2002/QĐ-UB NGÀY 14/01/2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI pot

Quyết định Số: 31/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2002/QĐ-UB NGÀY 14/01/2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI pot
... TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ (I, II); - Cục Kiểm tra văn – (Bộ Tư pháp); - Ban Chỉ đạo 127-TW; - TT/TU, TT/HĐND tỉnh; - Đoàn ... pháp); - Ban Chỉ đạo 127-TW; - TT/TU, TT/HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp; - CT, PCT/UBND tỉnh; - LĐ/VPUBND tỉnh; - Lưu: VT,KTTH LVV Nguyễn Tôn Hoàng ...
 • 2
 • 240
 • 0

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện
... cục trưởng Tổng cục Môi trường thành viên Ban đạo liên ngành thực “Kế hoạch hành động quốc gia Đa dạng sinh học đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 thực Công ước Đa dạng sinh học Nghị định thư ... An toàn sinh học” chịu trách nhiệm thi hành Quy t định này./ TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các thành viên Ban đạo; - Lưu: VT, TCCB (Đã ký) Đã ký Phạm ... Điều Quy t định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thành...
 • 2
 • 285
 • 0

Quy chế hoạt động của BCh Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012

Quy chế hoạt động của BCh Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012
... sau: 1.1 Thay mặt chi chủ trì công việc Ban chi uỷ, chi bộ; - Chuẩn bị nội dung, chủ trì kết luận kỳ họp Ban chi uỷ, chi - Chủ động đề xuất, trao đổi Ban chi uỷ vấn đề lớn để đa chi thảo luận định ... đảm nhiệm Phó bí th chi có trách nhiệm quy n han sau 2.1 Chịu trách nhiệm trớc chi bộ, chi uỷ bí th chi toàn hoạt thuộc lĩnh vực đợc phân công phụ trách - Lãnh đạo, đạo tổ chức thực nghị quy t, ... trách nhiệm quy n hạn sau 3.1 Chịu trách nhiệm trớc chi bộ, chi uỷ bí th chi toàn hoạt thuộc lĩnh vực đợc phân công phụ trách - Lãnh đạo, đạo tổ chức thực nghị quy t, kết luận, chủ trơng chi uỷ, chi...
 • 4
 • 999
 • 8

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ
... BCH CĐCS Công ty cổ phần XYZ có trách nhiệm triển khai thực Quy chế Chủ tịch Công đoàn sở có trách nhiệm ký công bố Quy chế 9/10 Quy chế thay Quy chế hoạt động BCH CĐCS Công ty cổ phần XYZ Chủ ... nghị quy t, chương trình hoạt động Công đoàn cấp Định kỳ báo cáo phản ảnh kết hoạt động lên Công đoàn cấp 8.4 Quan hệ Ban Chấp hành Công đoàn sở với Tổ công đoàn trực thuộc Các Tổ Công đoàn ... viên BCH CĐCS Công ty cổ phần XYZ trí thông qua họp Ban chấp hành tổ chức ngày tháng năm 2010 Quy chế áp dụng cho tất nhiệm kỳ BCH CĐCS Công ty cổ phần XYZ Điều 11 : Điều khoản thi hành Các Ủy...
 • 10
 • 167
 • 4

QUY CHẾ Hoạt động của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

QUY CHẾ    Hoạt động của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
... doanh nghiệp hoạt động khu công nghiệp; đánh giá hiệu đầu tư khu công nghiệp; 2.8 Phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư việc xây dựng quản hệ thống thông tin khu công nghiệp thuộc thẩm quy n quản lý; ... tâm dịch vụ khu công nghiệp Biên chế Ban quản Biên chế BQL KCN Bắc Ninh Chủ tịch UBND tỉnh định phân bổ hàng năm Trưởng ban Ban quản biên chế phân bổ, định bố trí cán bộ, điều động cho phòng ... Chính phủ quy định khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế; Quy t định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 UBND tỉnh Bắc Ninh v/v ban hành quy định phân cấp quản lý, công tác tổ chức, biên chế cán...
 • 15
 • 384
 • 5

Quy chế hoạt động của ban nữ công

Quy chế hoạt động của ban nữ công
... họp tháng lần (lồng vào nội dung sinh hoạt chung CĐ) Uỷ viên BNC có trách nhiệm triển khai công tác tới thành viên tổ nữ công công đoàn Biên sinh hoạt tổ nữ công ghi chép đầy đủ hàng tháng theo ... sinh hoạt định kì, trọng tổ chức sinh hoạt nhân ngày kỷ niệm riêng nữ giới CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 14: BNC CĐ trường THCS Văn Nho có trách nhiệm thực theo qui chế Điều 15: Qui chế có ... theo qui chế Điều 15: Qui chế có hiệu lực kể từ ngày ký hết nhiệm kì công đoàn TM BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH BAN NỮ CÔNG Đinh Kim Diện Lý Thị Vân ...
 • 2
 • 3,274
 • 16

Quy chế Hoạt động của ban nữ công công đoàn

Quy chế Hoạt động của ban nữ công công đoàn
... khai công tác tới thành viên tổ nữ công công đoàn Biên sinh hoạt tổ nữ công ghi chép đầy đủ hàng tháng theo qui định Điều 13: BNC phải trì đầy đủ buổi sinh hoạt định kì, trọng tổ chức sinh hoạt ... riêng nữ giới CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 14: BNC CĐ trường THCS Vĩ thượng có trách nhiệm thực theo qui chế Điều 15: Qui chế có hiệu lực kể từ ngày ký hết nhiệm kì công đoàn T/M BCH CĐ T/M BAN ... Điều 15: Qui chế có hiệu lực kể từ ngày ký hết nhiệm kì công đoàn T/M BCH CĐ T/M BAN NỮ CÔNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN Phạm Đỗ Hoàn Hiệp Hoàng Thị Thuý Vân ...
 • 2
 • 1,463
 • 4

Thay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc quyền thành lập của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc quyền thành lập của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
... định thành lập phải trả lời văn đề nghị sở; thời hạn nêu trên, không nhận văn trả lời, sở bảo trợ hội thực việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thay đổi quy chế hoạt động sở bảo trợ ... tả bước sở bảo trợ hội cần thay đổi quy chế hoạt động phải đề nghị văn với quan quản lý trực tiếp người định thành lập Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận văn quan có thẩm quy n trả ... hội thực việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thay đổi quy chế hoạt động sở bảo trợ hội Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 211
 • 0

Quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS NH 2010-2011

Quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS NH 2010-2011
... II: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Điều 3: Hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh: - Ban đại diện cha mẹ học sinh thực nhiệm vụ quy n hạn theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban ... trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thông qua chương tr nh hoạt động năm học Điều 4: Kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh: - Kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp ... CHI TIÊU CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH Quy chế xây dựng sở nguồn thu quy đ nh chế độ, đ nh mức tiêu chuẩn h nh Nhà nước quan thẩm quy n ban h nh Các nguồn thu: Ban đại diện CMHS nh trường...
 • 4
 • 276
 • 1

Quy chế Hoạt động của Ban kiểm tra công đoàn

Quy chế Hoạt động của Ban kiểm tra công đoàn
... chất lượng hoạt động BKT CĐ ( Theo Điều 38 Điều lệ Công đoàn Việt Nam) CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UBKTCĐ Điều 6: BKT CĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ Điều 7: BKTCĐ sinh hoạt định ... quan hệ thông tin hai chiều với BCH CĐ T/M BCH CĐ CHỦ TỊCH Phạm Đỗ Hoàn Hiệp UỶ VIÊN PHỤ TRÁCH KIỂM TRA Hoàng Đình Tân ...
 • 2
 • 626
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thành lập và ban hành quy chế hoạt độngquy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty cổ phầnquy chế hoạt động của banthay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc quyền thành lập của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnhquy chế hoạt động của ban chỉ đạo ngành ngân hàngquy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ươngquy chế hoạt động của ban nữ công công đoànbản quy chế hoạt động của công ty xây dựngquy chế hoạt động của bch đoàn xã tiên nộiquy chế hoạt động của hội đồng tư vấnquy chế hoạt động của công tyquy che hoat dong cua hoi dong thuoc va dieu tribài soạn quy chế hoạt động của trung tâm học tập cộng đồngquy che hoat dong cua co quan truong hocquy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sảnNho quan miền đất cổ phần 2Ôn lý thuyết thi đại học vật lý (tập 1) phần 2 (bản năm 2004)Thiết kế bài giảng sinh học 12 phần 2Cải và cách phần 1De KT HK2 toan l2Giáo án mầm non khám phá khoa học GV đặng thị giangFT JGCS AC00 f 0008FT JGCS AC00 f 0009FT JGCS AC00 f 0010Giảm bậc của hệ điều khiển tuyến tính không phụ thuộc thời gian sử dụng phân tích trực giao (LV thạc sĩ)Đề kiểm tra tin học 6 học kì 2 có đáp ánThương mại điện tử Kinh doanh cây cảnh cửa hàng nicetree onlineNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỌC VÁN BTCT DỰ ỨNG LỰCNghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)tim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triChuyên đề câu điều kiệnHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namhoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractPhân tích vào phủ chúa trịnh của hải thượng lãm ôngBào chế hệ tiểu phân nano artemisinin và đánh giá tác động diệt ký sinh trùng sốt rét trên chuộttt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập