Chuong 1 tong quan ve marketing

Tài liệu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING CÔNG NGHIỆP doc

Tài liệu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING CÔNG NGHIỆP doc
... ngành nhiều doanh nghiệp khác 1.1.2 Sự khác marketing công nghiệp marketing tiêu dùng Bảng 1 .1: So sánh marketing công nghiệp tiêu dùng Nội dung Marketing tiêu dùng Marketing công nghiệp - Các cá ... phối công nghiệp Nhà phân phối công nghiệp Khách hàng tổ chức Hình 1 .1: Hệ thống marketing công nghiệp Bài giảng Marketing công nghiệp Một hệ thống marketing công nghiệp gồm bốn thành tố bản: (1) ... lãm triển lãm Sơ đồ 3 .1: Hệ thống thông tin marketing công nghiệp 3.1.2 Nghiên cứu marketing thị trường công nghiệp Bảng 3 .1: Sự khác nghiên cứu marketing thị trường công nghiệp tiêu dùng Tiêu...
 • 97
 • 384
 • 8

Tài liệu Chương 1: Tổng quan về Marketing thương mại điện tử pptx

Tài liệu Chương 1: Tổng quan về Marketing thương mại điện tử pptx
... Chương 6: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử Chương 7: Quản trị phân phối thương mại điện tử Chương 8: Kiểm tra đánh giá chương trình marketing thương mại điện tử Chương 9: Thực hành thảo ... khách hàng điện tử Chương 3: Quản trị tri thức Marketing điện tử Chương 4: Chiến lược định vị hoạch định Marketing điện tử Chương 5: Quản trị chào hàng định giá thương mại điện tử Chương ... E -MARKETING Chương Tổng quan Marketing Thương Mại Điện Tử Mục đích chương học:  Nắm bắt tảng, trạng tiềm Marketing thương mại điện tử  Phân tích ảnh hưởng nhân tố pháp luật, công nghệ… tới Marketing...
 • 52
 • 402
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING pdf

Tài liệu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING pdf
... 1-11 Marketing quan hệ Xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng, biến họ thành khách hàng trung thành công ty CRM: Customer relationship management – Quản trị quan hệ khách hàng Marketing quan ... Cần hệ thống sở phân phối liệu khách hàng • Ít nhạy cảm với thay đổ giá i • Xây dựng hệ thống • Chi phí truyền thông sở liệu phức tạp Marketing giảm TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING Kỉ nguyên s ản ... nguyên bán hàng Kỉ nguyên Marketing Kỉ nguyên quan h ệ khách hàng Sản xuất Bán hàng Marketing Xây dựng quan hệ với khách hàng 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 QUAN ĐiỂM TRỌNG SẢN XUẤT CUNG...
 • 23
 • 304
 • 0

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về MARKETING

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về MARKETING
... MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING Có nhiều khái niệm marketing, marketing vận động phát triển, có nhiều nội dung phong phú, tác giả có quan niệm riêng, nên marketing hiểu hoạt động thị ... Mối quan hệ marketing với phận chức khác doanh nghiệp Marketing phản ánh chức kinh doanh, giống chức sản xuất - tài - nhân Những chức phận tất yếu mặt tổ chức Về mặt tổ chức doanh nghiệp, chức marketing ... ta cho marketing công việc người bán hiểu cách đầy đủ người mua phải làm marketing Trên thị trường, bên tích cực việc tìm kiếm cách trao đổi với bên bên thuộc phía làm marketing Vận dụng marketing...
 • 9
 • 184
 • 0

chương 1 tổng quan về marketing

chương 1 tổng quan về marketing
... NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chương 1: Tổng quan Marketing Chương 2: Hệ thống thông tin nghiên cứu MKT Chương 3: Môi trường MKT Chương 4: Hành vi khách hàng Chương 5: Lựa chọn thị trường ... Thiết kế chiến lược marketing định Thiết kế chiến lược marketing định Xây dựng chương trình marketing Xây dựng chương trình marketing Thiết lập mối quan hệ có lợi tạo Thiết lập mối quan hệ có lợi ... liệu internet Trongedu.com Nội dung chương 1 Bản chất Marketing Vai trò Marketing Quản trị Marketing Quan hệ với khách hàng Những thách thức Trongedu.com Điều 1: Khách hàng luôn Điều 2: Nếu khách...
 • 23
 • 158
 • 0

Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 1 - Tổng quan về Marketing

Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 1 - Tổng quan về Marketing
... remove the waterma thuyết Marketing NV Thoan - thoannv@yahoo.com Chơng I Tổng quan Marketing I Khái niệm Marketing I .1 Xuất xứ thuật ngữ Marketing Theo số ti liệu thuật ngữ Marketing xuất lần ... thuyết Marketing NV Thoan - thoannv@yahoo.com Chơng I - Tổng quan Marketing gồm phần, tiết Phần Khái niệm Marketing Tìm hiểu vấn đề chung nhất, khái niệm m ngời lm Marketing cần ... cần thiết Trớc hết, thuật ngữ Marketing xuất Mỹ, nên xem xét định nghĩa Marketing cỉa Hiệp hội Marketing Mỹ 1- Định nghĩa Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA) đa vo năm 19 60 Marketing l ton hoạt động kinh...
 • 21
 • 319
 • 0

chương 1 tổng quan về marketing thương mại điện tử

chương 1 tổng quan về marketing thương mại điện tử
... điểm lợi ích Marketing TMĐT 1. 1 .1 Khái niệm kinh doanh điện tử, marketing điện tử 1. 1.2 Đặc điểm riêng biệt marketing điện tử 1. 1.3 Lợi ích marketing điện tử 11 a, Kinh doanh điện tử: Kinh doanh ... Marketing điện tử: Internet 14 1. 1 Khái niệm, đặc điểm lợi ích Marketing TMĐT 1. 1 .1 Khái niệm kinh doanh điện tử, marketing điện tử 1. 1.2 Đặc điểm riêng biệt marketing điện tử 1. 1.3 Lợi ích marketing ... niệm, đặc điểm lợi ích Marketing TMĐT 1. 1 .1 Khái niệm kinh doanh điện tử, marketing điện tử 1. 1.2 Đặc điểm riêng biệt marketing điện tử 1. 1.3 Lợi ích marketing điện tử 17 Đối với doanh nghiệp...
 • 47
 • 131
 • 0

bài giảng marketing quản trị - chương 1 tổng quan về marketing

bài giảng marketing quản trị - chương 1 tổng quan về marketing
... thừa 19 2 9 -1 933, 19 3 7 -1 938, 19 5 3 -1 954, 19 5 7 -1 958 Marketing Marketing 11 5.2 Marketing truyền thống marketing đại 5.2 Marketing truyền thống marketing đại v Marketing đại v Như vậy, thay tìm … (1) … ... Drucker) Marketing Marketing d Quan điểm marketing v Quan điểm d Quan điểm marketing v  Phân biệt Quan điểm bán hàng - Quan điểm marketing Quan điểm marketing khẳng định điều kiện ban Quan điểm ... 11 /7/2008 Quan điểm marketing Marketing e Quan điểm marketing mang tính đạo đức - xã hội Marketing e Quan điểm marketing mang tính đạo đức - xã hội Xã hội (Mức sung túc người) v Quan điểm “Quan...
 • 27
 • 118
 • 0

Bài giảng Marketing dịch vụ Chương 1: Tổng quan về marketing dịch vụ

Bài giảng Marketing dịch vụ Chương 1: Tổng quan về marketing dịch vụ
... đề dịch vụ II Sơ lược marketing dịch vụ II Sơ lược marketing dịch vụ III Hành vi khách hàng dịch vụ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ 1.1 Các khái niệm dịch vụ • Theo Philip Kotler: Dịch vụ hoạt ... hình yếu tố quan trọng để phân biệt cung cấp có phải dịch vụ hay không ? I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ 1.1 Các khái niệm dịch vụ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ 1.2 Phân loại dịch vụ Ngành ... LƯỢC VỀ MARKETING DỊCH VỤ 2.1 Marketing dịch vụ ? • Là phát triển lý thuyết marketing vào lĩnh vực dịch vụ • Là trình thu nhận, tìm hiểu, đánh giá thoả mãn nhu cầu thị trường mục tiêu dịch vụ định...
 • 30
 • 244
 • 6

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING ppt

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING ppt
... Marketing thành nhóm:  Lĩnh vực kinh doanh (Business Marketing) Marketing công nghiệp (Industrial Marketing) Marketing thương mại (Trade Marketing) Marketing nước ( Domestic Marketing) Marketing ... www.themegallery.com CÁC QUAN ĐIỂM CÁCH TIẾP CẬN THỰC HIỆN MARKETING quan điểm định hướng marketing mà tổ chức thường vận dụng hoạt động marketing mình: - Quan điểm sản xuất - Quan điểm sản phẩm - Quan điểm ... (International Marketing) Marketing xuất (Export Marketing) Marketing nhập (Import Marketing) Marketing tư liệu sản xuất ( Mean of Production Marketing)  Phi kinh doanh (Non Business Marketing) ...
 • 17
 • 106
 • 0

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 1 tổng quan về marketing ngân hàng thƣơng mại

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 1 tổng quan về marketing ngân hàng thƣơng mại
... MARKETING NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. 1 Giới thiệu khái niệm liên quan đến marketing NH 1. 2 Mục tiêu marketing ngân hàng 1. 3 Đặc điểm Marketing Ngân hàng 1. 4 Nội dung marketing NH 1. 5 Các thách thức Marketing ... hoạt động marketing để cạnh tranh tốt thời gian tới? 9/4/2 011 Néi dung Chƣơng 1: Tổng quan marketing ngân hàng Chƣơng 2: Nội dung marketing ngân hàng Chƣơng 3: Chiến lƣợc marketing ngân hàng TÀI ... tiêu dùng Marketing công nghiệp Marketing phi lợi nhuận, xã hội Marketing dịch vụ Marketing quản lý quan hệ khách hàng Marketing toàn cầu, trực tiếp 19 50’s 19 60’s 19 70’s 19 80’s 19 90’s Marketing...
 • 56
 • 119
 • 0

Chương 1 Tổng quan về marketing ngân hàng

Chương 1 Tổng quan về marketing ngân hàng
... đoạn 1: Trớc 19 88 Giai đoạn 2: 19 88 -19 92 Giai đoạn 3: 19 93 19 98 Giai đoạn 4: 19 98 2004 Giai đoạn 5: 2005 - tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.du.vn 17 -13 Đặc điểm marketing NH a - Đặc điểm hoạt động ngân ... toàn trình tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng nhằm sử dụng nguồn lực ngân hàng cách tốt việc thoả mãn nhu cầu khách hàng mục tiêu Quan điểm mar đại Marketing ngân hàng đợc trì động qua lại sản phẩm ... lợi ích - Ngân hàng - Ngời tiêu dùng - Xã hội tamlt@neu.du.vn Quan điểm mar NH đại Xã hội (phúc lợi xã hội) Quan niệm hớng xã hội Ngời tiêu dùng (Sự thoả mãn) Ngân hàng (Lợi nhuận) 17 -12 Thực trạng...
 • 10
 • 95
 • 0

Slide môn marketing căn bản: Chương 1: Tổng quan về marketing

Slide môn marketing căn bản: Chương 1: Tổng quan về marketing
... lantabrand.com.vn… Các nội dung  Chương 1: Tổng quan Marketing Chương 2: Hệ thống thông tin nghiên cứu marketing Chương 3: Môi trường Marketing Chương 4: Thị trường hành vi khách hàng  Chương 5: Lựa chọn ... trị tốt cho KH CÁC QUAN ĐI ỂM QU ẢN TR Ị MARKETING Quan điểm tập trung sản xuất Quan điểm tập trung sản phẩm Quan điểm tập trung bán hàng Quan điểm Marketing Quan điểm marketing đức xã hội ... marketing CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ MARKETING MỤC TIÊU & CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN Sinh viên nắm khái niệm bổ trợ marketing quan nắm bắt chất marketing  Sinh viên nắm khái niệm, nội dung quản trị marketing quy...
 • 42
 • 781
 • 0

Slide môn marketing du lịch: Chương 1: Tổng quan về marketing du lịch

Slide môn marketing du lịch: Chương 1: Tổng quan về marketing du lịch
... I DUNG CH 1.1 Các khái ni m liên quan NG n Marketing du l ch 1.2 Ý ngh a c a Marketing du l ch 1.3 M t s v n c a Marketing du l ch 1.1 CÁC KHÁI NI M C B N KHÁI NI M DU L CH “Là ho t ng liên quan ... c t Th sáu, 1-c bi t du l ch m t lo i# 678 $ , % 92 # + c g i marketing i m# n du l ch 1.3 M T S V N C A MARKETING DU L CH Marketing mix du l ch P1: PRODUCT S n ph m du l ch m t t ng th bao ... mua ty du l ch khác 1.3 M T S V N C A MARKETING DU L CH Marketing mix du l ch P3: PLACE i di n chi nhánh i m bán S n ph m du du l ch Khách Công ty l hành du l ch i lí du l ch bán buôn i lí du l...
 • 37
 • 398
 • 1

chương 1 tổng quan về marketing quốc tế

chương 1  tổng quan về marketing quốc tế
... dung: Tổng quan Marketing quốc tế Bản chất Marketing quốc tế Tầm quan trọng & cần thiết Marketing quốc tế Bản chất Marketing quốc tế 1. 1 Giới thiệu khái quát Marketing & Marketing quốc tế: Marketing ... Bản chất Marketing quốc tế 1. 2 Các định hướng quản trị M quốc tế: Mở rộng thị trường nội địa Thị trường đa nội địa Marketing toàn cầu Các định hướng Marketing Bản chất Marketing quốc tế 1. 2 Các ... International Marketing Marketing Global Global Marketing Marketing Tầm quan trọng & cần thiết Marketing quốc tế 2 .1 Những lợi ích M quốc tế: Khả riêng biệt (1) Đạt - Các điểm mạnh đạt mức hiệu quả,...
 • 21
 • 26
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương 1 tổng quan về thương mại điện tửchương 1 tổng quan về kinh tế vĩ môchương 1 tổng quan về quản trị nhân lựcchương 1 tổng quan về kinh tế họcchương 1 tổng quan về quản trị họcchương 1 tổng quan về máy vi tínhchương 1 tổng quan về kinh tế học vi môchương 1 tổng quan về quản trị nguồn nhân lựcchương 1 tổng quan về kế toán ngân hàngchương 1 tổng quan về kiểm toánchương 1 tổng quan về bảo hiểmchương 1 tổng quan về thị trường chứng khoánbài giảng thanh toán quốc tế chương 1 tổng quan về thanh toán quốc tế gv nguyễn phúc cảnhthảo luận chương 1 tổng quan về kiểm toánlời mở đầu 2 chương 1 tổng quan về thuế và lạm phát 3ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY, BÀN CHÂN TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃObồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề hệ thống kiến thức và phân dạng bài tập về nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề kiến thức cơ bản và các dạng câu hỏi về địa hình việt nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc giaTÁC DỤNG CẢI THIỆN THỂ TRẠNG VÀ PHỤC HỒI MIỄN DỊCH CỦA VIÊN NANG CỨNG BRASPAMIN TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM HIV GIAI ĐOẠN 2 3 CÓ SUY NHƯỢC CƠ THỂMỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP TIÊM TINH TRÙNG TỪ MÀO TINH VÀO BÀO TƯƠNG NOÃN TRONG ĐIỀU TRỊ VÔ SINHKẾT QUẢ KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG Ở PHỤ NỮ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TRÊN 40 TUỔIXÁC LẬP CÔNG THỨC ƯỚC LƯỢNG KÍCH THƯỚC GẦN XA RĂNG NANH VÀ RĂNG CỐI NHỎ Ở NGƯỜI VIỆT DÙNG TRONG DỰ ĐOÁN KHOẢNGĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) VÀ KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠCHIỆU QUẢ KẾT HỢP DẪN LƯU VÀ SỬ DỤNG ALTEPLASE NÃO THẤT TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU NÃO THẤTCÓ GIÃN NÃO THẤT CẤPTÁC DỤNG PHỤC HỒI TRÍ NHỚ VÀ HỌC TẬP CỦA CERENEEDCAPS TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ĐƯỢC GÂY SUY GIẢM TRÍ NHỚ BẰNG SCOPOLAMINTạp chí nghiên cứu y học volume 103 số 5 năm 2016Economy toeic lc 1000Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt nam trên địa bàn TP HCMThe role of language integration in english teaching and learningUsing authentic materials to motivate students to listen to englishA study about what makes students get more interested in english listening lessonchuyên đề effective techniques to motivate students to listen to englishĐỀ đa THI vào lớp 10 THPT CHUYÊN CAO BẰNG 2016Nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập