LỄ CẤP SẮC CỦA DÂN TỘC DAO ĐỎ VÀ MỘT SỐ Ý NGHĨA NHÂN SINH ( QUA TRƯỜNG HỢP Ở XÃ THÁI HỌC, HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG)

văn hóa dân tộc dao lễ cấp sắc của dân tộc dao

văn hóa dân tộc dao và lễ cấp sắc của dân tộc dao
... gìn sắc dân tộc đồng nghĩa với việc giữ gìn nghi lễ đặc trưng lễ cấp sắc ví dụ điển hình CHƯƠNG V MỘT VÀI NHẬN XÉT VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ CẤP SẮC ĐỐI VỚI DU LỊCH VĂN HOÁ SAPA Lễ cấp sắc nghi lễ đặc ... người Dao số lượng lễ vật để tế lễ cấp sắc, điều kiện số lượng người mời đến hành lễ phụ giúp cho lễ cấp sắc Tiến trình lễ cấp sắc Một lễ cấp sắc thường có nhiều công đoạn phức tạp tuỳ thuộc vào cấp ... hoá, văn nghệ người Dao Đặc biệt có người đàn ông Dao thụ lễ cấp sắc, phụ nữ phụ thuộc vào vị người chồng CHƯƠNG II TIẾN TRÌNH CỦA LỄ CẤP SẮC Chuẩn bị cho lễ cấp sắc -Để chuẩn bị cho lễ cấp sắc...
 • 15
 • 475
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đào tại phja đén, thành công, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng và phát triển của một số giống đào tại phja đén, xã thành công, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng
... tế hội tình hình sản xuất ăn Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng năm 2011 Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng phát triển đào Phja Đén, Thành Công, huyện Nguyên ... Đặc điểm hình thái tình hình sinh trưởng số giống đào nghiên cứu 4.2.1 Đặc điểm hình thái giống đào Đặc điểm hình thái thể qua tiêu cao cây, đường kính tán, tiêu để đánh giá khả sinh trưởng đào ... Cao Bằng thực đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng phát triển số giống đào Phja Đén, Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. " 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1...
 • 63
 • 827
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đối với giống hồng không hạt trồng tại phia đén, thành công, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đối với giống hồng không hạt trồng tại phia đén, xã thành công, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng
... Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu *Đối tượng: - Giống hồng không hạt Phia Đén Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - Một số ... Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 3 1.2 Mục đích đề tài Xác định loại phân bón phù hợp giống hồng không hạt Phia Đén, Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn kiến ... chủng loại, giá khác Để thúc đẩy sinh trưởng hồng giai đoạn kiến thiết tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón giống hồng không hạt trồng Phia Đén, Thành Công, huyện...
 • 65
 • 259
 • 0

nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại ca thành, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn phát triển loài

nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loài
... Nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Fajon & Hiep) Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng làm cở sở cho việc bảo ... bảo tồn phát triển loài Mục tiêu nghiên cứu - Xác định địa điểm phân bố loài Bách vàng khu vực nghiên cứu; - Xác định số đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Bách vàng; - Tìm hiểu số đặc điểm sinh ... nghiên cứu đặc điểm phân bố, sinh thái học tái sinh tự nhiên Bách vàng (Callitropsis vietnamensis Fajon & Hiệp) trạng thái rừng Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Thời gian nghiên cứu...
 • 75
 • 362
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Thông Tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxworthy) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Thông Tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxworthy) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
... Phia Oắc - Phia Đén, tìm hiểu số đặc điểm sinh học loài Thông Tre ngắn, thống kê số lượng, tình hình sinh trưởng đặc điểm sinh thái học loài địa bàn nghiên cứu Đây sở thứ hai để thực nghiên cứu ... sinh học loài Thông Tre ngắn (Podocarpus pilgeri Foxworthy), làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển loài Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng" Mục ... dân loài Thông tre ngắn + Nội dung 2: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Thông tre ngắn Tìm hiểu đặc điểm bật phân loại, hình thái loài (Rễ, thân, lá, hoa, ) + Nội dung 3: Nghiên cứu số đặc điểm...
 • 87
 • 269
 • 1

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Đường quốc lộ 34 từ KM0 – KM36 đoạn chạy qua Minh Thanh – huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Đường quốc lộ 34 từ KM0 – KM36 đoạn chạy qua xã Minh Thanh – huyện Nguyên Bình – tỉnh Cao Bằng.
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LƯU TIẾN DŨNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG QUỐC LỘ 34 TỪ KM0 KM36 ĐOẠN CHẠY QUA MINH THANH HUYỆN ... bồi thường giải phóng mặt dự án nâng cấp Đường quốc lộ 34 từ KM0 KM36 đoạn chạy qua Minh Thanh huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng cần thiết thời điểm 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá việc thực ... đất đai biến động lớn 4.2 Công tác bồi thường, giải phóng mặt dự án nâng cấp quốc lộ 34 Từ km 0-km 36 đoạn chạy qua địa bàn Minh Thanh Huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng 4.2.1 Văn pháp lý -...
 • 88
 • 190
 • 1

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng Dong riềng tại Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng Dong riềng tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
... hình trồng Dong riềng bàn Phja Đén Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - Phân tích tồn hạn chế phát triển hình Dong riềng bàn Phja Đén Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao ... CỨU + Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Thành Công + Đánh giá thực trạng phát triển Dong riềng Thành Công + Đánh giá hiệu kinh tế Dong riềng Thành Công + Phân tích hình ... 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THẾ HIỂN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG DONG RIỀNG TẠI XÃ THÀNH CÔNG, HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN...
 • 100
 • 219
 • 2

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính từ số liệu đo đạc trực tiếp thịnh vượng, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính từ số liệu đo đạc trực tiếp xã thịnh vượng, huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TỐNG NGỌC THƯỞNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TỪ SỐ LIỆU ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP XÃ THỊNH VƯỢNG, HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành : ... Kết đo đạc xử lý số liệu đo đạc + Thành lập đồ địa gốc Thịnh Vượng tỷ lệ 1: 1.000 - Xây dựng sở liệu thuộc tính - Xây dựng sở liệu địa số + Xây dựng Geodatabase + Xây dựng FeatureDataset + Xây ... lý sở liệu địa chính, nhằm giải toán quản lý liệu địa thành lập phần mềm khác địa phương, chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp là: Xây dựng sở liệu địa từ số liệu đo đạc trực tiếp Thịnh Vượng,...
 • 102
 • 85
 • 0

lễ mừng thọ của người nùng an phúc sen, huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng

lễ mừng thọ của người nùng an ở xã phúc sen, huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng
... người Nùng An Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng Chương 2: Nghi lễ mừng thọ người Nùng An Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng NỘI DUNG CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI NÙNG AN XÃ ... dụng liên quan đến lễ mừng thọ của người Nùng An Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng - Tìm hiểu lễ mừng thọ người Nùng An Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 4.Phương pháp nghiên ... Cao Bằng - Tìm hiểu lễ mừng thọ người Nùng An Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng phương diện: quy định nghi lễ, kiêng kỵ nghi lễ trình tự lễ mừng thọ - Lễ mừng thọ người Nùng An Phúc...
 • 41
 • 585
 • 4

Tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc ít người một số yếu tố liên quan tại quỳ hợp nghệ an tân lạc hòa bình, năm 2012

Tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc ít người và một số yếu tố liên quan tại quỳ hợp  nghệ an và tân lạc  hòa bình, năm 2012
... (20 ,5) 49-60 thỏng 39 (17,3) 122 (29 ,5) 161 ( 25, 2) 2 25 414 639 Nam 124 (55 ,1) 202 (48,8) 326 (51 ,0) N 101 (44,9) 212 (51 ,2) 313 (49,0) 2 25 414 639 < 250 0 gam 25 (11,1) 22 (5, 3) 47 (7,4) 250 0 ... tr em ti Qu Hp 39 5. 2 Mt s yu t liờn quan n tỡnh trng SDD CC/T ca tr em ti Qu Hp 42 5. 3 Mt s yu t liờn quan n tỡnh trng SDD CN/CC ca tr em ti Qu Hp 45 CHNG BN LUN 48 Tỡnh trng dinh ... 50 2.1 Thi gian bỳ sa m ln u sau sinh .50 2.2 Thi gian cho tr bỳ sa m hon ton v thi im cai sa .51 2.3 Thc hnh cho tr ABS 52 Mt s yu t liờn quan n tỡnh trng suy dinh dng 53 3.1 Mi liờn quan...
 • 89
 • 121
 • 0

Đánh giá vai trò của người dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại chí thảo huyện quảng uyên – tỉnh cao bằng

Đánh giá vai trò của người dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã chí thảo  huyện quảng uyên – tỉnh cao bằng
... gia xây dựng nông thôn mới, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá vai trò người dân việc thực chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn Chí Thảohuyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng Mục đích ... cứu đề tài: “ Đánh giá vai trò người dân việc thực chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn Chí Thảo- huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng trung thực hoàn toàn chƣa đƣợc sử dụng công trình nghiên ... nông thôn 3 3 .Mục tiêu đề tài 3.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá vai trò ngƣời dân việc xây dựng nông thôn Chí Thảo, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng Trên sở đề xuất số giải pháp để nâng cao vai...
 • 90
 • 106
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu xanh vụ hè thu trên đất nương rẫy tại huyện hà quảng, tỉnh cao bằng

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu xanh vụ hè thu trên đất nương rẫy tại huyện hà quảng, tỉnh cao bằng
... đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân vùng cao Xuất phát từ thực tế trên, định chọn đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống đậu xanh vụ Thu đất nương rẫy huyện ... 3.1: Một số giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống đậu xanh thí nghiệm vụ Thu năm 2012 38 Bảng 3.2: Một số đặc điểm sinh trưởng giống đậu xanh 41 Bảng 3.3: Một số đặc điểm thực vật học giống ... dụng giống đậu xanh địa phương suất thấp, nhiều công thu hái hoa không tập trung, chịu hạn Để đạt mục đích tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống đậu xanh vụ Thu đất...
 • 82
 • 259
 • 5

Nghiên cứu các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sự tồn tại phát triển của loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu, 1975) tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu, 1975) tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng
... tuyệt chủng Với ý nghĩa đó, tiến hành th c đề tài: Nghiên c u nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến tồn phát triển loài Thiết sam giả ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng & L. K. Fu, 1975) huyện Nguyên ... Đại H c L m Nghiệp (4) Nghiên c u nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến tồn phát triển loài Thiết sam giả ngắn - Ảnh hưởng địa hình đến sinh trưởng loài Thiết sam giả ngắn: yếu tố địa hình (chân, sườn, ... bình chênh l ch 1,37cm, chiều cao trung bình chênh l ch 0,27m so với độ cao 1000m Về sinh trưởng phát triển loài Thiết sam giả ngắn tốt loài xuất núi đá vôi c độ cao l n c điều kiện hoàn c nh khắc...
 • 62
 • 277
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu, 1975) tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu, 1975) tại huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng
... Nghiên c u đ c điểm tái sinh loài Thiết sam giả ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng & L. K. Fu, 1975) huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 1.2 M c đích nghiên c u Nhằm đánh giá th c trạng khả tái ... tầng cao l m phần nơi c loài Thiết sam giả ngắn sinh sống - Nghiên c u c u tr c tổ thành mật độ tái sinh loài Thiết sam giả ngắn - Nghiên c u nguồn g c, chất l ợng tái sinh loài Thiết sam giả ngắn ... Thiết sam giả ngắn tái sinh chồi Tỷ l tái sinh chồi 0% 4.2.3 Phân bố tái sinh theo c p chiều cao Mật độ tái sinh theo c p chiều cao rừng nơi c loài Thiết sam giả ngắn phân bố loài kh c khu v c nghiên...
 • 58
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành huyện nguyên bình tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loàitổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ 5 tuổi ở các xã vùng khó khăn của huyện nguyên bình tỉnh cao bằngtrang phục của dân tộc dao đỏvai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã hoàng tung huyện hòa an tỉnh cao bằngvai trò của công tác xã hội trong xoá đói giảm nghèo nghiên cứu trường hợp tại xã hải phong huyện hải hậu tỉnh nam địnhnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm em boklash đến hệ vi sinh vật đường tiêu hóa chất thải và một số chỉ tiêu vệ sinh môi trường chăn nuôi gàlễ cấp sắc của người daolễ cưới của dân tộc daophong tục văn hóa của dân tộc daotrang phục của dân tộc daotrang phục dân tộc dao đỏbản sắc của dân tộc việt namnhững nét văn hóa đặc sắc của dân tộc tàytrang phục truyền thống dân tộc dao đỏvăn hóa đặc sắc của dân tộc tháitính toán thiết lập mạng điện thoại nội hạtĐồ án Mạng lưới thoát nướcbồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề ứng dụng BFS và DFS trong giải bài tập lý thuyết đồ thịbồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề cây KHUNG và cây KHUNG NHỎ NHẤTgiải chi tiết part 5, 6 economy 1200 rcCơ chế phản ứng hóa học trong chương trình Trung học Phổ thông phần cơ sở Lý thuyếtPhát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngPhát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Trà VinPhát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Vĩnh LongPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giao thông Thủy bộ Bình ĐịnhPhát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển thương hiệu CTC Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện miền TrunPhát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần Sứ CosaniQuá trình bậc hai dừng và ứng dụngQuan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa con người và tự nhiên với việc bảo vệ môi trường sinh thái ở Đà Nẵng hiện naQuản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng tại Khách sạn Xanh - HuếQuản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon TumTăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú TàiThế giới nghệ thuật truyện ngắn Hòa Vang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập