Năng suất sinh sản và khả năng sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái f1(yorkshire móng cái) và f1(yorksire meishan) phối với lợn đực pidu25 tại công ty TNHH MTV giống gia súc hải dương ”

Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái F1(LANDRACE x YORKSHIRE) phối với đực PUROC PIDU (PIETRAIN x DUROC) nuôi tại trại quang sáng bắc giang

Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái F1(LANDRACE x YORKSHIRE) phối với đực PUROC và PIDU (PIETRAIN x DUROC) nuôi tại trại quang sáng  bắc giang
... Trang Năng su t sinh s n c a l n nái lai F1(Landrace × Yorkshire) ph i v i ñ c Duroc PiDu 4.2 Năng su t sinh s n c a l n nái lai F1(Landrace × Yorkshire) ph i v i ñ c Duroc PiDu l a ñ 4.3 46 Năng ... chăn nuôi l n ngo i ñi u ki n chăn nuôi hi n ti n hành ñ tài: “ðánh giá su t sinh s n, sinh trư ng c a t h p lai gi a l n nái F1(Landrace x Yorkshire) ph i v i ñ c Duroc PiDu (Pietrain x Duroc) nuôi ... t sinh s n c a l n nái lai F1(Landrace × Yorkshire) ph i v i ñ c Duroc PiDu l a ñ 4.5 43 Năng su t sinh s n c a l n nái lai F1(Landrace × Yorkshire) ph i v i ñ c Duroc PiDu l a ñ 4.4 32 47 Năng...
 • 82
 • 353
 • 1

Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái landrace f1(landrace x yorkshire) phối với đực pidu tại công ty cổ phẩn dịch vụ hoàng long

Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái landrace và f1(landrace x yorkshire) phối với đực pidu tại công ty cổ phẩn và dịch vụ hoàng long
... kh sinh s n c a l n nái Landrace F1 (Landrace xYorkshire) ph i gi ng v i ñ c PiDu t i Công ty c ph n Chăn nuôi D ch v Hoàng Long - X c ñ nh kh sinh trư ng c a l n lai máu, máu gi a Landrace F1 (Landrace ... hành nh p lai t o thành công nhi u công th c lai ñưa t h p lai vào s d ng chăn nuôi công nghi p ði n hình t h p lai Landrace F1 (Landrace x Yorkshire) làm nái sinh s n v i ñ c PiDu ñ t o lai máu, ... 4.3 Năng su t sinh s n c a l n nái Landrace F1 (Landrace × Yorkshire) ph i v i ñ c PiDu l a ñ 50 B ng 4.4 Năng su t sinh s n c a l n nái Landrace F1 (Landrace × Yorkshire) ph i v i ñ c PiDu...
 • 84
 • 77
 • 0

Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshirre) F1(Yorkshire x landrace) với đực Pidu nuôi tại trại Đình Tung, Văn Lâm, Hưng Yên

Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshirre) và F1(Yorkshire x landrace) với đực Pidu nuôi tại trại Đình Tung, Văn Lâm, Hưng Yên
... u ñ tài: “ðánh giá kh sinh s n, sinh trư ng c a t h p lai gi a l n nái F1( Landrace x Yorkshire) F1( Yorkshire x Landrace) v i ñ c PiDu nuôi t i tr i ðình Tung - Văn Lâm - Hưng Yên 1.2 M c ñích ... F1( LY) F1( YL) ph i v i ñ c PiDu 37 4.2 Năng su t sinh s n c a l n nái F1( LY) F1( YL) l a th nh t 43 4.3 Năng su t sinh s n c a l n nái F1( LY) F1( YL) l a th 44 4.4 Năng su t sinh s n c a l n nái F1( LY) ... nái lai F1( Landrace × Yorkshire), ký hi u F1( LY) - Các t h p lai: ♂(Piétrain×Duroc)× F1( Yorkshire x Landrace) ký hi u PiDu F1( YL) ♂(Piétrain×Duroc)×♀ F1( Landrace × Yorkshire) ký hi u PiDu F1( LY)...
 • 88
 • 67
 • 1

Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái VCN11 phối với đực pidu50 duroc nuôi tại trại giống xã cao xá huyện tân yên tỉnh bắc giang

Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái VCN11 phối với đực pidu50 và duroc nuôi tại trại giống xã cao xá huyện tân yên tỉnh bắc giang
... Trang Năng su t sinh s n chung c a l n nái VCN11 ph i v i ñ c PiDu50 Duroc 33 4.2 Năng su t sinh s n c a l n nái VCN11 ph i v i ñ c PiDu50 Duroc 4.3 Năng su t sinh s n c a l n nái VCN11 ... a ñ tài - ðánh giá su t sinh s n s c s n xu t c a t h p lai gi a nái VCN11 ph i v i ñ c PiDu50 Duroc nuôi t i tr i gi ng Cao – Huy n Tân Yên – T nh B c Giang - ðánh giá kh sinh trư ng c ... n hành ñ tài : “ðánh giá su t sinh s n, sinh trư ng c a t h p lai gi a nái lai VCN 11 ph i v i ñ c PiDu50 Duroc nuôi t i tr i gi ng Cao – huy n Tân Yên – t nh B c Giang Trư ng ð i H c...
 • 75
 • 56
 • 0

Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái VCN11 VCN12 phối với đực pidu75 nuôi tại trại xương giang thuộc công ty cổ phần giống chăn nuôi bắc giang

Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái VCN11 và VCN12 phối với đực pidu75 nuôi tại trại xương giang thuộc công ty cổ phần giống chăn nuôi bắc giang
... 3.1.1 Năng suất sinh sản lợn nái VCN11 v VCN12 phối với đực PiDu75 43 3.1.2 Năng suất sinh sản lợn nái VCN11 v VCN12 qua lứa đẻ 53 3.2 Khả sinh trởng lợn lai PiDu75 VCN11 v PiDu75 VCN12 ... nái VCN11 v VCN12 phối với đực PiDu75 lứa .55 Bảng 3.4: Năng suất sinh sản lợn nái VCN11 v VCN12 phối với đực PiDu75 lứa .56 Bảng 3.5: Năng suất sinh sản lợn nái VCN11 v VCN12 ... VCN12 phối với đực PiDu75 lứa .57 Bảng 3.6: Năng suất sinh sản lợn nái VCN11 v VCN12 phối với đực PiDu75 lứa .58 Bảng 3.7: Năng suất sinh sản lợn nái VCN11 v VCN12 phối với đực...
 • 93
 • 85
 • 0

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH sản, SINH TRƯỞNG của tổ hợp LAI GIỮA lợn nái LANDRACE, YORKSHIRE PHỐI với đực PIDU NUÔI tại CÔNG TY TNHH đầu tư DỊCH vụ LINH PHƯƠNG

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH sản, SINH TRƯỞNG của tổ hợp LAI GIỮA lợn nái LANDRACE, YORKSHIRE PHỐI với đực PIDU NUÔI tại CÔNG TY TNHH đầu tư và DỊCH vụ LINH PHƯƠNG
... c gi ng Landrace, Yorkshire, ñ c lai PiDu lai c a t h p lai PiDu x Landrace, PiDu x Yorkshire L n nái Landrace Yorkshire ñư c ph i v i ñ c lai PiDu theo công th c sau: Công th c 1: ♂ PiDu x ♀ ... giá su t sinh s n, sinh trư ng c a t h p lai gi a l n nái Landrace, Yorkshire ph i v i ñ c PiDu nuôi t i Công ty TNHH ð u D ch v Linh Phương 1.2 M c ñích c a ñ tài 1.2.1 M c ñích - ðánh giá ... n chăn nuôi Hà N i, Công ty TNHH ð u d ch v Linh Phương toàn th anh ch em công nhân t i tr i chăn nuôi c a công ty, v s h p tác giúp ñ b trí thí nghi m, theo dõi ch tiêu v sinh s n, sinh trư...
 • 88
 • 123
 • 0

đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái f1(landrace x yorkshire) f1 (yorkshire x landrace) phối với đực pidu tại trại chăn nuôi đông xuân – hà nam

đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái f1(landrace x yorkshire) và f1 (yorkshire x landrace) phối với đực pidu tại trại chăn nuôi đông xuân – hà nam
... chăn nuôi Đông Xuân Nam Mục đích đề tài - Đánh giá khả sinh sản lợn nái F1( Landrace × Yorkshire) F1 (Yorkshire × Landrace) phối với đực PiDu( Pietrain × Duroc) trại chăn nuôi Đông Xuân ... tỷ lệ nuôi sống/ổ tổ hợp lai PiDu F1( Y×L) có kết cao so với tổ hợp lai PiDu F1( L × Y) 3.2 Năng suất sinh sản lợn nái F1( LxY) F1( Y×L) phối với đực PiDu qua lứa đẻ Năng suất sinh sản lợn nái phụ ... trường Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất, tiến hành nghiên cứu: Đánh giá khả sinh sản, sinh trưởng tổ hợp lai lợn nái F1( Landrace × Yorkshire) F1( Yorkshire × Landrace) phối với đực PiDu trại...
 • 76
 • 57
 • 0

Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái f1 (landrace x yorkshire) phối với đực pidu50 đực pidu75 nuôi tại quốc oai hà nội

Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn nái f1 (landrace x yorkshire) phối với đực pidu50 và đực pidu75 nuôi tại quốc oai hà nội
... 3.1 Năng suất sinh sản lợn nái F1( L x Y) phối với ñực PiDu50 PiDu75 3.1.1 Năng suất sinh sản chung lợn nái F1( L x Y) phối với ñực PiDu50 PiDu75 3.1.2 40 40 Năng suất sinh sản lợn nái F1( LxY) phối ... 52 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1( LxY) phối với ñực PiDu50 PiDu75 lứa ñẻ 3.7 51 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1( LxY) phối với ñực PiDu50 PiDu75 lứa ñẻ 3.6 50 Năng suất sinh sản lợn nái lai ... lai F1( LxY) phối với ñực PiDu50 PiDu75 lứa ñẻ 3.5 49 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1( LxY) phối với ñực PiDu50 PiDu75 lứa ñẻ 3.4 40 Năng suất sinh sản lợn nái lai F1( LxY) phối với ñực PiDu50 PiDu75...
 • 85
 • 48
 • 0

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH sản, SINH TRƯỞNG của tổ hợp LAI GIỮA lợn nái YORKSHIRE, LANDRACE PHỐI với đực DUROC tại CÔNG TY TNHH MTV lợn GIỐNG lạc vệ

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH sản, SINH TRƯỞNG của tổ hợp LAI GIỮA lợn nái YORKSHIRE, LANDRACE PHỐI với đực DUROC tại CÔNG TY TNHH MTV lợn GIỐNG lạc vệ
... n, sinh trư ng c a t h p lai gi a l n nái Yorkshire, Landrace ph i v i ñ c Duroc t i công ty TNHH MTV l n gi ng L c V ” 1.2 M c ñích c a ñ tài - ðánh giá kh sinh s n c a l n nái Yorkshire Landrace ... n ñ c Duroc ph i v i l n nái Yorkshire Landrace 4.6 45 Năng su t sinh s n c a l n ñ c Duroc ph i v i l n nái Yorkshire Landrace 4.5 l a1 Năng su t sinh s n c a l n ñ c Duroc ph i v i l n nái Yorkshire ... 4.1 Năng su t sinh s n c a l n nái Landrace Yorkshire ph i v i l n ñ c Duroc 4.2 46 l a3 48 l a4 49 Năng su t sinh s n c a l n ñ c Duroc ph i v i l n nái Yorkshire Landrace 4.7 l a2 Năng su t sinh...
 • 77
 • 170
 • 0

Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa nái f1 (landrace x yorkshire) phối với đực duroc pidu nuôi tại công ty chăn nuôi mỹ văn

Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa nái f1 (landrace x yorkshire) phối với đực duroc và pidu nuôi tại công ty chăn nuôi mỹ văn
... su t sinh s n c a l n nái - ðánh giá su t sinh s n c a t h p lai Duroc × F1( L×Y) PiDu × F1( L×Y) nuôi t i công ty chăn nuôi M Văn - ðánh giá su t sinh s n c a F1( L×Y) ph i v i ñ c Duroc PiDu qua ... (Landrace x Yorkshire), ký hi u F1( L×Y) - Các lai ñư c t o t t h p lai Duroc × F1 (Landrace x Yorkshire), ký hi u Duroc × F1( L×Y) PiDu × F1 (Landrace x Yorkshire), ký hi u PiDu × F1( L×Y 3.2 ... 15.00 14.95 Duroc x F1( LxY) PiDu x F1( LxY) Kh i lư ng sơ sinh/ Bi u ñ 4.1: Kh i lư ng sơ sinh/ c a lai t h p lai Duroc × F1( L×Y) PiDu × F1( L×Y) - Kh i lư ng sơ sinh/ con Ch tiêu ph thu c vào kh i...
 • 91
 • 411
 • 1

Khả năng sinh trưởng, năng suất chất lượng thịt của tổ hợp lai giữa lợn đực Pietrain kháng stress phối với nái F1 (Landrace x Yorkshire) tại Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp – Hải Phòng

Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của tổ hợp lai giữa lợn đực Pietrain kháng stress phối với nái F1 (Landrace x Yorkshire) tại Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp – Hải Phòng
... đề tài: Khả sinh trưởng, suất chất lượng thịt tổ hợp lai lợn đực Pietrain kháng stress phối với nái F (Landrace x Yorkshire) X nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng 1.2 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU ... Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển suất thịt lai Pietrain x F1 (Landrace x Yorkshire) nuôi x nghiệp Đồng Hiệp Hải Phòng - X c định, đánh giá chất lượng thịt lai Pietrain x F (Landrace x Yorkshire) ... hàm tổ hợp lai D x (Y x MC), L x (Y x MC) (L x Y) x (Y x MC) 62,92 kg, 61,07 kg 61,44 kg Như so với tổ hợp lai tổ hợp lai P x (L x Y) cao hơn, nghĩa suất thịt lai P x (L x Y) cao so với lai D x...
 • 52
 • 524
 • 1

Năng suất sinh sản, sinh trưởng khả năng cho thịt của tổ hợp lai gữa lợn nái landrace, yorkshire với đực pidu được nuôi tại trại thanh hưng, huyện thanh oai, thành phố hà nội

Năng suất sinh sản, sinh trưởng và khả năng cho thịt của tổ hợp lai gữa lợn nái landrace, yorkshire với đực pidu được nuôi tại trại thanh hưng, huyện thanh oai, thành phố hà nội
... tụi tin hnh thc hin ủ ti: Nng sut sinh sn, sinh trng v kh nng cho tht ca t hp lai gia ln nỏi Landrace, Yorkshire vi ủc PiDu nuụi ti tri Thanh Hng, huyn Thanh Oai, thnh ph H Ni 1.2 Mc ủớch ca ủ ... ủớch - ỏnh giỏ nng sut sinh sn ca ln nỏi Landrace v Yorkshire cho phi vi ủc ging PiDu - ỏnh giỏ kh nng sinh trng, nng sut v cht lng tht ca lai PiDu x Landrace v PiDu x Yorkshire 1.2.2 Yờu cu ... quan ủn nng sut sinh sn ca nỏi Landrace v Yorkshire phi vi ủc ging PiDu - Thu thp cỏc s liu liờn quan ủn kh nng sinh trng, nng sut cht lng tht ca lai PiDu x Landrace v PiDu x Yorkshire Trng i...
 • 78
 • 60
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh sản củalai TP1 khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống sasso x44 với gà mai TP1

Nghiên cứu khả năng sinh sản của gà lai TP1 và khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống sasso x44 với gà mai TP1
... i: Nghiên cứu khả sinh sản g lai TP1 v khả cho thịt tổ hợp lai g trống Sasso X44 với g mái TP1 1.2 Mục tiêu đề t i - Xác định khả sinh sản g mái TP1 - Xác định khả sinh trởng g XTP1 nuôi thịt ... 2.1.2.3 Khả sinh sản gia cầm Khả sinh sản gia cầm đợc thể tiêu sản lợng, khối lợng, hình dạng, chất lợng trứng, khả thụ tinh v ấp nở Đối với giống gia cầm khác nhau, khả sinh sản khác * Sản lợng ... ngừng đợc lai tạo, chọn lọc, cố định tổ hợp gen cho suất cao, ng y nâng cao tính trạng sản xuất có khả sinh trởng, đồng thời khai thác triệt để nguyên lý u lai Các tổ hợp lai giống (giữa dòng)...
 • 116
 • 279
 • 1

đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai f1(landrace x yorkshire) với đực pietrain pidu nuôi tại các trang trại huyện phù ninh thị xã phú thọ, phú thọ

đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai f1(landrace x yorkshire) với đực pietrain và pidu nuôi tại các trang trại huyện phù ninh và thị xã phú thọ, phú thọ
... “ðánh giá kh sinh s n, sinh trư ng c a t h p lai F1(landrace x Yorkshire) v i ñ c Pietrain PiDu nuôi t i trang tr i huy n Phù Ninh Th X Phú Th – Phú Th ” 1.2 M c ñích ñ tài - ðánh giá kh sinh ... n c a t h p lai l n nái F1(Landrace x Yorkshire) v i ñ c Pietrain PiDu - ðánh giá kh sinh trư ng c a t h p lai P x F1(landrace x Yorkshire), PiDu x F1(landrace x Yorkshire) - ðánh giá sơ b hi ... Nguy n Th Phương, X Phú Nham – Phù Ninh Phú Th (TT2) • Trang tr i t i Th X Phú Th , ñi u tra 02 trang tr i: + Trang tr i ông ð Văn Cư ng, X Thanh Minh – Th X Phú Th – Phú Th (TT3) Trư ng...
 • 105
 • 125
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sản xuất củalai TP2 khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống sasso x44 với gà mái TP2

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sản xuất của gà lai TP2 và khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống sasso x44 với gà mái TP2
... cụng th c lai t o g TP2 44 nh 3.2 S ủ cụng th c lai t o g XTP2 45 nh 4.1 G TP2 lỳc ngy tu i v tr ng thnh 58 nh 4.2 G X44, g TP2 v g XTP2 lỳc 10 tu n tu i 82 nh 4.3 M kh o sỏt g X44, TP2 v XTP2 lỳc ... lai TP2 v kh nng cho th t c a t h p lai gi a g tr ng Sasso X44 v i g mỏi TP2 1.2 M c tiờu c a ủ ti Xỏc ủ nh kh nng s n xu t c a g mỏi lai TP2 ỏnh giỏ nng su t, ch t l ng th t c a t h p lai XTP2 ... đồng khác nhau, tổ hợp lai hệ F2 phận gen trội có lợi n y nhỏ F1, kết F2 u lai giảm + Thuyết dị hợp v siêu trội Thuyết dị hợp: dị hợp nhiều gen l m xuất u lai Các gen khác locus tổng hợp protein...
 • 124
 • 399
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 123doc vn danh gia kha nang sinh san sinh truong va cho thit cua hai to hop lai giua lon nai f1 yorkshire x landrace va f1 landrace x yorkshire voi duc pidu pietrain x durockết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất thịt gà đen 3 4 h apos mông của các tổ hợp lai giữa gà h apos mông và gà ai cậpkha nang san xuat của tô hợp lai giữa gà trốngđánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống mía với gà mái f1đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống f1 với gà mái lương phượngđánh giá khả năng sinh sản của lợn bản thuần và tổ hợp lai giữa đực móng cái với lợn nái bản tại xã độc lập huyện kỳ sơn tỉnh hoà bìnhđánh giá năng suất sinh sản của lợn nái f1yorkshire × móng cái của phan đình phùngđánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa mái lương phượng và sasso x lương phượng được phối với trống sassonghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai 3 4 máu lương phượng và 1 4 máu sassa x44đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp đu đủ lai mới và hai dòng bố mẹ của tổ hợp lai vnđđ10cơ hội và thách thức đối với việc kinh doanh tại công tyluận vănđánh giá khả năng sinh sản của lợn nái f1 yorkshire x móng cái và năng suất chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có máu nội trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tạimột số chỉ tiêu sinh sản của bò brahman và droughtmaster ngoại nhập 3 lứa đầu nuôi tại tp hồ chí minh và khả năng sinh trưởng của bê sinh ra từ chúngdòng năng lượng và năng suất sinh học của hệ sinh tháinghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng thử nghiệm tại cao bằng thái nguyên và bắc giangPhương pháp đo độ phẳngTÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11skkn một số giải pháp ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm VEMIS ở trường THPT triệu sơnPhân vùng chức năng môi trườnggiáo án luyện thi học sinh giỏi sinh học 9Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựChính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiGiá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọGiải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiMotif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệpQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam ĐịnhBáo cáo thực tập nghành quản lý nhà nướcHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập