Đề Tài Điều Khiển Và Nhận Dạng Con Lắc Ngược

Đề Tài Điều Khiển Nhận Dạng Con Lắc Ngược

Đề Tài Điều Khiển Và Nhận Dạng Con Lắc Ngược
... 5.4.1 Điều khiển lắc ngược điều khiển PID hai biến Sơ đồ giải thuật điều khiển lắc ngược điều khiển PID hai biến hệ thống thực thể Hình 5.35 Hình 5.5 Lưu đồ giải thuật điều khiển lắc ngược điều khiển ... kế, nhận dạng điều khiển lắc ngược Mục tiêu nhiệm vụ luận văn Mục tiêu đề tài điều khiển nhận dạng lắc ngược Nhiệm vụ luận văn: - Xây dựng mô hình toán học hệ thống lắc ngược - Mô hệ thống lắc ... thẳng tương đối nhỏ - Điều khiển ổn định hệ thống lắc điều khiển mạng nơron truyền thẳng khối lượng lắc thay đổi Hướng phát triển đề tài Đề tài Điều khiển nhận dạng lắc ngược phát triển thêm...
 • 39
 • 203
 • 0

Luận Văn Điều Khiển Nhận Dạng Con Lắc Ngược

Luận Văn Điều Khiển Và Nhận Dạng Con Lắc Ngược
... Điều khiển lắc ngược mạng nơron nhân tạo Hình 4.12 Điều khiển lắc mạng truyền thẳng 48 Điều khiển lắc ngược mạng nơron nhân tạo Nhận xét: Bộ điều khiển mạng nơron truyền thẳng điều khiển lắc ngược ... để điều khiển ổn định lắc Khi hệ thống ổn định tiến hành nhận dạng hệ thống điều khiển lắc ngược mạng nơron truyền thẳng 1.3 Mục tiêu giới hạn đề tài Mục tiêu đề tài điều khiển nhận dạng lắc ngược ... lựa chọn đề tài thầy TS Ngô Văn Thuyên Vì đề tài lựa chọn Điều khiển nhận dạng lắc ngược Trong luận văn card DSP F2812 sử dụng để thiết kế, nhận dạng điều khiển lắc ngược 1.2 Tổng quan chung...
 • 80
 • 295
 • 0

đề tài xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói bằng xử lý tín hiệu số dsp56002

đề tài xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói bằng xử lý tín hiệu số dsp56002
... THIỆU BỘ XỬ LÍ TÍN HIỆU SỐ &KHỐI ĐÁNH GIÁ DSP56002 Trong chương này, giới thiệu tổng quát xử tín hiệu số DSP56002 chân A MÔ TẢ TỔNG QUÁT BỘ XỬ LÍ TÍN HIỆU SỐ DSP56002: DSP56002 xử tín hiệu ... xử tín hiệu số DSP56002 Một vài thập niên trước đây, việc nhận dạng tiếng nói máy tồn suy nghó nhà khoa học viễn tưởng, nhiên vài năm gần đây, vấn đề tìm hiểu thực hệ thống nhận dạng tiếng nói ... GIAN NGẮN CHƯƠNG IX : XỬ LÝ TÍN HIỆU TIẾNG NÓI I TRÍCH ĐẶC TRƯNG TIẾNG NÓI DÙNG PHÉP PHÂN TÍCH STFT II NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI III.CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI KẾT QUẢ ...
 • 203
 • 122
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 2

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 2
... hợp mẫu để nhận dạng tiếng nói III Kết luận sơ bộ: Luận văn thực việc :mở rộng nhớ cho DSP560 02, nhận liệu âm từ qua giao tiếp SSI DSP560 02 CS 421 5, thực trích formant tín hiệu tiếng nói dùng giải ... trình bày sơ đồ mạch DSP56002EVM, nhớ mở rộng, sơ đồ điều khiển động DC linh kiện sử dụng mạch Các chương sau giới thiệu công cụ toán học phương pháp nhận dạng tiếng nói Chương giới thiệu phép ... formant tín hiệu tiếng nói dùng giải thuật STFT Cuối thực việc nhận dạng tiếng nói ứng dụng để điều khiển SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 1 -2 ...
 • 2
 • 424
 • 5

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 3

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 3
... (D0-D 23) •Bus điều khiển Các tín hiệu điều khiển chia thành nhóm  Điều khiển ghi đọc (RD~/WR~)  Lựa chọn không gian đòa (bao gồm chọn nhớ chương trình PS~, chọn nhớ liệu DS~, chọn X/Y~)  Điều khiển ... đồng bộ, chân sử dụng cho cờ nối tiếp nhận Trong chế độ bất đồng bộ, chân thu xung nhòp xuất nhập 6.2 Điều khiển nối tiếp (SC1): SSI sử dụng chân hai hướng để điều khiển cờ đồng khung 6 .3 Điều ... xử lí chủ, điều khiển DMA, điều khiển bên đơn giản 4.5 Chủ chấp nhận (HACK): Đầu vào có hai chức Nó cung cấp tín hiệu bắt tay chủ chấp nhận cho việc truyền DMA có thu ngắt chủ chấp nhận tương...
 • 9
 • 476
 • 5

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 4

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 4
... khiển nối tiếp (SC0)  Điều khiển nối tiếp (SC1)  Điều khiển nối tiếp (SC2) PC0 C Ổ N G C PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 Chân điều khiển Chân điều khiển Chân xung Chân nhận liệu Chân truyền ... kiện : GDB 24 Bộ đònh thời đếm kiện bao gồm ghi điều khiển trạng thái, đònh thời 24- bit đọc/ ghi (TCSR), ghi đếm kiện 24bit đọc / ghi (TCSR), đếm 24- bit logic lựa 24 n xung nhòp cấp chọ 24 ngắt DSP56002ghi ... phép DSP56002 nhận xung clock nối tiếp tín hiệu đồng cấu trúc từ CS4215 Trong chế độ, hướng truyền chân SCK SC2 điều khiển CRB VI THANH GHI ĐIỀU KHIỂN CỔNG SSI “B” (CRB): CRB điều khiển tính chất...
 • 44
 • 331
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 5

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 5
... DO LC LA nén vào hệ thống Stack (SS), cho phép vòng lặp DO phần cứng ngắt hay chèn Chúng đẩy khỏi vùng Stack lệnh RET hay ENDDO 6./ Các lệnh điều khiển chương trình: Các lệnh điều khiển chương ... Y0,Y:(R7)- D TẬP LỆNH DSP56002 : Tập lệnh DSP56002 chia thành nhóm sau :  Truyền liệu  Số học  Logic  Thao tác bit  Vòng lặp  Điều khiển chương trình SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 4 -59 GVHD:Thầy Lê Tuấn ... ngắt Trở từ chương trình Ngừng xử lí Ngắt phần mềm Chờ ngắt SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 4- 65 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh Tập Lệnh DSP56002 BẢNG NHÓM CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH Mã nguồn REP Phép toán...
 • 10
 • 296
 • 2

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 5

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 5
... vò - Bits 5- 71 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh Codec 42 15 80 95 85 ± 0.9 - LSB dB dB -0 .5 0.2 80 40 - 0.0 25 0.200 0.320 0 .5 0 .5 +0.2 -94.7 % % % dB dB dB dB dB dB - 1 .5 10 0. 75 - dB dB MV 2 .55 3.60 7.30 ... XTALI2(KHZ) CLIN(+)24.276MHZ 16.9344MHZ 3072 5. 51 25 153 6 16 11.0 25 896 27.42 857 18.9 768 32 22. 05 448 NA 38.7 384 NA 44.1 51 2 48 33.0 75 156 0 9.6 6.6 15 Phải ghi Không cho phép Cho phép lọc thông ... ĐỘ ĐIỀU KHIỂN : Chế độ điều khiển dùng để khởi động CS42 15 xử lí chế độ liệu cách cập nhật ghi điều khiển nội Chế độ điều khiển xác đònh tín hiệu D/C~ mức thấp.Thông tin chân SDIN SDOUT CS4215...
 • 16
 • 419
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 7

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 7
... HIỂN THỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ IC đệm 74 HC 573 : SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 6-84 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh 11 OC C 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q Mở Rộng Bộ Nhớ DSP56002 OC 0 19 18 17 16 15 ... đầu vào 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 14 13 12 11 10 VCC 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y 74 LS08 • IC 74 LS11: cổng AND đầu vào 1A 1B 2A 2B 2C 2Y GND 14 13 12 11 10 VCC 1C 1Y 3C 3B 3A 3Y 74 LS11 • Các IC 74 LS00 ,74 LS08 ,74 LS11 ... Anh Mở Rộng Bộ Nhớ DSP56002  •Các IC dùng để chọn nhớ sử dụng cho chương trình • IC 74 LS00: cổng NAND đầu vào 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND VCC 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y 14 13 12 11 10 74 LS00 • IC 74 LS08: cổng...
 • 12
 • 312
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 8

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 8
... FFT phân tích lấy phần mười theo thời gian Thuật giải FFT phân tích lấy phần mười theo tần số ứng dụng DSP56002 tốc độ thực thi thấp Cho nên xét thuật giải FFT phân tích lấy phần mười theo thời ... chỗ (in-place), thành phần ngỏ nhập x(n) cần phải xếp lại theo cách đặc biệt lưu vào vò trí ô nhớ RAM liên tiếp Để minh hoạ kỹ thuật này, xem thành SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 7- 98 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh ... FFT, DSP56002 tự động lựa chọn thành phần nhập (xuất) thích hợp Thuật giải đảo bit sử dụng để thực đảo m bit thấp đòa nhớ Điều thực cách cộng thêm offset N= m −1 vào giá trò đòa tiếp tục với bit...
 • 7
 • 379
 • 8

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 9

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 9
... thành phần tần số thành phần tần số xuất lân cận thời điểm miền thời gian Chúng ta nói STFT có tính đònh vò thời gian tần số nên thích hợp để phân tích tín hiệu không dừng tín hiệu tiếng nói A ... jωt phiên dòch điều chế hàm cửa sổ ω( t ) với ω( t ) hàm lọc thỏa điều kiện hàm có lượng hữu hạn khả tích tuyệt đối Công thức (8.1) cho thấy STFT đo giống tín hiệu với phiên dòch điều chế hàm cửa ... thêm vào tương ứng vò trí lọc áp dụng Rõ ràng hàm cửa sổ ω( t ) cho ta phổ tần tín hiệu f(t) xung quanh τ Nếu chọn giá trò ω τ liên tục STFT phủ toàn mặt phẳng thời gian tần số Tuy nhiên điều...
 • 3
 • 345
 • 7

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 10

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 10
... Anh Nhận Dạng Tiếng Nói Hình 9.13 Kết trích formant từ ‘LEFT’ dùng STFT II NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI : Trong hệ thống điều khiển tiếng nói, phần quan trọng phức tạp chương trình nhận dạng tiếng nói ... vào với tín hiệu chuẩn N Từ cần nhận dạng =có? Y Ứùng dụng điều khiển SVTH:Huỳnh Quốc Trâm N Điều kiện kết thúc? Y END 9-126 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh Nhận Dạng Tiếng Nói III CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG ... hệ thống nhận dạng tiếng nói thiết lập theo hướng phối hợp mẫu, mẫu sử dụng để phối hợp đặc trưng tiếng nói từ dạng sóng chu kỳ cao độ nguyên âm, formant Giải thuật nhận dạng tiếng nói : Từ...
 • 66
 • 494
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài thuốc lá và sức khỏe con ngườide tai dieu khien dong co buocđề tài điều khiển bằng lazeđề tài điều khiển cầu thang máy dùng plcđề tài điều chỉnh và khống chế nhiệt độ lò điện trởde tai dieu khienchủng loại mức độ điều khiển và nhận biết máy đã được sản xuất trên thế giới có thể phân loại các ir thành các thế hệ sau thông tin của tay máy ngườide tai do luong va dieu khien bang may tinhthiết kế modul ghép nối pc qua giao diện isa để điều khiển và giám sát hệ thống băng tải xếp gọn sản phẩmthiết kế modul ghép nối với pc qua giao diện lpt để điều khiển và giám sát hệ thống băng tải phân loại sản phẩmcảm biến kích nổ báo về bộ điều khiển và được bộ điều khiển nhận biết kích nổ thông qua tín hiệu này dưới dạng1 thiên nhiên nguồn đề tài phong phú và vô tận từ lâu con người cảm nhận cái đẹp của thiên nhiemục đích của đề tài là thiết kế và thi công hệ thống điều khiển và ổn định nhiệt độ tủ giữ ấm y tế dùng chíp vi điều khiển 89c51 đáp ứng được các yêu cầu sauđề tài môi trường và con ngườide tai quan tri va phat trien nhan lucĐánh giá hiệu quả của dồn điền đổi thửa trong canh tác lúa trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bìnhĐánh giá hiệu quả giao đất, giao rừng trong chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh quảng namtổng hợp tác giả tác phẩm văn học việt nam ôn thi thpt quốc gia năm 2018Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng TMCP ðầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bỉm sơnĐánh giá tác dụng của điện châm và cứu kết hợp với xoa bóp bấm huyệt trong điều trị mất ngủ không thực tổnĐánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãiĐiều tra tình hình mắc bệnh và thử nghiệm một số thuốc phòng trị bệnh cầu trùng trên đàn gà ri lai thuộc một số xã huyện nam đàn tỉnh nghệ an1Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng tại công ty cổ phần chứng khoán phú hưngGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh quảng trịGiải pháp nâng cao chất lượng chất lượng dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình (2)GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH MTV QUẢN lý ĐƯỜNG sắt BÌNH TRỊ THIÊNGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần tổng công ty thương mại quảng trịHiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn xây dựng miền trungHOACH ĐỊNH CHIẾN lược KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN TRƯỜNG sơn THỜI kỳ 2016 – 2020Hoạch định chiến lược marketing tại công ty TNHH MTV nông nghiệp sạch hoàng maiHoàn thiện chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH TM thái đông anhHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ nước tại KHO bạc NHÀ nước TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM TRA THUẾ đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại cục THUẾ TỈNH THANH hóaHoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước – tỉnh thanh hóa (2)Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập