NĂNG SUẤT SINH sản của lợn nái LAI F1(LANDRACE x YORKSHIRE) và F1(YORKSHIRE x LANDRACE) PHỐI với đực DUROC

đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái lai f1 phối với đực duroc pidu pietrain tại trại việt tiến tỉnh băc giang

đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái lai f1 phối với đực duroc pidu và pietrain tại trại việt tiến tỉnh băc giang
... 4.1 Năng su t sinh s n c a l n nái F1( L×Y) Ph i v i ñ c Duroc, PiDu Pietrain 4.2 34 Năng su t sinh s n c a l n nái F1( L×Y) Ph i v i ñ c Duroc, PiDu Pietrain qua l a ñ 4.2.1 34 45 Năng su t sinh ... ñ c Duroc, PiDu Pietrain l añ 54 B ng 4.5 Năng su t sinh s n c a l n nái lai F1( Landrace × Yorkshire) ph i v i ñ c Duroc, PiDu Pietrain l añ 58 B ng 4.6 Năng su t sinh s n c a l n nái lai F1( Landrace ... a l n nái F1( L×Y) ph i v i ñ c Duroc, PiDu Pietrain l a ñ th ba 53 2.4 Năng su t sinh s n c a l n nái F1( L×Y) ph i v i ñ c Duroc, PiDu Pietrain 4.25 57 Năng su t sinh s n c a l n nái F1( L×Y) Ph...
 • 107
 • 430
 • 0

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái f1 năng suất, chất lượng thịt của một số tổ hợp lai trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tại một số huyện miền núi tỉnh bắc giang

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái f1 và năng suất, chất lượng thịt của một số tổ hợp lai trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tại một số huyện miền núi tỉnh bắc giang
... a m , m lai F1 N u dùng ñ c lai giao ph i v i nái c a gi ng th 3, lai có ưu th lai cá th ưu th lai c a b , b lai F1 Trong lai gi ng, lai có c ưu th lai cá th , c ưu th lai c a m ưu th lai c a ... 4.1 Năng su t sinh s n c a l n nái F1( Y×MC) 39 4.1.1 Năng su t sinh s n c a l n nái F1( Y×MC) ph i v i ñ c L 39 4.1.2 Năng su t sinh s n c a l n nái F1( Y×MC) ph i v i ñ c LY 44 4.1.3 Năng su t sinh ... ðánh giá kh sinh s n c a l n nái F1( Yorkshire x Móng cái) nuôi nông h t i t nh B c Giang - ðánh giá kh sinh trư ng, su t ch t lư ng th t c a m t s t h p lai có máu l n n i ñi u ki n chăn nuôi nông...
 • 103
 • 461
 • 0

Báo cáo khoa học : ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI THUẦN LANDRACE (L) YORKSHIRE (Y) , NÁI LAI F1 (LY/YL) , NÁI VCN22 KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, CHO THỊT CỦA LỢN THƯƠNG PHẨM HAI, BA BỐN GIỐNG TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TRANG TRẠI TẠI QUẢNG BÌNH pdf

Báo cáo khoa học : ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI THUẦN LANDRACE (L) YORKSHIRE (Y) , NÁI LAI F1 (LY/YL) , NÁI VCN22 VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, CHO THỊT CỦA LỢN THƯƠNG PHẨM HAI, BA VÀ BỐN GIỐNG TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TRANG TRẠI TẠI QUẢNG BÌNH pdf
... 1 0,5 8 0,1 2 0,9 7 0,0 9 0,2 2 0,0 4 1 0,3 5 a 0,1 0 1,5 0 0,0 1 a 1 5,8 6 0,1 8 b 2 3,6 3 0,1 2 9,4 6 0,0 9 9 1,9 9 0,7 0 6,2 3ab 0,0 7 a 5 8,9 5 0,8 7 2,1 L,Y (n = 55) Mean SE b 9,7 5 0,2 1 1,0 9 0,1 5 0,1 9 0,0 7 9,6 8 b 0,1 8 ... nái lai LY/YL VCN22 thích hợp tốt với điều kiện nuôi dưỡng trang trại Quảng Bình so với lợn nái L, Y thể tiêu sinh sản cao Khả sinh trưởng, cho thịt lợn thương phẩm lợn giống cao lợn thương phẩm ... 0,1 8 1,4 8 0,0 2 b 1 4,4 3 0,3 1 a 2 4,1 5 0,2 1 8,7 4 0,1 6 9 0,8 7 1,2 2 5,9 5 b 0,1 2 b 5 1,7 5 1,5 1 2,0 P *** Ns Ns * Ns *** ** ** Ns * *** ns: P> 0,0 5, ** *: P< 0,0 0 1, * *: P< 0,0 1, *: P< 0,0 5; a, bCác giá trị...
 • 6
 • 431
 • 0

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN NÁI ÔNG BÀ, BỐ MẸ KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA CÁC TỔ HỢP LAI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI LỢN HÒA BÌNH MINH - YÊN BÁI

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN NÁI ÔNG BÀ, BỐ MẸ VÀ KHẢ NĂNG CHO THỊT CỦA CÁC TỔ HỢP LAI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI LỢN HÒA BÌNH MINH - YÊN BÁI
... t i tr i chăn nuôi l n Hòa Bình Minh Yên Bái 1.2 M c ñích - ðánh giá kh sinh s n c a ñàn nái ông bà thông qua t h p lai (Landrace x Yorkshire) (Yorkshire x Landrace) - ðánh giá kh sinh s n ... t o Sau ñ i h c, Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Trung tâm chăn nuôi công ngh cao Hòa Bình Minh t nh Yên Bái - Trư ng Trung c p kinh t - k thu t t nh Yên Bái Tôi xin bày t lòng c m ơn sâu ... h p lai PiDu x CP909 30 t h p lai PiDu x F1(YL) 3.2 ð a ñi m nghiên c u th i gian nghiên c u - ð tài ti n hành t i Tr i chăn nuôi l n Hòa Bình Minh- Xã Tuy L cHuy n Tr n Yên- T nh Yên Bái - T...
 • 92
 • 390
 • 0

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái thuần (L,Y), nái lai f1(LY), nái c22 khả năng sinh trưởng, cho thịt của lợn thương phẩm 2, 3 4 giống trong điều kiện chăn nuôi trang trại tại Quảng Bình

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái thuần (L,Y), nái lai f1(LY), nái c22 và khả năng sinh trưởng, cho thịt của lợn thương phẩm 2, 3 và 4 giống trong điều kiện chăn nuôi trang trại tại Quảng Bình
... 67,92a 63, 49 b 1 , 34 * Tăng tr ng bq/ngày (g/) 755,22a 7 54, 67a 705 ,45 b 14, 92 * TTTĂ toàn kỳ (kg) 3. 589,0 3. 708,0 3. 606,0 - - 2,6 4 2,7 3 2,8 4 - - TTTĂ/kg tăng tr ng (kg) ns: P>0,05, *: P...
 • 8
 • 118
 • 1

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái landrace yorkshire phối với đực pidu (pietrain x duroc) nuôi tại một số trang trại tỉnh tuyên quang

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái landrace và yorkshire phối với đực pidu (pietrain x duroc) nuôi tại một số trang trại tỉnh tuyên quang
... Năng su t sinh s n c a l n nái Landrace Yorkshire l a ñ 59 4.8 Năng su t sinh s n c a l n nái Landrace Yorkshire l a ñ 63 4.9 Năng su t sinh s n c a l n nái Landrace Yorkshire l a ñ 65 4.10 Năng ... theo tr i chăn nuôi 43 4.4 Năng su t sinh s n c a l n nái t năm 2008 ñ n 2010 47 4.5 Năng su t sinh s n c a l n nái Landrace Yorkshire 50 4.6 Năng su t sinh s n c a l n nái Landrace Yorkshire t ... chăn nuôi m t ñòi h i b c x c hi n Xu t phát t th c t yêu c u ti n hành ñ tài: “ðánh giá su t sinh s n c a l n nái Landrace Yorkshire ph i v i ñ c PiDu (Pietrain x Duroc) nuôi t i m t s trang...
 • 97
 • 1,025
 • 11

Năng suất sinh sản của lợn nái Yorkshire Landrace nuôi tại các cơ sở giống Miền Bắc ppt

Năng suất sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace nuôi tại các cơ sở giống Miền Bắc ppt
... hầu hết tiêu suất sinh sản lợn nái Yorkshire v Landrace 115 Năng suất sinh sản lợn nái Bảng Hệ số lặp lại số tính trạng suất sinh sản lợn nái Yorkshire v Landrace Yorkshire Landrace Giống Tính ... bình lợn Yorkshire l 85,1%, lợn Landrace l 83,7%, trung bình lợn nái Yorkshire sản xuất đợc 16,5 lợn cai sữa/năm, lợn nái Landrace sản xuất đợc 16,58 lợn cai sữa/năm Những tiêu cho thấy suất sinh ... KL30TT: Khối lợng to n ổ lợn cân (kg) NTTT: Ng y tuổi ổ lợn cân (trong khoảng 26 - 34 ng y) Kết luận Năng suất sinh sản đ n lợn nái Yorkshire v Landrace nuôi sở Đặng Vũ Bình giống tỉnh phía Bắc nhìn...
 • 5
 • 994
 • 10

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái nuôi theo quy mô trang trại tại xã kim long, tam duong vĩnh phúc

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái nuôi theo quy mô trang trại tại xã kim long, tam duong vĩnh phúc
... nái nuôi theo quy trang trại Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc * Mục đích đề tài - Đánh giá khả sinh sản lợn nái ngoại lai giống Landrace Yorkshire nuôi Vĩnh Phúc - Đánh giá tình ... Tên đề tài: Đánh giá suất sinh sản lợn nái nuôi theo quy trang trại Kim Long huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 2.1 Đặt vấn đề Trong khoảng hai thập kỷ vừa qua, ngành chăn nuôi lợn nước ta ... cs, 1996) [5] 2.2.1.4 Khả sinh sản lợn nái Các tiêu sinh sản yếu tố cấu thành suất sinh sản lợn nái chăn nuôi, hiệu chăn nuôi lợn nái sinh sản đánh giá số lượng cai sữa /nái/ năm Hai tiêu quan trọng,...
 • 59
 • 602
 • 0

Báo cáo khoa học: Năng suất sinh sản của lợn nái Yorkshire Landrace nuôi tại các cơ sở giống miền Bắc potx

Báo cáo khoa học: Năng suất sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace nuôi tại các cơ sở giống miền Bắc potx
... hầu hết tiêu suất sinh sản lợn nái Yorkshire v Landrace 115 Năng suất sinh sản lợn nái Bảng Hệ số lặp lại số tính trạng suất sinh sản lợn nái Yorkshire v Landrace Yorkshire Landrace Giống Tính ... bình lợn Yorkshire l 85,1%, lợn Landrace l 83,7%, trung bình lợn nái Yorkshire sản xuất đợc 16,5 lợn cai sữa/năm, lợn nái Landrace sản xuất đợc 16,58 lợn cai sữa/năm Những tiêu cho thấy suất sinh ... KL30TT: Khối lợng to n ổ lợn cân (kg) NTTT: Ng y tuổi ổ lợn cân (trong khoảng 26 - 34 ng y) Kết luận Năng suất sinh sản đ n lợn nái Yorkshire v Landrace nuôi sở Đặng Vũ Bình giống tỉnh phía Bắc nhìn...
 • 6
 • 362
 • 7

Báo cáo khoa học : NÂNG CAO NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI MÓNG CÁI TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM TƯƠI MÁU docx

Báo cáo khoa học : NÂNG CAO NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI MÓNG CÁI TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM TƯƠI MÁU docx
... – Nâng cao suất sinh sản lợn Móng Cái Vì vậy, tiến hành đề tài Nâng cao suất đàn lợn giống Móng tỉnh Quảng Trị phương pháp làm tươi máu nhằm tăng suất đàn lợn Móng Cái (đặc biệt suất sinh sản) ... suất chất lượng đàn lợn nái MC nông hộ Các tiêu điều tra: quy mô chăn nuôi lợn nái Móng Cái, suất sinh sản đàn lợn nái Móng Cái Làm tươi máu đàn lợn Móng Cái địa phương: Chọn bình tuyển 128 lợn ... phối giống tươi máu Nâng cao suất đàn lợn nái Móng Cái Quảng Trị phương pháp tươi máu, nhập vào Quảng Trị lợn đực 64 lợn Móng Cái từ vùng giống phía Bắc tiến hành phối chéo nhóm lợn MC có nguồn gốc...
 • 8
 • 591
 • 2

nghiên cứu ảnh hưởng của dầu đậu tương trong khẩu phần đến năng suất sinh sản của lợn nái nuôi con, sinh trưởng của lợn con giai đoạn bú sữa sau cai sữa trong điều kiện mùa hè

nghiên cứu ảnh hưởng của dầu đậu tương trong khẩu phần đến năng suất sinh sản của lợn nái nuôi con, sinh trưởng của lợn con giai đoạn bú sữa và sau cai sữa trong điều kiện mùa hè
... THỊ HÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA DẦU ĐẬU TƢƠNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI NUÔI CON, SINH TRƢỞNG CỦA LỢN CON GIAI ĐOẠN BÚ SỮA VÀ SAU CAI SỮA TRONG ĐIỀU KIỆN MÙA HÈ Chuyên ... sung vào phần ăn cho lợn nái nuôi con, lợn sữa sau cai sữa điều kiện mùa - Ứng dụng góp phần nâng cao suất sinh sản lợn nái nuôi con, khả sinh trƣởng lợn giai đoạn sữa sau cai sữa điều kiện ... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng dầu đậu tương phần đến suất sinh sản lợn nái nuôi con, sinh trưởng lợn giai đoạn sữa sau cai sữa điều kiện mùa Mục tiêu đề tài - Xác định tỷ lệ thích hợp dầu đậu...
 • 93
 • 148
 • 0

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Pietrain kháng stress Duroc nuôi tại Trung tâm Giống lợn chất lượng cao – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái Pietrain kháng stress và Duroc nuôi tại Trung tâm Giống lợn chất lượng cao – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
... Duroc nuôi Trung tâm Giống lợn chất lượng cao Trường Đại học Nông nghiệp Nội 1.2 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  Đánh giá khả sinh sản dòng lợn nái: Pietrain kháng stress Duroc nuôi trung tâm  Theo ... đến khả sinh sản nái Pietrain kháng stress - Đánh giá ảnh hưởng kiểu gen halothan cuẩ nái đến khả sinh sản nái Pietrain kháng stress - Đánh giá suất sinh sản nái Pietrain kháng stress Duroc theo ... NGHIÊN CỨU  Nái Pietrain kháng stress 27 nái Duroc 19 nuôi Trung tâm giống lợn chất lượng cao - Trường đại học Nông nghiệp Nội Lợn theo dõi từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi với 802 (sinh từ lứa...
 • 64
 • 1,702
 • 2

điều tra, đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái landrace yorkshire nuôi tại xí nghiệp giống lợn mỹ văn - hưng yên

điều tra, đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái landrace và yorkshire nuôi tại xí nghiệp giống lợn mỹ văn - hưng yên
... gi sau - S li nuụi/ (con) - T l s sinh sng/ (%) - Khi lng s sinh/ (kg) - Khi lng s sinh/ con (kg) - S 21 ngy (con) - Khi lng 21 ngy tui/con (kg) Khoa Chăn nuôi -Thuỷ sản 21 Trờng ĐHNNI - Hà Nội ... nng sinh sn ca Landrace v Yorkshire Kt qu c trỡnh by mt s biu sau: Khoa Chăn nuôi -Thuỷ sản 44 Trờng ĐHNNI - Hà Nội Khoỏ lun tt nghip Khoa Chăn nuôi -Thuỷ sản Ló Th Bớch Miờn 45 Trờng ĐHNNI - ... Vn - Tỡnh hỡnh chn nuụi ca tri: + Qun lý + Ging + Thc n + Chung tri + V sinh, thỳ y Mt s c im sinh sinh dc ca ln nỏi Landrace , Yorkshire - Tui phi ging ln u (ngy) - Tui la u (ngy) - Thi...
 • 58
 • 1,238
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái landrace và yorkshire phối với đực pidu pietrain x duroc nuôi tại một số trang trại tỉnh tuyên quangđánh giá năng suất sinh sản của lợn nái f1yorkshire × móng cái của phan đình phùngcác yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn náiđánh giá năng suất sinh sản của lợn nái được nuôi tại trại lợn ba vìcác chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn náicác chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh sản của lợn náinăng suất sinh sản của dòng nái lai cp909 phối với đực pidu4 1 năng suất sinh sản của lợn nái cp9094 2 năng suất sinh sản của lợn nái cp909 qua các lứađánh giá năng suất sinh sản của lợnđánh giá năng suất sinh sản của lợn piétrain kháng stress nuôi tại xí nghiệp chăn nuôi đồng hiệp hải phòngđăc điểm sinh sản của lợn nái laikết quả nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái cụ kỵ lo6 l11 và l95 tại trại lợn giống hạt nhân tam điệpcơ sở khoa học về đặc điểm di truyền các tính trạng năng suất sinh sản của lợnluận vănđánh giá khả năng sinh sản của lợn nái f1 yorkshire x móng cái và năng suất chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có máu nội trong điều kiện chăn nuôi nông hộ tạiQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Lv thạc sĩ)Quản lý hoạt động tư vấn tuyển sinh tại trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam (LV thạc sĩ)Sử dụng công nghệ GIS để phân tích dữ liệu và dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôiAnalogue filter designĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngMỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12bài giảng quản trị học (tệp full)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNThuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Nămcách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khíCác kỹ thuật cầm máu cơ bảnlý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.Dự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)TOÀN BỘ BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 12 MỚI NHẤT.Quản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng43446 1892014153015phamxuandaonoidungcam nghi ve mai truong
Đăng ký
Đăng nhập