Mẫu báo cáo giám sát môi trường theo Thông Tư số 43

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ
... khoản quy định hệ thống luật môi trường chưa?  Đã biết  Chưa biết 4.4 Quý Công ty biết “Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chính phủ xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực môi trường ... tiêu chuẩn môi trường chưa? (Đánh dấu  vào ô trống)  Đã làm (Gởi kèm photo Giấy Chứng nhận/Phiếu xác nhận)  Chưa làm 4.6 Quý Công ty tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiệm thu môi trường để tiến ... cấp văn Nghiệm thu Môi trường chưa? (Đánh dấu  vào ô trống)  Đã làm (Gởi kèm Văn Nghiệm thu môi trường)  Chưa làm 4.7 Quý Công ty thực đầy đủ việc kê khai nộp phí bảo vệ môi trường nước thải...
 • 6
 • 316
 • 1

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ppt

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ppt
... tích lấy mẫu định kỳ thông số môi trường Tiến hành thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích thông số đặc trưng chất thải môi trường xung quanh; ghi nhận kết thống kê, đo đạc, phân tích báo cáo Cần ... pháp giảm thiểu xử lý tác động môi trường tiêu cực áp dụng kết đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ thông số môi trường 3.1 Biện pháp giảm thiểu xử lý tác động môi trường tiêu cực áp dụng Mô tả khái ... 5949:1998 (quy định mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng dân cư), TCVN 6962:2001 (quy định mức gia tốc rung tối đa cho phép môi trường khu vực công cộng dân cư); Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích...
 • 3
 • 360
 • 1

Báo cáo giám sát môi trường doanh nghiệp nhân bao bì An Phú

Báo cáo giám sát môi trường doanh nghiệp tư nhân bao bì An Phú
... nhân viên: ngư i 1.2.5 S n ph m c a Doanh Nghi p Bao An Phú Nghành ngh c a y u c a Doanh Nghi p bao – s n xu t bn bán S n ph m c a doanh nghi p: - Thi t k t o m u - In n nhãn hi u bao ... tích, t ng h p s li u vi t báo cáo Lê Cơng Nh n – 08CMT MSSV: 0811080021 -7- Khóa Lu n T t Nghi p CHƯƠNG 1: T NG QUAN V DOANH NGHI P TƯ NHÂN BAO AN PHÚ 1.1 V trí c a Doanh nghi p 1.1.1 V trí đ ... Khái ni m giám sát mơi trư ng 2.1.1.1 Khái ni m Báo cáo giám sát ch t lư ng mơi trư ng (BCGSMT) cơng c giám sát lĩnh v c Qu n lý nhà nư c v mơi trư ng Doanh nghi p th c hi n ch đ báo cáo đ nh...
 • 54
 • 374
 • 1

Báo cáo giám sát môi trường định kì

Báo cáo giám sát môi trường định kì
... CÔNG TY ………………………… XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (ký tên, đóng dấu) Địa danh, tháng … năm …… (trang phụ bìa) MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ (áp dụng cho tất sở sản xuất kinh doanh ... CÔNG TY ……………………………………… BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ GIAI ĐOẠN: THÁNG ĐẦU (CUỐI) NĂM ……… Của sở: …………………………………… Địa chỉ: ……………………… ... phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học - Các nguồn gây tác động khác III Biện pháp giảm thiểu xử lý tác động môi trường tiêu cực áp dụng kết đo đạc, lấy mẫu phân tích định kỳ thông số môi trường...
 • 5
 • 595
 • 5

Báo cáo giám sát môi trường

Báo cáo giám sát môi trường
... giấy tờ môi trường, làm Báo cáo giám sát môi trường không? Có Doanh nghiệp tiến hành Báo cáo giám sát môi trường định kỳ bình thường e Doanh nghiệp hoạt động phải làm Báo cáo giám sát môi trường ... làm Báo cáo giám sát môi trường lần/ năm không? Cơ sở làm Báo cáo giám sát môi trường lần/ năm Cơ quan nhà nước kiểm tra cấp phép (hoặc công văn) nêu rõ tần suất báo cáo c Không làm Báo cáo giám ... Tương tự thời gian thực Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, dựa Phần Cam kết (Chương 4) Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đề án bảo vệ môi trường Cam kết bảo vệ môi trường mà Doanh nghiệp...
 • 4
 • 134
 • 0

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐÔNG SUNG

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐÔNG SUNG
... vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 quy định có liên quan Đồng thời thực chương trình giám sát môi trường trình hoạt động gửi báo cáo giám sát môi trường Sở Tài nguyên Môi trường ... Dongsung Vina Printing 25 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 Công ty TNHH Dongsung Vina Printing 26 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 01 năm 2013 4.1.2 Hình ảnh đo đạc, giám ... nguồn, nước thải lập báo cáo kết chương trình giám sát chất lượng môi trường Công ty Thời gian thực hiện: tháng 06 năm 2013 Công ty TNHH Dongsung Vina Printing Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần...
 • 41
 • 232
 • 0

BÁO cáo GIÁM sát môi TRƯỜNG ĐỊNH kỳ CÔNG TY TNHH MTV THAN NA DƯƠNG

BÁO cáo GIÁM sát môi TRƯỜNG ĐỊNH kỳ CÔNG TY TNHH MTV THAN NA DƯƠNG
... lạc + Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV than Na Dương + Tên sở: Mỏ than Na Dương + Địa chỉ: Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn + Người đại diện: Lý Văn Lục Chức vụ: Giám đốc http://www.langson.gov.vn/cn/node/5 ... Hiện trạng môi trường đất khu vực dự án tương đối tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm Giám sát môi trường cho đợt quan trắc năm 2014 - Tần suất giám sát : 04 lần/năm - Số mẫu giám sát/ đợt giám sát, bao ... lượng môi trường đất - Vị trí điểm lấy mẫu cụ thể sau: Vị trí lấy mẫu môi trường đất khu vực mỏ than Na Dương TT Ký hiệu Đ1 Đất ruộng phía Tây khai trường Đ2 Đất khu ruộng phía Đông khai trường...
 • 24
 • 269
 • 0

BÁO cáo GIÁM sát môi TRƯỜNG ĐỊNH kỳ CÔNG TY TNHH MTV THAN NA DƯƠNG

BÁO cáo GIÁM sát môi TRƯỜNG ĐỊNH kỳ CÔNG TY TNHH MTV THAN NA DƯƠNG
... nguyên môi trường Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH MTV than Na Dương Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn Page Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Quý IV mỏ than Na DươngXã ... trắc giám sát chất lượng môi trường sở, đánh giá vấn đề môi trường tồn tại, Công ty TNHH MTV than Na Dương xin đưa phương án bảo vệ môi trường bổ sung cho lần lập báo cáo giám sát môi trường định ... công nhân lao động Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH MTV than Na Dương Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn Page 14 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Quý IV mỏ than Na DươngXã...
 • 41
 • 166
 • 0

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011
... Phước, Tỉnh Bình Định Trang v Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tháng cuối năm 2011 MỞ ĐẦU Môi trường thành phần quan trọng thúc đẩy trình phát triển loài người Ngày nay, vấn đề môi trường không ... Tỉnh Bình Định Trang Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tháng cuối năm 2011 PHẦN II - CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐANG THỰC HIỆN 2.1 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT ... Phước, Tỉnh Bình Định 10 Trang Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tháng cuối năm 2011 Bảng 2.2: Tải lượng chất ô nhiễm Loại sơn Tải lượng (kg/ngày) Bụi sơn Pain coating VOC 66 - 88 60 1 (Nguồn: Assessment...
 • 41
 • 264
 • 1

Báo cáo giám sát môi trường công ty TNHH THÉP DONG BANG

Báo cáo giám sát môi trường công ty TNHH THÉP DONG BANG
... Trang 20 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Trang 21 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG CHƯƠNG IV: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 4.1 Giám sát môi trường ... trước thải môi trường đạt Quy chuẩn QCVN 24:2009/BTNMT cột A Trang 25 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Trang 26 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG CHƯƠNG ... 4.2 Giám sát khí thải lò Vị trí giám sát: 01 vị trí Thông số giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2 Kết giám sát: Trang 23 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Bảng 11: Kết giám sát chất...
 • 29
 • 159
 • 0

báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh dệt jo mu (việt nam)

báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh dệt jo mu (việt nam)
... tốt công tác phòng cháy chữa cháy chăm sóc sức khỏe cho công nhân Long Thành, ngày tháng năm 2006 Công ty TNHH dệt JOMU (Việt Nam) 22 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ... Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ Hình 4.1 - Sơ đồ mô tả hệ thống xử lý khí thải lò 20 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH ... cho công nhân - Tổ chức khám sức khỏe đònh kỳ cho công nhân 14 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ IV KẾT QUẢ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...
 • 23
 • 223
 • 1

báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh quốc tế y trang roohsing

báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh quốc tế y trang roohsing
... CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING ***** BÁO CÁO CƠNG TÁC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : KHU PHỐ 4, TÂN HIỆP, ... 08.8647256-5627 18 Báo Cáo Giám Sát mơi trường Của CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING PHỤ LỤC GI Y PHÉP ĐẦU TƯ PHÊ CHUẨN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CƠNG TY BẢN VẼ ... PHÁP LÝ Báo cáo giám sát mơi trường cho Cơng Ty TNHH Quốc Tế Y Trang ROOHSING thành lập sở pháp lý sau đ y: - Gi y phép đầu tư số gi y phép đầu tư số: 663/GPĐT Uy Ban Hợp Tác Đầu tư ký ng y1 6/08/1993...
 • 26
 • 152
 • 0

báo cáo giám sát môi trường định ký 6 tháng cuối năm 2013 chủ đầu công ty TNHH hakers việt nam

báo cáo giám sát môi trường định ký 6 tháng cuối năm 2013 chủ đầu tư công ty TNHH hakers việt nam
... 8579 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers Việt Nam Cam kết Để thực tốt công tác bảo vệ môi trường thời gian tới Công ty TNHH Hakers Việt Nam ... vị vấn: Công ty Cổ Phần Vấn Đầu Thảo Nguyên Xanh Điện thoại: (08) 39 11 8552 Fax: (08) 39 11 8579 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers ... vị vấn: Công ty Cổ Phần Vấn Đầu Thảo Nguyên Xanh Điện thoại: (08) 39 11 8552 Fax: (08) 39 11 8579 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng cuối năm 2013 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hakers...
 • 18
 • 138
 • 0

báo cáo giám sát môi trường năm 2013chủ đầu chi nhánh công ty TNHH SX CNTM hoàng việt lan

báo cáo giám sát môi trường năm 2013chủ đầu tư chi nhánh công ty TNHH SX CNTM hoàng việt lan
... Báo cáo giám sát môi trường năm 2013 Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH SX CN&TM Hoàng Việt Lan Cam kết Để thực tốt công tác bảo vệ môi trường thời gian tới Chi nhánh Công ty TNHH SX CN &TM Hoàng ... vấn: Công ty Cổ Phần Vấn Đầu Thảo Nguyên Xanh Điện thoại: (08) 39 11 8552 Fax: (08) 39 11 8579 Báo cáo giám sát môi trường năm 2013 Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH SX CN&TM Hoàng Việt Lan ... vị vấn: Công ty Cổ Phần Vấn Đầu Thảo Nguyên Xanh Điện thoại: (08) 39 11 8552 Fax: (08) 39 11 8579 Báo cáo giám sát môi trường năm 2013 Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH SX CN&TM Hoàng...
 • 20
 • 66
 • 0

báo cáo giám sát môi trường bệnh viện đa khoa long an

báo cáo giám sát môi trường bệnh viện đa khoa long an
... xử lý môi trường cùa Bệnh viện Đa Khoa tư nhân Long An Segaero sổ 579/STNMT-MT ngày 22/5/2006 + Giấy xác nhận hoàn thành công trình xừ lý môi trường cùa Bệnh viện Đa Khoa tư nhân Long An Segaero ... chuyên môn môi trường để phụ trách công tác bảo vệ môi trường cồng ty CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN Qua kết giám sát, phân tích thành phần môi trường đánh giá công tác bảo vệ môi Trường Bệnh viện đa khoa hậu ... Bệnh viện thực tốt biện pháp khổng chế lây lan dịch bệnh từ bệnh viện cộng đồng Bệnh viện tiếp tục thực đầỵ đủ chương trình giám sát chất lượng môi trường thực yêu cầu bào vệ môi trường quan quản...
 • 23
 • 463
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: bcgs môi truongbcgs đông sungbcgs mới nhátchỉ chuyển quyền sở hữu ck ngoài hệ thống gdck trong các tr hợp đb k1 đ4 tt43Mẫu bìa đẹp nhất 2017 số 0001 (tải miễn phí)Tìm hiểu về công nghiệp SilicatGiáo án thể dục khối 5 tuần 25 – tuần 32Sáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Linh Hoạt SGK Tiếng Anh Lớp 11 Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ NăngBài Dự Thi Tích Hợp Kiến Thức Liên Môn: Mĩ Thuật, Lịch Sử, Địa Lý Dạy Tiết 3 – Mĩ Thuật 8: Một Số Công Trình Tiêu Biểu Của Mĩ Thuật Thời Lê “Kiến Trúc Chùa Keo ”Bài Giảng Đại Số Hệ 30A Trường Đại Học Nông LâmBồi dưỡng học sinh giỏi vẽ hình chiếu các vật thể trong phần vẽ kĩ thuật của Công nghệ lớp 8Giáo Án Không Gian Vector Và Các Phép Toán Trên Vector; Hệ Vector hệ vector độc lập tuyến tính và hệ vector phụ thuộc tuyến tínhGiáo Án Môn Địa Lý Lớp 9 Cả NămSáng Kiến Kinh Nghiệm Rèn Luyện Kỹ Năng Phát Hiện Các Mối Liên Hệ Địa Lí Trên Bản Đồ Cho Học Sinh Trung Học Phổ ThôngMột số biện pháp khai thác và ứng dụng CNTT vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non Kim Sơnieltsdori Career Paths SecretarialGiáo Án Tin Học 6 HK1Giáo Án Tin Học 10ielts dori Career Paths BankingTrắc nghiệm tiếng anh thi công chức có đáp ánhướng dẫn sử dụng MAP120 usermanual500cautracnghiemtinhoc 3515Thêm một vài mẹo hữu ích giúp tìm kiếm hiệu quả hơn với Googlegiao an 4 tuoi ca nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập