300 câu trắc nghiệm quản trị tài chính theo chương (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH theo chươngđáp án

300 câu trắc nghiệm QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH theo chương có đáp án
... phần d Tất câu Câu 14 Những câu sau phân biệt tốt tài sản thực tài sản tài chính? a Tài sản thực giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái ... bỏ dự án khác a Dự án khả chấp nhận b Dự án đầu tư độc lập c Dự án loại trừ lẫn d Dự án hiệu kinh tế cao Câu 198: Nếu giá trị ròng NPV dự án A 80$ dự án B 60$, sau giá trị ròng dự án kết ... từ tài sản thực d Tài sản tài luôn bán, tài sản thực luôn mua Câu 15 Một nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị tài là: a Huy động vốn b Tạo giá trị cho doanh nghiệp c Quyết định sách cổ tức d Cả ý Câu...
 • 74
 • 6,356
 • 56

40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)

 40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)
... lợi kinh tế d Khả xuất tài nguyên thi n nhiên Câu 39: Điều sau ưu điểm vay vốn nước: a Tranh thủ nguồn tiền chỗ b Huy đông nhanh c Vay thời hạn dài d Tránh lạm phát Câu 40 Bội chi chu kỳ xảy ... d.Là quỹ tiền tệ có nhà nước thực việc kinh doanh phân phối cho thành phần kinh tế xã hội Câu 14: thu ngân sách nhà nước : a.là mặt hoạt động ngân sách nhà nước b.là phân chia nguồn tài quốc ... nên câu 22: biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp dễ gây lạm phát nhất: a.phát hành trái phiếu quốc tế b.phát hành tiền c.vay tiền từ dân cư d.tăng thuế câu...
 • 12
 • 37,939
 • 237

300 câu trắc nghiệm nguyên tử và bảng tuần hoàn có đáp án

300 câu trắc nghiệm nguyên tử và bảng tuần hoàn có đáp án
... 1s 2s 2p6 3s 3p5 Câu 31: Phát biểu nói nguyên tử oxi? A Ch ỉ hạt nhân nguyên tử oxi p roton B Ch ỉ hạt nhân nguyên tử oxi nơtron C Ch ỉ hạt nhân nguyên tử oxi số khối 16 Học ... N, E Câu 167: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đủ đặc trưng cho nguyên tử nguyên tố hóa học cho biết: A Số khối A B Nguyên tử khối nguyên tử C Số hiệu nguyên tử Z D Số khối số hiệu nguyên tử Z Câu 168: ... Z nguyên tố kim loại A X B Y C Z D X Y Câu 53 : Phát biểu vớinguyên tử X số hiệu nguyên tử 9? A Điện tích lớp vỏ nguyên tử X 9+ B Điện tích hạt nhân nguyên tử X 9+ C Tổng số hạt nguyên tử...
 • 17
 • 376
 • 1

Ôn thi môn học quản trị tài chính nâng cao có đáp án

Ôn thi môn học quản trị tài chính nâng cao có đáp án
... Trong trường hợp thuế thu nhập công ty, giá trị công ty vay nợ giá trị công ty vay nợ cộng với giá chắn thuế Về mặt toán học, mệnh đề M&M số I trường hợp thuế diễn tả công thức: VL = Vu ... Giá trị công ty DA sau tái cấu trúc ? Theo mệnh đề M&M số I, giá trị công ty DA sau tái cấu trúc bằng: Giá trị lớn giá trị công ty không vay nợ 56 tỷ đồng Bời giá trị công ty nguồn vốn nên ta ... giá trị công ty = giá trị khoản nợ + giá trị vốn CSH Các cổ đông công ty đòn bẩy thường động để thực chiến lược đầu tư làm giảm giá trị khoản nợ hành công ty Vì vậy, chiến lược giảm giá trị...
 • 49
 • 254
 • 0

Trác nghiệm môn học tài chính tiền tệ có đáp án

Trác nghiệm môn học tài chính tiền tệ có đáp án
... loại nhỏ loại tiền TS khác b Giấy bạc NH, tiền gửi toán, tiền gửi kì hạn loại nhỏ, tiền gửi kì hạn loại lớn loại tiền TS khác c Giấy bạc NH, tiền gửi kì hạn loại lớn, tiền gửi kì hạn ... sai a Chế độ tiền tệ đời vàng đc đúc thành đồng tiền thống đưa vào lưu thông b Chế độ tiền tệ hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ quốc gia theo luật định c Chế độ tiền tệ hình thành can thiệp ... a Hóa tệ loại tiền làm hàng hóa giá trị danh nghĩa nhỏ giá trị thực tế b Tiền TS tính khoản thấp tiền quyền lực cao c Bút tệ loại tiền ghi sổ, phát sinh tồn thông qua hd nhận tiền gửi,...
 • 9
 • 233
 • 1

Đề thi trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án 1 - 2013

Đề thi trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án 1 - 2013
... D A B C 61 A 81 A 10 1 12 1 62 A 82 A 10 2 12 2 43 A 63 A 83 10 3 12 3 44 A 64 45 A 65 41 C 42 46 B B C 49 10 7 12 7 13 1 11 2 13 2 11 3 13 3 11 4 13 4 11 5 13 5 11 6 13 6 11 7 13 7 11 8 13 8 11 9 13 9 12 0 14 0 B 90 C ... 14 7 12 8 14 8 12 9 14 9 13 0 15 0 67 B 87 D 68 C 69 D C 10 3 A B 10 7 A 88 A 10 8 89 C 10 9 C 11 0 A B D 70 B 90 71 B 91 A 11 1 B 13 1 15 1 92 A 11 2 B 13 2 15 2 13 3 15 3 13 4 15 4 13 5 15 5 13 6 15 6 13 7 15 7 13 8 15 8 C ... trang) ĐỀ SỐ 04 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C 61 A 81 B 10 1 B 12 1 14 1 62 A 82 B 10 2 B 12 2 14 2 12 3 14 3 12 4 14 4 63 B 83 64 B 84 C 10 4 65 A 85 C 10 5 C 12 5 14 5 66 A 86 A 10 6 C 12 6 14 6 12 7 14 7 12 8...
 • 32
 • 224
 • 0

Đề thi trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án 2 - 2013

Đề thi trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án 2 - 2013
... Không sử dụng tài liệu Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi Khi nộp thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán coi thi BM-ISOK- 0 2- 04 ver: 02 ĐỀ THI HỌC PHẦN: thuyết tài tiền tệ Mã HP: FIN 520 2 Ngành/chuyên ... công cụ tài sau: Tín phiếu kho bạc, 2. Chứng tiền gửi, Trái phiếu CP,4 Cổ phiếu: A 1 -2 - 3-4 B 1-3 -2 - 4 C 3-1 -2 - 4 D 4 -2 - 3-1 Câu 17: Căn sử dụng để phân biệt thị trường vốn thị trường tiền tệ là: A ... đủ đề thi cho Cán coi thi BM-ISOK- 0 2- 04 ver: 02 ĐỀ THI HỌC PHẦN: thuyết tài tiền tệ Mã HP: FIN 520 2 Ngành/chuyên ngành: Tài ngân hàng /Tài doanh nghiệp Hình thức thi: Trắc nghiệm (Thời gian làm...
 • 21
 • 214
 • 0

300 câu trắc nghiệm hoá học ôn thi đại học có đáp án

300 câu trắc nghiệm hoá học ôn thi đại học có đáp án
... hữu câú tạo khác chung công thức phân tử c Nhiều hợp chất hữu chung công thức phân tử, hợp chất hữu công thức cấu tạo d Cả A, B, C e Cả câu sai 278 Bốn hợp chất hữu A, B, C, D bền, ... trình phản ứng hoá học giống phương trình toán học nên ta gọi số cân hệ số Nội dung có: a Cả hai phần liên quan nhân với b Phần đúng, phần hai sai hay không c Phần sai hay không đúng, phần ... hợp hai axít tham gia phản ứng tráng gương không? Nếu khối lượng Ag kết tủa tối đà bao nhiêu? a Không b 10,8 gam Ag c 43,2 gam Ag d 21,6 gam Ag e 2,16 gam Ag 160 Cho 9,86 lít hỗn...
 • 62
 • 211
 • 0

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Triết 1 và 2 theo chươngđáp án

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Triết 1 và 2 theo chương có đáp án
... biết Câu 11 : Hệ thống triết học không thống n Độ cổ đại bao gồm trường phái: a) Sàmkhya, Đạo Jaina, Đạo Phật b) Lokàyata, Đạo Jaina, Đạo Phật c) Vêdànta, Đạo Jaina, Đạo Phật Câu 12 : Hệ thống triết ... pháp b) Hệ thống trò c) Năng suất lao động Câu 11 0 Yếu tố giữ vai trò đònh lực lượng sản xuất là: a) Công cụ lao động b) Người lao động c) Khoa học - công nghệ Câu 11 1 Quan hệ sản xuất quan hệ người ... thuộc vào nguyện vọng giai cấp cầm quyền Trang 53 c) Là tượng mang tính chủ quan, phụ thuộc vào nguyện vọng quốc gia, dân tộc Câu 12 2 Nhà nước có: a) đặc trưng b) đặc trưng c) đặc trưng Câu 12 3...
 • 18
 • 200
 • 0

Ôn thi Quản trị Doanh Nghiệp theo chươngđáp án

Ôn thi Quản trị Doanh Nghiệp theo chương có đáp án
... đoán, dám ch trách nhiệm để sa vào độc đoán 2) Tác phong dễ dãi: (gđ không nên tác phong này) - Trong trình hình thành qđ, gđ theo số tối đa, dễ dự qđ - Khi cần đánh giá người giúp việc, đánh ... phong Gđ tác phong trình hình thành qđ, thường thăm dò ý kiến nhiều ng, đặc biệt với ~ ng liên quan đến qđ - Đem qđ kiên quyết, không giao động qđ - Gđ đoán vấn đề không độc đoán, theo dõi, ... tổ chức quản lý: +) Biết tổ chức máy cho phù hợp với chế qlý +) Biết sử dụng, phát cán trình độ, lực quản lý +) Biết cân nhắc, đề bạc cán quyền +) Biết thưởng, động viên ~ ng lđ hiệu...
 • 12
 • 956
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chính

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chính
... tổng tài sản 600 triệu $ Tính toán tỷ số nợ công ty a 40% b 20% c 50% d Không câu 37 Cổ phiếu chứng thể giá trị mà mang Giá trị gọi là: a Giá trị sổ sách b Mệnh giá c Giá trị khoản (Giá trị bán ... Tổng tài sản tổng nợ b Tài sản lưu động nợ ngắn hạn c Tài sản lưu động nợ ngắn hạn d Không câu 15 Câu sau ví dụ tỷ số toán a Khả toán lãi vay b Tỷ số toán nhanh c Kỳ thu tiền bình quân d Cả câu ... sử dụng tổng tài sản b Đòn bẩy tài c Lợi nhuận giữ lại d Lãi gộp 30 Sự khác biệt giá trị theo sổ sách kế toán giá trị thị trường tài sản điều kiện lạm phát cao làm giảm độ xác số tài a Đúng b...
 • 10
 • 1,103
 • 5

Trắc nghiệm quản trị tài chính

Trắc nghiệm quản trị tài chính
... a Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, b Chính sách hạn chế, Chính sách thả lỏng, Chính sách ôn hòa c Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng d Chính ... tổng tài sản c Tương tự quản trị cấu trúc vốn, quản trị vốn luân chuyển yêu cầu nhà quản trị tài chỉnh phải định không đề cập đến vấn đề nhiều tháng d Đối với công ty nhỏ, nợ dài hạn nguồn tài ... để tài trợ tài sản Chọn câu trả lời a Tất tài sản tài trợ 50% vốn chủ 50% nợ dài hạn b Vốn luân chuyển thường xuyên tài trợ nợ dài hạn c Các tài sản lưu động tạm thời tài trợ nợ dài hạn d Tài...
 • 34
 • 1,144
 • 5

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính chương 3

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính chương 3
... tự quản trị cấu trúc vốn, quản trị vốn luân chuyển yêu cầu nhà quản trị tài chỉnh phải định không đề cập đến vấn đề nhiều tháng b Tài sản lưu động công ty sản xuất chế tạo chiếm nửa tổng tài ... dài hạn nguồn tài trợ bên chủ yếu b Tài sản lưu động công ty sản xuất chế tạo chiếm nửa tổng tài sản c Tương tự quản trị cấu trúc vốn, quản trị vốn luân chuyển yêu cầu nhà quản trị tài chỉnh phải ... a Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, b Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng c Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế d Chính...
 • 23
 • 1,279
 • 6

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính

Đề thi trắc nghiệm quản trị tài chính
... tổng tài sản c Tương tự quản trị cấu trúc vốn, quản trị vốn luân chuyển yêu cầu nhà quản trị tài chỉnh phải định không đề cập đến vấn đề nhiều tháng d Đối với công ty nhỏ, nợ dài hạn nguồn tài ... a Chính sách thả lỏng, Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, b Chính sách hạn chế, Chính sách thả lỏng, Chính sách ôn hòa c Chính sách hạn chế, Chính sách ôn hòa, Chính sách thả lỏng d Chính ... để tài trợ tài sản Chọn câu trả lời a Tất tài sản tài trợ 50% vốn chủ 50% nợ dài hạn b Vốn luân chuyển thường xuyên tài trợ nợ dài hạn c Các tài sản lưu động tạm thời tài trợ nợ dài hạn d Tài...
 • 34
 • 1,769
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài tập quản trị tài chính doanh nghiệp co dap antrắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ co dap antrac nghiem quan tri chien luoc chiến lược có đáp ántrắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp co dap anđề thi trắc nghiệm quản trị chất lượng sản phẩm có đáp ántrắc nghiệm quản trị kinh doanh quốc tế có đáp ánbài tập môn quản trị tài chính doanh nghiệp có đáp ántrắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mại có đáp ántrắc nghiệm quản trị nhân lực phần 2 có đáp ánbài tập trắc nghiệm quản trị ngân hàng thương mại có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chính 1câu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chính 2câu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chính doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chínhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chínhImproving sales management of personal homecare business unit of connell brothers companyHow to enhance communication skills of salespeople at curewel international company in viet nambài dự thi đuối nước của học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh Thừa Thiên HuếTác hại của việc lạm dụng rượuBÀI GIẢNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAYTham luận Một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng dạy học và học sinh làm đồ dùng học tập sáng tạo ở một trường Tiểu học vùng nông thôn khó khănBáo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở Thạnh LợiKế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuậtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ PHƯƠNG HƯỚNG cơ bản HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƯƠNG mại HÀNG hóa của nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG bối CẢNH hội NHẬP QUỐC tế ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của điều KIỆN tự NHIÊN, KINH tế xã hội VÙNG bắc TRUNG bộ đối với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiBàn về vấn đề phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chứcnghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại ninh thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợpLUẬN văn THẠC sĩ NÂNG CAO ý THỨC bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA CHO THANH NIÊN ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAYNâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao BằngNâng cao chất lượng quản lý công trình xây dựng của Phòng kinh tế Hạ tầng UBND huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 20172020Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20172020Kế hoạch thực hiện chủ đề gia đình lớp láTIỂU LUẬN bài phóng sự điều TRAtieu luan ẢNH HƯỞNG của tôn GIÁO ấn độ đến VIỆT NAM