Bài thuyết trình tài chính công và tăng trưởng dài hạn của châu âu bằng chứng từ phân tích dữ liệu panel data

Tiểu luận: Tài chính công tăng trưởng dài hạn của châu Âu: bằng chứng từ phân tích dữ liệu panel data

Tiểu luận: Tài chính công và tăng trưởng dài hạn của châu Âu: bằng chứng từ phân tích dữ liệu panel data
... Tài công tăng trưởng dài hạn châu Âu NHẬN XÉT CỦA GIÁNG VIÊN: GVHD: PGS T S Sử Đình Thành Nhóm – TCDN đêm 4.K22 Tài công tăng trưởng dài hạn châu Âu DANH SÁCH NHÓM: STT ... 4.K22 Tài công tăng trưởng dài hạn châu Âu MỤC LỤC Giới thiệu Lý thuyết chứng thực nghiệm có Dữ liệu .8 Các thuộc tính chuỗi thời gian tăng trưởng tài công ... 4.K22 Tài công tăng trưởng dài hạn châu Âu với Kneller đồng nghiệp (1999) Bleaney đồng nghiệp (2001), họ ước lượng ảnh hưởng dài hạn tài công đến tăng trưởng nước OECD, việc tìm kiếm tác động tăng...
 • 28
 • 254
 • 1

TÀI CHÍNH CÔNG TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠNCHÂU ÂU: BẰNG CHỨNG TỪ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẢNG

TÀI CHÍNH CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN Ở CHÂU ÂU: BẰNG CHỨNG TỪ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẢNG
... 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 BÀI NGHIÊN CỨU GỐC TCNHĐ2_N1 TÀI CHÍNH CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN CHÂU ÂU: BẰNG CHỨNG TỪ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẢNG TÀI CHÍNH CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN CHÂU ÂU: BẰNG ... động sách tài lên tăng trưởng dài hạn Nijkamp Poot (2004) TCNHĐ2_N1 TÀI CHÍNH CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN CHÂU ÂU: BẰNG CHỨNG TỪ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẢNG thực tế biến tài công Phân tích cho thấy ... ảnh hưởng thời gian đưa vào mô hình TCNHĐ2_N1 TÀI CHÍNH CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN CHÂU ÂU: BẰNG CHỨNG TỪ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẢNG 29 4.2.2 Kế ước lượng: 4.2.2.1 Tài công tăng trưởng: Bảng trình...
 • 42
 • 321
 • 4

Thuyết trình Tài chính công tăng trưởng dài hạnchâu Âu

Thuyết trình Tài chính công và tăng trưởng dài hạn ở châu Âu
... luận: liệu tcc có ảnh hưởng tới xu hướng tăng trưởng dài hạn châu Âu hay không Sử dụng mẫu hình chuỗi thời gian để tìm xu hướng tăng trưởng dài hạn tăng trưởng kinh tế biến tài khóa Chạy mô hình ... xác định tác động biến tài khóa lên tăng trưởng thuyết tăng trưởng nội sinh FISCAL VARIABLES GROWTH Lý thuyết tăng trưởng ngoại sinh GROWTH FISCAL VARIABLES GROWTH Lý thuyết chứng thực nghiệm ... Về tác động tcc lên tăng trưởng dài hạn  Quy mô phủ mức chi tiêu phủ có tác động ngược chiều cách rõ ràng đến tăng trưởng, đầu tư công lại ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng  Tồn hiệu ứng tiêu...
 • 25
 • 160
 • 1

Bài thuyết trình tài chính công thue tncn

Bài thuyết trình tài chính công thue tncn
... tắc công ngang Chuyên đề 11: Thuế TNCN Trang Tài công GVHD:PGS,TSKH Phạm Đức Chính 2.7.1.2Tiêu chí công luật thuế TNCN - Chuyển từ hình thức công theo chiều ngang sang công theo chiều dọc - Công ... Chính- Nguồn thu khu vực công, trang 10 www.wattpad.com, 2014 Tài công (2014),Phạm Đức Chính- nguồn thu khu vực công, trang 11 Chuyên đề 11: Thuế TNCN Trang GVHD:PGS,TSKH Phạm Đức Chính Tài công Sơ đồ 1.1: ... thuế TNCN Nhìn chung, thuế TNCN nước phát triển thường có tỷ trọng lớn nguồn thu đáng kể “Giáo trình thuế”-Thuế TNCN, trang 163 Chuyên đề 11: Thuế TNCN Trang Tài công GVHD:PGS,TSKH Phạm Đức Chính...
 • 22
 • 176
 • 1

Tăng trưởng dài hạn tài chính công của Châu âu từ việc phân tích dữ liệu panel data

Tăng trưởng dài hạn tài chính công của Châu âu từ việc phân tích dữ liệu panel data
... c châu Âu 1961–2001 B ng A3: Ma tr n tương quan c a bi n chính, nư c châu âu 1961–2001 GVHD: PGS TS S ình Thành Nhóm – TCDN êm 4.K22 25 Tài công tăng trư ng dài h n c a châu Âu B ng A4: Tài công ... Tài công tăng trư ng dài h n c a châu Âu - - phân ph i tr m t ki m tra h th ng Ph n 5: Chúng ti n hành c tính v tác ng lâu dài c a tài công Ph n 4: Chúng phân tích tính ch t chu i th i gian tăng ... 1 Tài công tăng trư ng dài h n c a châu Âu NH N XÉT C A GIÁNG VIÊN: GVHD: PGS TS S ình Thành Nhóm – TCDN êm 4.K22 Tài công tăng trư ng dài h n c a châu Âu DANH SÁCH NHÓM: STT Thành viên Tăng...
 • 27
 • 200
 • 1

TÀI CHÍNH CÔNG & TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠNCHÂU ÂU

TÀI CHÍNH CÔNG & TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN Ở CHÂU ÂU
... luận: liệu TCC có ảnh hưởng tới xu hướng tăng trưởng dài hạn châu Âu hay không Sử dụng mẫu hình chuỗi thời gian để tìm xu hướng tăng trưởng dài hạn tăng trưởng kinh tế biến tài khóa Chạy mô hình ... sinh ngoại sinh chưa sử dụng làm sở cho việc giải thích biến đổi mẫu hình thời gian biến tăng trưởng biến tài khóa châu Âu Dữ liệu dùng phân tích tài công châu Âu lấy từ vùng trung tâm (thủ đô), ... Về tác động TCC lên tăng trưởng dài hạn  Quy mô phủ mức chi tiêu phủ có tác động ngược chiều cách rõ ràng đến tăng trưởng, đầu tư công lại ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng  Tồn hiệu ứng tiêu...
 • 28
 • 100
 • 1

Chi tiêu chính phủ tăng trưởng kinh tế ở nigeria, 1970 2008 phương pháp phân tích từng phần

Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở nigeria, 1970 2008 phương pháp phân tích từng phần
... động chi u chi tiêu quốc phòng vào tăng trưởng kinh tế [30] Thực tế nghiên cứu mối quan hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Nigeria Kết định lượng chi tiêu đầu tư thực tế phủ có ảnh hưởng tích ... đoán tăng trưởng kinh tế tương lai Nhiều nhà nghiên cứu nổ lực xem xét tầm ảnh hưởng chi tiêu phủ lên s ự tăng trưởng kinh tế Ví dụ, [15] xem xét tầm ảnh hưởng chi tiêu dùng phủ lên tăng trưởng kinh ... phủ góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, có vài nhà nghiên cứu không đồng tình với khẳng định tăng chi tiêu phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thay vào họ lại cho chi tiêu phủ cao...
 • 15
 • 70
 • 0

Thuyết trình Tài chính công CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TĂNG TRƯỞNG Ở ARAP SAUDI

Thuyết trình Tài chính công CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TĂNG TRƯỞNG Ở ARAP SAUDI
... của chính sách tài khóa việc kích thích Vai trò của chính sách tài khóa việc kích thích tăng trưởng kinh tế chưa hiểu rõ tăng trưởng kinh tế chưa hiểu rõ TÁC ĐÔỘNG CHÍNH ... ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH Paper 3: FISCAL POLICY AND GROWTH IN SAUDI ARABIA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TĂNG TRƯỞNG Ở ARAP SAUDI Ghazi.A.Johaji Vs Martha A.Starr ... Theo mô hình tăng trưởng nội sinh: chi tiêu chính phủ làm tăng trưởng kinh tế bền vững nhờ vào hiệu ứng lan tỏa 03 Theo mô hình tăng trưởng ngoại sinh: chi tiêu chính phủ cung...
 • 43
 • 152
 • 0

Thuyết trình Tài chính công Phát triển con người, Chi tiêu công Tăng trưởng kinh tế Phương pháp hệ thống động

Thuyết trình Tài chính công Phát triển con người, Chi tiêu công và Tăng trưởng kinh tế Phương pháp hệ thống động
... Phát triển người, Chi tiêu công Tăng trưởng kinh tế: Phương pháp hệ thống động TÓM TẮT • • • • • • Mục đích Phương pháp nghiên cứu Phát Giới hạn Ý nghĩa thực tiễn Khác biệt 1 GIỚI THIỆU Phát ... 22.90% Chi lương hưu    đảm bảo xã  hội II Chi trả nợ lãi Chi cải cách  tiền lương Chi đầu tư phát triển (Nguồn: Báo cáo kinh tế vĩ mô 2013, Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội) Chi phát triển kinh tế Chi phát triển con người ... và/ hoặc sở thuế làm biến sách • Phương thức tham chi u (RM): trạng thái có • Đưa tình giả định: (1) Tăng chi tiêu công cho EG nợ công (2) Tăng chi tiêu công cho HD nợ công (3) Tăng chi tiêu công...
 • 19
 • 149
 • 1

Thuyết trình tài chính công Quy mô Chính phủ, nợ công tăng trưởng kinh tế thực Một phân tích dữ liệu bảng

Thuyết trình tài chính công Quy mô Chính phủ, nợ công và tăng trưởng kinh tế thực Một phân tích dữ liệu bảng
... OECD • quy phủ có quan hệ nhân với tăng trưởng kinh tế quy phủ có tác động gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư thương mại quốc tế • tồn quy khổ phủ • quy thực tế phủ ... KẾT LUẬN VÀ Ý NGHĨA quy phủ gây ảnh hưởng ngược chiều tăng trưởng kinh tế thực nợ công có ảnh hưởng ngược chiều hoạt động kinh tế tăng trưởng kinh tế yếu tố cần xem xét việc định quy phủ ... Quy phủ Quy nợ công Tăng trưởng kinh tế thực Tăng Nợ công trưởng kinh tế thực ???? Nợ trở thành mối quan tâm lớn quốc gia giới Hy Lạp: đứng bờ vực phá sản Mỹ: chủ nợ giới, nợ nhiều Có e ngại...
 • 35
 • 166
 • 0

Thuyết trình tài chính công Chính sách tài khóa tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm ở các nước châu Âu

Thuyết trình tài chính công Chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm ở các nước châu Âu
... trọng định tăng trưởng có phải biến sách tài khóa hay không ? 3-Xem lại tài liệu thực nghiệm Home Previous Next Help Những nghiên cứu thực nghiệm thời sách tài khóa tăng trưởng có khác nước 4-Dữ ... tăng trưởng sách tài khóa Home Previous • Quan điểm mô hình tăng trưởng tân cổ điển Next Help • Quan điểm mô hình tăng trưởng nội sinh 2-Mô hình dự đoán tăng trưởng sách tài khóa Home Previous ... ảnh hưởng không đáng kể đến tăng trưởng Next Help • DTY: Có tác động tiêu cực đáng kể mặt thống kê tăng trưởng • DEDPY: Gây ảnh hưởng không rõ ràng tăng trưởng 5-Kết thực nghiệm Home Biến sách...
 • 24
 • 120
 • 0

bài thuyết trình tài chính doanh nghiệp vốn doanh nghiệp

bài thuyết trình tài chính doanh nghiệp và vốn doanh nghiệp
... năng, vai trò tài doanh nghiệp • Câu 2: Vốn doanh nghiệp: khái niệm, đặc điểm, phân loại Câu 1: Khái niệm, chức năng, vai trò tài doanh nghiệp A Khái niệm tài doanh nghiệp: Tài doanh nghiệp quan ... loại (tt) • Vậy vốn doanh nghiệp biểu tiền toàn vật tư, tài sản đầu tư vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lời” • Tuy nhiên, tiền vốn Vốn kinh doanh doanh nghiệp quỹ tiền ... hiệu • Tài doanh nghiệp có vai trò đòn bẩy kích thích điều tiết sản xuất kinh doanh Tài doanh nghiệp công cụ giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Câu 2: Vốn doanh nghiệp: ...
 • 18
 • 511
 • 0

Bài Thuyết trình Tài chính quốc tế

 Bài Thuyết trình Tài chính quốc tế
... việc phát hành trái phiếu quốc tế lần bước thăm dò hội nhập VN vào thị trường vốn quốc tế Điều cho 11 thấy chế quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia nói riêng điều hành kinh tế vĩ mô nhiều bất cập - ... 622/2009/QĐ-NHNN) IV: Kết luận: Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi sách TGHĐ phải liên tục hoàn thiện điều chỉnh thích ứng với môi trường nước quốc tế thường xuyên thay đổi Để góp ... tệ Chính phủ hiệu Những thay đổi sách chế quan nhà nước Thay biệ pháp hành chính, bắt buộc đơn vị kinh tế quốc doanh có ngoại tệ phải bán cho ngân hàng theo tỷ giá ấn định, biệ pháp kinh tế: ...
 • 16
 • 642
 • 11

bài thuyết trinh Tài Chính Tiền Tệ

bài thuyết trinh Tài Chính Tiền Tệ
... việc mua sắm tài sản cố định -Bao gồm: nhà xưởng, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị… Vốn lưu động: Là số vốn tiền tệ ứng trước để đầu tư, mua sắm tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu ... nghề KD KH - Đào tạo tốt nhân viên có khả thuyết phục khách hàng toán thời hạn… Cách quản lý vốn  Vốn lưu động  Quản lý tiền mặt: - Tập trung quản trị tiền mặt Quả n lý lưu lượ ng t iền mặ t ... Cải tiến đại hóa máy móc thiết bị  Các biện pháp phòng ngừa rủi ro (mua bảo hiểm, quỹ dự phòng tài chính )… Cách quản lý vốn  Vốn lưu động  Quản lý NVL: - Lập kế hoạch cụ thể tránh mua dư thiếu...
 • 29
 • 322
 • 0

Bài thuyết trình Tài chính quốc tế: Quan hệ Mỹ - Trung

Bài thuyết trình Tài chính quốc tế: Quan hệ Mỹ - Trung
... QUAN VỀ MỸ - TRUNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG QUAN HỆ ĐẦU TƯ GIỮA MỸ - TRUNG NỢ CÔNG TRUNG QUỐC - HOA KỲ TỶ GIÁ ĐÔ LA M - NHÂN DÂN TỆ Sơ lược Mỹ - 50 tiểu bang - Đặc khu Columbia Sơ lược Mỹ ... quát Trung Mỹ Quan hệ cộng sinh kinh tế  TQ đóng vai trò quan trọng để giải khủng hoảng suy giảm Hệ thống tài Mỹ  TQ phụ thuộc nhiều vào việc đầu tư thương mại Mỹ 2 Q .Hệ thương mại Mỹ - Trung ... Mỹ Trung Quốc có mạng lưới BIT với nước khác 18 Nợ công Trung - Mỹ Những khu vực quốc gia có tổng mức nợ công tuyệt đối cao Bắc Mỹ, Brazil, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản Australia - Mỹ...
 • 32
 • 608
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tai chinh cong va tang truong dai han chau aubài thuyết trình tài chính quốc tếbài thuyết trình tài chính doanh nghiệpbài thuyết trình tài chính tiền tệthuyết trình tài chính côngbài thuyết trình quan điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới potbài giảng quản lý tài chính công và công sảngiáo trình môn quản lý tài chính công và công sảnkỹ năng mềm tâm lý nghệ thuật sống tài liệu về bài thuyết trình về đạo đức và lối sống của sinh viên việt nam trong thời đại ngày nay dan yđề cương ôn tập và bài tập môn tài chính công ty đa quốc giađề tài thuyết trình tài chínhtài liệu môn quản lý tài chính công và công sảntài liệu quản lý tài chính công và công sảnđề tài thuyết trình tài chính quốc tếđề tài thuyết trình tài chính tiền tệNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với Siêu thị Big C Đà NẵngNghiên cứu xác định thành phần, cấu tạo một số hợp chất hóa học trong lá của cây keo gai (Acacia Greggii)Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk LắkPhát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển bền vững du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bảo Lộc, tỉnh Lâm ĐồngPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú YênPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng NaPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh tỉnh Quảng NgãPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy NhơPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà VinPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập