76 ly halc2 1045 vat li 12

tom tat ly thuyet chung vat li 12

tom tat ly thuyet chung vat li 12
... ) 12 Đoạn mạch RLC có L thay đổi: * Khi L = U1 E1 I N1 = = = U E2 I1 N Giáo viên: Đặng Thanh Phú U2 tiếp 12 IMax ⇒ URmax; PMax ULCMin Lưu ý: L C mắc li n ω 2C 12 Công thức giải nhanh vật lí 12 ... chuyển từ N → M Vạch ngắn λ∞M e chuyển từ ∞ → M Mối li n hệ bước sóng tần số vạch quang phổ ngun từ hiđrơ: 1 = + λ13 12 λ23 - H = H f13 = f12 +f23 (như cộng véctơ) - t T = N e- l t * Số hạt ngun ... k ) * Li t kê n nghiệm (thường n nhỏ) * Thời điểm thứ n giá trị lớn thứ n Lưu ý:+ Đề thường cho giá trị n nhỏ, n lớn tìm quy luật để suy nghiệm thứ n + Có thể giải tốn cách sử dụng mối li n hệ...
 • 19
 • 32
 • 0

Cách giải nhanh vật 12 Fx570es và vật hạt nhân

Cách giải nhanh vật lí 12 Fx570es và vật lý hạt nhân
... Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng ... án B Câu 2: (ĐH – 2010) Hạt nhân 210 Po đứng yên phóng xạ , sau phóng xạ đó, động hạt 84  A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Giải: Theo giả thiết ta ... kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao B kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao C phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ...
 • 32
 • 1,087
 • 7

Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 2

Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 2
... độ vật thời điểm t 4cm Li độ vật thời điểm sau 0 ,25 s là: A 4cm B 4cm C 2cm D 2cm Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 Bài Tập Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 20 13 20 14 Tập ... ω ω A Vật dao động với biên độ Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 Bài Tập Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 20 13 20 14 Tập v2 a2 2 a 2 C + = A D + = A ω ω v ω Câu 24 : Một ... Câu 20 Vật dđđh với vận tốc cực đại vmax , có tốc độ góc ω, qua vị trí có li độ x1 với vận tốc v1 thoã mãn: A v 12 = v2max - ω2x21 B v 12 = v2max + ω2x21 C v 12 = v2max - ω2x21 D v 12 = v2max + ω2x21...
 • 145
 • 1,154
 • 4

Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 4

Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 4
... 2acos(200t - 12) B uM = 22acos(200t - 8) Gv son: ThS Nguyn V Bỡnh - Tel: 0986338189 47 CHUYấN CHUYấN SU ễN THI I HC MễN VT L - NM HC: 2013 - 20 14 C uM = 2acos(200t - 8) D uM = 2acos(200t - 8) Cõu ... thờm hai im S3 v S4 cho S3S4 = 4cm v hp thnh hỡnh thang cõn Gv son: ThS Nguyn V Bỡnh - Tel: 0986338189 36 CHUYấN CHUYấN SU ễN THI I HC MễN VT L - NM HC: 2013 - 20 14 S1S2S3S4 Bit bc súng = 1cm ... Bỡnh - Tel: 0986338189 40 CHUYấN CHUYấN SU ễN THI I HC MễN VT L - NM HC: 2013 - 20 14 mt im M cỏch ngun bng 1/3 bc súng cú dch chuyn u M = 2(cm) Biờn súng A l A 4cm B cm C 4/ cm D cm Cõu 12: ...
 • 82
 • 1,079
 • 1

Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 5

Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 5
... Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP f12 + f 22 A B f12 − f 22 f1 f f1 + f C D f1 + f f1 f Câu 50 : Khi nói vật dao động điều ... Bình - Tel: 0986338189 x 10 CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP C D Câu 53 : Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A Tốc độ trung bình lớn vật thực ... Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 15 CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP Câu 85: Cho lắc lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k và vật nhỏ có khối...
 • 97
 • 344
 • 1

thuyết trắc nghiệm vật 12 pps

Lý thuyết trắc nghiệm vật lí 12 pps
... A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng thuyết trắc nghiệm vật 12 Chương ... thuyết trắc nghiệm vật 12 Hoàng Thanh Nhàn: GV Vật THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội Chương I: Dao động học SĐT: 0958328796 Câu 12: Dao động trì dao động tắt ... đáp án A 10 B C D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C D thuyết trắc nghiệm vật 12 Chương I: Dao động học Hoàng Thanh Nhàn: GV Vật THPT Lương Thế Vinh...
 • 4
 • 130
 • 1

thuyết vật 12

Lý thuyết vật lí 12
... n=4 n=3 n=2 n=1 1 = + v f13 = f12 +f23 (nh cng vộct) 13 12 23 GV: Trn ỡnh Hựng T: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trng THPT Thanh Chng H thng cụng thc Vt lp 12 chng trỡnh Phõn Ban 23 GV: ... 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trng THPT Thanh Chng H thng cụng thc Vt lp 12 chng trỡnh Phõn Ban IV CON LC VT I mgd mgd Tn s gúc: = ; chu k: T = ; tn s f = mgd I I Trong ú: m (kg) l ... Hựng T: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trng THPT Thanh Chng H thng cụng thc Vt lp 12 chng trỡnh Phõn Ban 12 Chỳ ý: Vi bi toỏn tỡm s ng dao ng cc i v khụng dao ng gia hai im M, N cỏch hai...
 • 26
 • 140
 • 0

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP - THUYẾT VẬT 12 PHẦN DAO ĐỘNG CƠ – SÓNG CƠ – ĐIỆN XOAY CHIỀU docx

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP - LÝ THUYẾT VẬT LÍ 12 PHẦN DAO ĐỘNG CƠ – SÓNG CƠ – ĐIỆN XOAY CHIỀU docx
... B, Biên độ sóng C Nhiệt độ D Cả A & C 23 Sóng học lan truyền ? A Các phần tử vật chất theo thời gian B Dao động theo thời gian môi trường vật chất C Vật chất không gian D Biên độ dao động theo ... Bước sóng D Năng lượng 26 Chọn câu A Tần số sóng thay đổi sóng truyền từ môi trường sang môi trường khác B Tần số sóng xác định nguồn phát sóng C Tần số sóng tích số bước sóng & chu kì dao động sóng ... động sóng D Tần số sóng môi trường không phụ thuộc vào chu kì dao động 27 Chọn câu không xác A Sóng học lan truyền phần tử vật chất theo thời gian & không gian B Sóng học dao động học lan truyền...
 • 3
 • 224
 • 7

luận văn sư phạm vật áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề khi giảng dạy phần dao động cơ và sóng cơ vật 12 nâng cao.

luận văn sư phạm vật lý áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề khi giảng dạy phần dao động cơ và sóng cơ vật lí 12 nâng cao.
... thuyết khoa học: Vận dụng luận dạy học đại áp dụng PPGQVĐ giảng dạy phần dao động sóng , vật 12 nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu:  Nghiên cứu luận đổi phƣơng pháp dạy học vật THPT  Xây dựng ... cứu việc áp dụng PPGQVĐ giảng dạy phần dao động sóng chƣơng trình vật 12 nâng cao Vận dụng PPGQVĐ vào soạn giảng thử nghiệm số chƣơng II Dao động chƣơng III Sóng cơ, vật 12 nâng cao Giả ... hoạt động dạy học số phần dao động sóng vật 12 nâng cao theo hƣớng luyện tập HS kỹ áp dụng phƣơng pháp giải vấn đề  Nghiên cứu cấu trúc nội dung phƣơng pháp xây dựng Chương II Dao động cơ, ...
 • 93
 • 176
 • 0

luận văn sư phạm vật bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học khi giảng dạy chương “ hạt nhân nguyên tử” vật 12 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học khi giảng dạy chương “ hạt nhân nguyên tử” vật lí 12 nâng cao
... Chính định tìm hiểu đề tài Bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học giảng dạy chương Hạt nhân nguyên tử” Vật 12 nâng cao MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Nghiên cứu thuyết số phương pháp tự ... tự học Xây dựng bước thực cho phương pháp tự học Vận dụng soạn giáo án số chương Hạt nhân nguyên tử” theo phương pháp tự học GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Có thể nghiên cứu thuyết số phương pháp tự học ... hợp số phương pháp tự học để soạn giáo án giảng dạy số điển hình chương Hạt nhân nguyên tử” vật 12 nâng cao NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Thứ nhất: Nghiên cứu đổi phương pháp dạy học VL trung học phổ...
 • 100
 • 121
 • 0

luận văn sư phạm vật bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh khi áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề - bài toán giảng dạy chương 3. sóng cơ, vật 12 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh khi áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề - bài toán giảng dạy chương 3. sóng cơ, vật lí 12 nâng cao
... định đề tài nghiên cứu: Bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh áp dụng phương pháp giải vấn đề - tốn giảng dạy chương SĨNG CƠ, Vật 12 Nâng cao MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu luận dạy học giải ... 1.1.4.2 Áp dụng rộng rãi kiểu dạy học giải vấn đề mức độ khác Dạy học giải vấn đề kiểu dạy học dạy cho HS thói quen tìm tòi giải vấn đề theo cách nhà khoa học Trong kiểu dạy học GV vừa tạo cho HS ... tuyển sinh - Tạo động lực đổi phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học - Giảm áp lực thi cử, tạo thuận lợi bảo đảm tốt lợi ích người học 1 .3.2 Những vấn đề chung đổi phương pháp...
 • 99
 • 169
 • 0

luận văn sư phạm vật bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh khi giảng dạy chương vi. sóng ánh sáng, vật 12 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh khi giảng dạy chương vi. sóng ánh sáng, vật lí 12 nâng cao
... Hiếu CHƯƠNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Phát triển lực sáng tạo cho học sinh 2.1.1 Khái niệm lực Trong khoa học tâm lý, người ta coi lực ... giúp cho học sinh chiếm lĩnh kiến thức cách tự giác phát huy lực sáng tạo để hoà nhập với xã hội tri thức Vì em chọn đề tài: Bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh giảng dạy chương VI Sóng ánh sáng, ... tạo học tập vật học sinh Giả thuyết khoa học  Có thể nghiên cứu vấn đề bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh dạy học vật trung học phổ thông  Có thể đưa biện pháp góp phần phát triển lực sáng...
 • 94
 • 679
 • 9

luận văn sư phạm vật bồi dưỡng năng lực tự học cho hs khi giảng dạy chương 7. lượng tử ánh sáng, vật 12 nâng cao.

luận văn sư phạm vật lý bồi dưỡng năng lực tự học cho hs khi giảng dạy chương 7. lượng tử ánh sáng, vật lí 12 nâng cao.
... cứu, giảng dạy thực nghiệm trình bày đề tài Đối tượng nghiên cứu Các hoạt động dạy học GV HS tổ chức hoạt động học tập bồi dưỡng lực tự học cho HS giảng dạy chương Lượng tử ánh sáng, Vật 12 nâng ... tương lai cần phải bồi dưỡng phát triển lực DHVL để đáp ứng nhu cầu đổi đặt Vì em chọn đề tài: Bồi dưỡng lực tự học cho HS giảng dạy chương Lượng tử ánh sáng, Vật 12 nâng cao Nhằm thực ... GVHD : ThS- GVC Trần Quốc Tuấn SVTH : Lê Mỹ Nhân Chương BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  2.1 Phương pháp tự học 2.1.1 Phương pháp tự học trình...
 • 112
 • 214
 • 0

luận văn sư phạm vật bồi dưỡng và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh khi giảng dạy chương ix. hạt nhân nguyên tử, vật 12 nc

luận văn sư phạm vật lý bồi dưỡng và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh khi giảng dạy chương ix. hạt nhân nguyên tử, vật lí 12 nc
... chƣơng IX Hạt nhân nguyên tử, vật 12 NC Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu việc bồi dƣỡng phát triển lực sáng tạo cho HS giảng dạy chƣơng IX Hạt nhân nguyên tử, vật 12 NC Áp dụng luận vào soạn ... 30 Chƣơng BỒI DƢỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 36 2.1 Tầm quan trọng việc bồi dƣỡng phát triển lực sáng tạo cho học sinh dạy học vật ... vào soạn giáo án giảng dạy số chƣơng Giả thuyết khoa học: Vận dụng luận dạy học đại, bồi dƣỡng phát triển lực sáng tạo cho HS giảng dạy chƣơng IX Hạt nhân nguyên tử, vật 12 NC Nhiệm vụ nghiên...
 • 101
 • 242
 • 0

luận văn sư phạm vật góp phần giáo dục thế giới quan khoa học cho học sinh khi giảng dạy chương vii. lượng tử ánh sáng, vật 12 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý góp phần giáo dục thế giới quan khoa học cho học sinh khi giảng dạy chương vii. lượng tử ánh sáng, vật lí 12 nâng cao
... Giáo dục giới quan khoa học dạy học vật .29 2.2.1 Các biện pháp giao dục giới quan khoa học dạy học vật 29 Chương THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG VII LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG, VL 12 ... sâu vào chất đối tượng Chương GIÁO DỤC THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 2.1 Giáo dục giới quan khoa học 2.1.1 Khái niệm giáo dục giới quan khoa học 23 Luận Văn Tốt Nghiệp ĐH Ths-GVC ... số biện pháp giáo dục giới quan khoa học cho học sinh vận dụng dạy học Vật  Có thể nghiên cứu nội dung chương VII Lượng tử ánh sáng, vật 12 nâng cao Vận dụng thiết kế số học chương Nhiệm...
 • 91
 • 109
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập