BÀI tập môn học kết cấu BTCT và GẠCH đá 2016 2017 KX

BÀI tập môn học kết cấu bê TÔNG cốt THÉP

BÀI tập môn học kết cấu bê TÔNG cốt THÉP
... mômen mặt cắt chữ nhật, dầm BTCT thờng, đặt cốt thép kép, biết: Kích thớc mặt cắt: bxh = 250x400 mm2; tông cấp B20 lu hnh nội bộ môn kết cấu ' Cốt thép nhóm AII: As = # 22; a = 45 mm; A s ... đặt cốt kép, biết: Kích thớc mặt cắt: bxh = 220 x 350 mm2; tông có: f c' = 32 MPa; c = 2400 kG/m3; Cốt thép theo A615M có: fy = f y' = 420 MPa; As = # 22; ds = 300 mm; lu hnh nội bộ môn kết ... trí cốt thép dọc chịu lực mặt cắt chữ nhật, dầm BTCT thờng, biết: Kích thớc mặt cắt: bxh = 220 x 350 mm2; tông cấp B15, cốt thép nhóm CII; Mô men tính toán M = 50 kNm 18 Tính toán bố trí cốt...
 • 4
 • 709
 • 0

BÀI TẬP MÔN HỌC THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐỘNG LỰC THAY ĐỔI CẤU TRÚC

BÀI TẬP MÔN HỌC THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐỘNG LỰC THAY ĐỔI CẤU TRÚC
... môi trường cấu mà sản xuất, hiệu suất ổn định o Thay đổi ngoại sinh xảy có kết suy giảm hiệu suất o Thay đổi cách thức quản lý việc hay đổi kết cấu công nghệ từ cấu thành lôgic Thay đổi phá vỡ ... trọng mô hình thay đổi hiểu biết họ liên quan đến thay đổi cấu trúc sâu Định nghĩa cấu trúc sâu "tập hợp lựa chọn hệ thống làm (1) thành phần mà đơn vị tổ chức (2) mô hình hoạt động mà trì tồn ... kế có mục đích để thích nghi Sự thay đổi tất nhiên tổ chức Nhận định mô hình thay đổi trước  Quan điểm thay đổi cho phép thay đổi xảy tất thời gian Nó nhận thay đổi trình phân đoạn, ngắt quãng,...
 • 34
 • 269
 • 2

BÀI TẬP MÔN HỌC THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC NHU CẦU CẠNH TRANH CỦA VIỆC HỌC TẬP

BÀI TẬP MÔN HỌC THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC NHU CẦU CẠNH TRANH CỦA VIỆC HỌC TẬP
... thông điệp Làm việc - - học tập: Bốn bước Các tổ chức thực mô hình làm việc học tập, không tập trung vào việc thực hiệu đối thủ cạnh tranh làm Thay vào đó, họ tập trung vào học nhanh Mục tiêu để ... công việc lớn khó giữ vững thời gian dài người không làm việc chăm suy nghĩ nhà quản trị tập trung vào việc làm việc có hiệu quả, điều hạn chế khả học tập cải tiến nhân viên Một tập trung vào việc ... có khả hiểu biết để giải vấn đề, ngày qua ngày khác, vấn đề mà không lường trước NHU CẦU CẠNH TRANH CỦA VIỆC HỌC TẬP Hầu hết thành viên ban quản trị tin thực cách thường xuyên, hiệu thời gian,...
 • 15
 • 123
 • 0

BÀI tậphọc kết cấu 1

BÀI tập cơ học kết cấu 1
... biểu đồ M, Q kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 11 Tính vẽ biểu đồ M, Q kết cấu bên 12 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên 13 Tính vẽ biểu đồ M, Q kết cấu bên LĐC-TĐH ... TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 14 Tính vẽ biểu đồ M, Q kết cấu bên 15 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Kết cấu dạng khung 16 Tính vẽ biểu ... M, Q, N kết cấu bên 17 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 18 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên 19 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên LĐC-TĐH...
 • 25
 • 7,099
 • 20

BÀI tậphọc kết cấu II

BÀI tập cơ học kết cấu II
... ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ 51 LĐC-TĐH TKCĐ Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ 52 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên 53 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên ... ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ 54 LĐC-TĐH TKCĐ Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ 55 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên 56 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên ... ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ 57 LĐC-TĐH TKCĐ Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CÂU/TĐH TKCĐ 58 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên 59 Tính vẽ biểu đồ M, Q, N kết cấu bên...
 • 27
 • 3,728
 • 27

Tài liệu Bài tập môn học EE2000 TÍN HIỆU HỆ THỐNG pptx

Tài liệu Bài tập môn học EE2000 TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG pptx
... tả tín hiệu hệ thống miền thời gian Cho hệ tuyến tính dừng (LTI), đầu vào xung vuông đầu xung tam giác hình vẽ đây: u(t) y(t) u(t) t Hệ thống y(t) t Hãy vẽ tín hiệu đầu tín hiệu đầu vào hệ thống ... thống b) Xác định hệ số khuếch đại tĩnh hệ thống (tức tỉ số tín hiệu tín hiệu vào hệ thống trạng thái xác lập) c) Xác định đáp ứng y(t) hệ thống tín hiệu vào ⎧e−t t ≥ ⎪ u(t ) = ⎪ ⎨ ⎪0 t < ⎪ ⎩ 29 ... Những tín hiệu vào dạng sin nằm dải tần số hệ thống cho qua với hệ số khuếch đại xấp xỉ (và bao nhiêu)? d) Tín hiệu vào dạng sin có tần số tín hiệu tiến tới trạng thái dao động điều hoà biên độ tín...
 • 17
 • 1,218
 • 28

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn học kết cấu THÉP 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn học kết cấu THÉP 1
... tiết diện cột rỗng giằng cột rỗng bụng chịu nén tâm Chọn kiểm tra tiết diện dàn (dạng tiết diện thép góc ghép) ...
 • 2
 • 1,729
 • 33

Hướng dẫn giải bài tậphọc kết cấu

Hướng dẫn giải bài tập cơ học kết cấu
... giá trị bốn dạng cơng nêu giới thiệu hình 2.1 Hình 2.1 Từ lý thuyết đàn hồi viết biểu thức tính cơng sau ε • Cơng biến dạng ∫ σdε = Eε • Cơng ảo σδε = Eεδε • Cơng bù σ ∫ εdσ = • Cơng bù ảo εδσ ... (i) Giải tốn dạng nêu theo ngun lý cơng bù Giải thích: cơng bù bạn đọc quen phần lý thuyết đàn hồi Trong hình 2.8 diện tích phần đường σ - ε biểu diễn cơng bù Hình 2.8 Với vật thể đàn hồi, cơng ... ⎠ ⎝ ⎠ (c) Kết tính: ⎛W ⎞ uδQ = −0,0717⎜ ⎟δQ ⎝k ⎠ (d) ⎛W ⎞ u = -0,0717 ⎜ ⎟ ⎝k ⎠ (e) Ví dụ 4: Giải tốn ví dụ sở định lý Castigliano Lời giải: Cơng bù hệ thống tính theo cơng thức tổng cơng bù thành...
 • 109
 • 5,555
 • 20

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 1 ppsx

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 1 ppsx
... Chỉång PHÂN LOẠI BTCT: 2 .1 Phân loại theo phương pháp chế tạo : a tơng cốt thép tồn khối (BTCT đổ chỗ): BTCT ton khäúi thi cäng ngỉåìi ta tiãún ... tơng cốt thép thường: Khi chãú tảo cáúu kiãûn, cäút thẹp åí trảng thại khäng cọ ỉïng sút Ngoi cạc näüi ỉïng sút co v nhiãût âäü, BT v cäút thẹp chè xút hiãûn ỉïng sút cọ ti trng b tơng cốt ... lượng thể tích: Bã täng nàûng cọ γ ≥ 18 00 kg/ m3 (∼2500): S nghiãn cỉïu giạo trçnh Bã täng nhẻ cọ γ < 18 00 kg/ m3 : Phỉång hỉåïng hiãûn ƯU NHƯỢC ĐIỂM CUẢ BTCT 3 .1 Ưu điểm: R tiãưn hån so våïi thẹp...
 • 4
 • 236
 • 2

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 2 ppsx

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 2 ppsx
... Cäng thỉïc ca Sec (1 926 ): R Rt=R1+(R10- R1)lgt R28 Cäng thỉïc ca Nga (1935), (Skrantaep): Rt (våïi t = 7-300 ngy) t lgt t 28 Rt = R28 ≈ 0,7 R28.lgt lg28 Trong âọ: R1, R10, R28, Rt, l cỉåìng âäü ... 20 , 22 , 25 , 28 , 30, 36, 40 mm Nhọm CI cọ dảng trn trån; CII, III, IV cọ gåì Cạc âàûc trỉng cå hc ca thẹp Viãût Nam Nhọm thẹp φ Giåïi hản chy kg/cm2 CI CII CIII CIV 6-40 10-40 6-40 10- 32 2 .20 0 ... =0 ,2 % l giåïi hản chy quy ỉåïc, εgh= (2 4)% Thỉåìng l thẹp cỉåìng âäü cao 2. 4 Các loại thép: Theo TCVN 1651-75: CI, CII, CIII, CIV Våïi cạc âỉåìng kênh danh nghéa 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 22 ,...
 • 10
 • 244
 • 1

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 3 ppsx

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 3 ppsx
... TD cọ thãø chëu âỉåüc, váûy âiãưu kiãûn kiãøm tra l : T≤ Ttd (3 - 3) - Bi toạn cäút thẹp (BTthiãút kãú): cng tỉì âiãưu kiãûn (3 - 3) nhỉng biãøu thỉïc xạc âënh Ttd thç cäút thẹp cn l áøn säú (cáưn ... phàóng hồûc cün nhỉng âm bo mäùi cün G ≤ 500 kg âãø ph håüp cáưn cáøu thiãúu nhi thi cäng 3. 2 Cốt chịu lực cốt cấu tạo: Trong giạo trçnh, tỉìng loải cáúu kiãûn cå bn âãưu cọ qui âënh v hỉåïng dáùn ... cọ s=1.64, våïi BT nàûng v cháút lỉåüng thi cäng trung bçnh v=0. 135 (3 - 11) Cỉåìng âäü tiãu chøn ca BT: Rtc = Rtb(1-1,64.0. 135 ) ≈ 0.78Rtb c Cường độ tính tốn: Cỉåìng âäü toạn l cỉåìng âäü â...
 • 9
 • 354
 • 0

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 4 ppt

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 4 ppt
... toạn (M låïn) 5 .4 Tính tốn cốt đai khơng dùng cốt xiên: a Điều kiện cường độ khơng dùng cốt xiên: Khi khäng dng cäút xiãn, âiãưu kiãûn (4- 41) tråí thnh: Q ≤ Qb+Σ.Râ.Fâ (4 - 44 ) Vç âai tỉång âäúi ... Tỉì (4- 1) ⇒ RaFa = α.Rnbh0 (4 - 4) Tỉì (4- 3) ⇒ Mgh = Rnb h0 α.(1-0,5α) Tỉì (4- 3a) ⇒ Mgh = RaFa h0.(1-0,5α) Âàût A = α.(1 - 0,5α), γ = (1 - 0,5α), ta cọ: M ≤ A.Rnb h02 (4 - 5) M ≤ γ RaFa h0 (4 - ... nghiãûm: 2R k b.h Qb = (4 - 43 ) C C: Hçnh chiãúu ca TD nghiãng lãn phỉång trủc dáưm Dng âiãưu kiãûn cỉåìng âäü (4 - 41 ) âãø toạn cäút âai v cäút xiãn Âiãưu kiãûn (4 - 42 ) s âỉåüc tha mn bàòng...
 • 20
 • 289
 • 0

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 5 pps

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 5 pps
... h1 bdp h1 V âỉåüc bäú trê bãn dáưm phủ trãn âoản: s = 2.h1 + bdp; 0.15l Bố trí cốt thép sàn: c 0.25l 0.25l 0.25l 0.25l Bố trí cốt thép bản: Cäút thẹp bn täút nháút l dng lỉåïi hn: - Khi âỉåìng ... a2 = aI = ; a 'I = I aII = ; a 'II = II l1 M1 M1 M1 M1 M1 1,0 - 1 ,5 1 ,5 - 2,0 3.4 1,0 - 0,3 0 ,5 - 0, 15 2 ,5 - 1 ,5 2,0 - 1,0 2 ,5 - 0,8 1,3 - 0,3 Tênh v cáúu tảo dáưm: Ti trng tỉì bn truưn vo dáưm ... ; (5 - 12) Tung âäü nhạnh ám BÂB mä men: M = (α0.G - α2.P).l; (5 - 13) Tung âäü nhạnh dỉång BÂB lỉûc càõt: Q = β0.G + β1.P ; (5 - 14) Tung âäü nhạnh ám BÂB lỉûc càõt: Q = β0.G - β2.P; (5 - 15) ...
 • 11
 • 263
 • 1

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 6 pdf

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 6 pdf
... kiãøm tra theo (6 - 15): Ne’ ≤ RaFa (h0-a’) Nãúu x > α0h0 : Lãûch tám bẹ Tênh lải x theo (6- 24) hồûc (6- 25), e theo (6 - 8), e’ theo (6 - 23) Räưi kiãøm tra theo âiãưu kiãûn (6 - 20): Ne ≤ Rnb.x ... e’ Ty theo giạ trë ca ηe0 m xạc âënh x theo (6- 24) hồûc (6- 25) Biãút x s âỉåüc Fa’ theo (6- 20): Fa’ = N.e − R n b.x(h − 0.5 x) R a ' (h − a' ) (6 - 26) Khi e0 ≥ 0,15h0 cäút thẹp Fa âỉåüc âàût theo ... thỉåìng Ra= Ra’ thç (6- 9) tråí thnh: N=Rnb.x Suy x= Nãúu: 2a’ ≤ x ≤ α0h0 tỉì (6- 10): Nãúu: Nãúu: N Rnb (6 - 18) N.(e − h + 0.5 x) R a ' (h − a' ) x < 2a’ Fa= Fa’ theo (6- 16) x > α0h0 theo lãûch...
 • 7
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập cơ học kết cấubài tập cơ học kết cấu 1 lều thọ trìnhbài tập cơ học kết cấu hệ tĩnh địnhbài tập cơ học kết cấu tập 1 hệ tĩnh địnhbài tập cơ học kết cấu 3bài tập cơ học kết cấu 2bài tập cơ học kết cấu tập 2 hệ siêu tĩnhsách bài tập cơ học kết cấu 2bài tập cơ học kết cấu 2 pdfbài tập cơ học kết cấu 2 có lời giảibài tập cơ học kết cấu 2 lều thọ trìnhbài tập cơ học kết cấu 1 tập 2bài tập cơ học kết cấu tập 2bai tap co hoc ket cau 1bai tap co hoc ket cau 2 he sieu tinhC mác và ph ăngghen trình bày những nguyên lý chủ nghĩa duy vật lịch sử giai đoạn 1844 1848Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 418 DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4TIỂU LUẬN xã hội học GIỚI NAM TÍNH và nữ TÍNH TRONG QUAN NIỆM TRUYỀN THỐNG và ẢNH HƯỞNG của NAM TÍNH và nữ TÍNH TRONG QUAN hệ xã hộiTài liệu từ vựng Toán – Tiếng AnhThe SAT Student guideĐồ án môn học INTERNET VÀ DỊCH VỤ. Tên đề tài: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DNS TRÊN LINUXtài liệu tham khảoXác định số lượng và cơ cấu đội tàu khai thác hải sản hợp lý vùng biển vịnh Bắc bộBài giảng tiếng anh 3CÁU TRÚC báo cáo đánh giá tác động môi trườngTÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA VIETTEL TRONG CÔNG CUỘC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI21Tian ZhengFu Xin HSK 6Ji - XieZuoĐồ án WEB(có cả soure CODE) Xây dựng website mạng xã hội lưu trữ chia sẻ tài liệuChất lỏng ion Ionic Liquids: tổng quan, tổng hợp và ứng dụngPHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊNTIEU LUAN thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế việt nam hiện nayThực trạng bảo vệ bản quyền sách điện tử hiện nay ở việt nam tiểu luận cao họcPHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆPBài giảng đạo đức lớp 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập