Bài giảng Toán 2 chương 1 bài 2: Số hạng Tổng

Bài giảng lớp 2: Số hạng Tổng

Bài giảng lớp 2: Số hạng Tổng
... 35 Số hạng + 24 Số hạng = 59 Tổng Chú ý: 35 + 24 gọi tổng + 35 Số hạng 24 Số hạng 59 Tổng Thứ tư ngày 24 tháng năm 2011 Toán Số hạng- Tổng Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số hạng 12 ... 65 Số hạng 26 22 Tổng 12 69 27 65 Thứ tư ngày 24 tháng năm 2011 Toán Số hạng- Tổng Đặt tính tính tổng (theo mẫu), biết: a) Các số hạng 42 36 Mẫu: 42 + b) Các số hạng 53 22 36 78 c) Các số hạng ... bán tất xe đạp? Bài giải: Số xe đạp hai buổi cửa hàng bán tất là: 12 + 20 = 32 (xe đạp) Đáp số : 32 xe đạp Thứ tư ngày 24 tháng năm 2011 Toán Số hạng- Tổng (Xem sách tran g 5) Bài sau: Luyện tập...
 • 8
 • 152
 • 0

bài giảng toán 2 chương 1 bài 2 số hạng - tổng

bài giảng toán 2 chương 1 bài 2 số hạng - tổng
... TRA BÀI CŨ B Đặt tính tính: 28 + TaiLieu.VN TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG 10 B 10 + = 10 = 10 - 4 = 10 - x x + = 10 x = 10 - x = 10 6 + x = 10 x = 10 - x = Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ số hạng ... TRONG MỘT TỔNG 10 10 + = 10 = 10 - 4 = 10 - x x + = 10 x = 10 - x = 10 6 + x = 10 x = 10 - x = Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ số hạng TaiLieu.VN x TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG Bài Tìm x (theo ... (theo mẫu) Bài Viết số thích hợp vào ô trống S TaiLieu.VN Sè h¹ng 12 10 15 21 17 Sè h¹ng 24 21 22 Tæng 18 10 34 15 42 39 TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG Bài Tìm x (theo mẫu) Bài Viết số thích hợp...
 • 10
 • 162
 • 0

bài giảng toán 3 chương 1 bài 2 cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

bài giảng toán 3 chương 1 bài 2 cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)
... = 36 7 800 + 10 + = 815 Toán Cộng, trừ số ba chữ số (không nhớ) Đặt tính tính :: Đặt tính tính 35 2 + 416 35 2 + 416 768 7 32511 7 32511 2 21 418 + 2 01 418 + 2 01 619 39 6 – 44 – 39 6 44 35 2 Toán ... số 31 5, 40, 35 5 dấu +, – ,,= ,,em Với ba số 31 5, 40, 35 5 dấu +, – = em lập phép tính lập phép tính 31 5 + 40 = 35 5 40 + 31 5 = 35 5 35 5 – 40 = 31 5 35 5 – 31 5 = 40 Toán Cộng, trừ số ba chữ số (không ... học sinh? học sinh? Bài giải: Bài giải: Số học sinh khối lớp Hai là: Số học sinh khối lớp Hai là: 24 5 – 32 = 2 13 (học sinh) 24 5 – 32 = 2 13 (học sinh) Đáp số: 2 13 học sinh Đáp số: 21 3 ...
 • 8
 • 217
 • 0

bài giảng toán 4 chương 1 bài 2 biểu thức có chứa một chữ

bài giảng toán 4 chương 1 bài 2 biểu thức có chứa một chữ
... biểu + a =65 ++ 5với17 = 10 75 b, Nếu b = 18 5 - b = 18 5 - = 17 8 Giá Giácủa biểu thức+ a với a với a =17 17 8 trị trị biểu thức 12 18 5 - b = c, Nếu m = 42 3 + m= 42 3 + = 42 9 Giá trị biểu thức 42 3 ... trị biểu thức 3+ a Mỗi lần thay chữ a số ta tính giá trị biểu thức + a Biểu thức chứa chữ Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 12 Nếu a = 10 65 + a = 65 + 10 = 75 a, + a Giá = 12 thức 12 a ... thức chứa chữ Thêm tất 3 … … a 3 +1 3 +2 3+3 … 3+a 3 + a biểu thức chứa chữ Biểu thức chứa chữ + Nếu a = + a = + = ; giá trị biểu thức 3+ a + Nếu a = + a = + = ; giá trị biểu thức...
 • 10
 • 283
 • 0

bài giảng toán 5 chương 1 bài 2 ôn tập tính chất cơ bản của phân số

bài giảng toán 5 chương 1 bài 2 ôn tập tính chất cơ bản của phân số
... = − 10 c) -1 c) -4 -2 -6 1. 4 = 2. 2 (= 4) ( -1) .(-6) = 2. 3 (= 6) (-4).( -2) = 8 .1 (= 8) 5. 2 = ( -10 ).( -1) (= 10 ) Tiết 71 §3 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Tại viết phân số có mẫu âm thành phân số có ... 71 Nhận xét: §3 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ SGK Tham khảo nhận xét ?1 Áp dụng làm ?2 Điền số thích hợp vào ô vuông: -3 1 = −6 -3 : -5 1 = − 10 : -5 Tiết 71 §3 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ ... chất 28 13 39 25 Bản phân số: − -6 22 T: = C: = 11 12 1 − - 35 N : = 36 H: = 84 63 -2 a a.m = b b.m víi m ∈ Z, m ≠ a a:n = b b:n víi n ∈ UC(a,b) Đây lời khuyên thật bổ ích -2 25 -2 - 35 24 -6 - 35 24 ...
 • 14
 • 311
 • 0

Giáo án Toán 2 chương 1 bài 2: Số hạng - Tổng

Giáo án Toán 2 chương 1 bài 2: Số hạng - Tổng
... (Thực 1) Bài 2: Đặt tính tính tổng H: Cả lớp làm vào G+H: Nhận xét b 53 c 30 + + d + 22 28 20 75 58 29 - em đọc đề G: Bài toán cho em biết gì? Bài - Bài toán hỏi gì? Tóm tắt Sáng bán: 12 xe đạp H: ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (theo mẫu) H: Đọc yêu cầu - Quan sát mẫu đọc phép tính mẫu Số hạng 12 43 65 Số hạng 26 22 Tổng 17 - em lên bảng làm G+H: Nhận xét (Thực 1) Bài ... lời Nêu phép tính Chiều bán: 20 xe đạp - Cả lớp làm vào Hỏi: hai buổi bán xe đạp? - em lên bảng làm Giải G+H: Nhận xét Số xe đạp hai buổi bán 12 + 20 = 32 ( xe) Đáp số: 32 xe Củng cố dặn dò: G:...
 • 2
 • 26
 • 0

Bài giảng kế toán máy chương 1 lê ngọc mỹ hằng

Bài giảng kế toán máy chương 1  lê ngọc mỹ hằng
... báo cáo kế toán tài  Tự viết chương trình kế toán  Mua phần mềm kế toán trọn gói  22 VAI TRÒ CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG HTTTKT (AIS) Kế toán vốn tiền Kế toán tiệu thụ Kế toán công nợ Kế toán ... kế toán Vai trò phần toán mềm kế toán hệ thống thông tin kế toán Hãy cho biết cấu trúc chương trình kế toán máy Trình bày loại file chương trình kế toán máy Khi làm kế toán máy vi tính cần tuân ... chương trình kế toán máy      Hệ thống sổ, báo cáo kế toán Hệ thống công cụ kế toán, đối tượng kế toán Các chứng từ phát sinh Đầu kế toán kết hệ thống đầu vào kế toán trình xử lý máy thông...
 • 27
 • 194
 • 0

bài giảng toán 3 chương 1 bài 1 đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số

bài giảng toán 3 chương 1 bài 1 đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số
... Viết số 900 ……… ……… 920 909 777 36 5 ……… 11 1 Toán: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 31 0 400 Viết số thích hợp vào ô trống : 31 1 39 9 31 2 31 3 39 8 39 7 31 4 31 5 39 6 39 5 31 6 39 4 31 7 31 8 31 9 39 3 39 2 ... 39 2 39 1 Toán : ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ > < = < 30 3…… 33 0 > 615 …… 516 < 19 9…… 200 < 30 + 10 0 …… 13 1 < 410 10 …… 400 + = 2 43 …… 200 +40 +3 Toán : ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ ... SỐ CÓ BA CHỮ SỐ Tìm số lớn nhất, số bé nhât số sau: 37 5; 4 21; 5 73; 2 41; 735 ; 14 2 14 2 735 Số lớn : Số bé : Toán : ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 537 Viết số: 16 2 830 2 41 519 425 a) Theo...
 • 11
 • 185
 • 0

bài giảng toán 3 chương 1 bài 3 cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)

bài giảng toán 3 chương 1 bài 3 cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)
... viết + * cộng 11 , viết 16 2 nhớ 418 * cộng 3, thêm 4, viết 256 + 16 2 = 418 Bài 1: Tính 256 + 12 5 417 + 16 8 555 + 209 81 58 764 Bài 2: Tính 256 + 18 2 452 + 36 1 166 + 2 83 38 8 13 449 Bài : Đặt ... X – 14 5 X X = = = = = = 589 589 - 224 36 5 632 632 + 14 5 777 a) 435 + 12 7 = ? * cộng 12 , 435 + viết nhớ 12 7 * cộng 5, 562 thêm 6, viết * cộng 5, viết 435 + 12 7 = 562 b) 256 + 16 2 = ? 256 * cộng ... tính 235 + 417 = 652 235 256 + 70 = 32 6 + 256 417 + 70 52 36 2 Bài : Tính độ dài đường gấp khúc ABC A m c 26 B 13 7 cm C Giải Độ dài đường gấp khúc ABC 12 6 + 13 7 = 2 63 (cm) Đáp số : 2 63 cm Bài...
 • 14
 • 150
 • 0

bài giảng toán 3 chương 1 bài 4 trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)

bài giảng toán 3 chương 1 bài 4 trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)
... số ba chữ số ( nhớ lần ) Tính : - 5 41 127 41 4 - 42 2 11 4 30 8 - 5 64 215 34 9 - 746 2 51 49 5 - 555 16 0 39 5 Tính : - 627 4 43 18 4 Thứ Thứ tháng tháng năm năm Toán Trừ số ba chữ số ( nhớ lần ... 217 * trừ 2, viết 43 2 – 215 = 217 b) 627 – 1 43 = ? * trừ 4, viết 627 1 43 * không trừ 4, lấy 12 trừ , viết nhớ 48 * thêm 2, trừ 4, viết 627 – 1 43 = 48 4 Thứ Thứ tháng tháng năm năm Toán Trừ số ... Đáp số ::7 73 lít xăng Đáp số 7 73 lít xăng Thứ Thứ tháng tháng năm năm Toán Trừ số ba chữ số ( nhớ lần ) a) 43 2 – 215 = ? * không trừ 5, lấy 12 trừ 7, viết nhớ - 43 2 215 *1 thêm 2; trừ 1, ...
 • 9
 • 166
 • 0

bài giảng toán 3 chương 1 bài 5 ôn tập bảng nhân

bài giảng toán 3 chương 1 bài 5 ôn tập bảng nhân
... Toán Ôn tập bảng nhân a) Tính nhẩm: × × × × = 12 × = 21 × = 16 × = 15 × =8 × = 24 × = 18 × = 12 × = 12 × = 30 = 28 × = 20 = 36 × = 35 = 16 × = 45 Toán Ôn tập bảng nhân a) Tính nhẩm: ... 200 × 10 0 × = 400 = 800 = 50 0 30 0 × = 600 400 × = 800 50 0 × = 50 0 Toán Ôn tập bảng nhân Tính nhẩm (theo mẫu): Mẫu: a) × × + 10 = 12 + 10 = 22 + 18 = 25 + 18 b) × = 43 c) × × =4 – 26 = 35 – 26 ... số 32 ghế Toán Ôn tập bảng nhân Tính chu vi hình tam giác ABC có kích thước ghi hình vẽ: 10 0cm cm B 10 10 0 cm A C Chu vi hình tam giác ABC × 10 0 = 30 0 (cm) Đáp số : 30 0 cm Toán Ôn tập bảng nhân...
 • 8
 • 203
 • 0

bài giảng toán 3 chương 1 bài 6 ôn tập bảng chia

bài giảng toán 3 chương 1 bài 6 ôn tập bảng chia
... : :6 cốc Đáp số cốc TaiLieu.VN Ôn tập bảng chia Mỗi số hình tròn kết phép tính ? 24 : 21 16 : TaiLieu.VN 32 : 24 + 4 x 10 40 4x7 28 3x7 Bảng chia Bảng chia Bảng chia Bảng chia Bảng chia Bảng chia ... Đáp số 40 người TaiLieu.VN Ôn tập bảng chia Thực hành : Tính nhẩm : × = 12 × = 10 = 15 ×2 = 12 : = 10 : = 15 : = : =4 12 : = 10 : = 15 : = : = TaiLieu.VN 3 Ôn tập bảng chia Tính nhẩm : 200 : = ... trăm Vậy : 200 : = 10 0 a) 400 : = 200 60 0 : = 200 30 0 : = 10 0 400 : = 10 0 TaiLieu.VN b) 800 : = 400 800 : = 200 Ôn tập bảng chia Có 24 cốc xếp vào hộp Hỏi hộp có cốc ? Bài giải :: Bài giải Số cốc...
 • 9
 • 206
 • 0

bài giảng toán 3 chương 1 bài 8 ôn tập về giải toán

bài giảng toán 3 chương 1 bài 8 ôn tập về giải toán
... 635 lít xăng, buổi chiều bán buổi sáng 12 8 lít xăng Hỏi buổi chiều cửa hàng bán lít xăng ? Tóm tắt: 635 lít Buổi sáng : Buổi chiều : 12 8 lít ? lít Bài giải: Buổi chiều cửa hàng bán : 635 12 8 ... Slide : Bài Slide : Bài Slide : Bài Đội trồng 230 cây, đội hai trồng nhiều đội 90 Hỏi đội hai trồng ? Tóm tắt: Đội Đội 230 90 ? Bài giải: Đội hai trồng số : 230 + 90 = 32 0 ( ) Đáp số : 32 0 Môt ... Tóm tắt Bài giải } Số cam hàng nhiều số cam hàng : ? – = ( ) Đáp số : cam b) Lớp 3A có 19 bạn nữ 16 bạn nam Hỏi số bạn nữ nhiều số bạn nam ? Tóm tắt Số bạn nữ nhiều bạn nam : 19 bạn 16 bạn }...
 • 8
 • 256
 • 0

bài giảng toán 3 chương 1 bài 9 xem đồng hồ

bài giảng toán 3 chương 1 bài 9 xem đồng hồ
... kim đồng hồ? Bài 1: MỖI ĐỒNG HỒ CHỈ MẤY GIỜ ? A B phút D 34 phút Hoặc 10 26 phút C 16 phút E 11 21 phút G 10 39 phút Hoặc 11 giờ 21 phút 57 phút Hoặc phút BÀI 2: ĐẶT THÊM KIM PHÚT ĐỂ ĐỒNG HỒ CHỈ: ... 8giờ phút b) 12 giờ 34 phút c) 4giờ 13 phút Bài 3: Đồng hồ ứng với thời gian cho đây? 27 phút A 12 rưỡi E 16 phút B 55 phút G 23 phút C 10 phút H 50 phút D 19 phút I Quay kim đồng hồ 37 phút 20 ... VI V 10 10 phút I X II IX XII II IX III VIII IV VII VI V 55 phút Hoặc phút HOẠT ĐỘNG 1: HƯỚNG DẪN XEM ĐỒNG HỒ Đồng hồ giờ? 10 phút Nêu vị trí kim kim phút đồng hồ 10 phút? 13 phút Vậy đồng hồ thứ...
 • 20
 • 245
 • 0

bài giảng toán 4 chương 1 bài 1 ôn tập các số đếm 100,000

bài giảng toán 4 chương 1 bài 1 ôn tập các số đếm 100,000
... 28763 - 23359 84 61 2570 x5 12 85 0 40 40 075 50 72 17 35 Đặt tính tính: b) 210 00 x 13 065 x 210 00 x3 63 000 13 065 x4 52260 43 000 - 213 08 65 040 : 43 000 213 08 216 92 65 040 15 13 008 00 40 Tính giá trị ... thức: a) 3257 + 46 59 – 13 00 b) 6000 – 13 00 x c)(70850 – 50230) x a) 3257 + 46 59 – 13 00 = 7 916 13 00 = 6 616 b) 6000 – 13 00 x = 6000 – 2600 = 340 0 c)(70850 – 50230) x = 20620 x = 618 60 - Chỉ có ... ngày, trước tiên ta phải tìm số ti vi sản xuất ngày? Bài giải: Số ti vi sản xuất ngày là: 680 : = 17 0 (chiếc) Số ti vi sản xuất ngày : × 17 0 x = 11 90 (chiếc) Đáp số : 11 90 Tiết học kết thúc ...
 • 16
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài Yếu tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra ngoài của nước đi đầu tưPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phàn nàn của khách hàng sử dụng các dịch vụ của Viettel tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề tài Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamĐề tài Thiết kế trạm biến áp trung gian 1103522kV E313 Giao Thủy - Nam ĐịnhĐề tài Tìm cây khung có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật PrimGiải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại cục thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề tài nghiên cứu khóa học Xây dựng mô hình quán điểm cà phê Trung Nguyên dành cho giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Nghiên cứu xây dựng website Khoa CNTT Trường CĐ PT – TH II.Đề tài nhánh Hồ Chí Minh – Nhà Mác xít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt NamĐề tài Phân tích, đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại VICPHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ dạyDạy và học tập viết ở tiểu học trần mạnh hưởngĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ phân phối sản phẩm Gas (LPG) của công ty TNHH Trường Đạt (LV thạc sĩ))Từ nay bạn không nên vứt vỏ trứng đi nữaĐề tài nghiên cứu khoa học đề tài Phát triển cà phê bền vững tại Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Hiệu quả cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ABC) – chi nhánh Sài Gòn – Thực trạng và giải phápĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở (THCS) phục vụ chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nayĐánh giá kết quả phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (Glioblastoma) tại Bệnh viện Việt ĐứcĐánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn ManugelĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN - TÔNG LẠNH 1
Đăng ký
Đăng nhập