Đề và hướng dẫn chấm môn toán khảo sát lớp 12 mới nhất

DE THI VA HUONG DAN CHAM MON TOAN TUYEN SINH VAO 10 TINH BINH DINH NAM HOC: 2008 - 2009

DE THI VA HUONG DAN CHAM MON TOAN TUYEN SINH VAO 10 TINH BINH DINH NAM HOC: 2008 - 2009
... với AC C (0,25 điểm) Câu 5: (1,0 điểm) Ta có y = - (2x – 1)2 – + x − = - x −1 − + x −1 (0,25 điểm) Đặt x − = t ta được:  3 y = -t + 3t – = -  t − ÷ −  2 3 Vậy y đạt GTLN t − = hay t = 2 ... đònh điểm A cung BC) 1) Tính diện tích tam giác ABC theo R - Ta có » = » (do điểm A điểm cung BC) ⇒ AB = AC AB AC ⇒ ∆ABC cân A (0,25 điểm) - Ta lại có O tâm đường tròn đường kính BC nên O trung điểm ... thẳng BC điểm D a) Chứng minh tích AM.AD không đổi - Vì · ADC góc có đỉnh đường tròn » = » nên: AB AC 1 · ¼ ADC = ( sđ » − sđ MC ) = sđ ¼ AB AM 2 - Ta lại có · ACM góc nội tiếp chắn ¼ nên: AM ·...
 • 3
 • 254
 • 3

Đề hưong dan giải môn Toan TP.Hà Nội 2010-2011

Đề và hưong dan giải môn Toan TP.Hà Nội 2010-2011
... giác FCDE nội tiếp 2) Dễ chứng minh : DAB ~ DCE ( g g ) DA.DE = DB.DC 3) Ta có: góc OCB = góc OBC(do tam giác OBC cân đỉnh O); mà gócOBC = gócDEC (theo c/m phần 2); Mặt khác tứ giác FCDE nội tiếp ... FD Suy ra: IC=IF = DF OCB = ICF (= DFC ) OCI = FCD = 90 IC tiếp tuyến (O;R) 4) Tứ giác FCDE nội tiếp (cmt), nên góc AFB = góc AFE (cùng bù góc CDF) AE BE Mà = EF DE AE BE AE + BE AB R AE...
 • 2
 • 110
 • 0

Đề hướng dãn chấm KSHS cuối năm - Môn Toán 9 ( đề lẻ)

Đề và hướng dãn chấm KSHS cuối năm - Môn Toán 9 ( đề lẻ)
... thuyết (1 ,5đ) a phát biểu qui tắc (0 ,5đ) Chứng minh (0 ,5đ) b Tính : =2 (0 ,5đ) B Bài tập (8 ,5đ) Câu (2 đ) a x 0, x#4 ; P =- ( 1đ) x >0 x -2 0 Thì : x...
 • 2
 • 135
 • 0

Đề thi hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (21)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (21)
... Phòng giáo dục & đào tạo học sinh giỏi cấp huyện hớng dẫn chấm đề thi chọn Năm học Môn: Sinh học Lớp Câu Đáp án * Thờng biến biến đổi kiểu hình phát sinh đời cá thể dới ảnh hởng trực ... 20 Vậy số tế bào sinh trứng: tế bào sinh trứng trứng ? 8000 trứng 8000 x1 = 8000 ( tế bào sinh trứng) 2).Tính số giao tử tạo thành trờng hợp: a) tế bào sinh tinh Mỗi tế bào sinh tinh tinh trùng ... ADN - Có thể xảy trao đổi chéo giảm phân dẫn đến thay đổi cấu trúc ADN c Bộ ba thứ (3) mARN là: UGX 0,25 0,25 0,5 1).Số tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng tham gia thụ tinh: tinh trùng thụ tinh...
 • 5
 • 100
 • 1

Đề thi hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (22)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (22)
... prôtêin loại histôn - Đều bị biến đổi dới tác động ca tác nhân gây t bin Khác nhau: NST thờng NST giới tính - Tồn nhiều cặp, NST - Chỉ gồm cặp đồng cặp luôn đồng dạng, dạng không đồng dạng giống ... nhiều kiểu hình,tạo nhiều biến dị tổ hợp - Sinh sản sinh dỡng hình thức sinh sản theo chế nguyên phân, tạo tế bào giống hệt mẹ nên phân bào bình thờng không tạo biến dị tổ hợp b Các loại giao tử ... thành biến dị tổ hợp Câu2 Giống nhau: - Trong tế bào sinh dỡng, sinh dục sơ khai, hợp tử tồn thành (3.0) cặp - Mang gen quy định tính trạng - Đều có khả tự nhân đôi, phân ly,tổ hợp xếp thành hàng,...
 • 4
 • 99
 • 1

Đề thi hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (23)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (23)
... Theo đề F1 thu tỉ lệ: 25% chuột thân xám, lông xù : 25% chuột thân xám, lông thẳng : 25% chuột thân đen, lông xù : 25% chuột thân đen, lông thẳng hay chuột thân xám, lông xù : chuột thân xám, lông ... luận: Theo đề F1 thu đồng loạt thân xám, lông xù nên theo quy luật đồng tính thân xám, lông xù hai tính trạng trội so với thân đen, lông thẳng - Quy ước: Thân xám: A Thân đen: a Lông xù: B Lông thẳng: ... xám, lông xù) × aabb (thân đen, lông thẳng) + Trường hợp 2: P Aabb (thân xám, lông thẳng) × aaBb (thân đen, lông xù) - Sơ đồ lai: + Trường hợp 1: P AaBb (thân xám, lông xù) × aabb (thân đen, lông...
 • 5
 • 105
 • 1

Đề thi hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (25)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (25)
... phân v gim phân Nguyên phân Gim phân Xy cỏc t bo sinh dng, t Xy tế bo sinh dc vo thi kì bo sinh dc s khai, hp t Mt ln chín Hai ln phân bo phân bo Không xy tip hp v trao i Xy tip hp v trao i chéo ... với tỷ lệ : : : F2: Hạt vàng, vỏ trơn = 12000 x 9/ 16 = 6750 Hạt vàng, vỏ nhăn = 12000 x 3/16 = 2250 Hạt xanh, vỏ trơn = 6000 x 3/16 = 2250 Hạt xanh, vỏ nhăn 750 ( Học sinh lập luận làm theo cách ... Đơn phân Cấu (A, T, G, X) ribônuclêôtit (A, U, G, X) tạo - Có kích thớc khối lợng - Có kích thớc khối lợng lớn ARN nhỏ ADN Chức Chứa gen mang thông tin qui Trực tiếp tham gia tổng hợp định cấu...
 • 3
 • 99
 • 1

Đề thi hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (27)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (27)
... Xảy với tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai, hợp tử Một lần phân bào Giảm phân Xảy với tê bào sinh dục vào thời kì chín Hai lần phân bào nhiễm sắc thể nhân đôi lần - Không xảy tiếp hợp ... aabb(vàng, dẹt); AAbb(đỏ, dẹt) x aaBB(vàng, tròn) F1 có kiểu gen AaBb(đỏ, tròn) GP cho giao tử → thứ cho giao tử ab → aabb (vàng dẹt) Tương tự: → thứ hai: Aabb (đỏ, dẹt) → thứ ba: aaBb (vàng, ... tắc giữ lại nửa Nhờ ADN tạo giống ADN mẹ Câu 2: a- Ở phép lai với thứ hai Đỏ:vàng = 3:1 → Đỏ tính trạng trội (A), vàng tính trạng lặn (a) Ở phép lai với thứ ba → F1 x 1: Aa x Aa → F1 có Aa Tròn:dẹt...
 • 3
 • 143
 • 0

Đề thi hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (28)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (28)
... &##F###$#If####gd8Gã#######$#If####`##gdựAỹ#####Ffú## ###$##$#If####a$#gdu#K# ###$#If####gdu#K#######"###0###5###7###8## #9# ##:###...
 • 279
 • 96
 • 1

Đề thi hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (29)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (29)
... KIỂM TRA I TIẾT( Tiết 22) (Năm học 2015 – 2016) Họ tên:…………… Môn: Sinh học Lớp: 9 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra…………… Ngày trả bài:……… Điểm Lời phê Thầy , cô giáo Đề 2: Câu 1: (3đ ) ) Phát biểu...
 • 3
 • 85
 • 1

Đề thi hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (3)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (3)
... Tổng số tế bào sinh tinh sinh trứng 66 Số lợng NST đơn có tinh trùng đợc tạo nhiều số lợng NST đơn có trứng 99 06 Các trứng sinh đợc thụ tinh tạo thành hợp tử a Nếu tế bào sinh tinh sinh trứng nói ... bào sinh tinh Các tế bào giảm phân bình thờng tạo tinh trùng Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 5%, trứng 2% Tính số tế bào sinh trứng cần thi t để hoàn tất trình thụ tinh trên? Bi 5: Trong ống dẫn sinh ... bào cần sinh để than gia vào trình thụ tinh? Bi 7: Một xí nghiệp vịt giống lần lò thu đợc 10800 vịt Biết hiệu suất thụ tinh 100%, tỉ lệ so với trứng đợc thụ tinh 90 % Xác định: a) Số tế bào sinh...
 • 6
 • 154
 • 1

Đề thi hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (4)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (4)
... giải thích thêm PHÒNG GD&ĐT LÂM THAO - Câu 1đ 1,25 đ 1đ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC: 2015- 2016 MÔN: Sinh học Nội dung a Trong nguyên phân, kiện diễn có tính chu kì như: ... tỉ lệ hệ sau: F1 : 100% hạt vàng F2: 3/4 hạt vàng : 1/4 hạt xanh F3: 5/8 hạt vàng : 3/8 hạt xanh - Tỉ lệ hạt F1: 3/4 hạt vàng : 1/4 hạt xanh - Tỉ lệ hạt F2 : 5/8 hạt vàng : 3/8 hạt xanh ... + Trình tự Nu mARN qui định trình tự axít amin cấu tạo thành prôtêin + Prôtêin tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lý tế bào, từ biểu thành tính trạng kiểu hình thể b Prôtêin có vai trò quan...
 • 6
 • 349
 • 2

Đề thi hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (2)

Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học lớp 9 tham khảo ôn thi (2)
... liệu sau: - 1 89 tràng hoa khơng đều, màu đỏ - 62 tràng đều, màu đỏ - 370 tràng hoa khơng đều, màu hồng - 126 tràng đều, màu hồng - 187 tràng hoa khơng đều, màu trắng - 63 tràng đều, màu trắng ... lượng tế bào sinh từ tế bào A số lượng tế bào sinh từ tế bào B 1/4 số lượng tế bào sinh từ tế bào C Số lượng tế bào sinh từ tế bào C số lượng tế bào sinh từ tế bào D.Hãy so sánh tốc độ sinh sản ... sao? b/ Một bạn học sinh nói rằng: bố mẹ truyền cho tính trạng hình thành sẵn Bằng kiến thức học, cho biết ý kiến bạn học sinh có khơng? Giải thích? Câu 86.1 :Ở lồi thực vật, NST hướng bội 2n =...
 • 27
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn chấm môn toán lớp 9đề và hướng dẫn chấm của phòng giáo dụchướng dẫn lập dự toán khảo sát xây dựnghướng dẫn lập dự toán khảo sáthướng dẫn lập dự toán khảo sát địa chấthướng dẫn lập dự toán khảo sát địa hìnhhướng dẫn giải bài toán khảo sát hàm sốhuong dan giai mon toan thi vao lop 10 thpt tinh thai binh nam hoc 20072008hướng dẫn chấm môn thi hóa học lớp 9tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán quốc gia lớp 12 năm 20052006định mức dự toán khảo sát xây dựng mới nhấtđề thi và hướng dẫn chấm sinh lớp 11 các tỉnh tham khảo 1cẩm nang luyện thi đại học môn vật lý theo từng chuyên đề và hướng dẫn giải chi tiết bài tập tương ứng lê anh vinhtap 2đề và hướng dẫn giải bài tập lớn môn nhập trình c căn bảnđề thi và hướng dẫn chấm sinh học lớp 11 olimpicXây dựng hệ thống đấu gái khớp lệnh định kỳ trên cơ sở mạng ngang hàng JXTAXây dựng mạng lưới lắp đặt máy ATM hiệu quảGiải bài toán về va chạm dọc của hai thanh đàn hồi và ứng dụng vào bài toán đóng cọcGiải pháp marketing mix cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà NộiGiải pháp xây dựng đội ngũ nữ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nayGốm men trắng văn in ở di tích Lam Kinh - Thanh Hoá_unprotectedHệ thống bóc tách giá cả sản phẩm tự độngHiệu quả của báo chí với công chúng sinh viên báo chí. Nghiên cứu rường hợp Trường Cao đẳng phát thanh-truyền hình TW1 năm 2007Các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại với vai trò đẩy mạnh xuất khẩu của Việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếCải cách kinh tế ở Ấn Độ và bài học kinh nghiệm đối với Việt NamNâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà TĩnhPhân tích biến đổi A10398G ty thể trên bệnh nhân ung thư vú ở Việt NamNGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦUNHỮNG TRỤC CHÍNH TÂM CỦA ĐÔ THỊ THĂNG LONG HÀ NỘINhững yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên ở Đại học Quốc gia Hà NộiPháp luật giải quyết tranh chấp kết nối viễn thông tại Việt NamQuản lý kinh tế của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nướcPHÉP TÍNH TENXƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNGQuản lý cơ sở dữ liệu trên mạng Internet bằng mô hình cơ sở dữ liệu phân tánSome Difficulties and Suggestions for Sustainable Marine Eco-tourism in Vietnam and Japan Case Studies of Vân Đồn District, Quảng Ninh Province and Akkeshi Town, Hokkaido
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập