Coulson richardsons chemical engineering volume 3

coulson & richardson - solutions to the problems in chemical engineering volume 2 & 3

coulson & richardson - solutions to the problems in chemical engineering volume 2 & 3
... extraction 2- 1 4 Evaporation 2- 1 5 Crystallisation 2- 1 6 Drying 2- 1 7 Adsorption 2- 1 8 Ion exchange 2- 1 9 Chromatographic separations 14 34 39 44 59 76 79 83 98 150 171 181 21 6 22 2 23 1 23 4 23 5 Solutions to Problems ... CHEMICAL ENGINEERING Solutions to the Problems in Chemical Engineering Volumes and Related Butterworth-Heinemann Titles in the Chemical Engineering Series by J M COULSON & J F RICHARDSON Chemical ... 23 7 26 2 26 5 27 1 v 3- 5 3- 7 Biochemical reaction engineering Process control 28 5 29 4 (Note: The equations quoted in Sections 2. 1 2. 19 appear in Volume and those in Sections 3. 1 3. 7 appear in Volume...
 • 353
 • 437
 • 0

coulson & richardson’s - chemical engineering volume 6 (solution)

coulson & richardson’s - chemical engineering volume 6 (solution)
... 102 c x 104 d x 1 06 HC -6 .1010 8.0 165 -0 .5 162 0.01250 (x 5) -3 0.505 40.083 -2 .581 0. 062 5 C -5 .8125 6. 3 468 -0 .47 76 0.01113 NO2 4. 563 8 11.05 36 -0 .7834 0.01989 -3 1.7537 57.4829 -3 .8420 0.0935 Nitrobenzene: ... (-1 10 .62 ) = -2 83.15 kJ mol-1 CO H2 + ½O2 → H2O -2 42.00 ΔHR = -2 42.00 – = -2 42.00 kJ mol-1 H2 CH4 + -7 4. 86 2O2 → CO2 -3 93.77 + 2H2O -2 42.00 ΔHR = [-3 93.77 + 2 (-2 42.00)] – (-7 4. 86) = -8 02.91 kJ mol-1 CH4 ... [2 (-3 93.77) + 2 (-2 42.00)] – 52.33 = -1 323.87 kJ mol-1 C2H4 C6H6 82.98 + 7½O2 → 6CO2 + -3 93.77 3H2O -2 42.00 ΔHR = [6 (-3 93.77) + 3 (-2 42.00)] – 82.98 = -3 171 .6 kJ mol-1 C6H6 Composition (mol %): CO2: 4,...
 • 97
 • 447
 • 0

Coulson Richardson’s Chemical Engineering Volume 6 (solution)

Coulson Richardson’s Chemical Engineering Volume 6 (solution)
... Unit Unit C’4s 51 51 51 0 MeOH 55.9 6. 7 6. 8 6. 7 0.1 iC4 49.0 1.5 trace trace trace MTBE 47.5 0.2 0 H2O 0 .6 0 .6 57 .6 55 .6 54 .6 Total 1 56. 5 107.2 115 .6 62.3 54 .6 The other stream flows can be obtained ... coefficients: Aniline 16. 6748, 3857.52, -73.15 Nitrobenzene 16. 1484, 4032 .66 , -71.81 H2O 18.30 36, 38 16. 44, - 46. 13 Vapour pressures at 50oC: ln( P o ) = 18.30 36 − H2O: 38 16. 44 323 − 46. 13 Po = 91.78 ... C2H4 C6H6 82.98 + 7½O2 → 6CO2 + -393.77 3H2O -242.00 ΔHR = [6( -393.77) + 3(-242.00)] – 82.98 = -3171 .6 kJ mol-1 C6H6 Composition (mol %): CO2: 4, CO: 15, H2: 50, CH4: 12, C2H6: 2, C2H4: 4, C6H6:...
 • 98
 • 177
 • 0

Journal of environmental chemical engineering volume issue 2014 doi 10 1016 j jece 2014 06 015 pandey, ruchi prasad, ram lakhan ansari, nasreen ghazi murthy utilization of NaOH modified desmostachya bi

Journal of environmental chemical engineering volume issue 2014 doi 10 1016 j jece 2014 06 015 pandey, ruchi prasad, ram lakhan ansari, nasreen ghazi murthy  utilization of NaOH modified desmostachya bi
... Insights into the modeling of adsorption isotherm systems Chemical Engineering Journal 2 010; 156:2 -10 DOI: 10. 1016/ j. cej.2009.09.013 37 Ho Y.S., McKay G The kinetics of sorption of divalent metal ions ... 2011;186:458-465.21130566 DOI: 10. 1016/ j. jhazmat.2 010. 11.029 39 Ozer A., Ozer D Comparative study of the biosorption of Pb(II), Ni(II) and Cr(VI) ions onto S us cerevisiae: Determination of biosorption heats Journal of ... Journal of Hazardous Materials 2007;141:258-263.16930832 DOI: 10. 1016/ j. jhazmat.2 006. 06.124 M 41 Horsfall M Jr., Spiff A.I Sorption of lead, cadmium, and zinc on sulfur-containing chemically modified...
 • 33
 • 246
 • 0

chemical engineering vol 5 coulson & richardson's

chemical engineering vol 5 coulson & richardson's
... 6.00 5. 00 0.26 1.3 6 .5 32 .5 162 .5 3.00 0.18 0 .54 1.62 4.86 1.3 75 0.23 0.316 0.4 35 0 .59 8 0.822 0.67 0.08 0. 053 6 0.0 359 0.0241 0.0161 0.37 0.17 0.0629 0.0233 0.0086 0.00319 0.18 75 0.03 0.0 056 0.001 05 ... 0 .5 ) √ 10 = 2C (1/3.1)(1 − 1/4.030 .5 ) = (2C × 0 .56 8 × 0 .50 2) C = 17 .54 kW mm0 .5 /(kg/s) Thus: Case 2: L1 = 7 .5 mm, Hence: L2 = 2.0 mm and q = (7 .5/ 2.0) = 3. 75 E = × 17 .54 (1/2.0)(1 − 1/3. 750 .5 ... then: a = 2.41 and b = 1. 25 × 10−4 I = 51 61 ln[(1 .55 − 0.977)/(1 .55 + 0.977)][(1 .55 − 1.19)/(1 .55 + 1.19)] = 2816 Thus: t = [2816(1/1.89)] = 1490 s ( 25 min) PROBLEM 3. 15 A mixture of quartz and...
 • 352
 • 165
 • 0

CHEMICAL ENGINEERING

CHEMICAL ENGINEERING
... and no heavy metals Principal uses are chemical ware, baking ware, high-tension insulators, sight glasses for chemical apparatus, glass pipe lines for chemical plants, etc Owing to the low coefficient ... 20 : SULFURIC ACID Sulfuric acid, H2SO4, is one of the most important of all chemicals, finding use throughout the chemical industry and related industries It is a heavy, oily liquid, density ... zinc oxide and small pinch of carbon black Work the chemicals into the rubber by kneading with the pestle Do not grind - rather press the chemicals in Note the elasticity after you have treated...
 • 23
 • 250
 • 0

Tài liệu Introduction to Chemical Engineering Processes pdf

Tài liệu Introduction to Chemical Engineering Processes pdf
... mega kilo hecto deca Symbol Y Z E P T G M Factor 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 k h 103 102 da 101 Name deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto Symbol d c m µ Factor 10-1 10-2 ... could use to interchange them In this example, we want to convert a molarity into a mass fraction We have from the definitions that: To convert the numerators, we need to convert moles of A to mass ... 12.4 Reaction Processes 12.4.1 Plug flow reactors (PFRs) and Packed Bed Reactors (PBRs) 12.4.2 Continuous Stirred-Tank Reactors (CSTRs) and Fluidized Bed Reactors (FBs) 12.4.3 Bioreactors o 12.5...
 • 136
 • 215
 • 0

CHEMICAL ENGINEERING 422 SIMULATION WITH HYSYS pptx

CHEMICAL ENGINEERING 422 SIMULATION WITH HYSYS pptx
... PROCEDURE: A: Startup of HYSYS. Plant Go to the START button and then to HYSYS This will bring up the startup form You should now set up your simulation preferences (eg units) To this ... to the Simulation Basis Manager Here you will have to Add a Fluid Package (EOS, components etc.) (See Figure 2, Figure 3) Now, you should first add the chemicals that we will be dealing with To ... incorporated chemical reactions you would have had to specify a reaction set under the Rxns tab.) We are now ready to simulate the process To this we must Enter the Simulation Environment (in the Simulation...
 • 9
 • 230
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: richardson apos s chemical engineering volume 2chemical engineering 422 simulation with hysysamy forsgren received her chemical engineeringfaculty of chemical engineeringthe application of differential equations to chemical engineering problemsmodern method for guitar volume 3a modern method for guitar volume 3 pdffaculty of chemical engineering upmfaculty of chemical engineering and environmental protectionfaculty of chemical engineering and environmental protection iasifaculty of chemical engineering universiti teknologi malaysiafaculty of chemical engineering umfaculty of chemical engineering umpfaculty of chemical engineering and technology university of zagrebfaculty of chemical engineering ukmNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất (LV thạc sĩ))Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học sư phạm - Đại học Đà NẵngNâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Đề tài Thiết kế và thi công xe lăn điệnĐề tài Xây dựng mô hình và giải pháp triển khai mạng cho công ty MTEKĐề tài “Nghiên cứu nguyên công mài, thiết kế dụng cụ mài khôn”Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp tại công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam (LV thạc sĩ))ĐỀ TÀI BÁO CÁO THIẾT KẾ NHÀ MÁY BÊTÔNGĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết và xây dựng luận cứ cho một số nội dung của quy hoạch các khu công nghệ caoĐề tài Chụp cộng hưởng từ MRIĐề tài Công nghệ sản xuất PenicillinĐề tài Công nghệ sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lá lục bình, lá buông, bẹ chuối, lá dừaĐề tài Công nghệ thành lập Web MapĐề tài Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Thân Thiện Việt NamĐề tài Địa chất công trình - Địa kỹ thuậtĐề tài Điện - Điện tửĐề tài Điều tra tình hình sử dụng điện và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện cho các hộ gia đình tại TP. Hồ Chí MinhĐề tài Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Bạc LiêuPhát triển nguồn nhân lực tại khối tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (LV thạc sĩ))Đề tài khoa học Mua lại cổ phiếu-công cụ tiềm năng đánh lừa các nhà đầu tư nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt Nam
Đăng ký
Đăng nhập