Coulson richardsons chemical engineering volume 3

coulson & richardson - solutions to the problems in chemical engineering volume 2 & 3

coulson & richardson - solutions to the problems in chemical engineering volume 2 & 3
... extraction 2- 1 4 Evaporation 2- 1 5 Crystallisation 2- 1 6 Drying 2- 1 7 Adsorption 2- 1 8 Ion exchange 2- 1 9 Chromatographic separations 14 34 39 44 59 76 79 83 98 150 171 181 21 6 22 2 23 1 23 4 23 5 Solutions to Problems ... CHEMICAL ENGINEERING Solutions to the Problems in Chemical Engineering Volumes and Related Butterworth-Heinemann Titles in the Chemical Engineering Series by J M COULSON & J F RICHARDSON Chemical ... 23 7 26 2 26 5 27 1 v 3- 5 3- 7 Biochemical reaction engineering Process control 28 5 29 4 (Note: The equations quoted in Sections 2. 1 2. 19 appear in Volume and those in Sections 3. 1 3. 7 appear in Volume...
 • 353
 • 461
 • 0

coulson & richardson’s - chemical engineering volume 6 (solution)

coulson & richardson’s - chemical engineering volume 6 (solution)
... 102 c x 104 d x 1 06 HC -6 .1010 8.0 165 -0 .5 162 0.01250 (x 5) -3 0.505 40.083 -2 .581 0. 062 5 C -5 .8125 6. 3 468 -0 .47 76 0.01113 NO2 4. 563 8 11.05 36 -0 .7834 0.01989 -3 1.7537 57.4829 -3 .8420 0.0935 Nitrobenzene: ... (-1 10 .62 ) = -2 83.15 kJ mol-1 CO H2 + ½O2 → H2O -2 42.00 ΔHR = -2 42.00 – = -2 42.00 kJ mol-1 H2 CH4 + -7 4. 86 2O2 → CO2 -3 93.77 + 2H2O -2 42.00 ΔHR = [-3 93.77 + 2 (-2 42.00)] – (-7 4. 86) = -8 02.91 kJ mol-1 CH4 ... [2 (-3 93.77) + 2 (-2 42.00)] – 52.33 = -1 323.87 kJ mol-1 C2H4 C6H6 82.98 + 7½O2 → 6CO2 + -3 93.77 3H2O -2 42.00 ΔHR = [6 (-3 93.77) + 3 (-2 42.00)] – 82.98 = -3 171 .6 kJ mol-1 C6H6 Composition (mol %): CO2: 4,...
 • 97
 • 671
 • 0

Coulson Richardson’s Chemical Engineering Volume 6 (solution)

Coulson Richardson’s Chemical Engineering Volume 6 (solution)
... Unit Unit C’4s 51 51 51 0 MeOH 55.9 6. 7 6. 8 6. 7 0.1 iC4 49.0 1.5 trace trace trace MTBE 47.5 0.2 0 H2O 0 .6 0 .6 57 .6 55 .6 54 .6 Total 1 56. 5 107.2 115 .6 62.3 54 .6 The other stream flows can be obtained ... coefficients: Aniline 16. 6748, 3857.52, -73.15 Nitrobenzene 16. 1484, 4032 .66 , -71.81 H2O 18.30 36, 38 16. 44, - 46. 13 Vapour pressures at 50oC: ln( P o ) = 18.30 36 − H2O: 38 16. 44 323 − 46. 13 Po = 91.78 ... C2H4 C6H6 82.98 + 7½O2 → 6CO2 + -393.77 3H2O -242.00 ΔHR = [6( -393.77) + 3(-242.00)] – 82.98 = -3171 .6 kJ mol-1 C6H6 Composition (mol %): CO2: 4, CO: 15, H2: 50, CH4: 12, C2H6: 2, C2H4: 4, C6H6:...
 • 98
 • 301
 • 0

Journal of environmental chemical engineering volume issue 2014 doi 10 1016 j jece 2014 06 015 pandey, ruchi prasad, ram lakhan ansari, nasreen ghazi murthy utilization of NaOH modified desmostachya bi

Journal of environmental chemical engineering volume issue 2014 doi 10 1016 j jece 2014 06 015 pandey, ruchi prasad, ram lakhan ansari, nasreen ghazi murthy  utilization of NaOH modified desmostachya bi
... Insights into the modeling of adsorption isotherm systems Chemical Engineering Journal 2 010; 156:2 -10 DOI: 10. 1016/ j. cej.2009.09.013 37 Ho Y.S., McKay G The kinetics of sorption of divalent metal ions ... 2011;186:458-465.21130566 DOI: 10. 1016/ j. jhazmat.2 010. 11.029 39 Ozer A., Ozer D Comparative study of the biosorption of Pb(II), Ni(II) and Cr(VI) ions onto S us cerevisiae: Determination of biosorption heats Journal of ... Journal of Hazardous Materials 2007;141:258-263.16930832 DOI: 10. 1016/ j. jhazmat.2 006. 06.124 M 41 Horsfall M Jr., Spiff A.I Sorption of lead, cadmium, and zinc on sulfur-containing chemically modified...
 • 33
 • 312
 • 0

chemical engineering vol 5 coulson & richardson's

chemical engineering vol 5 coulson & richardson's
... 6.00 5. 00 0.26 1.3 6 .5 32 .5 162 .5 3.00 0.18 0 .54 1.62 4.86 1.3 75 0.23 0.316 0.4 35 0 .59 8 0.822 0.67 0.08 0. 053 6 0.0 359 0.0241 0.0161 0.37 0.17 0.0629 0.0233 0.0086 0.00319 0.18 75 0.03 0.0 056 0.001 05 ... 0 .5 ) √ 10 = 2C (1/3.1)(1 − 1/4.030 .5 ) = (2C × 0 .56 8 × 0 .50 2) C = 17 .54 kW mm0 .5 /(kg/s) Thus: Case 2: L1 = 7 .5 mm, Hence: L2 = 2.0 mm and q = (7 .5/ 2.0) = 3. 75 E = × 17 .54 (1/2.0)(1 − 1/3. 750 .5 ... then: a = 2.41 and b = 1. 25 × 10−4 I = 51 61 ln[(1 .55 − 0.977)/(1 .55 + 0.977)][(1 .55 − 1.19)/(1 .55 + 1.19)] = 2816 Thus: t = [2816(1/1.89)] = 1490 s ( 25 min) PROBLEM 3. 15 A mixture of quartz and...
 • 352
 • 179
 • 0

CHEMICAL ENGINEERING

CHEMICAL ENGINEERING
... and no heavy metals Principal uses are chemical ware, baking ware, high-tension insulators, sight glasses for chemical apparatus, glass pipe lines for chemical plants, etc Owing to the low coefficient ... 20 : SULFURIC ACID Sulfuric acid, H2SO4, is one of the most important of all chemicals, finding use throughout the chemical industry and related industries It is a heavy, oily liquid, density ... zinc oxide and small pinch of carbon black Work the chemicals into the rubber by kneading with the pestle Do not grind - rather press the chemicals in Note the elasticity after you have treated...
 • 23
 • 270
 • 0

Tài liệu Introduction to Chemical Engineering Processes pdf

Tài liệu Introduction to Chemical Engineering Processes pdf
... mega kilo hecto deca Symbol Y Z E P T G M Factor 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 k h 103 102 da 101 Name deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto Symbol d c m µ Factor 10-1 10-2 ... could use to interchange them In this example, we want to convert a molarity into a mass fraction We have from the definitions that: To convert the numerators, we need to convert moles of A to mass ... 12.4 Reaction Processes 12.4.1 Plug flow reactors (PFRs) and Packed Bed Reactors (PBRs) 12.4.2 Continuous Stirred-Tank Reactors (CSTRs) and Fluidized Bed Reactors (FBs) 12.4.3 Bioreactors o 12.5...
 • 136
 • 283
 • 0

CHEMICAL ENGINEERING 422 SIMULATION WITH HYSYS pptx

CHEMICAL ENGINEERING 422 SIMULATION WITH HYSYS pptx
... PROCEDURE: A: Startup of HYSYS. Plant Go to the START button and then to HYSYS This will bring up the startup form You should now set up your simulation preferences (eg units) To this ... to the Simulation Basis Manager Here you will have to Add a Fluid Package (EOS, components etc.) (See Figure 2, Figure 3) Now, you should first add the chemicals that we will be dealing with To ... incorporated chemical reactions you would have had to specify a reaction set under the Rxns tab.) We are now ready to simulate the process To this we must Enter the Simulation Environment (in the Simulation...
 • 9
 • 307
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: richardson apos s chemical engineering volume 2chemical engineering 422 simulation with hysysamy forsgren received her chemical engineeringfaculty of chemical engineeringthe application of differential equations to chemical engineering problemsmodern method for guitar volume 3a modern method for guitar volume 3 pdffaculty of chemical engineering upmfaculty of chemical engineering and environmental protectionfaculty of chemical engineering and environmental protection iasifaculty of chemical engineering universiti teknologi malaysiafaculty of chemical engineering umfaculty of chemical engineering umpfaculty of chemical engineering and technology university of zagrebfaculty of chemical engineering ukm22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)bài tập chuyên đề con lắc đơnSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ 4 – 5 TUỔI THỰC HIỆN TỐT VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGNghiên cứu phân tích cấu trúc và hình thái tinh thể celecoxib trong các điều kiện kết tinh khác nhau (LV thạc sĩ)Lời giải đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 101Khoá luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học môi trường đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước thải hầm lò mỏ than tại công ty TNHH MTV 790Report giản đồ pha của nước (h2o) và carbon (c)Bộ đề minh họa và đề thi thử theo cụm THPTQG Hóa họcQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)SKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên
Đăng ký
Đăng nhập