Coulson richardsons chemical engineering volume 3

coulson & richardson - solutions to the problems in chemical engineering volume 2 & 3

coulson & richardson - solutions to the problems in chemical engineering volume 2 & 3
... extraction 2- 1 4 Evaporation 2- 1 5 Crystallisation 2- 1 6 Drying 2- 1 7 Adsorption 2- 1 8 Ion exchange 2- 1 9 Chromatographic separations 14 34 39 44 59 76 79 83 98 150 171 181 21 6 22 2 23 1 23 4 23 5 Solutions to Problems ... CHEMICAL ENGINEERING Solutions to the Problems in Chemical Engineering Volumes and Related Butterworth-Heinemann Titles in the Chemical Engineering Series by J M COULSON & J F RICHARDSON Chemical ... 23 7 26 2 26 5 27 1 v 3- 5 3- 7 Biochemical reaction engineering Process control 28 5 29 4 (Note: The equations quoted in Sections 2. 1 2. 19 appear in Volume and those in Sections 3. 1 3. 7 appear in Volume...
 • 353
 • 442
 • 0

coulson & richardson’s - chemical engineering volume 6 (solution)

coulson & richardson’s - chemical engineering volume 6 (solution)
... 102 c x 104 d x 1 06 HC -6 .1010 8.0 165 -0 .5 162 0.01250 (x 5) -3 0.505 40.083 -2 .581 0. 062 5 C -5 .8125 6. 3 468 -0 .47 76 0.01113 NO2 4. 563 8 11.05 36 -0 .7834 0.01989 -3 1.7537 57.4829 -3 .8420 0.0935 Nitrobenzene: ... (-1 10 .62 ) = -2 83.15 kJ mol-1 CO H2 + ½O2 → H2O -2 42.00 ΔHR = -2 42.00 – = -2 42.00 kJ mol-1 H2 CH4 + -7 4. 86 2O2 → CO2 -3 93.77 + 2H2O -2 42.00 ΔHR = [-3 93.77 + 2 (-2 42.00)] – (-7 4. 86) = -8 02.91 kJ mol-1 CH4 ... [2 (-3 93.77) + 2 (-2 42.00)] – 52.33 = -1 323.87 kJ mol-1 C2H4 C6H6 82.98 + 7½O2 → 6CO2 + -3 93.77 3H2O -2 42.00 ΔHR = [6 (-3 93.77) + 3 (-2 42.00)] – 82.98 = -3 171 .6 kJ mol-1 C6H6 Composition (mol %): CO2: 4,...
 • 97
 • 533
 • 0

Coulson Richardson’s Chemical Engineering Volume 6 (solution)

Coulson Richardson’s Chemical Engineering Volume 6 (solution)
... Unit Unit C’4s 51 51 51 0 MeOH 55.9 6. 7 6. 8 6. 7 0.1 iC4 49.0 1.5 trace trace trace MTBE 47.5 0.2 0 H2O 0 .6 0 .6 57 .6 55 .6 54 .6 Total 1 56. 5 107.2 115 .6 62.3 54 .6 The other stream flows can be obtained ... coefficients: Aniline 16. 6748, 3857.52, -73.15 Nitrobenzene 16. 1484, 4032 .66 , -71.81 H2O 18.30 36, 38 16. 44, - 46. 13 Vapour pressures at 50oC: ln( P o ) = 18.30 36 − H2O: 38 16. 44 323 − 46. 13 Po = 91.78 ... C2H4 C6H6 82.98 + 7½O2 → 6CO2 + -393.77 3H2O -242.00 ΔHR = [6( -393.77) + 3(-242.00)] – 82.98 = -3171 .6 kJ mol-1 C6H6 Composition (mol %): CO2: 4, CO: 15, H2: 50, CH4: 12, C2H6: 2, C2H4: 4, C6H6:...
 • 98
 • 253
 • 0

Journal of environmental chemical engineering volume issue 2014 doi 10 1016 j jece 2014 06 015 pandey, ruchi prasad, ram lakhan ansari, nasreen ghazi murthy utilization of NaOH modified desmostachya bi

Journal of environmental chemical engineering volume issue 2014 doi 10 1016 j jece 2014 06 015 pandey, ruchi prasad, ram lakhan ansari, nasreen ghazi murthy  utilization of NaOH modified desmostachya bi
... Insights into the modeling of adsorption isotherm systems Chemical Engineering Journal 2 010; 156:2 -10 DOI: 10. 1016/ j. cej.2009.09.013 37 Ho Y.S., McKay G The kinetics of sorption of divalent metal ions ... 2011;186:458-465.21130566 DOI: 10. 1016/ j. jhazmat.2 010. 11.029 39 Ozer A., Ozer D Comparative study of the biosorption of Pb(II), Ni(II) and Cr(VI) ions onto S us cerevisiae: Determination of biosorption heats Journal of ... Journal of Hazardous Materials 2007;141:258-263.16930832 DOI: 10. 1016/ j. jhazmat.2 006. 06.124 M 41 Horsfall M Jr., Spiff A.I Sorption of lead, cadmium, and zinc on sulfur-containing chemically modified...
 • 33
 • 270
 • 0

chemical engineering vol 5 coulson & richardson's

chemical engineering vol 5 coulson & richardson's
... 6.00 5. 00 0.26 1.3 6 .5 32 .5 162 .5 3.00 0.18 0 .54 1.62 4.86 1.3 75 0.23 0.316 0.4 35 0 .59 8 0.822 0.67 0.08 0. 053 6 0.0 359 0.0241 0.0161 0.37 0.17 0.0629 0.0233 0.0086 0.00319 0.18 75 0.03 0.0 056 0.001 05 ... 0 .5 ) √ 10 = 2C (1/3.1)(1 − 1/4.030 .5 ) = (2C × 0 .56 8 × 0 .50 2) C = 17 .54 kW mm0 .5 /(kg/s) Thus: Case 2: L1 = 7 .5 mm, Hence: L2 = 2.0 mm and q = (7 .5/ 2.0) = 3. 75 E = × 17 .54 (1/2.0)(1 − 1/3. 750 .5 ... then: a = 2.41 and b = 1. 25 × 10−4 I = 51 61 ln[(1 .55 − 0.977)/(1 .55 + 0.977)][(1 .55 − 1.19)/(1 .55 + 1.19)] = 2816 Thus: t = [2816(1/1.89)] = 1490 s ( 25 min) PROBLEM 3. 15 A mixture of quartz and...
 • 352
 • 171
 • 0

CHEMICAL ENGINEERING

CHEMICAL ENGINEERING
... and no heavy metals Principal uses are chemical ware, baking ware, high-tension insulators, sight glasses for chemical apparatus, glass pipe lines for chemical plants, etc Owing to the low coefficient ... 20 : SULFURIC ACID Sulfuric acid, H2SO4, is one of the most important of all chemicals, finding use throughout the chemical industry and related industries It is a heavy, oily liquid, density ... zinc oxide and small pinch of carbon black Work the chemicals into the rubber by kneading with the pestle Do not grind - rather press the chemicals in Note the elasticity after you have treated...
 • 23
 • 257
 • 0

Tài liệu Introduction to Chemical Engineering Processes pdf

Tài liệu Introduction to Chemical Engineering Processes pdf
... mega kilo hecto deca Symbol Y Z E P T G M Factor 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 k h 103 102 da 101 Name deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto Symbol d c m µ Factor 10-1 10-2 ... could use to interchange them In this example, we want to convert a molarity into a mass fraction We have from the definitions that: To convert the numerators, we need to convert moles of A to mass ... 12.4 Reaction Processes 12.4.1 Plug flow reactors (PFRs) and Packed Bed Reactors (PBRs) 12.4.2 Continuous Stirred-Tank Reactors (CSTRs) and Fluidized Bed Reactors (FBs) 12.4.3 Bioreactors o 12.5...
 • 136
 • 235
 • 0

CHEMICAL ENGINEERING 422 SIMULATION WITH HYSYS pptx

CHEMICAL ENGINEERING 422 SIMULATION WITH HYSYS pptx
... PROCEDURE: A: Startup of HYSYS. Plant Go to the START button and then to HYSYS This will bring up the startup form You should now set up your simulation preferences (eg units) To this ... to the Simulation Basis Manager Here you will have to Add a Fluid Package (EOS, components etc.) (See Figure 2, Figure 3) Now, you should first add the chemicals that we will be dealing with To ... incorporated chemical reactions you would have had to specify a reaction set under the Rxns tab.) We are now ready to simulate the process To this we must Enter the Simulation Environment (in the Simulation...
 • 9
 • 256
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: richardson apos s chemical engineering volume 2chemical engineering 422 simulation with hysysamy forsgren received her chemical engineeringfaculty of chemical engineeringthe application of differential equations to chemical engineering problemsmodern method for guitar volume 3a modern method for guitar volume 3 pdffaculty of chemical engineering upmfaculty of chemical engineering and environmental protectionfaculty of chemical engineering and environmental protection iasifaculty of chemical engineering universiti teknologi malaysiafaculty of chemical engineering umfaculty of chemical engineering umpfaculty of chemical engineering and technology university of zagrebfaculty of chemical engineering ukmHiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Canh Tác Lúa Tại Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng YênCái hài trong truyện ngắn Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXITài liệu Ngữ Văn 6 Năm 2017DE DAP AN HSG LOP 2 TOAN TVTiểu luận lý luận hình thái kinh tế xã hội với những giá trị khoa học của nóTieu luan sự hình thành kỹ năng giao tiếp tiểu luận cao họcTiểu luận môn báo chí truyền hìnhTiểu luận Khái quát về những đặc điểm chung của thị trường OTC cùng với một vài nét về thị trường OTC ở Việt Nam hiện nayTiểu luận Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán thế giới - BIG4Giải bài tập di truyền học SGK sinh 12 (tiếp theo)Luận văn Quản lý hoàn thuế GTGT tại Cục thuế Thành Phố Hà NộiĐề cương môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HV CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGbáo cáo 10 năm thực hiện luật bình đẳng giớiTiểu luận Độc quyền và cạnh tranh trong thị trường mạng điện thoại di động Việt Nam hiện nayMột số kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động SA 8000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp An GiangTăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổnMỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤTTiểu luận Ngôn ngữ và văn chươngĐồ án tốt nghiệp thủy lợiThe State
Đăng ký
Đăng nhập