100 câu hỏi bài kiểm tra địa 6

Biên soạn đề kiểm tra và thư viện câu hỏi bài tập môn Địa lý doc

Biên soạn đề kiểm tra và thư viện câu hỏi bài tập môn Địa lý doc
... DUNG TẬP HUẤN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN CÂU HỎI-BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐỊA LÝ PHIẾU HỌC TẬP SỐ ... VIỆN CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐỊA LÝ CHIA NHÓM: BIÊN SOẠN THƯ VIỆN CÂU HỎI, BÀI TẬP NHÓM 1: CÂU HỎI, BÀI TẬP - HỌC KỲ 1- ĐỊA LÍ 10 -CHUẨN NHÓM 2: CÂU HỎI, BÀI TẬP - HỌC KỲ 2- ĐỊA LÍ 10 -CHUẨN NHÓM 3: CÂU ... hàng câu hỏi, tập HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐỊA LÝ Để xây dựng sử dụng thư viện câu hỏi tập mạng internet đạt hiệu tốt nên lưu ý số vấn đề sau: Sử dụng câu hỏi thư viện...
 • 15
 • 669
 • 3

bai kiem tra đia 9 hk 2

bai kiem tra đia 9 hk 2
... Dựa vào bảng số liệu đây: CƠ CẤU KINH TẾ NĂM 20 02 (%) Khu vực Nông, Công nghiệp, xây Dịch vụ Vùng lâm,ngư,nghiệp dựng Đông Nam Bộ 6 ,2 59, 3 34,5 Cả nước 23 ,0 38,5 38,5 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể ... mùa lũ, chất lượng khả cạnh tranh hàng hóa dịch vụ hạn chế II/ TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: (3đ)Vì đồng sông Cửu Long phát triển mạnh nghề nuôi trồng,đánh bắt thủy sản ? Câu 2: (3đ) Dựa vào bảng số liệu...
 • 2
 • 178
 • 0

Bài Kiểm tra Địa li 6 Số 1

Bài Kiểm tra Địa li 6 Số 1
... 12 00 10 00T 800T B 60 0T 400T 200T 00 200Đ 400Đ 60 0 Đ 800Đ 400 20 A 00 200 400 C 60 0 Toạ độ điểm A: Toạ độ điểm B: Toạ độ điểm C: Họ tên: Lớp: Bài kiểm tra số 10 00Đ 12 00 Môn: Địa lý ... với Km thực địa b/ Tính khoảng cách thực địa (Km) biết đồ có tỉ lệ sau: Tỉ lệ đồ Khoảng cách 1: 250 000 1: 500 000 1: 500 000 Khoảng cách thực địa 1: 500 000 đồ cm 30 Km 8,5 cm 15 cm Câu 3: ... 4: Dựa vào hình vẽ xác định toạ độ địa điểm: A, B, C 12 00 10 00T 800T 60 0T 400T 200T 00 400 200Đ 400Đ 60 0 Đ 800Đ 10 00Đ 12 00 C 200 00 200 400 B Toạ độ điểm A: 60 0 Toạ độ điểm B: A Toạ độ điểm C:...
 • 4
 • 275
 • 3

Bài kiểm tra Địa 9_2010

Bài kiểm tra Địa 9_2010
... 38,6 38,4 100 100 100 100 100 100 Vẽ biểu đồ miền nhận xét thay đổi cấu GDP thời kỳ 1990-2002? BÀI LÀM PHẦN TỰ LUẬN ...
 • 2
 • 82
 • 0

CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA

CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA
... 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI -Vò trí, đặc điểm đòa hình châu Phi CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ BÀI 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ , ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN CHÂU Á -Đặc điểm vò trí đòa lí , kích ... CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ BÀI 5: ĐỚI NÓNG MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM -Vò trí, đặc điểm đới nóng -Vò ... LIỀN VÀ HẢI ĐẢO -Vò trím giới hạn, ý nghóa -Nêu đặc điểm đòa hình khí hậu CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ BÀI 8: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÔNG NGHIỆP -Đặc điểm ngành trồng...
 • 5
 • 149
 • 0

100 CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 8

100 CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 8
... µ µ µ A C = A = 80 , B = D = 90 B C = A = 80 , B = D = 100 µ 0 µ µ µ µ µ µ µ C C = A = 80 , B = D = 80 D C = A = 80 , B = D = 95 Câu 19: Hai đường chéo hình thoi có độ dài 8cm 6cm Hãy tính ... chữ nhật Câu 58: A ≠0 Phân thức B có phân thức nghịch đảo phân thức nào? B A −B − A A B B C A B D − A Câu 59: AB Tính tỉ số CD biết AB =18cm, CD =50cm 18 25 A B 9 C 25 D 18 Câu 60: Thực ... kính h Câu 28:   B = ( x − 1)  − + 1÷  x − x +  Rút gọn biểu thức B Cho biểu thức: 2 A x − B x + C x + Câu 29: Lựa chọn định nghĩa hình vuông? D x − A Hình vuông tứ giác có bốn góc vuông B...
 • 14
 • 292
 • 0

giới thiệu giải pháp phần mềm ngân hàng câu hỏikiểm tra kiến thức iqb 7.0

giới thiệu giải pháp phần mềm ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức iqb 7.0
... luyện tự kiểm tra kiến thức Ngân hàng câu hỏi & Đề kiểm tra Kiểm tra tiết Các câu hỏi đề kiểm tra thời Ngân hàng câu hỏi Toan10 .iqb Đề kiểm tra kt15.qbt Câu hỏi & Ngân hàng câu hỏi Câu hỏi Thông ...  Giới thiệu chung phần mềm iQB 7.0 Giới thiệu dịch vụ kiểm tra trực tuyến iCloudTest gói phần mềm dành cho nhà trường Giới thiệu nhanh phần mềm cụ thể iQB 7.0 - Giải pháp quản lý Ngân hàng câu ... / câu hỏi dài Câu hỏi ngắn Nội dung câu hỏi Câu hỏi dài Câu hỏi mẹ Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi dài / phức hợp Loại câu hỏi thường dùng môn ngoại ngữ: câu hỏi mẹ kèm nhiều câu hỏi (subquestion)...
 • 131
 • 555
 • 0

100 cau hoi Trac Nghiem mon Dia Ly – Goi tang cac HS chuan bi thi TNTHPT - Bo de 003

100 cau hoi Trac Nghiem mon Dia Ly – Goi tang cac HS chuan bi thi TNTHPT - Bo de 003
... năm >250C - Lợng ma 150 0- 2000 mm/n - - Tổng nhiệt độ trung bình năm 600 0- 80000C Lợng ma trung bình 200 0- 2500 mm/n - Tổng nhiệt độ trung bình năm 10.0000C - Độ ẩm trung bình 7 0- 80% - Độ ẩm trung ... bình năm 2 2- 270C B Nhiệt độ trung bình năm 200C - Lợng ma trung bình 150 0- 2000 mm/n Tổng nhiệt độ trung bình năm 800 0- 10.0000C Độ ẩm trung bình 8 0- 90% - Lợng ma 150 0- 2000 mm/n - Tổng nhiệt ... ĐBSCL ĐBSH mật độ 1200 ngời/km ĐBSH mật độ 1000 ngời/km2, ĐBSCL 1/3 1/3 100 cõu trc nghim Vt Lý 12 Thõn tng cỏc bn hc sinh Chỳc thi tt kỡ thi tt nghip B 003 Nông thôn chiếm 80% dân số, thành...
 • 11
 • 2,291
 • 69

Câu hỏi tự kiểm tra sinh hóa tĩnh doc

Câu hỏi tự kiểm tra sinh hóa tĩnh doc
... thái cân b ng 16 Ch n câu úng : A Năng lư ng ho t hóa c a ph n ng enzyme l n lư ng ho t hóa c a ph n ng khơng có enzyme B Năng lư ng ho t hóa c a ph n ng enzyme nh lư ng ho t hóa c a ph n ng khơng ... C Năng lư ng ho t hóa c a hai ph n ng có enzyme khơng có enzyme b ng D Enzyme làm tăng lư ng ho t hóa c a ph n ng hóa h c E T t c câu u sai 17 Ph n ng bên c xúc tác b i : A Transferase CH2- O- ... methylguanosine triphosphate E T t c u sai 16 ENZYME VÀ XÚC TÁC SINH H C Ch n nh ng câu úng : A Ch t xúc tác sinh h c gây ph n ng t bào s ng B Ch t xúc tác sinh h c g m enzyme, vitamin hormone, ó enzyme óng...
 • 26
 • 223
 • 0

Câu hỏi tự kiểm tra sinh hóa động ppt

Câu hỏi tự kiểm tra sinh hóa động ppt
... o n c a chu trình Krebs s oxid hóa isocitrate (nh isocitrate dehydrogenase) s kh carboxyl t o α-ketoglutarate E Các câu u sai 16 Ch n nh ng câu sai : A S oxid hóa kh carboxyl α-ketoglutarate ... ) E T t c câu u úng Ch n câu úng : Trong giai o n tiêu hóa lipid A Các lipid ru t khơng c nhũ tương hóa B Các lipid ru t c nhũ tương hóa b i m t s enzyme C Các lipid ru t c nhũ tương hóa b i mu ... A Sinh t ng h p acid béo no B Sinh t ng h p acid béo khơng no C Sinh t ng h p triglyceride D β-oxid hóa acid béo no 12 tham E β-oxid hóa acid béo khơng no 13 Năng lư ng t o q trình β-oxid hóa...
 • 30
 • 278
 • 2

Giáo án Mỹ thuật lớp 9 : Tên bài dạy : VẼ TRANH ĐỀ TÀI LỄ HỘI - Bài kiểm tra 1 tiết - ppt

Giáo án Mỹ thuật lớp 9 : Tên bài dạy : VẼ TRANH ĐỀ TÀI LỄ HỘI - Bài kiểm tra 1 tiết - ppt
... loại tranh đề tài khác nghĩa cảm nhận ? Em cho biết tranh riêng số lễ hội đề tài lễ hội - Các nhóm thảo luận ? Tên lễ hội phân biệt đặc điểm ? Nội dung lễ hội tranh lễ hội ? Hình thức tổ chức lễ ... động lễ hội Hướng dãn học sinh cách vẽ tranh - đề tài lễ hội vẽ nhiều tranh khác - Tóm tắt điểm vẽ tranh + Tìm hình ảnh tiêu biểu thể nội dung lễ hội + Dự kiến xếp hình mảng cho hợp lí + Vẽ hình ... điểm: - Bài vẽ đạt yêu cầu ( - 10 điểm ) - Bài vẽ đạt 1/ 2 yêu cầu ( điểm ) - Bài vẽ đạt 2/3 yêu cầu ( - điểm ) - Bài vẽ chưa đạt yêu cầu ( < điểm ) Hoạt động 4: - Thu hoàn thành nhà chấm - Nhận...
 • 9
 • 3,670
 • 2

CÂU hỏi THI KIỂM TRA ĐƯỜNG lối đối NGOẠI của ĐCSVN

CÂU hỏi THI KIỂM TRA ĐƯỜNG lối đối NGOẠI của ĐCSVN
... đến Đại hội X? Câu 17 Phân tích, làm rõ quan điểm đạo chủ trương xây dựng phát triển văn hóa? Câu 18 Trình bày nội dung đường lối đối ngoại Đảng thời kỳ từ 1975-1986? Vì quan hệ đối ngoại thời kỳ ... kỳ có nhiều hạn chế? Câu 19 Phân tích trình đổi tư đối ngoại Đảng Nhà nước ta từ Đại hội VI (1986) đến Đại hội X (2006)? Câu 20 Phân tích chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập kinh tế ... Câu 11 Phân tích, làm rõ thành tựu 20 năm thực đường lối đổi công nghiệp hóa, đại hóa đất nước? Câu 12 Trình bày mục tiêu quan điểm thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta nay? Câu...
 • 2
 • 2,179
 • 4

Bài Kiểm Tra Địa 6 Tiết 28

Bài Kiểm Tra Địa 6 Tiết 28
... Câu 3(2đ): Thời tiết v khí hậu khác nh ? ...
 • 3
 • 131
 • 1

Bài kiểm tra Địa 66789

Bài kiểm tra Địa 66789
... tăng dân số nhanh đới nóng đới tài nguyên môi trờng? Bài làm Ngày tháng năm 2008 Trờng thcs số Tân Mỹ Họ tên Lớp: Điểm kiểm tra tiết Môn: Địa lí Thời gian: 45 phút Nhận xét giáo viên A trắc nghiệm ... Ngày tháng năm 2008 Trờng thcs số Tân Mỹ Họ tên Lớp: Điểm kiểm tra tiết Môn: Địa lí Thời gian: 45 phút Nhận xét giáo viên A trắc nghiệm khách quan( 3đ ) I Khoanh tròn ... hậu? (0.25đ) A Các kiểu khí hậu gió mùa C Các kiểu khí hậu gió mùa kiểu khí hậu lục địa B Các kiểu khí hậu lục địa D Cả A,B,C sai Câu Em cho biết sông dài Châu (6.300km)? (0.25đ) A Sông Mê Công...
 • 4
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài kiểm tra địa lí 6trả lời câu hỏi bài lượm ngữ văn 6tra loi cau hoi bai tap trac dịa dai cuong chuong 1bai kiem tra dia li cuoi hoc ki 2 lop 6bài kiểm tra sử 6bài kiểm tra địa lýcâu hỏi thi kiểm tra đường lối đối ngoại của đcsvncấu trúc bài kiểm tra toeiccâu hỏi môn kiểm tra thếkiểm tra địa 6 kì 2bài kiểm tra toán 6bài kiểm tra địa lí lớp 10bài kiểm tra sinh 6câu hỏi thi kiểm trabài kiểm tra địa lý 7Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện pasteurPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập