Đề cương sinh học động vật không xương sống

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG Y HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG Y HỌC
... chung môn học: - Tên môn học: Động vật học không xương sống Y học - Mã môn học: - Số tín chỉ: - Môn học: Bắt buộc: Lựa chọn: Tự chọn - Các môn học tiên quyết: Động vật học không xương sống - Các y u ... học Y học ) 1.2 Đối tương nhiệm vụ môn Động vât không xương sống y học 1.3 Lịch sử nghiên cứu Động vật không xương sống Y học giới Việt Nam Chương VAI TRÒ Y HỌC CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG VỚI ... Giới động vật (đặc trưng, số lượng phân bố, vai trò với tự nhiên người; môn học liên quan tới Động vật không xương sống Y học: Ký sinh trùng y học, tiết túc Y học; Côn trùng y học; Động vật học Y...
 • 10
 • 540
 • 6

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng chỉ thị sinh học động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước ở các hồ của thành phố đà nẵng'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng chỉ thị sinh học động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước ở các hồ của thành phố đà nẵng'
... động tổng hợp chất ô nhiễm môi trường nước I Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành hồ nước thành phố Đà Nẵng: hồ Đò Xu, hồ Xuân Hòa, hồ Công Viên 29/3, hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung hồ Đầm Rong ... cỡ lớn đánh giá chất lượng nước hệ thống kênh TP Hồ Chí Minh, Tạp chí phát triển KH&CN, số 01 - 2007, tập 10, 2006 [2] Lê Thu Hà, Nguyễn Xuân Quýnh, Sử dụng ĐVKXS cỡ lớn đánh giá chất lượng nước ... [3] Các hoạt động phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng năm gần gây ô nhiễm nghiêm trọng hệ thống hồ nội thành Sử dụng phương pháp nghiên cứu góp thêm công cụ quan trắc hiệu quả, đánh giá tác động...
 • 6
 • 340
 • 3

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Động vật không xương sống lên cạn đầu tiên ppt

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Động vật không xương sống lên cạn đầu tiên ppt
... Quan điểm vật phát sinh sống: Chọn đáp án A Sinh vật đưa tới hành tinh khác dạng hạt sống; B Sinh vật sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô cơ; C Sinh vật sinh từ hợp chất hữu cơ; D Sinh vật sinh từ hợp ... 21580 Chọn lọc tự nhiên bắt đầu phát huy tác dụng giai đoạn: Chọn đáp án A Hình thành sinh vật đầu tiên; B Hình thành hạt côaxecva; C Sinh vật chuyển từ môi trường nước lên cạn; D Các hợp chất hữu ... biểu giới Động, Thực vật đại Nguyên sinh: Chọn đáp án A Cơ thể đơn bào chiếm ưu giới Động Thực vật; B Cơ thể đa bào chiếm ưu giới Động Thực vật; C Cơ thể đơn bào chiếm ưu giới Động vật, thể đa...
 • 11
 • 1,559
 • 19

Đề cương ôn tập Động vật không xương sống

Đề cương ôn tập Động vật không xương sống
... tiến hóa động vật đa bào Đây ngành tiến hóa ngành động vật có miệng sinh trước Câu 7: Đặc điểm cấu tạo thể lớp Côn trùng (Insecta) Hình dạng Lớp côn trùng lớp có số loài đông giới động vật Côn trùng ... ngành Chân khớp (Arthropoda) Động vật chân khớp ngành đông, phân bố rộng rãi môi trường sống, hoạt động sống phong phú Bởi vậy, động vật chân khớp có quan hệ chặt chẽ với sống người nhiều mặt, trực ... trai sông lọc 12 lít nước ngày…) + Trên cạn, động vật Thâm mềm ăn Một số loài cải tạo đất sống đất + Động vật thân mềm cung cấp nguồn thức ăn dồi cho người dễ tìm kiếm Hiện nay, sản lượng động vật...
 • 17
 • 1,704
 • 80

Đa dạng sinh học động vật không xương sống cỡ lớn ở vùng cửa sông mã tỉnh thanh hoá

Đa dạng sinh học động vật không xương sống cỡ lớn ở vùng cửa sông mã tỉnh thanh hoá
... ĐVKXS cỡ lớn vùng cửa sông Cấu trúc thành phần loài ĐVKXS cỡ lớn (ĐVĐ) vùng cửa sông Số lợng loài lớp phân bố theo độ muối vùng cửa sông Số lợng trung bình ĐVKXS cỡ lớn vùng cửa sông ... sinh học động vật không xơng sống cỡ lớn vùng cửa sông - Tỉnh Thanh Hóa Mục đích nghiên cứu - Trên sở nghiên cứu đa dạng ĐVKXS cỡ lớn nguyên nhân gây suy giảm nguồn lợi vùng cửa sông nhằm: ... Mó Đa dạng thành phần loài ĐVKXS cỡ lớn vùng cửa Sông Đa dạng loài Số lợng loài lớp phân bố theo độ muối Biến động số lợng ĐVKXS cỡ lớn (ĐVĐ) vùng cửa sông Biến động số lợng ĐVKXS cỡ lớn...
 • 46
 • 598
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu tỉnh đồng nai

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu tỉnh đồng nai
... đề tài: Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xƣơng sống nƣớc khu Bảo tồn Thiên nhiên Di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Đây phần nội dung kết nghiên cứu 02 đề tài độc lập cấp nhà nước: “Đánh ... ĐVKXS nước với yếu tố môi trường khu vực nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu trạng ĐDSH ĐVKXS nước Khu Bảo tồn Thiên nhiên Di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, biến động chúng theo mùa, theo dạng ... học quan tâm nghiên cứu ĐVKXS nước VQG khu bảo tồn thiên nhiên Khu Bảo tồn Thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai Đặc trưng bật rừng tự nhiên khu vực, hệ sinh thái rừng họ Dầu...
 • 29
 • 375
 • 2

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống cửa sông Cả và một số đầm nuôi phụ cận ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống cửa sông Cả và một số đầm nuôi phụ cận ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh
... dụng số Margalef đánh giá mức độ đa dạng sinh học động vật 65 3.3.2.4 Biến động số lƣợng động vật vùng cửa sông Cả 66 3.4 Đa dạng sinh học động vật không xƣơng sống số đầm nuôi ... trúc thành phần loài động vật đáy 51 3.2.2 Cấu trúc thành phần loài động vật 53 3.3 Đa dạng sinh học động vật không xƣơng sống vùng cửa sông Cả 55 3.3.1 Đa dạng sinh học động vật ... không xương sống cửa sông Cả số đầm nuôi phụ cận ven biển Nghệ An - Tĩnh Nhằm mục đích: Khảo sát đặc điểm điều kiện tự nhiên, đặc tính thuỷ lý thuỷ hoá cửa sông Cả đầm nuôi tôm phụ cận Đánh...
 • 184
 • 256
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Ngô Xuân Nam NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƢƠNG SỐNG NƢỚC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ DI TÍCH VĨNH CỬU, TỈNH ... thực vật bậc cao tài liệu nghiên cứu ĐDSH ĐVKXS nƣớc Từ lý nêu trên, NCS thực đề tài: Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xƣơng sống nƣớc Khu Bảo tồn thiên nhiên Di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng ... (Disssolved oxygen) Đa dạng sinh học Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội Động vật đáy Động vật Động vật không xƣơng sống Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên (International...
 • 201
 • 152
 • 0

Khảo sát đa dạng sinh học động vật không xương sống trong hệ thống hang đọng vườn Quốc gia phong nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Khảo sát đa dạng sinh học động vật không xương sống trong hệ thống hang đọng vườn Quốc gia phong nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình
... Khảo sát đa dạng sinh học động vật không xương sống hệ thống hang động Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát: Khảo sát đa dạng sinh học động vật ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG THỊ HẢI YẾN KHẢO SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG TRONG HỆ THỐNG HANG ĐỘNG VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH ... không xương sống hang động làm sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học hệ thống hang động Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Mục tiêu cụ thể: Thống kê số loài động vật không xương...
 • 92
 • 65
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỘNG VẬT HỌC ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG
... tập thực tế trường: + Tự học: - Đơn vị phụ trách môn học + Bộ môn: Động vật không xương sống + Khoa: Sinh học - Môn học tiên quyết: Không - Môn học kế tiếp: Mục tiêu môn học: - Mục tiêu kiến thức ... nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Địa liên hệ: - Điện thoại: Thông tin môn học - Tên môn học: Động vật không xương sống - Mã môn học: - Số tín chỉ: - Giờ tín hoạt động học tập: + Nghe giảng ... Động vật học không xương sống, tập Nhà Xuất Đại học Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội Đặng Ngọc Thanh, Trương Quang Học (Chủ biên), 1999 Hướng dẫn thực tập Động vật không xương sống NXB Đại học...
 • 11
 • 484
 • 4

đề cương ôn tập động vậtxương sống,Cau hoi ontap

đề cương ôn tập động vật có xương sống,Cau hoi ontap
... cá không hàm (Agnatha)? Vào kỉ cambri từ đầu kỉ động vật xương sống dạng cá cổ phân hóa thành hai nhóm cá hàm cá ko hàm, tất động vất xương sống phân hóa từ hai nhánh Động vật xương ... trưng, điển hình ngành dây sống đặc điểm chung biến đổi qua nhóm động vật dây sống thấp đến động vật dây sống cao cá Lưỡng tiêm tổ tiên trực tiếp động vật xương sống Ý thứ nhắc ... mang thông trực tiếp ngoài, chưa xương nắp mang bảo vệ mang, vách mang rộng Không xương xương Đồng vĩ Vảy tròn, vảy lược Khe mang không thông mà đc bạo vệ xương nắp mang, vách mang không...
 • 18
 • 1,217
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌCSINH THÁI HỌC ĐỘNG VẬTXƯƠNG SỐNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC VÀ SINH THÁI HỌC ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG
... Bộ môn Động vật xương sống + Khoa Sinh học - Các môn học tiên quyết: - Động vật học xương sống - Địa lý sinh vật - Sinh học quần thể - Sinh học bảo tồn - Các môn học kế tiếp: Mục tiêu môn ... sinh thái học nhóm động vật xương sống cạn Thái độ, chuyên cần: Tóm tắt nội dung môn học Môn học trang bị kiến thức đặc điểm sinh thái học môi trường sống cạn; Động học quần thể động vật ... tồn động vật hoang dã đa dạng sinh học; Ngư loại học; Nhân loại học tiến hóa Thông tin trợ giảng (nếu có) : Thông tin chung môn học - Tên môn học: Sinh học sinh thái học động vật xương sống...
 • 10
 • 268
 • 2

Giáo án điện tử môn môn sinh học: ôn tập động vật không xương sống potx

Giáo án điện tử môn môn sinh học: ôn tập động vật không xương sống potx
... vo cõy thy sinh Hỡnh dng ngoi v di chuyn Thuỷ tức Dinh dng Sinh sn Sinh sn vụ tớnh :Bng cỏch mc chi t c th m Sinh sn hu tớnh:bng s th tinh gia tinh trựng & trng to thnh hp t 3.Tỏi sinh: L phn ... sn Dựng cht dinh dng ca vt ch - Sinh sn vụ tớnh vi tc rt nhanh Ni sng Cu to v dinh dng Vũng i Trựng st rột Sinh sn Sinh vụ tớnh vi tc rt nhanh - Sng kớ sinh mỏu ngi & tuyn nc bt ca mui Anophen ... quan sinh dc Sinh sn Giun a Vũng i giun a - C quan sinh dc dng ng di + Con cỏi ng + Con c1 ng -Th tinh nhiu trng Giun a trng u trựng trng Thc n sng Rut non ( u trựng) Mỏu, gan, tim, phi Kớ sinh...
 • 26
 • 401
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: BỘ câu hỏi ôn tập bào CHẾ ilý thuyết,bài tập số phức nhiều dạngđề thi thử tốt nghiệp môn Anh văn cóIelts Speaking Mat Clark (2007)đồ án tốt nghiệp ly hợp xe tảigiáo án ngoài giờ lên lớp khối 10XUẤT KHẨU áo KHOÁC THỜI TRANG làm từ sợi xơ CHUỐI của CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại THÀNH CÔNG SANG THỊ TRƯỜNG CANADACÁC QUY TRÌNH PHÁT TRIỀN PHẦN mềmQuy trình xuất khẩu hàng sản xuất và hàng ủy thác tại công ty tnhh kẻ gỗTìm hiểu quy trình kỹ thuật trồng cây dưa leo trong nhà lưới tại trường trung cấp nông lâm nghiệp bình dươngĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3Nghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tạo mô sẹo và tái sinh cây dâu tây (fragaria vesca l ) từ mảnh láTheo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng sinh sản của vịt CV super m2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại trạm nghiên cứu gia cầm cẩm bình – hải dương tài liệu, ebook, giáo trìnhThực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bán hàng tại công ty TNHH nhà nước 1 thành viên thực phẩm hà nộiFood industries manualĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNGĐáp án thi học kì môn Hoá sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán kiểm toánKý thác hoàn trả cho bóng đèn huỳnh quang hỏng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập