Bài tập ôn thi môn vật lý lớp 6 tiết 3 bài sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí

slike bài giảng vật 11 bài sự nở nhiệt của chất rắn

slike bài giảng vật lý 11 bài sự nở vì nhiệt của chất rắn
... Sự nở nhiệt vật rắn tăng kích thước vật rắn nhiệt độ tăng bị nung nóng  Độ nở dài vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ ∆ t độ dài ban đầu l0 vật ∆ l = l – l0 = α l0∆ t  Độ nở khối vật rắn ... dài vật rắn nhiệt độ to(m) ∆t=t-t0 : Độ tăng nhiệt độ (K) α : hệ số nở dài, phụ thuộc vào chất liệu vật rắn Đơn vị đo 1/K hay K-1 I - SỰ NỞ DÀI Kết luận Bảng 36.2: Hệ số nở dài số chất rắn Chất ... LẠI II - SỰ NỞ KHỐI Thí nghiệm Định nghĩa nở khối Sự tăng thể tích vật rắn nhiệt độ tăng gọi nở khối Công thức tính độ nở khối: Độ nở khối vật rắn: ∆V = V – V0 = βV0∆t (36.4) II - SỰ NỞ KHỐI Công...
 • 54
 • 383
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (4)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (4)
... Hoạt động Sự nở nhiệt theo3chiều nhóm phútdài (sự nở dài) vật rắn có nhiều ứng dụng đời sống kĩ thuật GV: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 13 CHƯƠNG II:NHIỆT HỌC Bài 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN A.NỘI ... CHƯƠNG II:NHIỆT HỌC Bài 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN A.NỘI DUNG 1.Làm thí nghiệm 2.Trả lời câu hỏi 3.Rút kết luận Qua nội dung học em cho biết: - Các chất rắn khác - Chất rắn nở nở nhiệt nào? ... II:NHIỆT HỌC Bài 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN A.NỘI DUNG 1.Làm thí nghiệm 2.Trả lời câu hỏi 3.Rút kết luận 4.Vận dụng B.CỦNG CỐ Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh Các chất rắn khác nở nhiệt...
 • 23
 • 110
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (5)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (5)
... sát bảng sau nhận xét nở nhiết chất rắn khác nhau? Nhôm Đồng Sắt 0.12cm 0.086cm 0. 060 cm Nhận xét: *Các chất rắn khác nở nhiệt khác TaiLieu.VN Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 1.Làm thí nghiệm: ... cầu (2)… TaiLieu.VN lạnh Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 1.Làm thí nghiệm: 2.Trả lời câu hỏi: 3.Rút kết luận: Chú ý: *Sự nở nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) vật rắn có nhiều ứng dụng đời ... TaiLieu.VN Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm: Nêu tên dụng cụ cách tiến hành thí nghiệm hình 18.1/SGK Dụng cụ: +Quả cầu kim loại +Vòng kim loại +Đèn cồn TaiLieu.VN Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT...
 • 12
 • 92
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (6)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (6)
... Nhụm St Chiu di Chiu di tng thờm ban u nhit tng thờm 500C Nhụm 100cm 0.12cm ng 100cm 0.086cm St 100cm 0. 060 cm C4: T bng trờn cú th rỳt nhn xột gỡ v s n vỡ nhit ca cỏc cht rn khỏc nhau? CHNG II ... II NHIT HC BI 18 S N Vè NHIT CA CHT RN Lm thớ nghim Tr li cõu hi Rỳt kt lun Vn dng C6: Nung núng vũng kim loi C6: Hóy ngh cỏch lm cho qu cu thớ nghim hỡnh 18.1, dự ang núng cú th lt qua vũng kim ... 01/01/1890 01/ 07/ 1890 Cỏc phộp o chiu cao thỏp vo ngy 01/01/1890 v ngy 01/07/1890 cho thy, vũng 06 thỏng thỏp cao thờm hn 10cm Ti li cú s kỡ l ú? Chng l mt cỏi thỏp bng thộp li cú th ln lờn c...
 • 34
 • 70
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (7)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (7)
... -giảm Vậy: Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh Chú ý: TaiLieu.VN Sự nở nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) vật rắn có nhiều ứng dụng đời sống kỷ thuật Tiết 18: Sự Nở Nhiệt Của Chất Rắn Làm thí ... Tiết 18: Sự Nở Nhiệt Của Chất Rắn Làm thí nghiệm Thí nghiệm với thí nghiệm hình 18.1 Trả lời câu hỏi C1: Tại hơ nóng, cầu lại không lọt qua vòng kim loại? sau nung nóng cầu nở lớn C2: ... 0,85cm Sắt 0 ,60 cm Bảng bên ghi độ tăng chiều dài kim loại khác có chiều dài ban đầu 100cm nhiệt độ tăng thêm 50oC C4: Từ bảng rút nhận xét nở nhiệt chất rắn khác nhau? Các chất khác nở nhiệt khác...
 • 8
 • 82
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (8)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (8)
... C1 Ti sau b h núng, qu cu li khụng lt qua vũng kim loi? cầu nở nóng lên C2 Ti sau c nhỳng vo nc lnh, qu cu li lt qua vũng kim loi? cầu co lại lạnh TaiLieu.VN Rút kết luận: Chn t thớch ... Nhôm 0,12cm Đồng 0,086cm Sắt 0, 060 cm Cỏc cht rn khỏc n vỡ nhit khỏc Nhụm n nhiu nht, ri n ng, st BNG KT QU V S N Vè NHIT CA CHT RN TaiLieu.VN NHễM 1,15 cm NG 0,85 cm ST 0 ,60 cm Vận dụng: C5 ... khõu dao, lim vỡ c nung núng, khõu n d lp vo cỏn, ngui i khõu co li xit cht vo cỏn TaiLieu.VN C6 Hóy ngh cỏch lm cho qu cu thớ nghim hỡnh 18.1, dự ang núng cú th lt qua vũng kim loi Hóy lm thớ...
 • 20
 • 74
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (9)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (9)
... nam châm Chiếc vợt bóng bàn TaiLieu.VN Bài 17: TỔNG KẾT CHƯƠNG 1: CƠ HỌC Chủ đề 1: ĐO LƯỜNG Chủ đề 2: LỰC Lực tác dụng lên vật gây kết vật? ?? TaiLieu.VN Bài 17: TỔNG KẾT CHƯƠNG 1: CƠ HỌC Chủ ... lượng riêng kg/m …………………………………………… Bài 17: TỔNG KẾT CHƯƠNG 1: CƠ HỌC Chủ đề 1: ĐO LƯỜNG Chủ đề 2: LỰC Tác dụng đẩy, kéo vật lên vạât khác gọi ? TaiLieu.VN Bài 1.Hãy dùng từ ô sau để viết thành ... Bài 17: TỔNG KẾT CHƯƠNG 1: CƠ HỌC Chủ đề 1: ĐO LƯỜNG Hãy nêu tên dụng cụ để đo: a) Độ dài Thước c) Đo lực TaiLieu.VN Lực kế b) Đo thể tích chất lỏng Bình chia độ d) Đo khối lượng Cân Bài...
 • 22
 • 71
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (10)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (10)
... cm Sắt 0, 060 cm Các chất rắn khác nở nhiệt khác Vận dụng Yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi từ C5 – C7 TaiLieu.VN phambayss.violet.vn BÀI 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN C6 Hãy nghĩ ... nóng lên nở CỦNG CỐ BÀI HỌC Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh • Các chất rắn khác nở nhiệt khác TaiLieu.VN phambayss.violet.vn BÀI 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN - Học làm tập 18.3, 18.4, 18.5 ... NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Cm3 250 200 150 100 TaiLieu.VN phambayss.violet.vn 50 BÀI 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Trả lời câu hỏi Qua kết TN, trả lời câu hỏi C1, C2 C1 .Vì hơ nóng cầu nở rộng vòng...
 • 14
 • 101
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (11)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (11)
... I Sự nóng chảy: 1.Phân tích kết TN: Nhiệt độ 0C 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Thời gian (ph) 10 12 14 15 TaiLieu.VN Thời gian đun (phút) Nhiệt độ 0C Thể rắn hay lỏng 60 63 Rắn Rắn 66 69 Rắn Rắn ... Rắn 72 75 Rắn Rắn 77 79 Rắn Rắn 80 80 Rắn lỏng Rắn lỏng 10 11 80 80 Rắn lỏng Rắn lỏng 12 13 81 82 Lỏng Lỏng 14 15 84 86 Lỏng Lỏng Tiết 28: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC I Sự nóng chảy: Nhiệt độ ... tra cũ: Nêu kết luận nở nhiệt chất rắn? Trả lời: + Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh + Các chất rắn khác nở nhiệt khác TaiLieu.VN Làng Ngũ Xã Hà Nội, tiếng đúc đồng Năm 167 7 nghệ nhân làng đúc...
 • 17
 • 66
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (12)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (12)
... nóng lên, giảm lạnh đi, b) Các chất lỏng khác nở nhiệt không giống -tăng -giảm -giống -không giống Vậy: Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh Các chất lỏng khác nở nhiệt khác Vận dụng C5: Tại đun ... diện khác Ghi nhôù Chất lỏng nở nóng lên,co lại lạnh  Các chất lỏng khác nở nhiệt khác Dặn dò Xem lại lệnh C5,C6,C7 Bài tập nhà:19.1,19.2,19.3 Đọc thêm phần em chưa biết Bài học đến kết thúc ... tiết diện khác vào bình khác đựng chất lỏng, tăng nhiệt độ bình lên nhau, mực chất lỏng ống có dâng lên không? Tại sao? Mực chất lỏng hai bình khác chất lỏng nên nhiệt giống nhau, nên ống lớn...
 • 10
 • 80
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (13)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (13)
... Sự nở nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) vật rắn có nhiều ứng dụng đời sống kĩ thuật * Chú ý: Sự nở nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) vật rắn có nhiều ứng dụng đời sống kĩ thuật * Chú ý: Sự nở nhiệt ... Sự nở nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) vật rắn có nhiều ứng dụng đời sống kĩ thuật Qua học em rút kết luận  Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh  Các chất rắn khác nở nhiệt khác C5: Ở đầu cán ... Chất Nhôm Sắt Chiều dài Chiều dài tăng thêm ban đầu nhiệt độ tăng thêm 500C Nhôm 100cm 0.12cm Đồng 100cm 0.086cm Sắt 100cm 0. 060 cm Từ bảng rút nhận xét nở nhiệt chất rắn khác nhau? * Chú ý: Sự...
 • 31
 • 75
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (14)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (14)
... 0. 060 cm C4: Từ bảng rút nhận xét nở nhiệt chất rắn khác ? * Các chất rắn khác nở nhiệt khác TaiLieu.VN 11 Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 4.Vận dụng: C6: Hãy nghĩ cách làm cho cầu thí nghiệm ... Tháng Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm: Dụng cụ: +Quả cầu kim loại +Vòng kim loại +Đèn cồn + Cốc đựng nước lạnh Cm3 250 200 150 100 50 TaiLieu.VN Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT ... cm 10 Bài 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 3.Rút kết luận: Bảng bên ghi độ tăng chiều dài kim loại khác có chiều dài ban đầu 100cm nhiệt độ tăng thêm 50oC Nhôm 0.12 cm Đồng 0.0 86 cm Sắt 0. 060 cm...
 • 14
 • 70
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (15)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (15)
... nóng lên, co lại lạnh  Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh  Các chất rắn khác nở nhiệt khác  Các chất rắn khác nở nhiệt khác TaiLieu.VN BÀI 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm Trả lời ...  Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh  Các chất rắn khác nở nhiệt khác Vận dụng TaiLieu.VN  Ghi nhớ :  Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh  Các chất rắn khác nở nhiệt khác BÀI 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT ... TaiLieu.VN BÀI 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi Rút kết luận Làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi Rút kết luận Chú ý : Sự nở nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) vật rắn có nhiều...
 • 21
 • 65
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (16)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (16)
... 0,12cm Đồng 0,085cm Sắt 0, 060 cm C4: Từ bảng rút nhận xét nở nhiệt chất rắn khác nhau?  TaiLieu.VN Các chất rắn khác nở nhiệt khác BÀI 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm Trả lời ... BÀI 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Ghi nhớ - Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất rắn khác nở nhiệt khác TaiLieu.VN Củng cố Câu 1:Điền dấu X vào ô trống cho câu phát biểu đúng: 1/ Chất ... TaiLieu.VN Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh BÀI 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi Rút kết luận * Bảng bên ghi độ tăng chiều dài kim loại khác có chiều dài ban đầu 100cm nhiệt...
 • 25
 • 75
 • 0

Bài giảng bài sự nở nhiệt của chất rắn vật 6 (17)

Bài giảng bài sự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6 (17)
...  TaiLieu.VN Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh BÀI 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi Rút kết luận Chú ý: - Sự nở nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) vật rắn có nhiều ... sỏi) nở nhiệt thép Nhờ mà trụ Bêtông cốt thép không bị nứt nhiệt độ trời thay đổi TaiLieu.VN 10 BÀI 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Ghi nhớ - Chất rắn nở nóng lên, co lại lạnh - Các chất rắn ... 0,086cm kim loại khác có chiều dài ban đầu 100cm Sắt 0, 060 cm nhiệt độ tăng thêm 50oC C4: Từ bảng rút nhận xét nở nhiệt chất rắn khác nhau?  Các chất rắn khác nở nhiệt khác TaiLieu.VN BÀI 18: SỰ...
 • 16
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài sách bài tập vật lí 6 bài sự nở vì nhiệt của chất rắnbài sự nở vì nhiệt của chất rắnsoạn bài sự nở vì nhiệt của chất rắngiáo án bài sự nở vì nhiệt của chất rắnbai su no vi nhiet cua chat ran co dap anđề cương ôn thi môn vật lý lớp 6de cuong on thi mon vat ly lop 6 hk1de cuong on thi mon vat ly lop 6 ki 2de cuong on thi mon vat ly lop 6 hk2bài tập vật lí su no vi nhiet cua chat ran lop 6đáp án bài tập vật lý 6 sự nở vì nhiệt của chất rắnsự nở vì nhiệt của chất rắn vật lý 6sự nở vì nhiệt của chất rắn bai tapsự nở vì nhiệt của chất rắn vat ly 10giải bài tập sự nở vì nhiệt của chất rắnBÀI THỰC HÀNH THUẾBAI TAP THUE DOANH NGHIỆPSự tham gia của người dân trong quá trình chống ngậpPhát triển các dịch vụ của Agribank đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Đại Từ - Tỉnh Thái NguyênTổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2-hiđroxynicotinat của một số nguyên tố đất hiếmmẹo chấm thi cuộc thi khoa học kỹ thuật sáng tạoTrắc nghiệm sinh học 11 theo bài có đáp ánThiết kế chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào, trong dạy học sinh học 10 theo định hướng phát triển năng lực của học sinhHọc đại học như thế nào hả anh?Luận Văn Thực trạng và hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về gia nhập điều ước quốc tếCÁC điểm NGỮ PHÁP TIẾNG ANH cơ bảnDự án Festival du thuyền Quốc tế Việt Namđề tài 39 trần quang tạo sấy băng tảiBài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhPhát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2020Phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020Tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH một thành viên điện lực Hải DươngTăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Sông Công tỉnh Thái NguyênTăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênNghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Tuyến điểm Sa pa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập