Giáo án âm nhạc 9 trường thcs quảng đông part 10

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 10 doc

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 10 doc
... dn- tra y/cu theo yờu cu Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2 010 56 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc HS ghi KL bi /khin Thc hin theo y/cu Nghecm nhn 4- Cng c(2) H thng ND bi 5- ... cỏc lp # t chn v kt hp KT v ghi) 5- Dn dũ: V ụn cỏc bi hỏt v bi TN ó hc Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2 010 59 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Ngy son: Ngy dy: TIT 18: KIM ... Năm học: 20 0 9- 2 010 57 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc + Hng thỳ vi b mụn hc m nhc II Chun b: 1- Giỏo viờn: + Giỏo ỏn, n Organ, i casset + n v hỏt thun thc, chớnh xỏc cỏc TN 2- Hc sinh:...
 • 6
 • 184
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 1 docx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 1 docx
... Tp hỏt tng cõu: Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2 010 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc * on a: Luyn -GV n GV hỏt mu , n giu 2-3 ln- HS hỏt 2-3 ln Chỳ ý o phỏch -n giai iu tng ... Bờn b Hng dn Hin Lng - Cho HS nghe qua a nhc Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2 010 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc HS c tỏc phm hi HS nghe Ch nh , Luyn : - Hc sinh trỡnh by li ... Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2 010 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc + HS bit cỏc loi quóng õm nhc + Th hin ỳng trng nt en chm dụi i lin nt múc kộp II Chun b: 1- Giỏo viờn: + Giỏo ỏn, n...
 • 6
 • 157
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 2 potx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 2 potx
... học: 20 0 9- 20 10 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc - Giỏo viờn cho im khuyn khớch 5,Cng c: Hc sinh nam c cõu 1, hs n c cõu 2, 4 IV, ỏnh giỏ nhn xột gi hc: - Giỏo viờn nhn xột gi hc - Hc sinh ... trỡnh by - Nhn xột-so sỏnh u v nhc im ca tng nhúm, Lờn k/tra ch ch sai hng dn cỏc em sa, tuyờn dng nhúm Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 20 10 10 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc ... Lớ chiu chiu, Dn ng ca KL Yờu cu h Quan sỏt-c c th- Hỏt li Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 20 10 11 Trường THCS Quảng Đông /khin Giáo án: Âm nhạc Cú nhng cỏch ph nhc no cho bi th ? *...
 • 6
 • 181
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 3 doc

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 3 doc
... bi Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 17 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc + Luyn tp: hỏt ho ging 1-2 ln , chỳ ý sc thỏi ca tng on n - Hỏt nhúm, cỏ nhõn /khin Thc hin - Nhn ... hc - Hc sinh v nh hc thuc bi chun b xem trc bi Ngy Son :18 - 09 - 20 09 Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 16 Trường THCS Quảng Đông ... Nam v N: on a: Li 1: N Cho tri khp tri Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 15 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Nam N ci ting ci - Hng on b : C lp hỏt dn v yờu Sau ú i ngc...
 • 6
 • 95
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 4 potx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 4 potx
... Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Hng - Luyn theo nhúm+ gừ phỏch( GV sa sai- nu cú) dn - Luyn cỏ nhõn- Nhn xột, sa sai, ghi im( nu thc hin tt /khin - TN v hỏt li ln Hng ... khin Hng dn -iu HS nghec theo n hnh HS c nhc HS thc hin HS thc hin HS thc Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 20 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc hin , Luyn : - Hc sinh trỡnh ... Ghi nh Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 23 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc y/cu Tỏc phm: Bi hỏt cụ gỏi ng c KL Nghe qua a nhc 1-2 ln Cm nhn ca em sau nghe bi hỏt? -Nghe...
 • 6
 • 164
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 5 pptx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 5 pptx
... Trường THCS Quảng Đông Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Giáo án: Âm nhạc Năm học: 20 0 9- 2010 26 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Ngy son:0 3-1 0-2 0 09 TIT 7: ễN TP I Mc tiờu: ... xem trc bi Ngy thỏng nm 20 09 Kớ duyt Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 29 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Son:1 0-1 0-2 0 09 Tit 8: KIM TRA TIT I Mc tiờu+ HS thuc ... - c gam Dm v Dm hũa v õm tr -Luyn c nhúm, cỏ nhõn GV sa sai( nu cú )- ghi im Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 28 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Thc hin Ni dung 3: ễn m...
 • 6
 • 194
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 6 ppsx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 6 ppsx
... ? 5- Dn dũ: V ụn bi Ngy thỏng nm 20 09 Kớ duyt Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 34 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc ************************************* Ngy son: 2 1-1 0-2 0 09 ... * on a : Giai iu ging on a - HS t hỏt -GV hng dn HS trỡnh by Hỏt y c bi: Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 33 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc - Hỏt ton b c bi, Th hin tớnh ... Năm học: 20 0 9- 2010 35 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc 3- Bi mi H ca GV GV ghi bi Ni dung H ca HS Ni dung (15) HS ghi bi Nhc lớ: Gii thiu v dch ging n - y/cu n cho HS hỏt 2-3 cõu bi Ni...
 • 6
 • 89
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 7 doc

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 7 doc
... ging TN s3 theo hng dn Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 38 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc Ngy thỏng nm 20 09 Kớ duyt -Ngy son: 2 6-1 0-2 0 09 TIT 11: ễn bi hỏt ... thc- bỳt- v ghi chộp bi Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 39 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc III Tin trỡnh dy v hc 1- n nh lp (2) 2- Kim tra bi c: Trong quỏ trỡnh ụn 3- Bi ... yờu thớch v mn m - Nghe giu ln Thc hin K tờn vi bi hỏt khỏc vit v t/cm m - m em Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 41 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc -Thc hin, thao bit?...
 • 6
 • 163
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 8 pps

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 8 pps
... hỏt xng- HS hỏt xụ dn v thc hin Ln 2: nhúm thc hin, sau ú i ngc li Hng dn- hỏt Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 44 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc li mi cho HS - Hỏt nhúm, ... quỏ trỡnh ụn 3- Bi mi H ca GV GV ghi bng Ni dung H ca HS Ni dung (10) ễn bi hỏt hỏt: Lớ kộo chi Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 46 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc + Nghe ... Y/cu- KL Thc hin TT nh vy, hóy vit cu to ging Dm * Ging Dm ho thanh: Cú bc (nt ụ) c tng lờn 1/2 cung Nghe-ghi nh Gii thiu Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 47 Trường THCS Quảng Đông...
 • 6
 • 159
 • 0

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 9 docx

Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 9 docx
... khỳc mang õm hng dõn ca? - D i vo lũng ngi nghe m nột nhc truyn Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Tho lun theo nhúm Năm học: 20 0 9- 2010 51 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc -Thc hin, thao thng gúp ... 4- Cng c(5) H thng ND tit hc TN v hỏt li TN S4 5- Dn dũ: V ụn bi -Ging: Tit 15: HC HT: C M HNG Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga Năm học: 20 0 9- 2010 52 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: ... s v ghộp li kt hp: iu hnh HS ụn Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga y/cu + Kt hp v m theo phỏch Nhúm thc hin Năm học: 20 0 9- 2010 50 Trường THCS Quảng Đông Giáo án: Âm nhạc tp.Nờu ni dung, + Kt hp cựng...
 • 6
 • 61
 • 0

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 10 pptx

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 10 pptx
... Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c có sử dụng khung -Trường độ: - Bài viết nhịp 3/4 nhẹ nhàng, uyển chuyển Đọc mẫu dạy H -Viết nhịp 3/4 - Chia câu dạy theo lối móc xích ... lứa tuổi học trò - Giúp H làm quen hát nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích II Chuẩn bị giáo viên - Hát chuẩn đệm đàn thành thạo hát, thể sắc thái tình cảm - Đàn điện tử, phách, song loan, SGK - Bảng phụ chép ... lần HS thực - Đàn dạy H hát C1 khoảng - lần - Cả lớp hát theo đàn C1 (Câu khác tương tự) HS thực Uốn nắn, sửa sai - Cho lớp ghép hát toàn - Đàn giai điệu cho H ghép lời ca Nhận xét - Gọi nhóm...
 • 6
 • 169
 • 0

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 9 pot

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 9 pot
... Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Cho Luyện Gi¸o ¸n ©m nh¹c - Cho H luyện theo thang âm: Luyện Đô-rê-mi-fa-son-la - Luyện đọc lên, xuống Hs đọc ghép - Bắt nhịp cho H đọc ghép lời ca toàn lời ca - Cho bên ... định âm - Giọng trưởng chủ - Giọng trưởng: Các bậc âm gam trưởng sửa dụng để xây dựng giai điệu hát (bản nhạc) người gọi giọng trưởng ND 3: Âm nhạc thường thức - Gọi 1-3 H đọc Giới thiệu nhạc Nhạc ... 201 1-2 012 84 Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c ND2: Nhạc lý Cho H ghi KN: - Gam trưởng - Gam trưởng: hệ thống bậc âm HS lắng nghe xếp liền bậc hình thành dựa công thức ghi cung nửa cung Âm...
 • 10
 • 159
 • 0

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 1 potx

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 1 potx
... n¨m häc 2 01 1- 2 012 Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c GV sửa sai ND 3: Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Thuyết trình Hoàng Việt Nhạc rừng HS lắng nghe - Nhạc sĩ Hoàng Việt sinh 19 2 8 -1 976 tên ghi ... Tháng … năm 2 011 TCM: Nguyễn Thanh Quỳnh Gv: NguyÔn Thị Tè Nga – n¨m häc 2 01 1- 2 012 Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c Ngày soạn:5.9.2 011 Tiết ÔN BÀI: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU Ôn tập đọc nhạc số Âm ... Duyệt giáo án đầu tuần Ngày … Tháng … năm 2 011 TCM: Nguyễn Thanh Quỳnh Gv: NguyÔn Thị Tè Nga – n¨m häc 2 01 1- 2 012 Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c Ngàysoạn:28/08/2 011 Tiết ÔN BÀI: MÁI TRƯỜNG...
 • 10
 • 189
 • 0

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 2 potx

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 2 potx
... n¨m häc 20 1 1 -2 0 12 14 Tr­êng THCS Qu¶ng §«ng Gi¸o ¸n ©m nh¹c - Gọi 4-5 H hát Đánh giá chung HS nhận xét - H khác nhận xét - Cho H hát kết hợp gõ theo nhịp ND 2: Nhạc - Nhịp 4/4 Yêu cầu - Cho H ... … Tháng … năm 20 11 TCM: Nguyễn Thanh Quỳnh ========================================= Ngày soạn2 5- 0 9 -2 011 Tiết NHẠC LÝ: NHỊP LẤY ĐÀ Tập đọc nhạc: TĐN số Âm nhạc thường thức: Sơ lược vài nhạc ... có dây - Cho H xem tranh ảnh nhạc cụ - Nghe băng HS nghe băng + Ghi ta xuất sứ từ Tây Ban Nha nhận biết + Đàn Ăc-coóc-đ - ng gọi phong cầm nhạc cụ - Cho H nhận biết hình dáng nhạc cụ - Mở băng...
 • 10
 • 155
 • 0

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 3 pot

Giáo án âm nhạc 7 - trường THCS Quảng Đông part 3 pot
... 201 1-2 012 25 Trường THCS Quảng Đông Ngy Giáo án âm nhạc thỏng nm 2009 Kớ duyt Gv: Nguyễn Th Tố Nga năm học 201 1-2 012 26 Trường THCS Quảng Đông Giáo án âm nhạc Ngy son:1 5-1 0-2 010 Tit HC HT: CHNG ... thc hin ca - Gi tng bn lờn c Nhn xột v cho Cỏ nhõn thc - Gi 3- 4 cỏ nhõn lờn c im hin Ngy thỏng nm 2010 Gv: Nguyễn Th Tố Nga năm học 201 1-2 012 23 Trường THCS Quảng Đông Giáo án âm nhạc T trng ... 201 1-2 012 24 Trường THCS Quảng Đông Giáo án âm nhạc 1- n nh lp 2- Kim tra: a Ni dung: Kim tra thc hnh hỏt v TN +Mỏi trng mn yờu, + Lớ cõy a + TN S + TN S b Phng phỏp: + Thc hnh theo nhúm 3- 4 em...
 • 10
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnhXây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)tieu luan biến dạng dẻo kim loạiĐề cương ôn thi môn nhà nước pháp luậtNội dung ôn tập cuối năm lớp 3Phát triển hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố đà nẵng giai đoạn 2011 2020 ttGiai đoạn lịch sử Việt Nam từ năm 1954 1964học violimpic tiểu họcLuận văn quản lý nhà nước về đất đaiKhảo sát ảnh hưởng của rung động đến độ nhám bề mặt khi gia công trên máy phay CNCNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ gia công trên máy phay CNC qua đánh giá profile bề mặtMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn khí cụ điện tại trường cao đẳng nghề cơ giới ninh bìnhNâng cao tuổi thọ của vít me – đai ốc bi chuyển động đứng, tải trọngNghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng của bề mặt chi tiết khi mài tròn ngoàiNghiên cứu công nghệ đo trên máy CMMNghiên cứu cơ chế phân bổ mô men tới các cầu chủ động của ô tô con loại 4 x 4Nghiên cứu giải pháp khả thi, thiết kế thiết bị quy chính kính ngắm quang học và pháo 85mm d44Nghiên cứu mòn và tuổi bền của dao phay mặt đầu thép gió sản xuất tại việt nam khi gia công trên máy CNCPhương pháp tìm nghiệm xấp xỉ đối với bài toán trượt của tấm trong môi trường chất lỏng (LV thạc sĩ)Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập