Bài giảng biến đổi năng lượng điện cơ chương 6

Bài giảng biến đổi năng lượng điện chương 1 ppt

Bài giảng biến đổi năng lượng điện cơ chương 1 ppt
... I 2R Bài gi ng 11 Ví d t i l p Vd 2.4: Tìm công su t ph c v i v(t) i(t) ñã cho ( ) v(t ) = 210 cos ωt + 10 ⇒ V = 10 10 ( ) i (t ) = 20 sin ωt + 70 ⇒ I = 20∠ − 20 ( ) ( )( ) S = V I * = 10 10 0 ... 20∠200 = 200∠300 = 17 3,2 + j100 VA P = 17 3,2 W Q = 10 0 VAR Vd 2.5 2.6: xem giáo trình Bài gi ng 12 B o toàn công su t ph c Trong m ch n i ti p S = V ⋅ I * = (V1 + V2 + + Vn )I * = S1 + S + + S n ... d 2.7 Bài gi ng 13 Ví d t i l p Vd 2.7: Tìm công su t ph c ( d ng tam giác công su t )( ) S = V I * = 10 0 10 0 10 ∠ − 26,80 = 10 00∠36,80 = 800 + j 600 VA Do ñó P = 800 W Q = 600 VAR VI = 10 00 VA...
 • 12
 • 100
 • 1

Bài giảng biến đổi năng lượng điện chương 2 potx

Bài giảng biến đổi năng lượng điện cơ chương 2 potx
... (22 0 )2 = 50 22 0 = 0 ,22 7 A 968 22 0 Xm = = 22 5,9 Ω 0,974 IR = = 968 Ω I X = 12 − (0 ,22 7) = 0,974 A T thí nghi m ng n m ch Req = 60 = 0 ,20 76 Ω (17 ) Z eq = 15 = 0,8 82 Ω 17 X eq = 0,8 822 − 0 ,20 7 62 ... 21 + φ 12 = φ11 + φ 12 φ = φ 21 + φl + φ 12 = φ 21 + φ 22 Bài gi ng 11 H c m (tt) Chý ý r ng M21 = M 12 = M λ1 = N1φ11 + N1φ 12 = L1i1 + Mi2 2 = N 2 21 + N 2 22 = Mi1 + L2 i2 B ng cách l y ñ o ... 100i2 = (− 2 1 + 4φ ) × 10 φ1 N1i1 Gi i phương trình theo φ1 2 φ1 = (25 i1 + 12, 5i2 )×10 T −6 R1 2 = ( 12, 5i1 + 31 ,25 i2 )×10 −6 R3 λ1 = N1φ1 = (25 i1 + 12, 5i2 )×10 −4 2 = N 2 2 = ( 12, 5i1 + 31 ,25 i2...
 • 18
 • 122
 • 1

Bài giảng biến đổi năng lượng điện chương 3 pptx

Bài giảng biến đổi năng lượng điện cơ chương 3 pptx
... ,ψ )di3' i2 i3 0 1 L11i12 + L22 i2 + L 33 i32 + Mi1i3 cos(φ − ψ ) + Mi2 i3 sin (φ − ψ ) 2 ' ∂Wm Tφ = = − Mi1i3 sin (φ − ψ ) + Mi2 i3 cos(φ − ψ ) ∂φ e ' ∂Wm Tψ = = Mi1i3 sin (φ − ψ ) − Mi2 i3 cos(φ ... + Mi3 cos(φ − ψ ) λ2 = L22 i2 + Mi3 sin (φ − ψ ) 3 = L33i3 + Mi1 cos(φ − ψ ) + Mi2 sin (φ − ψ ) ' Wm = = ∫ i1 ' ' λ1 (i1' ,0,0, φ ,ψ )di1' + ∫ λ (i1 , i2 ,0, φ ,ψ )di2 + ∫ 3 (i1 , i2 , i3' , ... )0.8 = −1 .34 4 x ( ) = x ( ) + ∆t [ f (x ( ) , t )] = 0,8 + 0,1× (− 1 ,34 4 ) = 0,6656 x (n +1) = x (n ) + ∆t f x (n ) , t n 0 0 1 2 1 Tương t , x (4 ) = 0,4 939 x (3 ) = 0,5681 Bài gi ng 32 Ví d 4.22...
 • 17
 • 112
 • 0

Bài giảng biến đổi năng lượng điện chương 4 pot

Bài giảng biến đổi năng lượng điện cơ chương 4 pot
... ω 02 = M Bài gi ng n ñ nh c a h b c hai (tt) Nghi m t ng quát c a phương trình ñ c tính B B2 λ1 , λ = − ± − ω0 2M 4M Trư ng h p I (B > 0, M > 0, ω > ) B2 > ω0 4M B2 = ω0 4M B2 < ω0 4M Trong c ... +π, θ = ±π , Bài gi ng Năng lư ng d 2θ ∂V (θ ) =0 J + ∂θ dt Xét dθ d 2θ ∂V (θ ) dθ + J =0 ∂θ dt dt dt Nhân v i dθ/dt ñ có Tích phân theo t ñ thu ñư c  dθ  J  + V (θ ) = E { dt Potential energy ... th ng n ñ nh n u t t c tr riêng n m n a trái c a m t ph ng ph c (nghĩa là, ph n th c < 0) Bài gi ng 4 n ñ nh c a h b c hai Xét mô hình m t h b c hai d 2x dx M +B = f ( x, u ) dt dt có d ng n...
 • 6
 • 66
 • 0

Bài giảng biến đổi năng lượng điện chương 7 ppsx

Bài giảng biến đổi năng lượng điện cơ chương 7 ppsx
... i f dt + vf Rf _ if Lf La Ra ia Gωmif + va _ S c ph n ñi n ñ ng Bài gi ng Dây qu n x p dây qu n sóng Dây qu n sóng Dây qu n x p Bài gi ng M t máy m t chi u th c t (tt.) Xét ñi u ki n v n hành ... ñó gi m mômen sinh Bài gi ng Máy kích t 11 song song Trong máy kích t song song, cu n dây kích t ph n ng ñư c n i song song, t o thành m ch tương ñương dư i ñây ( ch ñ ñ ng cơ) v = Rf if + Lf ... c m không c n ghép t m ng, ch có ñ kích thích m t chi u Lõi thép ñư c g n c ñ nh vào khung máy Bài gi ng Nguyên t c ho t ñ ng Xét máy m t chi u ñơn gi n nh t v i C ct sơ ñ hình bên ph i M i c...
 • 7
 • 184
 • 0

Tài liệu Bài giảng Biến Đổi Năng Lượng Điện docx

Tài liệu Bài giảng Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ docx
... Máy Điện Đồng Bộ – Giới thiệu chung Máy điện đồng dùng phổ biến hệ thống lượng để làm máy phát điện ba pha Công suất phát từ vài kVA 1100 MVA Dây ... lập dựa mạch tương đương Các kiểu máy điện đồng pha pha giới thiệu sơ lược làm phân tích vận hành máy điện đồng ba pha Lecture Máy điện đồng pha Khảo sát máy điện Fig 6.1 G.T., với dây quấn stator ... trị công suất thay đổi zero giá trị đỉnh Tình trạng cải thiện cách thêm cuộn dây phụ vào stator rotor, cho ta máy điện ĐB hai pha Lecture Máy điện đồng hai pha Khảo sát máy điện ĐB pha Fig 6.4...
 • 19
 • 511
 • 5

Bài giảng biến đổi năng lượng điện docx

Bài giảng biến đổi năng lượng điện cơ docx
... đặc trưng máy điện DC (tt) Khảo sát máy điện DC vận hành chế độ xác lập với điện áp tốc độ không đổi, ta có công thức biểu diễn công suất điện cơ: Công suất điện từ (Armature power): Công suất kích ... tính mạch từ thay đổi dLsr (θ ) Theo phương pháp đồng lượng, ta có: T (i r , i s , θ ) = i r i s dθ e Lecture 10 Xây dựng phương trình đặc trưng máy điện DC Cấu trúc thực máy điện DC có cổ góp ... đơn giản Ngoài động vạn cho phép vận hành với điện AC DC xem máy điện DC có cấu tạo thực chất máy điện DC kích từ nối tiếp Lecture 10 Cấu tạo máy điện DC Mạch từ phần ứng ghép từ nhiều thép mỏng...
 • 17
 • 239
 • 1

Tài liệu Biến Đổi Năng Lượng Điện - Phần 6 pptx

Tài liệu Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ - Phần 6 pptx
... Khảo sát hệ thống vật nặng-lò so Các phần tử tập trung hệ thống bao gồm: vật nặng (động năng) , lò so (thế năng) , giảm chấn (tiêu tán lượng) Định luật Newton dùng để biểu diễn ... phương trình chuyển động điện- dạng mô hình không gian trạng thái Sử dụng kết từ thông liên kết có BT 4.8: N 2i W = R(x ) N 2i N 2i λ= = Rc + Rg ( x ) R( x ) ' m Quan hệ điện cho ta, N di N i ... ( ) + Δt [ f (x ( ) , t )] = 0.8 + 0.1× (− 1.344 ) = 0 .66 56 x (n +1) = x (n ) + Δt f x (n ) , t n 0 0 1 2 1 Tương tự, ta tìm x (3 ) = 0. 568 1 Lecture x (4 ) = 0.4939 10 Bài Tập 4.22 Hãy tính i(t)...
 • 11
 • 233
 • 1

Biến đổi năng lượng điện chương 4 giải tích hệ thống điện dùng các phương pháp năng lượng

Biến đổi năng lượng điện cơ  chương 4 giải tích hệ thống điện cơ dùng các phương pháp năng lượng
... 0, hệ thống vận hành máy phát, EFM|cycle > Bài giảng 38 19 Biến Đổi Năng Lượng Điện NQN-TCB, HCMUT, 2013 Động học hệ tập trung – Hệ khối lượng- lò xo  Các phần tử tập trung hệ cơ: khối lượng ... 18 Biến Đổi Năng Lượng Điện NQN-TCB, HCMUT, 2013 Biến đổi lượng hai điểm (tt) Với EFE viết tắt cho “energy from electrical” (năng lượng từ hệ điện) EFM viết tắt “energy from mechanical” (năng ... toán cho hệ thống điện thông số tập trung rút  Một hay nhiều hệ cuộn dây tương tác để tạo lực hay mômen hệ khảo sát Bài giảng Biến Đổi Năng Lượng Điện NQN-TCB, HCMUT, 2013 Hệ thống điện – Giới...
 • 27
 • 18
 • 0

Biến đổi năng lượng điện chương 12 giới thiệu về hệ thống điện hệ thống điện cơ, vectơ pha và mạch công suất 3 pha

Biến đổi năng lượng điện cơ chương 12 giới thiệu về hệ thống điện  hệ thống điện cơ, vectơ pha và mạch công suất 3 pha
... góc hệ số công suất, cos(θ) gọi hệ số công suất (PF) Bài giảng Chương 1, 12 Biến Đổi Năng Lượng Điện NQN-TCB, HCMUT, 20 13 Ôn tập vectơ pha Các đại lượng hình sin biểu diễn dạng vectơ pha, ... 10 Biến Đổi Năng Lượng Điện NQN-TCB, HCMUT, 20 13 Ví dụ lớp Vd 2.5 (tt): Công suất phức toàn mạch: ST = S1 + S = 37 ,5 − j12,5 = 39 , 53 18, 43 VA Công suất thực nhánh: P100 = 100 × 0 ,35 4 = 12, 5 ... Bài giảng Hệ thống điện Môn học xem xét hai loại hệ thống điện cơ: hệ thống tịnh tiến hệ thống quay Hệ thống tịnh tiến dùng rơle điện cơ, cấu chấp hành, thường dễ phân tích Các hệ thống quay...
 • 25
 • 26
 • 0

Tài liệu Bài tập các nguyên lý biến đổi năng lượng điện pdf

Tài liệu Bài tập các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ pdf
... khơng khí? c Tính lực hút điện từ trung bình Ftb, cực đại Fmax cực tiểu Fmin tác động lên nắp mạch từ? Câu Bài tập Chương 2: Các ngun biến đổi lượng điện Bài tập Kỹ Thuật Điện Đại Cương ©TCBinh ... Φ1, Φ2? c Tính lực hút điện từ trung bình Ftb, cực đại Fmax cực tiểu Fmin tác động lên nắp mạch từ? Câu Bài tập Chương 2: Các ngun biến đổi lượng điện Bài tập Kỹ Thuật Điện Đại Cương Câu ©TCBinh ... vòng ngắn mạch rnm = 0,1 mΩ Tính: f Lực hút điện từ cực đại Fmax cực tiểu Fmin tác động lên nắp mạch từ Bài tập Chương 2: Các ngun biến đổi lượng điện ...
 • 4
 • 472
 • 2

Tài liệu Bài tập bản về biến đổi năng lượng điện doc

Tài liệu Bài tập Cơ bản về biến đổi năng lượng điện cơ doc
... -150cos600t Bài tập Kỹ Thuật Điện I.2 Chương I: biến đổi lượng điện T©B Bài tập 3: Bài tập 4: Bài tập Kỹ Thuật Điện I.3 Chương I: biến đổi lượng điện T©B Bài tập 5: Bài tập 6: Bài tập Kỹ Thuật Điện ... Chương I: biến đổi lượng điện T©B VI Bài tập Bài tập 1: Bài tập 2: Một hệ thống cuộn dây có điện cảm stator 0.1[H], điện cảm rotor 0.04 [H], hỗ cảm 0.05 cos ... rotor 0.04 [H], hỗ cảm 0.05 cos υ [H] Nếu rotor quay với tốc độ 300rad/s dòng điện stator 10sint(300t) Tính sức điện động cảm ứng cuộn dây rotor để hở mạch (góc ban đầu rotor 0)? -er = 0.05*cos300t...
 • 4
 • 384
 • 3

BÁO cáo THÍ NGHIỆM BIẾN đổi NĂNG LƯỢNG điện bài 1 ĐỘNG điện một CHIỀU

BÁO cáo THÍ NGHIỆM BIẾN đổi NĂNG LƯỢNG điện cơ  bài 1 ĐỘNG cơ điện một CHIỀU
... n(rpm ) 10 5 7.5 10 5 2.5 10 10 5 4.5 11 .5 10 3 14 .5 10 2 7.5 15 .5 10 1 9.5 19 10 0 10 .5 20 10 0 14 23 10 0 15 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 15 00 15 00 14 94 14 84 14 82 14 76 14 73 14 80 14 78 Iđ [A] 25 ... 16 10 1 10 10 0 13 81 1 .13 9 0.705 19 10 1 10 .5 10 0 13 63 1. 3 71 0.750 20.5 10 1 13 .5 10 0 13 33 1. 512 0.986 24 10 0 15 10 0 13 08 1. 786 1. 116 0.3 31 0.000 0.000 0.373 0.2 61 0.267 0.372 0.446 0.450 0.4 21 0.469 ... M1(Kg.m ) M2(Kg.m ) ΔM(Kg.m ) η K= 10 2 10 0 15 00 0.3 31 0.000 7.5 10 2 10 0 14 76 0.505 0 .13 2 10 10 1 4.5 10 0 14 65 0.6 71 0.299 11 .5 10 2 5.5 10 0 14 40 0.793 0.372 15 10 2 7.5 10 0 14 08 1. 058 0. 519 16 10 1...
 • 4
 • 167
 • 2

BÁO cáo THÍ NGHIỆM BIẾN đổi NĂNG LƯỢNG điện bài 2 máy PHÁT điện một CHIỀU

BÁO cáo THÍ NGHIỆM BIẾN đổi NĂNG LƯỢNG điện cơ  bài 2 máy PHÁT điện một CHIỀU
... 1 12 113 20 113 22 113 25 114 14 109 27 29 .5 115 116 Số liệu thí nghiệm: máy phát điện kích từ hỗn hợp trừ IP [A] UP[V] 100 1.5 91 78 57 39 3.5 29 20 2. 5 19 2. 5 16 12 11 Đường đặc tuyến máy phát ... 1.5 99 99 IP [A] UP[V] 17.5 18.5 20 .5 92 91 90 5.5 98 6.5 97 97 22 90 24 89 25 88 10.5 12. 5 14.5 15.5 97 97 95 93 26 88 23 .5 88 30 88 Số liệu thí nghiệm: máy phát điện kích từ song song IP [A] UP[V] ... 77 15.5 72 16 69 95 6.5 93 91 10 89 11 85 16.5 17.5 66 62 18 60 18.5 58 12. 5 13.5 82 79 19 52 19 50 Số liệu thí nghiệm: máy phát điện kích từ hỗn hợp cộng IP [A] UP[V] 100 1.5 101 4.5 1 02 5.5 104...
 • 4
 • 116
 • 1

bao cao thi nghiem bien doi nang luong dien co bai 1

bao cao thi nghiem bien doi nang luong dien co bai 1
... Ip = PA = PB = PC = P = QA = QB = QC = Q = PFA = PFB = PFC = PF = SA = SB = SC = S = Bảng 1. 1 – Bảng số liệu đo – Tải ba pha cân  Vẽ giản đồ vectơ pha cho ba pha đồ thị (chọn áp ba pha thứ ... ĐO LƯỜNG MỘT TẢI BA PHA - THÍ NGHIỆM 1: TẢI BA PHA CÂN BẰNG  Bảng số liệu đo từ thực nghiệm: VA(rms) = VB(rms) = VC(rms) = Vp = IA(rms) ... = iB(t) = iC(t) = Báo cáo thí nghiệm Trang 1/ ĐO LƯỜNG MỘT TẢI BA PHA  Dòng điện...
 • 6
 • 2,403
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Khắc phục hiện tượng tự tương quan và thực hành ví dụ cụ thểPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện duy tiên, tỉnh hà nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcsửa chữa bảo dưỡng máy inSlide kinh tế lượng, Khắc phục hiện tượng tự tương quanQuản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các nhóm, lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiỨng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt NamNghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyên (tt)Nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng, đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninhđề toán lớp 5 HKIIPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc TếQuản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2 trong đào tạo theo học chế tín chỉNhững tố chất và kỹ năng của ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn làTầm quan trọng của tổ chức học tập trong doanh nghiệpXây dựng một chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo cho tổ chức của bạnNâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền trung và tây nguyên hiện nay (tt)Bài tập môn phát triển khả năng lãnh đạoHành vi lãnh đạo có đáng bàn tới hay không hãy đưa ra lập luận hai chiều cho vấn đề nàyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết Đoàn LêTriết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt NamVấn đề đại đoàn kết dân tộc với việc thực hiện chính sách đoàn kết đối với đồng bào công giáo ở tỉnh Phú Yên hiện na
Đăng ký
Đăng nhập