Phương pháp kết tủa

Phương pháp kết tủa trong xử lý nước thải

Phương pháp kết tủa trong xử lý nước thải
... dụng hóa chất để loại bỏ phospho nước thải Vơi: trình bày phương trình trên, cho vơi vào nước thải phản ứng với bicarbonate alkalinity tạo thành kết tủa CaCO3 Trong mơi trường pH > 10 ion Ca+2 ... chất nước thải, qui trình xử mà gia đoạn khử phospho nước thải có thề diễn bể lắng sơ cấp, bể lắng thứ cấp, bể lắng riêng đặt sau bể lắng thứ cấp Hình 6.1 sơ đồ q trình khử phospho phương pháp ... Các sơ đồ qui trình khử phospho phương pháp hóa học Lưu lượng nạp nước thải cho bể lắng trường hợp có sử dụng hóa chất trợ lắng Loại hóa chất Lưu lượng nạp nước thải gal/ft2.d Khoảng cho phép...
 • 11
 • 1,541
 • 12

Tách Protein trong nước thải giết mổ bằng phương pháp kết tủa và keo tụ

Tách Protein trong nước thải giết mổ bằng phương pháp kết tủa và keo tụ
... kết khảo sát tách protein n)ớc thải giết mổ ph)ơng pháp kết tủa, keo tụ đ)a số kết luận nh) sau: Polyme loại C có khả kết tủa protein Với liều l)ợng mg/l t)ợng kết tủa bắt đầu xuất hiện, nhiên ... tr)ớc v sau keo tụ Kết trình b y bảng v đồ thị Trong thí nghiệm, nồng độ polyme A 101 mg/l Bảng 3: N)ớc thải giết mổ r)ớc v sau keo tụ sử dụng phèn sắt v PAC kết hợp với polyme A101 PAC kết hợp với ... dụng kết hợp PAC với A101 v' phèn sắt kết hợp với A101 để kết tủa v' keo tụ 72 ảnh h)ởng nồng độ PAC v phèn sắt lên hiệu xử lý COD v protein n)ớc thải giết mổ đ)ợc thể qua thông số COD, protein...
 • 5
 • 396
 • 5

Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính

Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính
... tham khảo detmabun • Khảo sát khả hấp phụ tĩnh • Khảo sát khả hấp phụ động • Ứng dụng than bùn biến tính để tách kim loại nặng khỏi nước thải bể mạ chứa Cu, Ni, Cr 2.2 ứng dụng than bùn Than bùn ... tủa, phương pháp sắc ký, phương pháp chiết pha rắn, phương pháp hấp phụ Trong khóa luận này, đề xuất phương pháp hấp phụ kết hợp với phương pháp kết tủa để tách Ni khỏi nguồn nước bị ô nhiễm ... phương pháp thẩm thấu ngược, phương pháp trao đổi ion, phương pháp chiết, phương pháp đông tụ keo tụ… Với ưu điểm phương pháp hấp phụ phương pháp kết tủa nên đề xuất kết hợp hai phương pháp hấp phụ...
 • 43
 • 626
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính

Nghiên cứu khả năng xử lý Niken trong nước thải mạ điện bằng phương pháp kết tủa kết hợp với hấp phụ sử dụng than bùn biến tính
... tham khảo detmabun • Khảo sát khả hấp phụ tĩnh • Khảo sát khả hấp phụ động • Ứng dụng than bùn biến tính để tách kim loại nặng khỏi nước thải bể mạ chứa Cu, Ni, Cr 2.2 ứng dụng than bùn Than bùn ... tủa, phương pháp sắc ký, phương pháp chiết pha rắn, phương pháp hấp phụ Trong khóa luận này, đề xuất phương pháp hấp phụ kết hợp với phương pháp kết tủa để tách Ni khỏi nguồn nước bị ô nhiễm ... phương pháp thẩm thấu ngược, phương pháp trao đổi ion, phương pháp chiết, phương pháp đông tụ keo tụ… Với ưu điểm phương pháp hấp phụ phương pháp kết tủa nên đề xuất kết hợp hai phương pháp hấp phụ...
 • 28
 • 319
 • 3

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA pptx

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA pptx
... bày phương trình trên, cho vơi vào nước thải phản ứng với bicarbonate alkalinity tạo thành kết tủa CaCO3 Trong mơi trường pH > 10 ion Ca+2 phản ứng với ion PO4-3 tạo nên hydroxylapatite kết tủa ... riêng đặt sau bể lắng thứ cấp Hình 6.1 sơ đồ q trình khử phospho phương pháp hóa học Các sơ đồ qui trình khử phospho phương pháp hóa học Lưu lượng nạp nước thải cho bể lắng trường hợp có sử ... 0,0407 = m3/m2.d Kết tủa kim loại nặng Chuyển chất thải dạng hòa tan sang dạng khơng hòa tan sau loại khỏi dung dịch q trình lắng, lọc pH nhân tố quan trọng cho q trình kết tủa Bảng đưa độ pH...
 • 7
 • 291
 • 3

Tài liệu TIỂU LUẬN:PHÁT HIỆN VIRUS GUMBORO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA TRÊN THẠCH docx

Tài liệu TIỂU LUẬN:PHÁT HIỆN VIRUS GUMBORO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA TRÊN THẠCH docx
... nguyên–kháng thể có kết tủa -Ứng dụng: Phản ứng kết tủa khuếch tán ống nghiệm chủ yếu để phát kháng nguyên định lượng kháng nguyên - phương pháp thực hiện: +Phương pháp kết tủa khuếch tán thạch đơn giản ... kỹ thuật kết tủa thạch phương pháp phù hợp để rút ngắn thời gian xét nghiệm.Do việc chữa trị mang lại hiệu cao hơn,ít gây thiệt hại mặt kinh tế Phương pháp kết tủa thạch phương pháp đơn giản,nhanh ... tượng kết tủa Nếu thiếu thừa thành phần kết tủa khó xảy Sự kết tủa biểu chất cặn màu trắng xám trông rõ Sự kết tủa đòi hỏi điều kiện nhiệt độ, pH thích hợp, có chất điện giải III.2.Các phản ứng kết...
 • 19
 • 232
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KHảO SÁT ảNH HƯởNG CủA PHƯƠNG PHÁP KếT TủA ĐếN Sự HÌNH THÀNH STRONTI TETRABORAT " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... phần tìm kiếm phương pháp điều chế vật liệu quang SrB4O7 điều kiện nhiệt độ thấp, dùng phương pháp đồng kết tủa với tác nhân khác để điều chế stronti tetraborat SrB4O7 khảo sát hình thành vật liệu ... NH4NO3 Các hóa chất sử dụng loại PA Kết tủa làm muồi, lọc, rửa nhiều lần, sau sấy khô 100oC Khảo sát ảnh hưởng chế độ nung đến hình thành pha sản phẩm Kết tủa nung chế độ nhiệt khác để tìm điều ... chọn dựa vào kết phân tích nhiệt (DSC - TGA) Sản phẩm nung xác định thành phần pha phương pháp nhiễu xạ tia X (trên máy Siemen 500) chụp ảnh SEM III Kết thảo luận: Giản đồ DSC-TGA (Hình 1) cho...
 • 13
 • 316
 • 0

xây dựng phương trình đường cong chuẩn độ ion bạc bằng các halogenua trong phương pháp kết tủa bạc

xây dựng phương trình đường cong chuẩn độ ion bạc bằng các halogenua trong phương pháp kết tủa bạc
... niệm phương pháp Bạc Xây dựng phương trình đường cong chuẩn độ ion Bạc ion Halogenua Xây dựng phương trình đường cong chuẩn độ ion Bạc hỗn hợp ion Halogenua Các phương pháp xác định điểm cuối chuẩn ... 1,6 XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG CONG CHUẨN ĐỘ Ag+ BẰNG THUỐC THỬ HX XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG CONG CHUẨN ĐỘ Ag+ BẰNG HỖN HỢP THUỐC THỬ HX Đề bài: Xây dựng phương trình đường cong chuẩn độ ion ... pC0 XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG CONG CHUẨN ĐỘ Ag+ BẰNG THUỐC THỬ HX XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG CONG CHUẨN ĐỘ Ag+ BẰNG THUỐC THỬ HX SAI SỐ CHỈ THỊ XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG CONG CHUẨN ĐỘ...
 • 18
 • 409
 • 0

nghiên cứu xử lý một số hóa chất vô cơ tồn dư trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp kết tủa và trung hòa

nghiên cứu xử lý một số hóa chất vô cơ tồn dư trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp kết tủa và trung hòa
... 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.2.1 Sơ đồ thiết bị xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa 3.2.2 Mô hình thiết bị xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa ... đề tài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu chúng em tiến hành Nghiên cứu xử số hóa chất tồn phòng thí nghiệm phương pháp kết tủa trung hòa để loại bỏ hóa chất độc hại tồn phòng thí làm ... tồn phương pháp kết tủa trung hòa qua trình nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu chúng em triển khai thiết kế mô hình công nghệ xử số hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung...
 • 16
 • 343
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ HÓA CHẤT VÔ CƠ TỒN DƯ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA VÀ TRUNG HÒA.

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ HÓA CHẤT VÔ CƠ TỒN DƯ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM  BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA VÀ TRUNG HÒA.
... đề tài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu chúng em tiến hành Nghiên cứu xử số hóa chất tồn phòng thí nghiệm phương pháp kết tủa trung hòa” để loại bỏ hóa chất độc hại tồn phòng thí làm ... tồn phương pháp kết tủa trung hòa qua trình nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu chúng em triển khai thiết kế mô hình công nghệ xử số hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung ... Chương 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.2.1 Sơ đồ thiết bị xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa 3.2.2 Mô hình thiết bị xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung...
 • 17
 • 789
 • 7

nghiên cứu xử lý một số hóa chất vô cơ tồn dư trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp kết tủa và trung hòa

nghiên cứu xử lý một số hóa chất vô cơ tồn dư trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp kết tủa và trung hòa
... 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.2.1 Sơ đồ thiết bị xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa 3.2.2 Mô hình thiết bị xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa ... đề tài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu chúng em tiến hành Nghiên cứu xử số hóa chất tồn phòng thí nghiệm phương pháp kết tủa trung hòa để loại bỏ hóa chất độc hại tồn phòng thí làm ... tồn phương pháp kết tủa trung hòa qua trình nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu chúng em triển khai thiết kế mô hình công nghệ xử số hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung...
 • 17
 • 159
 • 3

Nghiên cứu xử lý một số hóa chất vô cơ tồn dư trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp kết tủa và trung hòa

Nghiên cứu xử lý một số hóa chất vô cơ tồn dư trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp kết tủa và trung hòa
... xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa 25 3.1 Sơ đồ thiết bị xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa 5 Hình 3.1 Sơ đồ thiết bị xử hóa chất tồn phương pháp ... xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa sau: 26 Hình 3.2 Mô hình công nghệ thiết bị xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa 3.3 Quy trình xử Thu gom tất hóa chất ... hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa Từ sơ đồ thiết bị xử hóa chất tồn phương pháp kết tủa trung hòa qua trình nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu chúng em triển...
 • 29
 • 554
 • 19

TỔNG HỢP CANXI CACBONAT HÌNH THÁI HÌNH KIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA TRỌNG TRƯỜNG CAO

TỔNG HỢP CANXI CACBONAT HÌNH THÁI HÌNH KIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA TRỌNG TRƯỜNG CAO
... II Phương pháp kết tủa trọng trường cao Phương pháp kết tủa trọng trường cao phương pháp mà phản ứng kết tủa xảy môi trường trọng lực cao [6] Nếu ta gọi tn thời gian ... 1.54056 Hình 7: Phổ nhiễu xạ tia X CaCO3 (800 C) V KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu yếu tố công nghệ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm trình tổng hợp canxi cacbonat hình kim phương pháp kết tủa trọng trường ... kích thước hạt hình thái học hạt điều khiển III Thực Nghiệm Hình 1: Sơ đồ phản ứng điều chế nanoCaCO3 phương pháp kết tủa trọng trường cao Thùng khuấy, Bơm, van, Lưu lượng kế, Phân bố chất lỏng,...
 • 7
 • 374
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp kết tủa nanophương pháp kết tủa phân đoạnphương pháp kết tủa trong xử lý nước thảigiai bai tap hoa phan tich dinh luong phuong phap ket tuachuong 5 dinh luong bang phuong phap ket tuaphuong phap ket tua bacphuong phap ket tua tao phucphuong phap ket tua cua proteinphương pháp kết tủa hóa họcphương pháp kết tủa acid nucleic9 phương pháp kết tủaxác định dextrin bằng phương pháp kết tủa với cồnkiểm tra listeria bằng phương pháp kết tủa kháng thểphương pháp kết tủa cộng kếtnội dung và yêu cầu của kết tủa trong phương pháp kết tủaMột số giải pháp góp phần phát triển công ty điện thoại tây thành phố (WHTC) đến năm 2015Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với sử dụng dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan TP HCMĐánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ khai thuế qua mạng nghiên cứu tình huống chi cục thuế quận phú nhuậnHoàn thiện thủ tục kiểm toán các khoản ước tính kế toán và thông tin các bên liên quan trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tại việt namĐánh giá sinh kế của hộ gia đình sau tái định cư thuộc dự án kênh tham lương bến cát rạch nước lên, quận bình tân, TPHCMCác yếu tố tác động đến xu hướng mua hàng thời trang cao cấp giảPhát triển nguồn nhân lực viễn thông việt nam đến năm 2020Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu tại công ty cổ phần tập đoàn VINAẢnh hưởng của hình ảnh điểm đến, sự hài lòng du lịch, động lực du lịch và chất ức chế du lịch đến ý định quay lại của du khách quốc tế tại việt namNGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CÁC TỘI CỜ BẠC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn tỉnh Lai ChâuTái phạm, tái phạm nguy hiểm theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NinhTổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT từ thực tiễn tỉnh bến treĐo lường chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tác động đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương (saigonbank)Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh từ thực tiễn tỉnh bến treQuyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất theo luật đất đai 2013 từ thực tiễn huyện chương mỹ, thành phố hà nộiChứng thực của UBND xã từ thực tiễn huyện mỹ đức, thành phố hà nộiTheo dõi thi hành pháp luật từ thực tiễn tỉnh tiền giangThực trạng khai thác và sử dụng cây gù hương (cinnamomum balansae h lecomte) tại huyện đồng hỷ và huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập