Tài liệu ôn thi vi mô 2

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN ĐUN 1 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN MÔ ĐUN 1 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
... 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 A D C C C A C C B C B C C B C B BỘ ĐỀ 10 Câu Trong công tác phối kết hợp môi trường giáo dục ... thi u tính theo m2/hs cho phòng học môn (trừ môn công nghệ ) cấp học THCS là: B 1, 75m2 C 1, 85m2 D 1, 50 m2 A 2,00m2 Câu 11 Để giáo dục học sinh THCS đạt hiệu người giáo viên cần: A Phối hợp với ... Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 A B A A C B B D D C D D B B C D B B C A B C Câu 23 Câu 24 B A BỘ ĐỀ Câu Để giáo dục học sinh THCS...
 • 28
 • 170
 • 0

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN ĐUN 2 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN MÔ ĐUN 2 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
... dạy học, tài liệu có liên quan tới tiết dạy C Chỉ cần giáo viên chuẩn bị giáo án, đồ dùng, phương tiện dạy học, tài liệu D Cả giáo viên học sinh không cần chuẩn bị thứ Câu 12 Các loại động học ... 20 B Câu 21 C Câu 22 C Câu 23 B Câu 24 D 12 Câu Nguyên nhân khách quan rào cản tâm lí học tập HS gì? A Thi u kinh nghiệm sống B Không tự tin vào thân C Bản thân không hứng thú với học tập D Thi u ... Không kiểm soát hành vi D Nóng mặt Câu 22 Tầm quan trọng việc xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp cho năm học là: A Hình thức B Không cần thi t C Cần thi t D Thi u khoa học Câu 23 Việc dạy học...
 • 42
 • 223
 • 0

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN ĐUN 3 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN MÔ ĐUN 3 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
... dung chương trình, nội dung học khối lớp, cấp học, bậc học B Thay sách giáo khoa học C Là tài liệu quan trọng học D Thay giáo án giáo viên học Câu 23 Thi t bị dạy học tự làm phải đảm bảo bốn ... dung học khối lớp, cấp học, bậc học C Thay sách giáo khoa học D Là tài liệu quan trọng học Câu Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ ưu điểm nào? A Tất học sinh trở nên bạo dạn không khí học tập ... tạo người học D Phát huy tính tích cực, chủ động Câu Một vai trò thi t bị dạy học nội dung dạy học là: A Thay sách giáo khoa học B Là tài liệu quan trọng học C Thay giáo án giáo viên học D Đảm...
 • 42
 • 202
 • 0

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN ĐUN 4 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN MÔ ĐUN 4 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
... nhà giáo: A Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục B Nâng cao lực sư phạm để làm tốt công việc giảng dạy giáo dục C Làm tốt công việc giảng dạy công tác chủ nhiệm D Làm tốt công tác giáo dục học ... nhà giáo: A Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục B Nâng cao lực sư phạm để làm tốt công việc giảng dạy giáo dục C Làm tốt công tác giáo dục học sinh cá biệt D Làm tốt công việc giảng dạy công ... nhà giáo: A Làm tốt công tác giáo dục học sinh cá biệt B Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục C Nâng cao lực sư phạm để làm tốt công việc giảng dạy giáo dục D Làm tốt công việc giảng dạy công...
 • 42
 • 237
 • 0

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN ĐUN 5 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI PHẦN MÔ ĐUN 5 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
... A Tất cán giáo viên nhà trường B Giáo viên Chủ nhiệm lớp C Giáo viên dạy môn môn Giáo dục công dân D Tổng phụ trách Đội Câu 20 Theo Điều lệ trường Trung học hành học sinh có lý đáng giáo viên ... người lớn trông đợi D Tin tưởng vào học sinh Câu Trong nhà trường THCS, giáo dục giá trị sống cho học sinh trách nhiệm ai? A Giáo viên Chủ nhiệm lớp B Giáo viên dạy môn môn Giáo dục công dân C ... lớn trông đợi C Kiên nhẫn có kỹ lắng nghe tốt D Tôn trọng ý kiến người khác không áp đặt ý kiến Câu 19 Nếu học sinh có điểm trung bình học kỳ trung bình môn năm đạt mức điểm trung bình môn học...
 • 29
 • 153
 • 0

Tài liệu ôn thi vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Tài liệu ôn thi vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
... ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chủ đề: Vị trí địa phạm vi lãnh thổ Câu hỏi: Lãnh thổ Vi t Nam khối thống toàn vẹn Anh (chị) chứng minh điều đó? Lãnh thổ Vi t Nam khối thống toàn ... đặc điểm vị trí địa lý nước ta Vị trí có tác động đến điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội Gợi ý: 1/ Đặc điểm vị trí địa lý nước ta: Trên đồ giới, nước Vi t Nam nằm rìa phía Đông bán đảo Đông Dương, ... đặc điểm tự nhiên Vi t Nam Anh( chị) hãy: Chứng minh tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa tự nhiên Vi t Nam vị trí địa lý – lãnh thổ quy định * Trình bày khái quát Vị trí địa Vi t Nam * Tính chất...
 • 8
 • 1,166
 • 3

Tài liệu ôn thi môn kinh tế

Tài liệu ôn thi môn kinh tế vĩ mô
... hụt (tài trợ thức) Tài trợ thức:Là phần mà CP dùng dự trữ ngoại tệ để cân cán cân toán Chính sách kinh tế mở: Cơ chế tỷgiá hốiđoái c.định & luồng vốn di chuyển h.toàn tự Chính sách tài khóa: ... CS tài khóa thu hẹp cần lưu ý↓ ↓chi tiêu thg xuyên kg ↓chi tiêu cho đầu tư ph.triển Nếu↑ thuế đừng triệt tiêu động lực đầu tư tư nhân Câu hỏi thi: Tại không thu hẹp tiền tệ, mở rộng sách tài ... nghiệp TT lđ CB trở mức SL tiềm or mức SL nhân công * Ý nghiã: Vì mức giá SL có tính động nên có quan điểm kt cho SLCB chưa mức toàn dụng ktế suy thoái or lạm phát cao CP kg nên tác động...
 • 4
 • 316
 • 1

tổng hợp tài liệu ôn thi học phần lý thuyết tài chính tiền tệ và kinh tế học vi

tổng hợp tài liệu ôn thi học phần lý thuyết tài chính tiền tệ và kinh tế học vi mô
... lợi ích kinh tế, thúc đẩy niềm tin, gia tăng đầu tư vào kinh tế • Thứ ba, hệ thống tài hiệu giúp phủ thực sách tiền tệ dễ dàng góp phần làm kinh tế ổn định Câu 8: Giả sử bạn giám đốc tài doanh ... độ trễ sách, khiến sách tiền tệ tác động không lúc c) Thực sách tiền tệ hiệu cần phải phối hợp với sách tài khóa trạng ngân sách phủ có tác động lên tổng cung tiền kinh tế Nếu ngân sách phủ bị ... giảm tình hình sản xuất chung kinh tế bị định trệ, dẫn tới ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế d) Theo thuyết, để thực sách tiền tệ, NHNN tác động vào tổng cung tiền lãi suất Tuy nhiên, theo...
 • 23
 • 194
 • 0

tổng hợp tài liệu ôn thi môn học kinh tế có đáp án

tổng hợp tài liệu ôn thi môn học kinh tế vĩ mô có đáp án
... tác động đến hoạt động kinh tế gọi sách tài khóa Mục tiêu: ổn định kinh tế; tăng trưởng kinh tế Công cụ: thuế chi tiêu phủ Tác động thời kỳ suy thoái (Ycb < Yp) Chính sách tài khóa mở rộng: G ... 7:Anh/chị trình bày mục tiêu, công cụ tác động sách tài khóa Theo số liệu Tổng cục Thống kê tỷ lệ lạm phát Việt Nam năm 2011 18,58%, anh/chị cho biết năm 2011 sách tài khóa mà Chính phủ thực phải ... nhân 5.160 Thuế gián thu 680 Chi chuyển nhượng 1.280 Thuế thu nhập cá nhân 980 Thuế thu nhập doanh nghiệp 180 Lãi không chia công ty 150 a) Tính tổng sản phẩm quốc nội.b) Tính tổng sản phẩm quốc...
 • 12
 • 316
 • 0

tài liệu ôn thi cao học kinh tế bài cầu cá nhân và cầu thị trường

tài liệu ôn thi cao học kinh tế vĩ mô bài cầu cá nhân và cầu thị trường
... T x 21 Cầu thò trường Từ cầu nhân tớii cầu thò trường Từ cầu nhân tớ cầu thò trường Đường cầu thò trường   Là đường thể mối quan hệ số lượng hàng hoá mà tất người tiêu dùng thò trường ... đường cầu thò trường Giá Đường cầu thi trường xác đònh cách cộng đường cầu nhân theo phương ngang Đường cầu thò trường 13.08.2015 DA DB 10 DC 15 Đặng Văn Thanh 20 25 30 Lượng 24 Cầu thò trường ... mức giá khác hàng hoá Là tổng cộng đường cầu nhân 13.08.2015 Đặng Văn Thanh 22 Xác đònh đường cầu thò trường trường vò) Giá nhân A nhân B nhân C Thò (Đơn vò) (Đơn vò) (Đơn vò) (Đơn...
 • 25
 • 166
 • 0

tài liệu ôn thi cao học kinh tế bài cung cầu và sự cân bằng thị trường

tài liệu ôn thi cao học kinh tế vĩ mô bài cung cầu và sự cân bằng thị trường
... DUNG CHÍNH  Cầu Cung  Trạng thái cân thò trường Sự thay đổi trạng thái cân thò trường  Độï co giãn Cung Cầu  Vận dụng cung cầu 13.08.2015 Đặng Văn Thanh Cầu  Khái niệm Cầu hàng hoá, ... cầu điểm cân thò trường Tại P0 lượng cung với lượng cầu Q0 P0 D Q0 13.08.2015 Đặng Văn Thanh Q 11 Trạng thái cân thò trường  Các đặc điểm giá cân thò trường:     Q D = QS Không có thi u hụt ... P0 P2 Thi u hụt QS 13.08.2015 Q0 QD Đặng Văn Thanh Q 14 Sự thay đổi trạng thái cân thò trường Trạng thái cân thò trường thay đổi theo thời gian do:  Cầu thay đổi (đường cầu dòch chuyển)  Cung...
 • 50
 • 244
 • 0

tài liệu ôn thi cao học kinh tế bài lý thuyết chi phí

tài liệu ôn thi cao học kinh tế vĩ mô bài lý thuyết chi phí
... nhuận dựa vào chi phí hội hay chi phí kinh tế   Chi phí hội việc sản xuất hàng hố giá trị cao tất nguồn lực sử dụng để sản xuất hàng hố Chi phí hội bao gồm  chi phí biểu  chi phí ẩn 13.08.2015 ... lượng 19 Chi phí trung bình chi phí biên dài hạn với tính kinh tế phi kinh tế theo quy LMC Chi phí ($/sản phẩm) LAC A Sản lượng 13.08.2015 Đặng Văn Thanh 20 Chi phí trung bình chi phí biên ... tiếp tính kinh tế theo phạm vi tính kinh tế theo quy   Có thể có tính kinh tế theo phạm vi lại có tính phi kinh tế theo quy Có thể có tính kinh tế theo quy lại tính kinh tế theo phạm...
 • 27
 • 123
 • 0

tài liệu ôn thi cao học kinh tế bài lý thuyết hành vi người tiêu dùng

tài liệu ôn thi cao học kinh tế vĩ mô bài lý thuyết hành vi người tiêu dùng
... thích người tiêu dùng  Ba giả thi t sở thích người tiêu dùng 1) Sở thích hoàn chỉnh 2) Sở thích có tính bắc cầu 3) Người tiêu dùng thích nhiều 13.08.2015 Đặng Văn Thanh Sở thích người tiêu dùng ... lợi ích mà người tiêu dùng cảm nhận tiêu dùng hàng hóa, dòch vụ Thông thường, tiêu dùng với số lượng nhiều tổng hữu dụng cao Đối với hàng thi t yếu có điểm bảo hòa (số lượng tiêu dùng có tổng ... CHÍNH  Tổng hữu dụng hữu dụng biên  Sở thích người tiêu dùng (đường đẳng ích)  Khả người tiêu dùng (đường ngân sách)  Sự lựa chọn người tiêu dùng  Giải pháp góc 13.08.2015 Đặng Văn Thanh...
 • 35
 • 280
 • 0

tài liệu ôn thi cao học kinh tế bài lý thuyết sản xuất

tài liệu ôn thi cao học kinh tế vĩ mô bài lý thuyết sản xuất
... thảo luận  Công nghệ sản xuất Sản xuất với đầu vào biến đổi  Sản xuất với hai đầu vào biến đổi  Hiệu suất theo quy 13.08.2015 Đặng Văn Thanh Công nghệ sản xuất  Hoạt động sản xuất gì? Là ... lực sản xuất (các yếu tố đầu vào) để tạo sản phẩm (xuất lượng) • Lao động Nguyên liệu Xuất lượng Vốn (Đầu vào) 13.08.2015 (Đầu ra) Đặng Văn Thanh Công nghệ sản xuất Công nghệ sản xuất gì?  - Công ... -Đường đồng phí -Hàm sản xuất Q(k,l) -w,r -C = C0 Q = Q0 Đặng Văn Thanh 29 Sự tương đồng thuyết hành vi người tiêu dùng thuyết sản xuất NGƯỜI TIÊU DÙNG NHÀ SẢN XUẤT BÀI TOÁN THÔNG THƯỜNG MAX...
 • 31
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: SLIDE GIỚI THIỆU CỘNG NGHỆ AJAXSLIDE THUYẾT TRÌNH APP CHAT SOCKETNâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn đa lộcNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dươngQuản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyênVăn hóa ứng xử của người việt trong truyện cổ tích thần kìNghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (FULL TEXT)BÀI GIẢNG kiểm định và chuẩn đoán kỹ thuật ôtôKỹ thuật đúc (phạm quang lộc)NGÂN HÀNG câu hỏi ôn THI môn học công nghệ chế tạo máySLIDE bài GIẢNG thủy lực khí nén (trường đh điện lực)Tìm hiểu và phân tích về LượnGiáo án: Luyện tập thao tác lập luận bình luận power pointSLIDE ĐƯỜNG LỖI CHƯƠNG 1 SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGSLIDE ĐƯỜNG LỐI CHƯƠNG 3 ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾNNghiên cứu cấu trúc, tính chất của compozit chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt trên cơ sở sợi cacbon và nhựa phenolic (LV thạc sĩ)Đa thức một ẩn (LV tốt nghiệp)Nửa nhóm số hầu đối xứng bội 5 (LV tốt nghiệp)IELTS reading practice tests 2016bai phat bieu hay cua lanh dao trung quoc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập