Phan phoi chuong trinh Lich su THCS

Phân phối chương trình Lịch Sử -THCS 2009-2010

Phân phối chương trình Lịch Sử -THCS 2009-2010
... giảng dạy lịch sử địa phương: + Nhất thiết phải dạy đầy đủ tiết lịch sử địa phương quy định chương trình, đồng thời thường xuyên sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học học lịch sử dân tộc ... tàng, di tích lịch sử, trường lịch sử; học nghe báo cáo, đối thoại trực tiếp với nhân chứng lịch sử, nhân vật lịch sử Thứ năm, dạy học phải bám sát chuẩn kiến thức kĩ qui định chương trình GDPT ... thường sử dụng nhiều dạy học lịch sử - Tranh ảnh, lược đồ phương tiện dạy học quan trọng môn lịch sử, hệ thống tranh ảnh, lược đồ phục vụ cho việc dạy học lịch sử gồm: - Tập tranh ảnh lịch sử (lịch...
 • 26
 • 407
 • 1

Phân phối chương trình Lịch sử THCS

Phân phối chương trình Lịch sử THCS
... Những nét chung về xã hô ̣i phong kiế n Tiết 10 Bài tập lịch sử Phầ n hai Lich sử Viêṭ Nam từ thế kỉ X đế n giữa thế kỉ XIX ̣ ChươngI Buổ i đầ u đô ̣c lâ ̣p thời Ngô − Đinh − Tiề ... Bài Tình hình kinh tế-Xã hội TG TK XVII đến nửa đầu TK XIX ̣ Tiết 34 Bài 17 Ôn tâ ̣p Chương II và ChươngIII Chương IV Đa ̣i Viêṭ từ thế kỉ XV đế n đầ u thế kỉ XIX thời Lê sơ (12 tiế ... NướcĐa ̣i Viêṭ thời Lê sơ (1428 −1527) Tiết 45 Bài 21 Ôn tâ ̣p Chương IV Tiết 46 Làm bài tâ ̣p lich sử (phầ n ChươngIV) ̣ Chương V Đa ̣i Viêṭ ở các thế kỉ XVI - XVIII (12 tiế t: 11...
 • 5
 • 416
 • 1

Phân phối chương trình Lịch sử THCS NH 09-10 (cả 4 khối)

Phân phối chương trình Lịch sử THCS NH 09-10 (cả 4 khối)
... thường sử dụng nhiều dạy học lịch sử - Tranh nh, lược đồ phương tiện dạy học quan trọng môn lịch sử, hệ thống tranh nh, lược đồ phục vụ cho việc dạy học lịch sử gồm: - Tập tranh nh lịch sử (lịch ... sinh - Về giảng dạy lịch sử địa phương: + Nh t thiết phải dạy đầy đủ tiết lịch sử địa phương quy đ nh chương tr nh, đồng thời thường xuyên sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học học lịch sử ... tâm đến chương chương tr nh, chí nhiều giáo viên đến chương tr nh mà ý đến SGK GV chưa nắm vững nh n thức quan trọng chương tr nh “pháp l nh , SGK cụ thể hoá chương tr nh tài liệu dùng cho HS...
 • 26
 • 272
 • 1

phan phoi chuong trinh lich su THPT 2009

phan phoi chuong trinh lich su THPT 2009
... hội phong kiến Tây âu Tiết 21 Bài 15 Sự đời thành thị phát triển thơng mại Tây âu Chơng VII Sự suy vong chế độ phong kiến Tây âu (5 tiết) Tiết 22 Bài 16 Những phát kiến lớn địa lí Tiết 23 Bài...
 • 10
 • 351
 • 3

Phan phoi chuong trinh lich su

Phan phoi chuong trinh lich su
... bi, chng, giai on lch s - Hng dn HS lm bi trc nghim khỏch quan vi cỏc dng khỏc - T chc hng dn HS su tm nhng s kin lch s a phng cú liờn quan n ni dung bi hc V lch s a phng - Trc ht cn nhn thc rừ ... thng cõu hi hp lý, trung vo trng tõm ca bi hc, trỏnh nng n quỏ ti, dn tri Chỳ ý bi dng nng lc c lp suy ngh ca hc sinh, dng sỏng to kin thc ó hc, trỏnh thiờn v ghi nh mỏy múc, khụng nm vng bn cht ... 14 Xó hi phong kin Tõy u Tit 21 Bi 15 S i ca thnh th v s phỏt trin ca thng mi Tõy u Chng VII S suy vong ca ch phong kin Tõy u Tit 22 Bi 16 Nhng phỏt kin ln v a lớ Tit 23 Bi 17 S i ca ch ngha...
 • 33
 • 287
 • 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 6

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 6
... tập lịch sử Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn - Tiểu sử Lý BÍ Xuân (542 – 60 2) (Lưu ý: Không yêu cầu hs tìm hiểu) Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn - Tiểu sử Triệu Quang Phục Xuân (542 – 60 2) ... cầu hs tìm hiểu) Bài 25: Ôn tập chương III Làm tập lịch sử Kiểm tra viết (1 tiết) Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, họ Dương 33 32 34 33 35 34 36 35 37 Bài 27: Ngô Quyền chiến ... Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa kỉ I – Giữa kỉ VI) 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 Bài 23: Những khởi nghĩa lớn kỉ VII – IX 28 27 Bài 24: Nước Champa từ kỉ II đến kỉ X 29 28...
 • 3
 • 3,575
 • 17

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 7

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 7
... cuối kỉ XVIII – nửa đầu kỉ XIX (Mục II) Ôn tập chương V VI Làm tập lịch sử Tổng kết Làm tập lịch sử Ôn tập Kiểm tra học kì II Lịch sử địa phương Lịch sử địa phương Dự phòng ... nêu nguyên nhân khởi 29 30 31 25 25 25 25 26 59 60 27 27 28 62 28 51 52 53 54 55 56 57 58 61 27 28 63 64 65 66 67 68 69 70 29 32 33 34 35 36 37 30 nghĩa) Phong trào Tây Sơn (Mục I) Phong trào Tây ... chương II chương III Làm tập lịch sử Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (thề kỉ XV – đầu kỉ XVI) Cuộc kháng chiến nhà Hồ phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu kỉ XV Ôn tập Kiểm tra học kì I Lịch...
 • 3
 • 1,820
 • 15

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 8

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 8
... Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 đến năm 187 3 (TT) Bài 25: Kháng chiến lan rộng toàn quốc ( 187 3 - 188 4) Bài 25: Kháng chiến lan rộng toàn quốc ( 187 3 - 188 4) (TT) Bài 26: Phong trào kháng ... 26: Phong trào kháng Pháp Mục II.1 Khởi nghĩa Ba Đình năm cuối kỉ XIX ( 188 6 - 188 7); Mục II.2 Khởi nghĩa Bãi Sậy ( 188 3 - 189 2): Không dạy, cần nắm khởi nghĩa Hương Khê Bài 26: Phong trào kháng ... Thái Nguyên tù trị Thái Nguyên (1917): Không dạy Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam (Từ năm 185 8 đến năm 19 18) Kiểm tra học kì II Lịch sử địa phương Dự phòng ...
 • 3
 • 290
 • 5

Phân Phối Chương Trình Lịch sử 9

Phân Phối Chương Trình Lịch sử 9
... SG miền Nam ( 195 4- 196 5) (TT) 41 Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước ( 196 5- 197 3) (Mục I.3: Cuộc tổng tiến công dậy Tết Mậu Thân ( 196 8)- Hướng dẫn HS đọc thêm ) 42 Bài 29: Cả nước trực ... đến năm 2000 49 Ôn tập 50 Kiểm tra học kì II 51 Lịch sử địa phương Dạy 6: mục II III: Cuộc tổng tiến công dậy 196 8- 197 5 52 29 Kiểm tra tiết Lịch sử địa phương Dạy 7: Đấu tranh chống diệt chủng ... Tiết Nội dung 19 Bài 16: Hoạt động Nguyễn Ái Quốc nước năm 191 9 192 5 20 Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước Đảng Cộng sản đời (Mục III Việt Nam Quốc dân Đảng ( 192 7) khởi nghĩa Yên Bái ( 193 0)- Không...
 • 3
 • 838
 • 5

Phân phối chương trình Lịch sử 7

Phân phối chương trình Lịch sử 7
... tập chơng Vvà chơng VI Tiết 63:Làm tập lịch sử( Phần chơng VI) Tiết 64: Bài 30:Tổng kết Tiết 65: Ôn tập Tiết 66: Kiểm tra học kỳ II Tiết 67, 68,69 ,70 : Lịch sử địa phơng ... 55: Làm tập lịch sử (Phần chơng V) Tiết 56 : Ôn tập Tiết 57 : Làm kiểm tra tiết Chơng VI: Việt Nam nửa đầu kỷ XIX Tiết 58: Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn ( I ) Tiết 59: Bài 27: Chế độ phong ... Tiết 43: Bài 21: Ôn tập chơng IV Tiết 44: Làm tập lịch sử( Phần chơng IV) Chơng V: Đại Việt kỷ XVI - XVIII Tiết 45: Bài 22: Sự suy yếu NN phong kiến...
 • 2
 • 459
 • 0

Phân phối chương trình Lịch sử 8

Phân phối chương trình Lịch sử 8
... TT) Tiết 48: Bài 30: Phong trào yêu nớc chống Pháp từ đầu TK XX đến năm 19 18 Tiết 49: Bài 30: Phong trào yêu nớc chống Pháp ( TT) Tiết 50: Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam ( 185 8-19 18) Tiết 51: ... Tiết 50: Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam ( 185 8-19 18) Tiết 51: Kiểm tra học kì II Tiết 52: Bài : Lịch sử địa phơng ...
 • 2
 • 370
 • 2

Phân phối chương trình Lịch sử 9

Phân phối chương trình Lịch sử 9
... quyền Sài Gòn miền nam 195 4- 196 5 (TT) Tiết 40: Bài 28: Xây dung CNXH miền Bắc miền Nam 195 4- 196 5 ( TT) Tiết 41: Bài 29: Cả nớc trực tiếp chống Mĩ cứu nớc 196 5- 197 3 Tiết 42: Bài 29: Cả nớc trực tiếp ... TDP 195 3- 195 4 Tiết 37: Kiểm tra viết tiết Chơng VI: Việt Nam từ 195 4 đến năm 197 5 Tiết 38: Bài 28: Xây dng CNXH miền Bắc đấu tranh chống đế quốc Mĩ quyền Sài Gòn miền Nam 195 4- 196 5 Tiêt 39: Bài ... trực tiếp chống Mĩ cứu nớc 196 5- 197 3 (TT) Tiết 43: Bài 29: Cả nớc trực tiếp chống Mĩ cứu nớc 196 5- 197 3 (TT) Tiết 44: Bài 30: Hoàn thành GP miền Nam thống đất nớc 197 3- 197 5 Tiết 45: Bài 30: Hoàn...
 • 2
 • 4,560
 • 9

phân phối chương trình lịch sử 6

phân phối chương trình lịch sử 6
... 0 168 .921. 866 8 (GIẢI NÉN) 32 GIÁO ÁN LỊCH SỬ 6, 7,8,9 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 866 8 (GIẢI NÉN) 33 34 GIÁO ÁN LỊCH SỬ 6, 7,8,9 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 866 8 ... 0 168 .921. 866 8 (GIẢI NÉN) 44 45 46 47 GIÁO ÁN LỊCH SỬ 6, 7,8,9 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 866 8 (GIẢI NÉN) 48 49 50 GIÁO ÁN LỊCH SỬ 6, 7,8,9 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 866 8 ... (GIẢI NÉN) 35 36 37 GIÁO ÁN LỊCH SỬ 6, 7,8,9 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 866 8 (GIẢI NÉN) 38 39 GIÁO ÁN LỊCH SỬ 6, 7,8,9 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 866 8 (GIẢI NÉN)...
 • 53
 • 108
 • 0

phân phối chương trình lịch sử 7

phân phối chương trình lịch sử 7
... trung đại Giáo trình lịch sử giới trung đại III Tiến trình dạy Tổ chức lớp: KTSS Kiểm tra miệng Giảng Lịch sử xã hội loài ngời phát triển liên tục qua nhièu giai đoạn Học lịch sử lớp 6, biết ... đồng vị trí địa lý quốc gia Các giai đoạn lịch sử quan trọng khu vực Đông Nam T tởng Nhận thức đợc trình lịch sử, gắn bó lâu đời dân tộc Đông Nam Trong lịch sử quốc gia Đông Nam có nhiều thành tựu ... với Việt Nam, ảnh hởng không nhỏ tới trình lịch sử Việt Nam Kĩ Lập niên biểu triều đại phong kiến Trung Quốc Phân tích sách xã hội triều đại, từ rút học lịch sử? II Thiết bị đồ dùng dạy học Bản...
 • 73
 • 136
 • 0

phân phối chương trình lịch sử 8

phân phối chương trình lịch sử 8
... -Lập bảng niên biểu đấu tranh nhân dân ĐNA : Thời gian Sự kiện lịch sử 1905 19 08 1920 189 6 - 189 8 186 6 - 186 7 1901 - 1907 188 5 188 4 - 1913 - Soạn bàI 12 : Nhật Bản TK XIX đầu TK XX * Yêu cầu HS ... 185 8 n nm 19 18 Chng I Cuc khỏng chin chng thc dõn Phỏp t nm 185 8 n cui th k XIX (9 tit: tit bi mi, tit bi tp) Bi 24 Cuc khỏng chin t nm 185 8 n nm 187 3 Bi 25 Khỏng chin lan rng ton quc ( 187 3- 188 4) ... nhõn t nm 184 8 n nm 187 0 Quc t th nht -T 184 8- 187 0, giai cp cụng nhõn ó nhn thc rừ hn vai trũ ca giai cp mỡnh v cú s on kt quc t -Phong tro cụng + Giai cp cụng nhõn nhõn t 184 8 187 0 ó nhn thc...
 • 97
 • 1,274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân phối chương trình lịch sử lớp 7phân phối chương trình lịch sử 7 mới nhấtphân phối chương trình lịch sử 7 năm 2012phân phối chương trình lịch sử 12khung phân phối chương trình tin học thcsphân phối chương trình tiếng anh thcsphân phối chương trình mỹ thuật thcsphân phối chương trình tin nghề thcs70 tiếtphân phối chương trình mĩ thuật thcs 2015phân phối chương trình mĩ thuật thcs giảm tảiphân phối chương trình mĩ thuật thcsvậy trong chương trình lịch sử thcs chúng ta tích hợp ở những bài nào tích hợp ra saophân phối chương trình môn lịch sử lớp 7phân phối chương trình môn lịch sử 7hướng dẫn sử dụng khung phân phối chương trình thcsĐảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt namTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014Quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc giangBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcMột số bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại sốĐồ án Quy hoạch giao thông tĩnh khu đô thị Nhân Chínhbồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề assessment and testing in EFL class at high school leveltrắc nghiệm vật lý 12 học kì 2bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề integrating grammar for communicative language (3)Các hình thức kiếm tiền trên 123docTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sự50 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp cao PHẦN 2Đồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY59 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston, xi lanh của máy nén khí 4BY5950 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp caoTÊN CÁC QUỐC GIA BẰNG TIẾNG ANHBáo cáo Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Song ÁnhNghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An Giang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập