Nghiên cứu động thái hàm lượng prolin, glycinbetain và hoạt độ một số enzym trong mầm đậu tương ở điều kiện thiếu nước và nhiễm mặn

Đề cương luận án: NGHIÊN CứU ĐộNG THÁI HÀM LƯợNG PROLIN, GLYCINBETAIN HOạT Độ MộT Số ENZYM TRONG MầM ĐậU TƯƠNG ĐIềU KIệN THIếU NƯớC NHIễM MặN

Đề cương luận án: NGHIÊN CứU ĐộNG THÁI HÀM LƯợNG PROLIN, GLYCINBETAIN VÀ HOạT Độ MộT Số ENZYM TRONG MầM ĐậU TƯƠNG ở ĐIềU KIệN THIếU NƯớC VÀ NHIễM MặN
... Nghiên cứu động thái hàm lượng prolin, glycinbetain hoạt độ số enzym mầm đậu tương điều kiện thiếu nước nhiễm mặn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu động thái hàm lượng prolin glycine betaine mầm ... hồi sau mặn mầm đậu tương 18 Chương 3: Động thái hoạt độ enzym chống oxi hoá mầm đậu tương điều kiện thiếu nước nhiễm mặn 3.1 Động thái hoạt độ enzym catalaza mầm đậu tương chịu tác động stress ... gây mặn phục hồi sau mặn mầm đậu tương Chương 2: Động thái hoạt độ enzym phân giải chất dự trữ mầm hạt đậu tương điều kiện thiếu nước nhiễm mặn 2.1 Động thái hoạt độ enzym amylaza mầm đậu tương...
 • 21
 • 87
 • 2

Nghiên cứu động thái hàm lượng diệp lục huỳnh quang diệp lục của lá đậu tương trong quá trình gây hạn

Nghiên cứu động thái hàm lượng diệp lục và huỳnh quang diệp lục của lá đậu tương trong quá trình gây hạn
... chịu hạn giống đậu tương thông qua biến đổi hàm lượng diệp lục, huỳnh quang diệp lục vấn đề chưa nghiên cứu Vì vậy, tiến hành nghiên cứu: Động thái hàm lượng diệp lục huỳnh quang diệp lục đậu tương ... động thái hàm lượng diệp lục huỳnh quang diệp lục đậu tương trình gây hạn rút số kết luận sau: - Về động thái hàm lượng diệp lục Khi cung cấp nước đầy đủ, hàm lượng diệp lục giống đậu tương thường ... hưởng thiếu nước đậu tương 1.2 Diệp lục huỳnh quang diệp lục 1.2.1 Diệp lục 1.2.2 Huỳnh quang diệp lục 1.3 Tình hình nghiên cứu diệp lục huỳnh quang diệp lục thực vật nói chung đậu tương nói riêng...
 • 40
 • 147
 • 0

So sánh động thái tích lũy một số chất trong mầm đậu tương DT84 đt26 sinh trưởng điều kiện nhiễm mặn

So sánh động thái tích lũy một số chất trong mầm đậu tương DT84 và đt26 sinh trưởng ở điều kiện nhiễm mặn
... động thái tích lũy số chất mầm giống đậu tương DT84 ĐT26 sinh trưởng điều kiện nhiễm mặn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu so sánh động thái tích lũy prolin vitamin C mầm đậu tƣơng sinh trƣởng điều ... KHOA SINH – KTNN TRẦN THỊ KIM THOA SO SÁNH ĐỘNG THÁI TÍCH LŨY MỘT SỐ CHẤT TRONG MẦM GIỐNG ĐẬU TƢƠNG DT84 ĐT26 SINH TRƢỞNG ĐIỀU KIỆN NHIỄM MẶN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên nghành: Sinh ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 3.1 So sánh động thái tích lũy prolin mầm hai giống đậu tƣơng DT84 ĐT26 19 3.2 So sánh động thái tích lũy vitamin C mầm hai giống đậu tƣơng DT84 ĐT26 ...
 • 45
 • 130
 • 0

Nghiên cứu hoạt độ một số emzim của hạt đậu tương nảy mầm trong điều kiện áp suất thẩm thấu khác nhau

Nghiên cứu hoạt độ một số emzim của hạt đậu tương nảy mầm trong điều kiện áp suất thẩm thấu khác nhau
... hoạt độ số enzim hạt đậu tương nảy mầm điều kiện áp suất thẩm thấu khác Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Nghiên cứu ảnh hưởng áp suất thẩm thấu đến hoạt độ số enzim hạt đậu tương nảy mầm ... độ, phân li dung dịch áp suất thẩm thấu bao gồm áp suất thẩm thấu bên (áp suất thẩm thấu nội bào) áp suất thẩm thấu bên (áp suất thẩm thấu môi trường) áp suất thẩm thấu bên trong: dịch tế bào có ... đoạn nảy mầm: Tỉ lệ nảy mầm hạt đậu tương nảy mầm dung dịch đường sacarôzơ thấp lô nảy mầm nước cất áp suất thẩm thấu môi trường cao ức chế nảy mầm hạt đậu tương, đặc biệt áp suất thẩm thấu 12...
 • 41
 • 163
 • 0

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng bạc nitrat trinatri citrat lên kích thước hạt nano AG trong PVA

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng bạc nitrat và trinatri citrat lên kích thước hạt nano AG trong PVA
... nano bạc hình thành vật liệu nanocompozit Ag/ PVA Khảo sát yếu tố ảnh hưởng tới kích thước phân bố hạt nano bạc, nghiên cứu tính chất hóa lý đặc thù vật liệu Nội dung nghiên cứu: Nội dung đề tài nghiên ... nano bạc - Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng AgNO3, trinatri citrat tới kích thước phân bố hạt nano bạc nanocompozit - Nghiên cứu tính chất hóa lý vật liệu: tính chất quang học, cấu trúc, kích thước ... thái của nano Ag ảnh TEM - Kết quả: Có hai hình thức thành lập nano Ag, kích thước ổn định theo thời gian, hình thức lại kích thước lớn dần theo thời gian Với PVA (MW 22000) hạt nano Ag hình...
 • 96
 • 536
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn, cu, pb, cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn, cu, pb, cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von  ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học
... số loại nấm linh chi phương pháp Vôn – Ampe hòa tan anot xung vi phân Với đề tài đề nhiệm vụ: - Các phương pháp xác định hàm lượng số kim loại nặng Zn, Cd, Pb, Cu số loại nấm - Bước đầu xác định ... đầu xác định hàm lượng số kim loại nặng Zn, Cd, Pb, Cu số loại nấm phương pháp Vôn – Ampe hòa tan Chúng hi vọng khóa luận góp phần bổ sung thêm phương pháp xác định lượng vết kim loại số đối tượng ... phép xác định đồng thời nhiều nguyên tố sử dụng rộng rãi phân tích lượng vết kim loại nặng Từ sở khoa học chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng Zn, Cu, Pb, Cd số...
 • 60
 • 698
 • 4

Nghiên cứu xác định hàm lượng phẩm màu annatto theo độ chín của quả điều nhuộm bằng dung dịch NaOH 0,5n

Nghiên cứu xác định hàm lượng phẩm màu annatto theo độ chín của quả điều nhuộm bằng dung dịch NaOH 0,5n
... việc nghiên cứu nên em chọn đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng phẩm màu annatto theo độ chín điều nhuộm dung dịch NaOH 0,5N để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Đề tài: Nghiên cứu xác định hàm ... giá độ bền màu thay đổi màu ban đầu (phai màu) dây màu sang vải trắng theo bảng chuẩn màu ghi Đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng phẩm màu annatto theo độ chín điều nhuộm dung dịch NaOH 0,5N ... Hình 2.2 Hạt điều nhuộm chín .33 Hình 2.3 Hạt điều tƣơi trƣớc sau bóc vỏ .36 Đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng phẩm màu annatto theo độ chín điều nhuộm dung dịch NaOH 0,5N SVTH:...
 • 51
 • 310
 • 0

Nghiên cứu bệnh thối xám (botrytis cinerea pers) gây hại trên một số cây trồng cạn vụ thu đông năm 2009 vụ xuân hè năm 2010 tại mộc châu sơn la

Nghiên cứu bệnh thối xám (botrytis cinerea pers) gây hại trên một số cây trồng cạn vụ thu đông năm 2009 và vụ xuân hè năm 2010 tại mộc châu  sơn la
... Dũng, ti n hành th c hi n ñ tài “ Nghiên c u b nh th i xám (Botrytis cinerea Pers) gây h i m t s tr ng c n v thu ñông năm 2009 v xuân năm 2010 t i M c Châu Sơn La 1.2 M c ñích, yêu c u c a ... tr ng b nh th i xám gây h i m t s tr ng c n v thu ñông năm 2009 xuân năm 2010 huy n M c Châu - Sơn La Xác ñ nh nguyên nhân gây b nh nghiên c u ph m vi ký ch c a n m Botrytis cinerea m t s tr ... hình b nh th i xám (Botrytis cinerea ) dâu tây nh hư ng c a bi n pháp k thu t tác ñ ng ñ n b nh th i xám gây h i dâu tây v thu ñông xuân 2009- 2010 t i huy n M c Châu Sơn La 42 4.1.1...
 • 144
 • 577
 • 0

NGHIÊN CỨU BỆNH THỐI XÁM (Botrytis cinerea Pers) GÂY HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CẠN VỤ THU ĐÔNG NĂM 2009 VỤ XUÂN HÈ NĂM 2010 TẠI MỘC CHÂU – SƠN LA

NGHIÊN CỨU BỆNH THỐI XÁM (Botrytis cinerea Pers) GÂY HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CẠN VỤ THU ĐÔNG NĂM 2009 VÀ VỤ XUÂN HÈ NĂM 2010 TẠI MỘC CHÂU – SƠN LA
... đông năm 2009 vụ xuân năm 2010 Mộc Châu Sơn La 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Đánh giá thực trạng bệnh thối xám gây hại số trồng cạn vụ thu đông năm 2009 xuân năm 2010 huyện ... không gây vết thương đem lây 3.5.6 Khảo sát hiệu lực số thu c trừ bệnh thối xám hại số trồng vụ xuân năm 2010 Mộc Châu Sơn La 3.5.6.1 Khảo sát hiệu lực số loại thu c trừ bệnh thối xám hại ... độ thiệt hại bệnh thối xám gây hại số giống trồng đồng ruộng vụ thu đông, xuân năm 2009- 2010 tìm hiểu ảnh hưởng số biện pháp kỹ thu t đến phát triển bệnh thối xám đồng ruộng - Nghiên cứu đặc...
 • 144
 • 94
 • 0

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây hại trên một số cây trồng cạn tại vùng hà nội phụ cận vụ hè thu 2007 vụ xuân hè 2008

Nghiên cứu loài vi khuẩn ralstonia solanacearum smith gây hại trên một số cây trồng cạn tại vùng hà nội và phụ cận vụ hè thu 2007 và vụ xuân hè 2008
... Lâm (H Nội) l 26,79 % v 39,29% Qua kết điều tra tình hình bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại c chua số vùng thu c H Nội v phụ cận vụ thu 2007 v vụ xuân 2008 nhân thấy, bệnh héo xanh vi khuẩn ... pháo Thu Thu 7,25 Gia Lâm, H Nội Đâm tia, non 0,48 Tiên Lữ, Hng Yên Đâm tia, non 2,26 Từ kết điều tra tình hình bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại số trồng vụ thu 2007 v vụ xuân 2008 vùng H Nội ... gây hại số trồng Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c Nụng nghi p 35 số vùng thu c H Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, H Tây vụ thu 2007, nhận thấy bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại trồng...
 • 99
 • 410
 • 6

Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ( ralstolia solanacearum smith) hại một số cây trồng cạn tại tỉnh bắc giang

Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ( ralstolia solanacearum smith) hại một số cây trồng cạn tại tỉnh bắc giang
... loài vi khu n Ralstonia solanacearum 3.1.2 Tình hình b nh héo xanh vi khu n Ralstonia solanacearum Smith h i m t s ký ch t i t nh B c Giang năm 2012 3.1.2.1 B nh héo xanh vi khu n h i cà pháo Cây ... n t i B c Giang 31 3.1.1 B nh héo xanh vi khu n h i cà chua 32 3.1.2 Tình hình b nh héo xanh vi khu n Ralstonia solanacearum Smith h i m t s ký ch t i t nh B c Giang năm 2012 3.2 38 Nghiên c u ... c u v phòng ch ng b nh héo xanh vi khu n Ralstonia solanacearum Smith gây 13 1.2 Nh ng nghiên c u nư c 17 1.2.1 Nh ng nghiên c u b n v b nh héo xanh vi khu n Ralstonia solanacearum Smith m t...
 • 101
 • 410
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên vậtnguồn nguyên liệunguyên liệutài nguyên rừngnguyên nhân chínhkháng nguyênnguyên phụ liệusố nguyênnguyên nhânthái nguyêntỉnh thái nguyênnguyên tốcác nguyên tốnguyên tửtài nguyên nướcNghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (LA tiến sĩ)Thay thái độ, đổi cuộc đờiĐịa lý toàn thư (Trần Văn Hải)Nghiên cứu biến đổi lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực và nồng độ một số cytokine huyết thanh ở bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầm (LA tiến sĩ)Lợi nhuận trước thuế và lãiMô hình kinh doanh hay1Nghiên cứu các rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại Thành phố Huế và hiệu quả của một số biện pháp điều trị (TT)hoc gioi bất đẳng thức 8GDCD lớp 10 Bài 1 (t1) Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứngnguyenlyketoan 120925023208 phpapp01Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namLàm đồ chơi trung thuVinhomes times cityBí quyết để có được 1 quán café tại Việt NamĐánh giá tài nguyên du lịch huyện vân hồ, tỉnh sơn lade thi thu thptqg mon hoa lan 1 truong thpt chuyen le hong phong file word co loi giaiĐánh giá kết quả đấu thầu mua thuốc tại bệnh viện giao thông vận tải trung ương năm 2015Waste water treatment system design dod 1997 handbookEvironmental science technology
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập