baig giảng Chủ đề bài toán và thuật toán Tiết 1

Dạy học khám phá có hướng dẫn đối với chủ đề bài toán cực trị liên quan đến hàm mũ logarit trong chương trình giải tích lớp 12, ban nâng cao

Dạy học khám phá có hướng dẫn đối với chủ đề bài toán cực trị liên quan đến hàm mũ và logarit trong chương trình giải tích lớp 12, ban nâng cao
... phương pháp dạy học khám phá hướng dẫn dạy học nội dung cực trị liên quan đến hàm logarit lớp 12, ban nâng cao học sinh tích cực chủ động học tập, nắm vững kiến thức cực trị lớp hàm logarit, ... pháp dạy học cực trị liên quan đến hàm logarit chương trình giải tích lớp 12 ban nâng cao Trên sở khảo sát, đánh giá thực trạng việc dạy học GV việc học HS toán cực trị liên quan đến lớp hàm ... Lớp 12 ban nâng cao gồm: 12A1, 12A2 Câu hỏi nghiên cứu Dạy học khám phá hướng dẫn chủ đề" Bài toán cực trị liên quan đến hàm logarit" chương trình Giải tích lớp 12, ban nâng cao cho hiệu HS?...
 • 11
 • 29
 • 0

chủ đề bài toán chia hết môn toán lớp 6 một số phương pháp giải bài toán chia hết

chủ đề bài toán chia hết môn toán lớp 6 một số phương pháp giải bài toán chia hết
... phải chia hết cho + Số phương chia hết cho phải chia hết cho 25 + Số phương chia hết cho phải chia hết cho 16 + Tổng qt: Số phương N chia hết cho p2 k +1 N phải chia hết cho k +2 (p số ngun tố, ... phương c) C khơng số phương tận d) D khơng số phương tận e) E chia hết cho khơng chia hết cho 25 nên khơng số phương f) F chia hết cho khơng chia hết khơng số phương Bài 4: Các số sau có số phương ... 2004 số khơng phải số phương Lời giải : Ta thấy tổng chữ số số 2004 nên 2004 chia hết cho mà khơng chia hết nên số có tổng chữ số 2004 chia hết cho mà khơng chia hết cho 9, số khơng phải số phương...
 • 36
 • 293
 • 0

bài giảng cấu trúc dữ liệu thuật toán chương 2 hàm đệ quy (function recursion)

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 2 hàm đệ quy (function recursion)
... khác rỗng quay lên bước 2, ngược lại dừng Chương 5: Ngăn xếp – Hàng đợi Stack - Ứng dụng Bài tập: đổi số từ số 10 sang số x 57 28 Ví dụ: 57 = ?? ?2 14 57 = 11100 12 1 22 Chương 5: Ngăn xếp – Hàng ... khoi stack } Chương 5: Ngăn xếp – Hàng đợi 23 Stack - Ứng dụng 24 Thuật toán Ba Lan ngược (Reverse Polish Notation – RPN)  Định nghĩa RPN:   Biểu thức toán học toán tử viết sau toán hạng không ... Lukasiewics nhà khoa học Ba Lan vào năm 1950 Chương 5: Ngăn xếp – Hàng đợi RPN Infix : Postfix (RPN): Prefix : toán tử viết toán hạng toán tử viết sau toán hạng toán tử viết trước toán hạng Examples: INFIX...
 • 65
 • 175
 • 0

Bài giảng: Một số bài toán thường gặp về đồ thị (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)

Bài giảng: Một số bài toán thường gặp về đồ thị (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)
... thiên vẽ đồ thị hàm số b Xác định a để đồ thị hàm số tiếp xúc với (P): y = ax2 Bài tập 15: Cho hàm số: y= ax + 3ax + 2a + x+2 a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số với a = b Với giá trị a đồ thị ... a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số với m = b Tìm điểm mà đồ thị qua với m Từ kết xác định m để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành Bài tập 14: Cho hàm số: y = (x + 1)2(x 1)2 a Khảo sát ... (dm) cắt đồ thị hàm số cho ba điểm phân biệt Bài tập 3: Cho hàm số: (Cm): y = x3 2m(x + 1) + a Tìm giá trị m để đồ thị hàm số cho cắt trục hoành ba điểm phân biệt b Khảo sát vẽ đồ thị hàm số với...
 • 33
 • 1,790
 • 0

Hình thành phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông thể hiện qua hệ thống bài tập chủ đề phương trình hệ phương trình trong đại số 10 luận văn thạc sĩ toán học

Hình thành và phát triển một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông thể hiện qua hệ thống bài tập chủ đề phương trình và hệ phương trình trong đại số 10 luận văn thạc sĩ toán học
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH DƯƠNG HỒNG HẠNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỂ HIỆN QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG ... dụng hệ thống tập chủ đề Phương trình hệ phương trình (Đại số 10) 49 50 2.1 Một số định hướng dạy học sáng tạo thông qua hệ thống tập chủ đề Phương trình hệ phương trình (Đại số 10) 50 2.2 Một ... dựa vào kinh nghiệm thân, chọn đề tài nghiên cứu luận văn thạc là: Hình thành phát triển số yếu tố sáng tạo cho học sinh khá, giỏi trung học phổ thông thể qua hệ thống tập chủ đề Phương trình...
 • 139
 • 967
 • 4

CHỦ ĐỀ 6. KSHS CÁC BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN pdf

CHỦ ĐỀ 6. KSHS VÀ CÁC BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN pdf
... m 32 : nghiệm âm; 27 32 : nghiệm âm nghiệm (kép) x  ; 27 ii m iii 32  m  : nghiệm dương nghiệm âm; 27 iv m  : nghiệm dương nghiệm (kép) x  v m  : nghiệm dương ; Bài Cho ... Bài (ad - bc > ) a y = y = 2x - ; 2x + b y = x ; 1- x d y = - 2x ; 2x - c x- x Bài (ad - bc < ) a y = y = x+ ; x- c y = + 2- x ; 2x + e y = ; x- d x- B KS SBT vẽ đồ thị (C) hàm số toán liên ... a  nghiệm phân biệt hai nghiệm lớn HD-ĐS: ii b a  2 : i a  2 : nghiệm x  , x  ; vô nghiệm; iii 2  a  : nghiệm; iv a  : nghiệm x   ; v a  : nghiệm c 4  a  2...
 • 15
 • 151
 • 0

CHỦ ĐỀ 6’. KSHS CÁC BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN (Dành cho HS học theo CT nâng cao) docx

CHỦ ĐỀ 6’. KSHS VÀ CÁC BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN (Dành cho HS học theo CT nâng cao) docx
... : nghiệm m  1 : vô nghiệm x  3x  Bài Cho hàm số y  đồ thị (C) x 1 a Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số trình: b Biện luận theo a số nghiệm phương trình: x2  3x   log a  (1) x 1 Bài ... (1) x 1 Bài Cho hàm số y  x2  x  đồ thị (C) x 1 a Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số b Biện luận theo a số nghiệm phương trình: x 2 x 3 x 1 a (1) Bài Cho hàm số y  x2  x  đồ thị (C) ... trung điểm c Biện luận theo a số nghiệm âm phương trình: x 2 x 9 x 2 Bài Cho hàm số y   a  x  2  x2  x  đồ thị (C) x2 a Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số b Biện luận theo m t  1  m...
 • 5
 • 172
 • 0

bài giảng cấu trúc dữ liệu thuật toán chương 4 tìm kiếm

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 4 tìm kiếm
... dãy hành đến dãy hành phần tử Cấu trúc Dữ liệu - Tìm kiếm Sắp xếp Selection Sort – Thuật tốn 46 // input: dãy (a, n) // output: dãy (a, n) xếp  Bước : i = Bước : Tìm phần tử a[min] nhỏ dãy hành ... Insertion Sort – Nhận xét 42 Khi tìm vị trí thích hợp để chèn a[i] vào đoạn a[0] đến a[i-1], đoạn nên sử dụng giải thuật tìm nhị phân để thực việc tìm vị trí pos  giải thuật xếp chèn nhị phân ... Interchange Sort - Đánh giá giải thuật 14  Số lượng phép so sánh xảy khơng phụ thuộc vào tình trạng dãy số ban đầu  Số lượng phép hốn vị thực tùy thuộc vào kết so sánh Chương 4: Sắp xếp Các phương pháp...
 • 33
 • 99
 • 0

bài giảng cấu trúc dữ liệu thuật toán chương 5 ngăn xếp – hàng đợi

bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 5 ngăn xếp – hàng đợi
... C C 10 d50 i = 0. 05 d50 i = 0. 05 i = 0. 05 10 10 d50 d100 11 10 d50 10 i = 0. 05 18 d50 d300 18 14 i = 0. 05 i = 0. 05 13 d50 i = 0. 05 d200 10 i = 0. 05 i = 0. 05 12 d 150 11 d 75 d50 d50 10 d50 10 10 ... Giá trị giới hạn Loại A Loại B 40 40 6-9 5- 9 20 50 50 100 50 100 1.000 3.000 50 100 20 50 250 1.000 200 1.000 0,1 50 0,001 1 5. 000 10.000 CHƯƠNG CHỌN VÀ THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ XỬ LÍ 3.1.Chọn quy ... d 75 d50 d50 10 d50 10 10 18 A 15 i = 0. 05 i = 0. 05 i = 0. 05 B 13 d 150 d200 mÆt c¾t a - a 12 11 d100 11 d 75 d300 15 10 d50 10 d50 10 d50 16 d300 18 d300 14 Hình 4.3 Cấu tạo bể Aeroten 1.Kênh phân...
 • 88
 • 482
 • 0

Tiểu luận Thuật toán phương pháp giải quyết vấn đề Bài toán người du lịch

Tiểu luận Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề Bài toán người du lịch
... 4: GIỚI THIỆU GIẢI BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH NỔI TIẾNG BẰNG MÔ PHỎNG HÀNH VI CỦA ĐÀN KIẾN TRONG TỰ NHIÊN 4.1.1 Nhắc lại toán Người du lịch Bài toán Người du lịch, tìm đường ngắn cho người thương ... (j,i)∈ E Bài toán trở thành tìm chu trình Hamilton có độ dài ngắn G Bài toán tiếng có lời giải cách sử dụng phương pháp “nhánh cận” 2.1.2 Phương pháp nhánh cận Thuật toán nhánh cận phương pháp chủ ... 31 4.1.3 Thuật toán đàn kiến giải toán người du lịch .32 4.1.4 Hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ PASCAL 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO .37 LỜI MỞ ĐẦU Bài toán Người du lịch, tìm đường...
 • 37
 • 200
 • 2

Tiểu luận môn Thuật Toán Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề Bài toán tìm luật kết hợp theo giải thuật Apriori

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề Bài toán tìm luật kết hợp theo giải thuật Apriori
... CH1301118 19 Tiểu luận: Bài toán tìm luật kết hợp theo giải thuật Apriori Phần BÀI TOÁN TÌM LUẬT KẾT HỢP THEO GIẢI THUẬT APRIORI 2.1 Phát biểu toán Một công ty kinh doanh mặt hàng tiêu dùng theo mô ... CH1301118 29 Tiểu luận: Bài toán tìm luật kết hợp theo giải thuật Apriori KẾT LUẬN Tiểu luận đã trình bày thuật toán Apriori áp dụng cho việc tìm luật kết hợp mẫu phổ biến, dựa vào người bán ... Output: luật kết hợp dạng a->b GVHD: PGS.TS Đỗ Văn Nhơn HVTH: Nguyễn Ngọc Vọng – CH1301118 20 Tiểu luận: Bài toán tìm luật kết hợp theo giải thuật Apriori 2.3 Bước 2: Thiết kế thuật toán/ thuật giải...
 • 31
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao án môi trường xung quanh chủ đề phương tiện giao thông loại tiết 1 đối tượng mẫu giáo lớnbai toan tiet 107 tap 2 dap an toan 5soạn ngữ văn lớp 6 bài câu trần thuật đơn tiet 111tuần 27 28 chủ đề v tứ giác nội tiếp tiết 1bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toánchuyên đề bài toán và thuật toánbài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 5 ngăn xếpnguyễn viết chữ 2008 bài giảng chuyên đề đối thoại và định hướng cảm thụ văn chương trong dạy học tác phẩm văn học đại học sư phạm hà nộitin học 10 bài 4 bài tap và thuật toánbai toan nang cao lop 6 de bai 5300 va 3453bai giang chu de bac ho kinh yeubai du thi van dung lien thuc lien giai cac tinh huong thuc tien ve chu de an toan giao thongchủ đề bài thơ mẹ và quả nguyễn khoa điềmchủ đề bài thơ mẹ và quảbài giảng chủ đề phương tiện giao thôngMột số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH SX-TM hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo.Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng YênSách tiếng Anh Beeno 3Giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Nam Định đến năm 2020GIÁO án vật lí 10 từ TUẦN 13 đền 17Sách tiếng Anh Beeno 2Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua xoang bướm điều trị u tuyến yênĐề xuất chiến lược kinh doanh của công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam giai đoạn từ 2012 đến 2020Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 10 Trường THCS Nguyễn HuệBộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Your body L2Bộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Incredible earthBộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Homes around the worldPhân tích về các doanh nhân việt nam dưới góc độ quản trị marketingDoanh nhân việt nam và vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nướcPhân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần dược và vật tư thú y.Phân tích và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần May IV - Dệt may Nam ĐịnhChuyên Đề Tổ Chức Và Quản Lý Hoạt Động Sinh Hoạt Chuyên Môn Và Tham Gia Các Hoạt Động Chuyên Môn Trên Mạng “Trường Học Kết Nối” Ở Trường Trung HọcCÁC KỸ NĂNG VP PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐNDChuyên Đề Phương Pháp Phân Tích Các Hình Thức Pháp Luật Khác Tập Quán Pháp, Tiền Lệ Pháp, Tôn Giáo PhápQuy Trình Nghiệm Thu Và Bàn Giao Tài Liệu Tổng Điều Tra Nông Thôn, Nông Nghiệp Và Thủy Sản Năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập