Bai 7 qua trinh tai ban ADN TLBG

BÀI TẬP VỀ GEN, MÃ DI TRUYỀN QUÁ TRÌNH TÁI BẢN PHIÊN MÃ DỊCH MÃ

BÀI TẬP VỀ GEN, MÃ DI TRUYỀN QUÁ TRÌNH TÁI BẢN PHIÊN MÃ DỊCH MÃ
... dài phân tử mARN Tính theo lí thuyết, số lượng nu loại cần pahir cung cấp cho trình tổng hợp đoạn AND bao nhiêu? Bài 24 Một đoạn AND có tổng số nu 2400 có số nu loại A chiếm 20% tổng số nu gen ... loại mạch gen đó? Bài 25 Có phân tử AND tự nhân đôi số lần tổng hợp 112 mạch polinucleotit lây nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào Tính số lần tự nhân đôi phân tử AND trên? Bài 26 Trên mạch ... sung phân tử AND đó? Bài 27: Trên mạch thứ gen có 10%A 35%G Trên mạch thứ gen có 25%A 450G a Tính tỉ lệ % số lượng nu loại mạch gen? b Tính tỉ lệ % số lượng loại nu gen? Bài 28: Một gen có 90...
 • 2
 • 1,735
 • 7

Bài tập quá trình nhân đôi ADN pdf

Bài tập quá trình nhân đôi ADN pdf
... chiều Câu 12: Quá trình nhân đôi ADN gọi là: A .Quá trình dịch mã C .Quá trình mã B .Quá trình tái bản, tự D .Quá trình phiên mã Câu 13: Trong chu kỳ tế bào nguyên phân, nhân đôi ADN nhân diễn ở? ... trình nhân đôi D Đoạn ADN tổng hợp gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn ADN trình nhân đôi Câu 11: Nguyên tắc bán bảo tồn chế nhân đôi ADN là: A.Hai ADN hình thành sau nhân đôi, ADN giống ... Đoạn ADN tổng hợp cách gián đoạn theo chiều tháo xoắn ADN trình nhân dôi B Đoạn ADN tổng hợp cách liên tục theo chiều tháo xoắn ADN trình nhân đôi C Đoạn ADN tổng hợp cách liên tục mạch ADN trình...
 • 4
 • 367
 • 4

BÀI TẬP CƠ CHẾ TÁI BẢN ADN CÓ ĐA

BÀI TẬP CƠ CHẾ TÁI BẢN ADN CÓ ĐA
... D.1342(lk) Gen T = 23,6% Gen tỉ lệ A + T/ G + X =5/3 3 Gen T = 3X Gen tổng loại nucleotic 84% tổng số nucleotic gen Bài Tính tỉ lệ % loại nucleotic gen, cho biết: Gen 1có hiệu số nucleotic ... thứ 5, liên kết hiđrô bị phá vỡ? A 3458 B 107198 C 55328 D 110656 10 Tại lần tái thứ 4, liên kết hóa trị hình thành? A 21264 B 18606 C D 27664 11 .Có liên kết hiđrô thành lập sau trình tái ... nucleotic gen Gen tỉ lệ loại nucleotic 9:7 Biết số Nu loại A bé loại Nu Gen tích loại Nu không bổ sung 6% Gen X2 + A2 = 5% Gen X2 + A2 =17% số nucleotic gen, A< X Gen X3 + A3 = 6.5%số...
 • 8
 • 183
 • 2

Bài giảng quá trìnhbản trong công nghệ thực phẩm

Bài giảng quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm
... 2.5.6 1.1 Mỏy ộp thy lc lm vic giỏn on Thực phẩm Pittụng Ap lc Pittụng Van Van Van Dầu Máy ép thuỷ lực A: xi lanh máy nén B: xi lanh ép Sơ đồ nguyên tắc trình ép thuỷ lực Cu to ca thit b bao gm ... hng khụng khớ, bo qun ớt b bin i (vớ d rau ộp) Trong trng hp ộp phõn li vi sinh vt d tỏc ng lm hng sn phm sau ộp Vớ d dung dch nc mớa, nc qu vv Trong trng hp ú thng thay i mụi trng chng hot ... R - bỏn kớnh thựng quay m Lc li tõm ln hn trng lc rt nhiu Trong cụng nghip thc phm thng dựng cỏc C loi mỏy li tõm vi yu t phõn li = (trong ú C - lc li tõm; G -lc) K 450ữ150 G 2.3.2 Mc ớch v...
 • 164
 • 179
 • 0

TIỂU LUẬN VAI TRÒ CỦA ENZIM VÀ CÁC YẾU TỐ THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH TÁI BẢN, PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

TIỂU LUẬN VAI TRÒ CỦA ENZIM VÀ CÁC YẾU TỐ THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH TÁI BẢN, PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
... đề: Vai trò enzim yếu tố tham gia vào trình tái bản, phiên dịch Đối tượng phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các enzyme yếu tố tham gia vào trình tái bản, phiên dịch Phạm ... amin vào để tiếp tục trình tổng hợp * Các yếu tố tham gia dịch mã: Trong trình tổng hợp prôtêin có nhiều yếu tố tham gia vào chế dịch vai trò chất kích thích, chất hỗ trợ - Yếu tố mở đầu: Tham ... đòi hỏi phải có nhiều yếu tố khác thêm vào để giúp khởi động trình phiên II.3.2.3 Vai trò yếu tố phiên tổng quát Các yếu tố phiên tổng quát giúp RNA polymerase vào vị trí promoter, giúp...
 • 32
 • 219
 • 0

02 qua trinh nhan doi ADN TLBG

02 qua trinh nhan doi ADN TLBG
... Nguyễn Quang Anh Quá trình nhân đôi ADN ' C enzyme xúc tác trình tự nhân đôi ADN gắn vào đầu polynucleotit ADN mẹ ' ' mạch polynucleotit chứa ADN kéo dài theo chiều - D hai mạch phân tử ADN mẹ ... phân tử ADN mẹ B Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản) C Trong trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN D Trong ... 15: Vai trò enzim ADN pôlimeraza trình nhân đôi ADN A tháo xoắn phân tử ADN B lắp ráp nuclêôtit tự theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN C bẻ gãy liên kết hiđrô hai mạch ADN D nối đoạn Okazaki...
 • 5
 • 32
 • 0

Tài liệu Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNbản pptx

Tài liệu Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN cơ bản pptx
... ụi ADN nh th no? í ngha t nhõn ụi ADN l gỡ? 11 III QU TRèNH NHN ễI CA ADN ADN dng xon kộp tóM LạI: trình tự nhân đôI adn: Thời điểm: Xảy phân bào NST kì trung gian lần phân bào ADN đợc nhân đôi ... hợp liên tục 2ADN Kết quả: Từ ptử ADN mẹ lần tự giống hệt giống hệt ADN mẹ Mỗi ADN có mạch mạch gốc mạch đợc tổng hợp Nguyên tắc bán bảo tồn ý nghĩa: Là sở cho NST tự nhân đôi giúp cho NST ... đơn Mạch gốc có chiều 3- mạch AND đợc tổng hợp liên tục, ngợc lại mạch gốc có chiều 5- mạch AND đợc tổng hợp gián đoạn Vì enzim ADN- pôlimeraza nhận biết bổ sung Nu vào nhóm OH mạch gốc,...
 • 17
 • 395
 • 5

THỰC HÀNH CÁC QUÁ TRÌNHBẢN TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - BÀI 7 ppsx

THỰC HÀNH CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - BÀI 7 ppsx
... 3.63*1 0-2 3.95*1 0-2 4. 27* 1 0-2 4.58*1 0-2 4.90*1 0-2 5.22*1 0-2 5.54*1 0-2 5.86*1 0-2 6.18*1 0-2 0 .70 6. 47* 1 0-2 7. 13*1 0-2 7. 78*1 0-2 8.43*1 0-2 9.09*1 0-2 9 .74 *1 0-2 1.04*1 0-1 1.10*1 0-1 1. 17* 1 0-1 0.80 9.98*1 0-2 ... 1.08*1 0-3 4.92*1 0-3 5. 27* 1 0-3 5.61*1 0-3 5.96*1 0-3 6.31*1 0-3 6.66*1 0-3 7. 01*1 0-3 7. 35*1 0-3 7. 70*1 0-3 0.50 1.62*1 0-2 1 .74 *1 0-2 1. 87* 1 0-2 2.00*1 0-2 2.12*1 0-2 2.25*1 0-2 2.38*1 0-2 2.5*1 0-2 2.63*1 0-2 0.60 ... 0.30 7. 34*1 0-4 0.40 2.31*10 0.80 -5 1.00 -5 1.20 -5 1.40 -5 2 .77 *10 1.80 -5 2.86*10 2.00 -5 2.95*1 0-5 2.40*10 2.49*10 2.59*10 7. 77* 1 0-4 8.21*1 0-4 8.65*1 0-4 9.09*1 0-4 9.53*1 0-4 9. 97* 1 0-4 1.04*1 0-3 ...
 • 17
 • 129
 • 2

Bài giảng ngữ văn 7 bài 3 quá trình tạo lập văn bản 2

Bài giảng ngữ văn 7 bài 3 quá trình tạo lập văn bản 2
... ý thành văn Bước : Kiểm tra TaiLieu.VN CỦNG CỐ - Muốn tạo lập văn bản, ta cần thực bước ? - Nêu bước để tạo lập văn TaiLieu.VN DẶN DÒ -Tập viết đoạn văn có tính mạch lạc -Viết Tập làm văn số nhà ... thầy – em (con) Viết cho bạn bè Xưng hô bạn Bài tập : Cách trình bày dàn a/ Dàn sườn ( đề cương ) để người viết dựa vào tạo lập văn bản, chưa phải văn Do đó, dàn cần ghi ý, không cần viết thành ... nghĩ, tình cảm Ý NGHĨA CỦA VIỆC TẠO LẬP VĂN BẢN TaiLieu.VN Đối với người nghe (người đọc) : Hiểu vật, việc tâm tư, tình cảm người nói II/ Luyện tập : Bài tập : Bài viết bạn chưa phù hợp Yêu cầu...
 • 42
 • 193
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 3 quá trình tạo lập văn bản

Bài giảng ngữ văn 7 bài 3 quá trình tạo lập văn bản
... viết): Trình bày vật, việc bộc lộ suy nghĩ, tình cảm Ý NGHĨA CỦA VIỆC TẠO LẬP VĂN BẢN Đối với người nghe (người đọc): Hiểu vật, việc tâm tư, tình cảm người nói TaiLieu.VN I CÁC BƯỚC TẠO LẬP VĂN BẢN ... TaiLieu.VN Ghi nhớ: Quá trình tạo lập văn Bước TaiLieu.VN Nhiệm vụ Cụ thể Định hướng văn • • • • Xây dựng bố cục Yêu cầu: rành mạch, hợp lí, định hướng bước Diễn đạt ý • Hình thức: Lời văn sáng, có ... thân + Xin bố tha thứ Kết bài: Lời hứa không tái phạm Bước 3: Diễn đạt ý thành văn Bước 4: Kiểm tra TaiLieu.VN BÀI TẬP VỀ NHÀ  Em hóy viết văn dựa theo bố cục thiết lập TaiLieu.VN TaiLieu.VN...
 • 18
 • 137
 • 0

Bài 3 quá trình tạo lập văn bản giáo án ngữ văn 7 GV lê thị hạnh

Bài 3 quá trình tạo lập văn bản  giáo án ngữ văn 7  GV lê thị hạnh
... ? ? Bài ca phê phán tượng XH ? + Sinh đầu lòng chẳn trai -> Đây kiểu nói dựa nước đôi, nghĩa tiên đoán =>Thầy kẻ lừa bịp, dối trá - Cô gái xem bói người hiểu biết, mù quáng * Hoạt động 3: HD ... hiểu chung văn Nội dung kiến thức I.TÌM HIỂU CHUNG VĂN BẢN 1.Đọc: GV: HD cách đọc, đọc mẫu sau gọi HS đọc HS: đọc thích SGK Chú ý : Trống canh : Đêm canh Canh từ 6h tối ; canh đến 5h sáng 2.Chú ... người đàn ông vô tích sự, lười biếng thích ăn chơi hưởng thụ ? Bài nhại lại lời ai? Nói với ai? ? Thầy bói phán ? Bài 2: - Thầy bói phán: + Số cô chẳng giàu nghèo ? Em có nhận xét lời thầy bói?...
 • 5
 • 139
 • 0

Giáo án bài 3 quá trình tạo lập văn bản ngữ văn 7 GV t t chi

Giáo án bài 3 quá trình tạo lập văn bản  ngữ văn 7  GV t t chi
... hiểu chi ti t văn (24’) II- Đọc hiểu chi ti t: - Gọi HS đọc số 1/ 51 - Đọc số 1 Bài số 1: Giới thiệu chân dung “chú t i” “cái cò”: ? Bức chân dung - t m,ph t giới thiệu người chi ti t nào? phân t ch ... 1- t p 1/ 53 phương án - phương án C - Gọi HS đọc đọc thêm 3- Củng cố (3 ): - Đọc bài/ 53 2- Đọc thêm/ 53 - Khắc sâu kiến thức học 4- Dặn dò: (2’): - Về nhà học thuộc lòng sưu t ̀m số ca dao, t c ... Hiện t ợng vào bói toán phản khoa học giễu có đặc sắc? mê t n dị * Ghi nhớ: (SgkT 53) đoan ? Bài ca phê phán t ợng xã hội? * HĐ 3: HDHS Luyện t p (5’) III Luyện t p: ? chọn đúng/ 53? phương án chọn...
 • 5
 • 83
 • 0

Soạn bài lớp 7: Quá trình tạo lập văn bản

Soạn bài lớp 7: Quá trình tạo lập văn bản
... tượng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miến phí Muốn tạo lập văn phải tiến hành lập dàn bài, xây dựng bố cục Hãy trả lời câu hỏi sau để rút cách làm dàn bài: a) Dàn có bắt buộc phải ... tượng (nghe, đọc) chưa? c) Em có lập dàn trước viết (nói) văn không? Các văn thường bố cục nào? Đã ý tới nhiệm vụ phần bố cục chung văn chưa? d) Sau hoàn thành văn bản, em có kiểm tra lại không? ... d) Kiểm tra lại văn Đây khâu cuối trình tạo lập văn "Sản phẩm" phải kiểm tra lại, điều chỉnh nội dung, cách diễn đạt chưa hợp lí,...
 • 3
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ chế quá trình tái bản adnquá trình tái bản adn ở sinh vật nhân thựcquá trình tái bản adn ở sinh vật nhân sơquá trình tái bản adnquá trình tái bản adn ở prokaryoteý nghĩa của quá trình tái bản adnHoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Ở Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt NamĐề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4 năm học 2015 2016đề cương ôn tập thpt quốc gia năm 2017 môn lịch sửPhân Lập Và Tuyển Chọn Nấm Men Chịu Nhiệt Để Sản Xuất Cồn Sinh Học Từ Phế Phụ Phẩm Nông NghiệpRừng xà nu văn học 12Đồ án thiết kế đường ô tôLời bài hát anh sẽ về sớm thôiNghiên Cứu Xử Lý Xanh Methylen Bằng Vật Liệu Phụ SepioliteCAE writing test tipsĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2014 2015 trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Hà NộiĐề thi mẫu Quản trị rủi ro _ có đáp ánChính sách ưu đãi thuế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển doanh nghiệpđề cương môn Quản trị rủi roĐề kiểm tra học kì I môn Địa lý lớp 9 trường THCS Quế Phong, Quế Sơn năm 2015 2016Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Cát Minh, Bình Định năm 2013 2014Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Trong Thế Kỷ 21Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh HòaĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 2016 trường THTHCS Bãi Thơm, Kiên GiangĐề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GDĐT Hoài Nhơn năm 2014 2015Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập