Bài Báo Cáo Gia Súc Nhai Lại

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA BÃ SẮN CÔNG NGHIỆP Ủ CHUA VỚI CÁC PHỤ GIA ĐỂ LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC NHAI LẠI " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... lượng làm thức ăn cho gia súc nhai lại sắn chua; (3) Tìm công thức chua sắn phù hợp với thực tiễn sản xuất II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU sắn từ Nhà máy Tinh bột sắn Phong An, ... kể cho khối dễ lên men lactic Hơn sắn với rỉ mật có mùi thơm dễ chịu làm tăng tính ngon miệng gia súc IV KẾT LUẬN chua biện pháp phù hợp để bảo quản sắn làm thức ăn cho gia súc nhai ... chất cho trình lên men thuận lợi góp phần nâng cao hàm lượng CP, yếu tố hạn chế đến tỉ lệ tiêu hóa sắn chua sắn sau với phụ gia khác có mùi chua dễ chịu sắn với cám sắn với...
 • 12
 • 422
 • 0

Báo cáo khoa học : XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ pH VÀ HÀM LƯỢNG CỦA MỘT SỐ CHẤT DINH DƯỠNG TRONG DỊCH DẠ CỎ CÁC LOÀI GIA SÚC NHAI LẠI ppt

Báo cáo khoa học : XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ pH VÀ HÀM LƯỢNG CỦA MỘT SỐ CHẤT DINH DƯỠNG TRONG DỊCH DẠ CỎ CÁC LOÀI GIA SÚC NHAI LẠI ppt
... DANH MÔ - Xác định giá trị pH hàm lượng số chất dinh dưỡng dịch cỏ Bảng Giá trị pH, hàm lượng nitơ từ ammonia axit béo bay (Mean ± SE) dịch cỏ loài gia súc nhai lại Chỉ tiêu Giá trị pH Nitơ từ ... để xác định hàm lượng axit amin Ph ơng ph p xác định Giá trị pH dịch cỏ đo pH kế điện tử nhãn hiệu Hanna Rumani Hàm lượng ammoniac xác định dựa theo ph ơng ph p Kjeldahl (AOAC, 2000) Dịch cỏ ... 7,58mM DANH MÔ - Xác định giá trị pH hàm lượng số chất dinh dưỡng dịch cỏ Kết xác định hàm lượng axit amin nghiên cứu ph hợp với Broderick cs (1981) dịch cỏ hàm lượng tổng 16 loại axit amin...
 • 7
 • 325
 • 2

Báo cáo khoa học : GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA CÂY LÁ GAI LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC NHAI LẠI pptx

Báo cáo khoa học : GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA CÂY LÁ GAI LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC NHAI LẠI pptx
... xác định thí nghiệm cho thấy thức ăn cho gia súc nhai lại giàu tiềm Đề nghị Tiếp tục NC khả sử dụng gai gai phần cho gia súc nhai lại ĐINH VĂN TUYỀN – Giá trị dinh dưỡng gai TÀI LIỆU THAM KHẢO ... ruột cao gai tươi (152,3 g/kg chất khô) thấp gai khô (126,4 g/kg chất khô) Tuy nhiên, giá trị PDIN cao giá trị PDIE tất dạng thức ăn từ gai cho thấy sử dụng dạng thức ăn cho gia súc nhai lại hàm ... giải ‘b’ Tỷ lệ tiêu hóa in vivo giá trị dinh dưỡng gai Tỷ lệ tiêu hóa in vivo chất dinh dưỡng gai tươi, thân gai tươi gai khô trình bày Bảng giá trị dinh dưỡng (năng lượng protein) trình bày Bảng...
 • 7
 • 510
 • 2

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LOÀI GIA SÚC ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ DÙNG CHO GIA SÚC NHAI LẠI pptx

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LOÀI GIA SÚC ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ DÙNG CHO GIA SÚC NHAI LẠI pptx
... tỷ lệ tiêu hóa cỏ voi dùng làm thức ăn cho gia súc nhai lại Chi tiết thí nghiệm trình bày báo cáo riêng khuôn khổ báo cáo tập trung phân tích ảnh hưởng giống loài gia súc đến tỷ lệ tiêu hóa giá ... đến tỷ lệ tiêu hóa in vivo chất dinh dưỡng giá trị lượng trao đổi số loại thức ăn thô dùng cho gia súc nhai lại để tiến tới xây dựng phương trình hồi quy chẩn đoán tỷ lệ tiêu hóa giá trị lượng ... in vivo cừu Đề ngh : Tiếp tục nghiên cứu ảnh hướng loại gia súc đến tỷ lệ tiêu hóa in vivo giá trị lượng trao đổi loại thức ăn tinh thức ăn giàu đạm dùng cho gia súc nhai lại TÀI LIỆU THAM KHẢO...
 • 9
 • 324
 • 0

Báo cáo khoa học bước đầu sử dụng kỹ thuật quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại (NEAR INFRARED REFLECTANCE SPECTROSCOPY NIRS) để chẩn đoán thành phần hóa học của phần và thức ăn cho gia súc nhai lại

Báo cáo khoa học  bước đầu sử dụng kỹ thuật quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại (NEAR INFRARED REFLECTANCE SPECTROSCOPY  NIRS) để chẩn đoán thành phần hóa học của phần và thức ăn cho gia súc nhai lại
... – Bước đầu sử dụng kỹ thuật mô sinh học, hấp phụ Đo phổ ánh sáng phản xạ từ mẫu ta có thông tin thành phần hoá học mẫu Từ phổ (Spectrum) thu nhờ phần mềm ví dụ WinISI có ma trận giá trị số phổ ... chẩn đoán Qui trình chạy xây dựng phương trình chẩn đoán theo Sơ đồ Mẫu thức ăn sau chạy phổ phần mềm chuyên dụng WinISI chuyển thành ma trận số Ma trận VŨ CHÍ CƯƠNG – Bước đầu sử dụng kỹ thuật ... phép mô tả quan hệ phổ hấp phụ thành phần hoá học, quan hệ sau mô hình toán để chẩn đoán thành phần hoá học mẫu chưa phân tích phòng thí nghiệm Toàn nguyên lý trình mô tả Sơ đồ Phần mềm WINisi Phân...
 • 8
 • 77
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học ẢNH HƯỞNG của một số yếu tố đến VIỆC sử DỤNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP CHO GIA súc NHAI lại ở QUẢNG NGÃI

Báo cáo nghiên cứu khoa học  ẢNH HƯỞNG của một số yếu tố đến VIỆC sử DỤNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP CHO GIA súc NHAI lại ở QUẢNG NGÃI
... nhóm học vấn khác Kết ảnh hưởng trình độ văn hóa đến sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trình bày bảng Bảng 7: Ảnh hưởng số yếu tố đến việc sử dụng phụ phẩm nông công nghiệp làm thức ăn cho gia súc nhai ... đến việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại Quảng Ngãi Đề tài nhằm mục đích đánh giá tình hình khai thác, chế biến, sử dụng nguồn phụ phẩm xác định ảnh hưởng số yếu tố đến việc sử ... Tỷ lệ sử dụng nguồn phụ phẩm chăn nuôi gia súc nhai lại - Tỷ lệ chế biến phụ phẩm có - Một số yếu tố kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến việc sử dụng phụ phẩm chăn nuôi 2.2 Phương pháp nghiên cứu Các...
 • 16
 • 116
 • 0

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại
... sử dụng vi sinh vật chế biến, bảo quản để nâng cao tỷ lệ tiêu hóa, hiệu sử dụng thức ăn thô xanh, phụ phế phẩm công nông nghiệp cho gia súc nhai lại - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Các ... 134 chủng vi khuẩn phân lập tinh môi trường MRS, sau ngày nhiệt độ 30oC 3.1.2 Tuyển chọn vi khuẩn lactic - Xác định khả sinh axit lên men đồng hình vi khuẩn phân lập Các chủng phân lập nuôi môi ... (1987); phân tích Bootstrap (Felsenstein, 1985) thực từ 1000 lần lặp lại ngẫu nhiên III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic lên men đồng hình 3.1.1 Phân lập vi khuẩn...
 • 6
 • 758
 • 6

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại
... T ng ñàn gia súc nư c ta hi n có kho ng x p x 12 tri u gia súc nhai l i Chính v y nhu c u th c ăn thô xanh cho ñàn gia súc ngày cao Theo tính toán nhu c u th c ăn thô xanh cho ñàn gia súc năm ... c ăn thô xanh, ph ph m nông nghi p ph c v phát tri n chăn nuôi gia súc nhai l i ti n hành ñ tài: Nghiên c u s d ng m t s ch ph m vi sinh v t ch bi n b o qu n th c ăn thô xanh t c voi thân ngô ... qu n th c ăn thô xanh dùng cho gia súc nhai l i 1.2.2 Yêu c u - Xác ñ nh ñư c hi u qu c a vi c s d ng ch ph m vi sinh v t ch bi n th c ăn gia súc t c voi - Xác ñ nh ñư c hi u qu c a vi c s d ng...
 • 91
 • 479
 • 2

Ảnh hưởng của mật độ trồng và các mức phân bón đến năng suất chất xanh và giá trị dinh dưỡng của một số giống cao lương sử dụng trong sản xuất thức ăn thô xanh cho gia súc nhai lại

Ảnh hưởng của mật độ trồng và các mức phân bón đến năng suất chất xanh và giá trị dinh dưỡng của một số giống cao lương sử dụng trong sản xuất thức ăn thô xanh cho gia súc nhai lại
... mật độ phân bón 4, giống S27 29,8 tấn/ha mức mật độ phân bón 3, giống S34 34,6 tấn/ha mức mật độ phân bón Bảng Ảnh hưởng mức mật độ trồng phân bón đến suất chất xanh (tấn/ha/2 lứa) chi phí sản xuất ... suất xanh giống cao lương tương đương Kết bảng cho thấy: giống ảnh hưởng rõ rệt mức mật độ trồng phân bón khác đến suất chất xanh (P...
 • 16
 • 169
 • 0

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật lên men lactic để tạo chất cấy vi sinh vật (inoculants) dùng trong chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật lên men lactic để tạo chất cấy vi sinh vật (inoculants) dùng trong chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại
... dụng thức ăn thô xanh, phế phụ phẩm công nông nghiệp cho gia súc nhai lại thực nhằm phân lập, tuyển chọn, xác định đặc điểm phân loại, đặc tính sinh lý, sinh hoá số chủng vi khuẩn lên men lactic ... để xác định đến tên loài Kết thảo luận 3.1 Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic lên men đồng hình 3.1.1 Phân lập vi khuẩn sinh axit lên men đồng hình Với mục đích phân lập vi khuẩn lên men ... - Các vi sinh vật kiểm định: E.coli, Shigella sp., Salmonella sp… từ Bảo tàng giống Vi sinh vật (VTCC) - Vi n Vi sinh vật Công nghệ Sinh học- Đại học Quốc gia Hà - Các hóa chất nuôi cấy vi sinh...
 • 13
 • 345
 • 0

Nghiên cứu các thông số kỹ thuật cho sản xuất chế phẩm vi sinh vật cấy dùng cho trong chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại

Nghiên cứu các thông số kỹ thuật cho sản xuất chế phẩm vi sinh vật cấy dùng cho trong chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp cho gia súc nhai lại
... sinh vật cấy dạng lỏng dạng bột dùng chế biến bảo quản thức ăn thô xanh phụ phẩm công, nông nghiệp Vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu 2.1 Vật liệu nghiên cứu - Các chủng vi khuẩn ... chủng vi sinh vật bảo quản chế phẩm dạng lỏng Các chủng vi sinh vật nuôi cấy riêng rẽ trộn với theo tỷ lệ bổ sung 30% vào dung dịch 5% rỉ đường Bảo quản theo thời gian Sau tuần kiểm tra số lượng vi ... hoạt hóa lại môi trường thích hợp số lượng vi sinh vật lại tăng lên 108 -109 tế bào/ml 3.6 Sản xuất chế phẩm dạng bột Từ nghiên cứu tối ưu cho sản xuất chế phẩm dạng bột phương pháp sấy phun...
 • 15
 • 144
 • 0

Phương pháp chế biến bảo quản thân cây sắn làm thức ăn cho gia súc nhai lại tại tỉnh phú thọ

Phương pháp chế biến bảo quản thân cây sắn làm thức ăn cho gia súc nhai lại tại tỉnh phú thọ
... chăn nuôi gia súc nhai l i, ñ c bi t tình tr ng thi u th c ăn v ñông Do v y, ch bi n, b o qu n s d ng thân s n làm th c ăn cho gia súc nhai l i s ñóng góp tích c c phát tri n chăn nuôi gia súc ... phương pháp ch bi n c s n nh m làm gi m HCN, s d ng chúng làm nguyên li u ch bi n th c ph m ho c th c ăn cho gia súc Song có th quy v phương pháp chính: Phương pháp làm khô - nghi n b t phương pháp ... trư ng c a gia súc nhai l i c n thi t, v y, ti n hành ñ tài: Phương pháp ch bi n, b o qu n thân s n làm th c ăn cho gia súc nhai l i t i t nh Phú Th ” M c tiêu c a ñ tài ðánh giá ti m thân s n...
 • 99
 • 355
 • 2

Bài thuyết trình các giải pháp giải quyết thức ăn cho gia súc nhai lại ở huyện tịnh biên

Bài thuyết trình các giải pháp giải quyết thức ăn cho gia súc nhai lại ở huyện tịnh biên
... nguồn thức ăn cho loài gia súc nhai lại ăn Mùa Mưa Chương 3: Giải Pháp Giải Quyết Thức Ăn Mùa Khô Do khí hậu nắng nóng nên nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc nhai lại Lượng cỏ mọc nên gia súc thả ... CÁO CÁC GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT THỨC ĂN CHO GIA SÚC NHAI LẠI HUYỆN TỊNH BIÊN Mục Lục Chương Đặt Vấn Đề Chương Giới Thiệu Đặc Điểm Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã An Cư Chương Giải Pháp Giải Quyết Thức ... nhóm thực bài: “ Biện pháp giải thức ăn cho chăn nuôi trâu bò xã An cư, huyện Tịnh Biên ” Chương Giới Thiệu ĐĐSXNN Xã An Cư Huyện Tịnh Biên An cư 14 xã, thị trấn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang,...
 • 21
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lạithức ăn cho gia súc nhai lạibệnh sán dây ở gia súc nhai lạibệnh giun phổi ở gia súc nhai lạithức ăn gia súc nhai lạichăn nuôi gia súc nhai lạitiêu hóa ở gia súc nhai lạigiáo trình chăn nuôi gia súc nhai lạiđặc điểm tiêu hóa ở dạ dày gia súc nhai lạivai trò của chất xơ đối với gia súc nhai lạiđặc điểm tiêu hóa ở dạ dày của gia súc nhai lạinuôi dưỡng gia súc nhai lạikhảo sát tình hình nhiễm virut viêm não nhật bản trên gia súc nhai lạisử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lại chương 8tang liem ri mat ure muoi cho gia suc nhai laiHướng dẫn sản xuất cà chua an toàn theo VietgapĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩnSÁCH bài tập Làm CHỦ kỹ NĂNG mềmCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ bài tập KINH tế vĩ mô, SAU đại họcBình ổn giá gạo trong nướcGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namTác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt namTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ nội DUNG ôn tập môn KINH tế vĩ mô, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họcĐề cương anh văn khối 10 tây thạnh 2017Soạn bài Bài ca ngất ngưỡngBỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNĐề toán THPT Chu Văn An Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập