Tuyen ngon doc lap Phan 1: Tac gia Ho Chi Minh

tuyen ngon doc lap. phan 2 tac pham

tuyen ngon doc lap. phan 2 tac pham
... lập cháy bỏng nhân dân ta 22 III Tổng kết Học sinh đọc ghi nhớ IV Luyện tập - Về nội dung tư tưởng tình cảm - Về nghệ thuật: lập luận, ngôn ngữ - Sức sống tác phẩm 23 24 25 ... thành công, nước dậy giành quyền + 26 /8/1945 Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc tới Hà Nội, nhà số 48, phố Hàng Ngang, Người soạn thảo Tuyên ngôn độc lập + Ngày 2/ 9/1945, quảng trường Ba Đình Người ... mạng lớn giới là: Tuyên ngôn độc lập Mĩ năm 1776 Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Pháp năm 1791 12 - ý nghĩa: Việc Bác trích dẫn lời tuyên ngôn Mỹ Pháp có ý + Làm sở pháp lý cho gì? nghĩa Tuyên...
 • 25
 • 700
 • 2

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 1 doc

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 1 doc
... thỏng 11 nm 2 010 Lich s: Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9 -19 45 Diễn biến lễ tuyên bố Độc lập Khi đọc Tuyên lại hỏiĐộc lập, Bác Tôi nói, Theo em, dung ngôn TuyênHồ Nội ... thỏng 11 nm 2 010 Lich s: Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9 -19 45 Diễn biến lễ tuyên bố Độc lập Nội dung Tuyên ngôn Độc lập ý nghĩa lịch sử kiện ngày 2-9 -19 45 Ngày 2-9 -19 45, ... này, Bác miệt mài làm việc viết, đánh máy để có đợc Tuyên ngôn Độc lập Th t ngy thỏng 11 nm 2 010 Lich s: Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9 -19 45 Diễn biến lễ tuyên bố Độc...
 • 27
 • 507
 • 0

Tuyen ngon doc lap - phan tac pham

Tuyen ngon doc lap - phan tac pham
... luận: -Bằng phương pháp liệt kê, kết cấu câu ngắn, trùng điệp, tác giả nêu thật lòch sử chối cãi -Ngôn ngữ miêu tả sắc sảo, gợi hình, gợi cảm -Giọng văn mạnh mẽ, đanh thép, đầy sức thuyết phục -Phép ... nước ta b Thực tế đấu tranh cách mạng nhân dân ta -Kêu gọi Pháp liên minh chống Nhật -Pháp hàng Nhật, Nhật hàng đồng minh, dân ta giành quyền -Giúp, cứu người Pháp, bảo vệ tính mạng tài sản cho ... giúp ta hiểu thêm người HCM? -GV nhận đònh tổng quát, kết luận chung HS đọc phần Ghi nhớ sgk tr 42 Ngữ văn 12 CB -Bản chất bất nhân, phi nghóa, tàn bạo, xảo quyệt -Hành động phản bội hèn hạ, nhục...
 • 3
 • 1,777
 • 10

Tuyên ngôn độc lập (phần tác phẩm)

Tuyên ngôn độc lập (phần tác phẩm)
... lý TNĐL (đoạn 1) - Tuyên ngôn độc lập Mỹ: "Tất người sinh có quyền bình đẳng" - Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Pháp: "Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi" - Tuyên ngôn độc lập Việt Nam: "Tất ... Bác soạn thảo Tuyên Ngôn Độc Lập - Ngày 2/9/1945 Quảng Trường Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, Bác thay mặt phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ... PhạmThị Thúy Nhà i 13 - Tuyên bố: nước Việt Nam:  + Có quyền hưởng tự độc lập  + Sự thật tự độc lập  + Sẵn sàng đem tất cả…để giữ vững  -> Lập luận tăng tiến làm cho lời tuyên bố trở nên mạnh...
 • 15
 • 1,502
 • 12

Tuyên Ngôn Độc Lập PHần II

Tuyên Ngôn Độc Lập PHần II
... tượng hướng 1.Đối tượng Tuyên ngôn Độc lập : đến tuyên -Không để tuyên bố trước quốc dân đồng bào, ngôn? tuyên ngôn nhắm vào bọn đế quốc Anh, Mĩ đặc biệt Pháp Bản tuyên ngôn đấu tranh ngầm với ... định bố cục lí chung văn -Phần hai: tiếp theo…”phải độc dân Pháp… lập tố cáo tội ác thực -Phần ba: lại lời tuyên ngôn khẳng định ý chí tâm bảo vệ độc lập, tự DT Việt Nam II HƯỚNG DẪN KHÁM PHÁ VĂNbiết ... công nhận quyền độc lập, tự dân tộc VN Từ sở pháp lí sở thực tiễn trên, tuyên ngôn nhấn mạnh thông điệp gì? Bản tuyên ngôn khẳng định: “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập Đồng thời...
 • 11
 • 442
 • 2

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 2 ppsx

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 2 ppsx
... Nội ngày 2- 9-1945 II.Diễn biến buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập III.Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập IV.Ý nghóa lòch sử Sự kiện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2- 9-1945 khẳng đònh quyền độc lập ... Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 20 11 Lịch sử: BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2- 9-1945 II.Diễn biến buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập HOẠT ĐỘNG 2: Làm việc với sách giáo khoa Câu hỏi ... tháng 10 năm 20 11 Lịch sử: BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2- 9-1945 II.Diễn biến buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập Câu hỏi : 3.Buổi lễ kết thúc sao? Buổi lễ kết thúc giọng nói Bác...
 • 12
 • 249
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 3 pps

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 3 pps
... 2010 Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 * Hoạt động :Diễn biến tuyên bố Độc lập *Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập * Cuối tuyên ngôn ... Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 * Hoạt động :Diễn biến tuyên bố Độc lập *Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập * Nội dung Tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đọc ... dân -Buổi lễ kết thúc nhng giọng nói Bác Hồ lời khẳng định Tuyên ngôn Độc lập vọng ngời dân Việt Nam Lịch sử: Thứ ngày tháng 11 năm 2010 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh...
 • 16
 • 509
 • 0

TỔNG QUÁT VĂN HỌC 12- TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH doc

TỔNG QUÁT VĂN HỌC 12- TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH doc
... kháng chiến”,… tiêu biểu cho phong cách luận Hồ Chí Minh: sắc bén, đanh thép, hùng hồn Tóm lại, tình yêu nước, tình nhân tỏa sáng văn thơ Hồ Chí Minh: “Chúng ta hy sinh tất cả, định không chịu ... thuật giản dị mà sắc bén, tính đại chất trí tuệ truyện ký Nguyễn Ái Quốc viết tiếng Pháp NHẬT KÝ TRONG TÙ (Ngục trung nhật ký) Hồ Chí Minh (1890-1969) “Nhật ký tù” tập thơ chữ Hán Hồ Chí Minh ... chịu làm nô lệ!” Nhà thơ Tố Hữu cảm nhận tiếng nói Hồ Chí Minh “Lời Non Nước” Cụ Bùi Bằng Đoàn, tiến sĩ triều Nguyễn, nhân sĩ yêu nước, tham gia Chính phủ kháng chiến, thơ họa viết: “Tri công quốc...
 • 6
 • 151
 • 0

Phân tích ngôn ngữ lập luận của chủ tịch hồ chí minh ( trên tư liệu cuốn danh ngôn hồ chí minh)

Phân tích ngôn ngữ lập luận của chủ tịch hồ chí minh ( trên tư liệu cuốn danh ngôn hồ chí minh)
... VĂN - NGUYỄN HOÀNG ANH PHÂN TÍCH NGÔN NGỮ LẬP LUẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (TRÊN TƯ LIỆU CUỐN DANH NGÔN HỒ CHÍ MINH ) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 02 40 Người ... đoan luận văn: Phân tích ngôn ngữ lập luận Chủ tịch Hồ Chí Minh (trên liệu Danh ngôn Hồ Chí Minh ) công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn góp ý GS.TS Đinh Văn Đức Các số liệu, kết nêu luận ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân tích ngôn ngữ lập luận Chủ tịch Hồ Chí Minh (trên liệu Danh ngôn Hồ Chí Minh ) Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn tiến hành với mục...
 • 13
 • 9
 • 0

tiết 4-tác giả Hồ chí minh

tiết 4-tác giả Hồ chí minh
... kháng chiến chống Pháp Bên cạnh +Nhật kí tù số có màu sắc cổ điển đại phần lớn +Thơ Hồ Chí Minh +Thơ chữ Hán Hồ chí Minh viết nhằm mục đích tuyên truyền ) Thao tác 3: Tìm hiểu phong cách nghệ thuật ... thấm thía ,sâu sắc em tiếp thu học đọc thơ tập “Nhật kí tù” cuả Hồ Chí Minh? (Tình yêu thương tha thiết đất nước quê hương;Tâm hồn tinh tế nhạy cảm trước thiên nhiên;Nghị lực phi thường trước ... phải có tính mục đích? (Mọi chi tiết, mọi giá trị hình tượng cuả văn chương hướng tới mục đích định;Tính mục đích qui định cụ thể giá trị cuả văn chương Chứng minh .) Thao tác 2:Tìm hiểu di sản...
 • 3
 • 891
 • 1

3 Tac gia Ho Chi Minh

3 Tac gia Ho Chi Minh
... nghƯ lµ ho t ®éng tinh thÇn Tr×nh bµy v¾n t¾t quan ham” phong phó phơc vơ cho sù nghiƯp ®iĨm s¸ng t¸c van häc “Mỗi phạn bất vong c¸ch m¹ng, ho t ®éng v¨n häc cđa Hå ChÝ Minh, chøng còng lµ ho t ... B¾c nh÷ng n¨m kh¸ng chi n Nỉi bËt lµ mét phong th¸i ung dung ho hỵp víi thiªn nhiªn, thĨ hiƯn b¶n lÜnh cđa ngêi c¸ch m¹ng Phong c¸ch nghƯ tht Phong c¸ch nghƯ tht cđa Hå ChÝ Minh ®éc ®¸o mµ ®a ... Văn Mạnh Trường THPT Tam quan 5’ Ho t động 3: Ho t động 4: Ho t động 3: phóng nhĐ nhµng mµ th©m th s©u cay ThĨ hiƯn chÊt trÝ t s¾c s¶o vµ hiƯn ®¹i -Th¬ ca: Phong c¸ch hÕt søc ®a d¹ng, hµm sóc,...
 • 6
 • 450
 • 1

Tac gia Ho Chi Minh

Tac gia Ho Chi Minh
... 1.Quan ®iĨm s¸ng t¸c Ho t động 2: Ho t động 2: a TÝnh chi n ®Êu cđa v¨n häc: “Ngâm thơ ta vốn không -V¨n nghƯ lµ ho t ®éng tinh thÇn ham” Tr×nh bµy v¾n t¾t quan phong phó phơc vơ cho sù nghiƯp ®iĨm ... B¾c nh÷ng n¨m kh¸ng chi n Nỉi bËt lµ mét phong th¸i ung dung ho hỵp víi thiªn nhiªn, thĨ hiƯn b¶n lÜnh cđa ngêi c¸ch m¹ng Phong c¸ch nghƯ tht Phong c¸ch nghƯ tht cđa Hå ChÝ Minh ®éc ®¸o mµ ®a ... m¹ng, ho t ®éng v¨n häc cđa Hå ChÝ Minh, chøng trúc bạch còng lµ ho t ®éng chÝnh trÞ cđa ngminhb»ng liªn hƯ thùc êi c¸ch m¹ng Nhµ v¨n còng ph¶i Lập thân tối hạ thò văn tÕ? cã tinh thÇn xung phong...
 • 6
 • 473
 • 1

TAC GIA HO CHI MINH

TAC GIA HO CHI MINH
... nh m ct cỏch, phong thỏi im tnh, ung dung, t ti Phong cách nghệ thuật: độc đáo, đa dạng, mi Tìm hiểu Phong cách nghệ thuật th loi VH u cú phong cỏch riờng, hp dn CH4: HCM có phong cách NT ntn? ... d, mc mc mang mu sc dõn gian hin i, d thuc, d nh; th ngh thut hm sỳc, cú s kt hp c ỏo gia bỳt phỏp c in v hin i, cht tr tỡnh v tớnh chin u III Kết luận (SGK) IV Luyện tập Ho t động : Hớng dẫn tổng ... mang tính ẩn dụ cho tơng theo tổ lai lạc quan, tin tởng, không bị trùm lấp điệu buồn lối thơ chinh nhân xa + Trong chi u sâu thơ hình ảnh tác giả điềm đạm, lão luyện dấn thân đờng gian khó Bài tập...
 • 2
 • 290
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: soan van tuyen ngon doc lap phan 1 tac giavan 12 tuyen ngon doc lap phan 1 tac giasoạn văn tuyên ngôn độc lập phần 1 tác giảgiao an bai tuyen ngon doc lap phan 1 tac giagiao an tuyen ngon doc lap phan 1 tac giabai giang tuyen ngon doc lap phan 1 tac giabài giảng tuyên ngôn độc lập phần 1 tác giảbai soan tuyen ngon doc lap phan 1 tac giabai giang tuyen ngon doc lap phan mot tac giabai soan tuyen ngon doc lap phan mot tac giasoạn bài tuyên ngôn độc lập phần một tác giảtuyen ngon doc lap phan hai tac phamsoan tuyen ngon doc lap phan hai tac phamsoạn bài tuyên ngôn độc lập phần 2 tác phẩmtuyên ngôn độc lập phần 2 tác phẩmngân hàng đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Lào - Chi nhánh tỉnh SavanhnakhMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng Trường hợp thị trường điện thoại di động tại Đà NẵngNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NPhân tích dao động của nhà cao tầng kết cấu thép dạng giàn lướ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập