điện toán đám mây với openstack

Điện toán đám mây với Openstack

Điện toán đám mây với Openstack
... Tự phục vụ theo nhu cầu  Chia sẻ tài nguyên  Mô hình triển khai  Đám mây riêng  Đám mây công cộng  Đám mây “lai”  Đám mây cộng đồng Định nghĩa Cloud Computing (tt)  Mô hình dịch vụ SaaS: ... titles Slide about EC2 what it is? Amazon S3 Scenario III Openstack OpenStack? “Open source software for building private and public clouds” OpenStack, A Kernel of the Cloud OS Open Source Apache ... cho user  Openstack Storage – Swift Lưu trữ liệu (object) linh hoạt đến hàng Petabytes cụm server Giảm thiểu dư thừa Nâng cao hiệu suất, khả tương tác với người dùng http://swift .openstack. org/...
 • 74
 • 352
 • 1

điện toán đám mây với microsoft azure và ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anh

điện toán đám mây với microsoft azure và ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anh
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Đỗ Thị Phương ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE ỨNG DỤNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ TIẾNG ANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH ... dẫn: Tiễn sỹ Trương Anh Hoàng HÀ NỘI - 2009 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình tìm hiểu thực khoá luận Điện toán đám mây với Microsoft Azure ứng dụng vào hệ thống học từ tiếng Anh , với cố gắng nỗ lực ... mục ứng dụng Microsoft đám mây Người dùng truy cập danh mục để xem ứng dụng ứng dụng web mesh (bước 1) Một chọn ứng dụng, người dùng cài đặt (bước 2) Việc chép ứng dụng vào vùng lưu trữ đám mây...
 • 72
 • 763
 • 8

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE
... có Azure Điện toán đám mây hình ảnh ẩn dụ cho mạng Internet trừu tượng cho sở hạ tầng phức tạp mà che dấu Điện toán đám mây thường nhầm lẫn với điện toán lưới(grid computing – loại hình điện toán ... Hà Xuân Tài CHƯƠNG I : ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 1.1 Cloud Computing 1.1 Định nghĩa Cloud Computing Điện toán đám mây (cloud computing), gọi điện toán máy chủ ảo, mô hình điện toán sử dụng công nghệ ... đến lớn mạnh điện toán đám mây Kiến trúc đám mây bao gồm : • Cloud Platform : tảng đám mây 4 Đồ Án III: Định Hướng Công Nghệ • • • Sinh viên: Hà Xuân Tài Cloud Service : dịch vụ đám mây Cloud Infrastructure...
 • 30
 • 409
 • 7

LUẬN VĂN: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE VÀ ỨNG DỤNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ TIẾNG ANH pot

LUẬN VĂN: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE VÀ ỨNG DỤNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ TIẾNG ANH pot
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Đỗ Thị Phương ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI MICROSOFT AZURE ỨNG DỤNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ TIẾNG ANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH ... dẫn: Tiễn sỹ Trương Anh Hoàng HÀ NỘI - 2009 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình tìm hiểu thực khoá luận Điện toán đám mây với Microsoft Azure ứng dụng vào hệ thống học từ tiếng Anh , với cố gắng nỗ lực ... thiệu khái niệm điện toán đám mây nói chung, Azure nói riêng áp dụng để xây dựng hệ thống học từ tiếng Anh Khoá luận trình bày chương: Chương 1: Giới thiệu khái niệm điện toán đám mây, kiến trúc,...
 • 71
 • 467
 • 1

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI CÔNG NGHỆ ẢO HÓA

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI CÔNG NGHỆ ẢO HÓA
... tay, điện thoại di động,… II Công nghệ ảo hóa 2.1 .Ảo hóa gì? Ảo hóa thiết kế tảng kỹ thuật cho tất kiến trúc điện toán đám mây Điện toán đám mây đề cập chủ yếu đến tảng ảo hóa Ảo hóa công nghệ ... khả tương tác hệ thống điện toán với phần mềm quản trị điện toán đám mây theo hình thức đơn giản tương tự cách tương tác giao diện người máy tính Hệ thống điện toán đám mây thường hay tạo API ... Tính toán lưới - Độ bảo mật cải thiện tập trung liệu giúp gia tăng tính tập trung bảo vệ tài nguyên - Khả bảo trì hệ thống điện toán đám mây dễ dàng hơn, chúng không cần phải cài đặt máy điện toán...
 • 35
 • 115
 • 0

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI GOOGLE APP ENGINE VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VỚI GOOGLE APP ENGINE VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM
... phần mềm lập trình viên dễ dàng việc cài đặt, nâng cấp ứng dụng Chương GOOGLE APP ENGINE 2.1 GOOGLE APP ENGINE LÀ GÌ: Google App Engine (App Engine hay GAE) tảng điện toán đám mây Google để ... cấp ứng dụng Một số tảng điện toán đám mây nay: Google App Engine, Windows Azure, Amazone Webservice, Sun Cloud, Facebook, … Google App Engine (App Engine hay GAE) tảng điện toán đám mây Google ... điện toán đám mây Chương 2: Đi sâu nghiên cứu công nghệ Google App Engine Chương 3: Cài đặt môi trường để phát triển ứng dụng thử nghiệm hệ thống Google App Engine Chương ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ( CLOUD...
 • 34
 • 987
 • 11

Điện toán đám mây với Google App Engine

Điện toán đám mây với Google App Engine
... 2.1.3 2.2 ng d ng (SaaS) i n toán ám mây v i Google App Engine Ki n trúc Google App Engine 2.2.1 T ng quan Google App Engine 2.2.2 Môi tr 2.2.3 Các lo i ... ích h n ch c a Google App Engine -3 - c Ch ng C S LÝ THUY T 2.1 T ng Quan i n Toán ám Mây T “ ám mây i n toán ám mây th c ch t ch phép n d mô t Internet Theo nh ngh a i n toán ám mây bi n pháp ... d ng web Application s d ng d ch v hosting c a Google, c g i Google App Engine (GAE) 2.2 Ki n trúc Google App Engine 2.2.1 T ng quan Google App Engine Nhi u doanh nghi p s d ng r t nhi u ph n...
 • 66
 • 165
 • 0

Điện toán đám mây với microsoft Azure và ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anh

Điện toán đám mây với microsoft Azure và ứng dụng vào chương trình học từ tiếng anh
... mục ứng dụng Microsoft đám mây Người dùng truy cập danh mục để xem ứng dụng ứng dụng web mesh (bước 1) Một chọn ứng dụng, người dùng cài đặt (bước 2) Việc chép ứng dụng vào vùng lưu trữ đám mây ... điểm điện toán lưới, điện toán theo nhu cầu điện toán tự trị Điện toán đám mây xem giai đoạn tự nhiên từ mô hình điện toán lưới [2] 1.2.2 Kiến trúc Điểm chủ yếu sở hạ tầng điện toán đám mây bao ... thiệu khái niệm điện toán đám mây nói chung, Azure nói riêng áp dụng để xây dựng hệ thống học từ tiếng Anh Báo cáo trình bày chương: Chương 1: Giới thiệu khái niệm điện toán đám mây, kiến trúc,...
 • 69
 • 118
 • 0

Ứng Dụng Mô Hình Điện Toán Đám Mây Với Phần Mềm Mã Nguồn Mở Ubuntu Enterprise Cloud

Ứng Dụng Mô Hình Điện Toán Đám Mây Với Phần Mềm Mã Nguồn Mở Ubuntu Enterprise Cloud
... Trang Ứng Dụng Hình Điện Toán Đám Mây Với Phần Mềm Nguồn Mở Ubuntu Enterprise Cloud LỜI MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài Điện toán đám mây (ĐTĐM) hình điện toán đời dần trở thành hình tƣơng ... nguồn mở phát triển hình ĐTĐM Trang Ứng Dụng Hình Điện Toán Đám Mây Với Phần Mềm Nguồn Mở Ubuntu Enterprise Cloud CHƢƠNG : CƠ SỞ VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CÁC CÔNG NGHỆ HÌNH THÀNH ĐIỆN ... Cài đặt cấu hình Ubuntu Enterprise Cloud Server 10.10: Trang 16 Ứng Dụng Hình Điện Toán Đám Mây Với Phần Mềm Nguồn Mở Ubuntu Enterprise Cloud Hình Cài đặt Ubuntu Enterprise Cloud Hình Cài...
 • 24
 • 318
 • 5

Giảm chi phí với công nghệ điện toán đám mây

Giảm chi phí với công nghệ điện toán đám mây
... dịch vụ điện toán đám mây có hiệu mặt chi phí máy tính cũ  Mô hình lưu trữ sử dụng AoE-attached disk thay gắn đĩa trực tiếp, giảm chi phí đầu tư đáng kể trước xây dựng dịch vụ lưu trữ đám mây  ... nhẹ , đơn giản  Với dịch vụ lưu trữ sử dụng máy tính cũ giá rẻ phần mềm mã nguồn mở giúp nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây giảm chi phí đầu tư xây dựng dịch vụ II CÔNG NGHỆ ĐƢỢC SỬ DỤNG ... I Giới thiệu II Công nghệ đƣợc sử dụng III Hai phƣơng pháp I/O điện toán đám mây IV Thí nghiệm kiểm định I GIỚI THIỆU:  Điện toán đám mây mô hình máy tính chuyển đổi tài...
 • 17
 • 491
 • 13

Ứng dụng mô hình điện toán đám mây trong hạ tầng doanh nghiệp với phần mềm mã nguồn mở ubuntu enterprise cloud

Ứng dụng mô hình điện toán đám mây trong hạ tầng doanh nghiệp với phần mềm mã nguồn mở ubuntu enterprise cloud
... (hay gọi internet) môi trường ĐTĐM Đó lý mà chọn nghiên cứu thực đề tài: Ứng dụng hình điện toán đám mây hạ tầng doanh nghiệp với phần mềm nguồn mở Ubuntu Enterprise Cloud ” hướng dẫn thầy ... học Đà Nẵng; MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Điện toán đám mây (ĐTĐM) hình điện toán đời dần trở thành hình tương lai việc cung cấp dịch vụ tính toán cho người dùng Với hình điện toán này, tiện ... nhà vận chuyển đám mây 1.5.2 Người sử dụng đám mây 1.5.3 Nhà cung cấp đám mây 1.5.4 Nhà kiểm toán đám mây 1.5.5 Nhà môi giới đám mây 1.5.6 Nhà vận chuyển đám mây 1.6 So sánh điện toán lƣới ĐTĐM...
 • 24
 • 705
 • 4

Hành trình đến với Điện toán Đám mây riêng docx

Hành trình đến với Điện toán Đám mây riêng docx
... reserved IaaS 3/8/2010 Các kiểu Điện toán Đám mây Đám mây Riêng Đám mây Công cộng © 2009 VMware | Cisco | EMC All rights reserved Những lợi ích Điện toán Đám mây Nâng cao lực Hiệu cao Chi phí ... công ty Liên minh Môi trường Điện toán Ảo Cisco EMC, với VMware, cam kết hoạt động hợp tác thường xuyên nhằm đầu hành trình đến với ảo hóa toàn diện điện toán đám mây riêng sáng tạo công nghệ, hợp ... kiểm chứng trực tiếp từ đối tác với trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ thuận tiện Ảo hóa Lợi ích: Điện toán •Tăng tốc độ hành trình đến với ảo hóa toàn diện điện toán đám mây riêng hạ thấp rủi ro chi phí...
 • 21
 • 186
 • 1

Nghiên cứu giải pháp nguồn mở OpenStack trong xây dựng hạ tầng Điện toán đám mây

Nghiên cứu giải pháp nguồn mở OpenStack trong xây dựng hạ tầng Điện toán đám mây
... hỏi phải có sở hạ tầng lớn để đáp ứng Mục tiêu & hướng giải đề tài  Mục tiêu: Nghiên cứu giải pháp nguồn mở OpenStack xây dựng Điện toán đám mây cung cấp sở hạ tầng  Hướng giải quyết: Cài ... thuyết Nội dung kết nghiên cứu Kết luận hướng phát triển Tài liệu tham khảo  Theo Wikipedia: Điện toán đám mây (tiếng Anh: Cloud computing) gọi điện toán máy chủ ảo, mô hình điện toán sử dụng công ... phát triển dựa vào Internet” Điện toán đám mây      Giới thiệu Cơ sở lí thuyết Nội dung kết nghiên cứu Kết luận hướng phát triển Tài liệu tham khảo  Điện toán đám mây công nghệ mà mô hình cung...
 • 38
 • 695
 • 1

điện toán đám mây - nghiên cứu và tìm hiểu về công nghệ ảo hóa với vmwareesx serve

điện toán đám mây - nghiên cứu và tìm hiểu về công nghệ ảo hóa với vmwareesx serve
... VĂN - Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ ảo hóa với VMwareESX Server Triển khai mô hình DataCenter dựa tảng công nghệ giải pháp ảo hóa VMWARE ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - ESX Server vCenter Server ... phiênbản ảo hóa đề cao hội nghị công nghệ nhà cungứng công nghệ mô tả sản phẩm họ lại tân tiến côngnghệ ảo hóa Tại ảo hóa chủ đề nóng hổi vậy?Tại người nói ảo hóa? Tại ảo hóa lại thu hút quan tâmcủa ... ẢO HÓA LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ? 5.1 - Bốn lý để ứng dụng ảo hóa Dường nơi ta đến, người ta đang nói đến ảo hóa Cáctạp chí công nghệ thổi phồng công nghệ mặt báo Các phiênbản ảo hóa...
 • 207
 • 397
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo vệ với điện toán đám mây là gìđiện toán đám mâyđiện toán đám mây công cộngluận văn điện toán đám mâytài liệu điện toán đám mâyhoạt động điện toán đám mâylợi ích của điện toán đám mâyđiện toán đám mây cho doanh nghiệpkhái niệm điện toán đám mâyxây dựng mô hình điện toán đám mâycác mô hình dịch vụ điện toán đám mâycác mô hình triển khai điện toán đám mâyứng dụng mô hình điện toán đám mâymô hình kiến trúc điện toán đám mâymô hình triển khai điện toán đám mâyTHỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨUNghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu mối tương quan giữa một số chỉ số trí tuệ với nếp vân tay và học lực của học sinh trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhNghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhTNXH hoa Lop 3 bai 54 thúNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵnghệ thống cảm biến nhiệt độ ( đồ án hệ thống đo nhiệt độ phòng)Chapter 2 Proving Methods Discrete Structure for Computing (CO1007)BAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONGđề hsg tỉnh thcs (9)đề hsg tỉnh thcs (11)đề hsg tỉnh thcs (15)đề thi hsg tỉnh gdtx (1)đề thi hsg tỉnh gdtx (4)đề thi hsg tỉnh gdtx (6)HSG tinh THCS 2015 2016 2TỔNG HỢP LÝ THUYẾT, BÀI TẬP HÌNH HỌC 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập