Cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệt

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệt nằm trong khu công nghiệp

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệt nằm trong khu công nghiệp
... áp khu công nghiệp v sơ đồ nguyên lý mạng điện cao áp khu công nghiệp Biểu đồ phụ tải to n nh máy v phơng án thiết kế mạng điện cao áp nh máy liên hợp dệt Sơ đồ nguyên lý mạng điện cao áp nh máy ... 7 Thiết kế chiếu sáng cho phân xởng sửa chữa khí Thiết kế trạm biến áp phân xởng nh máy liên hợp dệt IV Các vẽ thuyết minh khổ A0 Biểu đồ phụ tải khu công nghiệp, phơng án thiết kế mạng điện ... tính toán 5000 Khu dân c 5000 3000 Đờng giao thông Từ Hệ thống điện đến Tỷ lệ : : (2.105) Hình Sơ đồ mặt to n khu công nghiệp Trang Bảng Phụ tải nh máy liên hợp dệt TT Tên phân xởng Công suất đặt...
 • 7
 • 668
 • 21

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (ĐỀ 10)

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (ĐỀ 10)
... Nhng yờu cu thit k cung cp in ca nh mỏy 1.3.1 tin cy cung cp in tin cy cung cp in tu thuc vo h tiờu th loi no (loi 1, 2, hay 3) Trong iu kin cho phộp, ngi ta c gng chn phng ỏn cung cp in cú tin ... tõm n ch hnh ca mỡnh cho hp lý gúp phn n nh tn s ca h thng in By Giangdt ỏn mụn hc Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy liờn hp dt Núi chung, in ỏp li trung ỏp v h ỏp cho phộp dao ng quanh ... hoỏ cht in t, c khớ chớnh xỏc in ỏp ch cho phộp dao ng khong 2,5% 1.3.3 An ton cung cp in H thng cung cp in phi c hnh an ton i vi ngi v thit b Do ú, s cung cp in phi hp lý, rừ rng, mch lc trỏnh...
 • 73
 • 1,167
 • 7

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 5 pps

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 5 pps
... ph-ơng án đặt thiết bị bù công suất phản kháng cho nhà máy đ-ợc trình bày phần ta thấy nhà máy liên hợp dệt có số đặc điểm sau: + Nhà máy động không đồng công suất lớn + Sản phẩm nhà máy loại ... 0, 056 1 1,3 0,028 05 0, 65 0,678 05 2x500KVA 0,26 45 2,8 0,132 25 1,4 1 ,53 2 25 1x315KVA 0,1208 4,0878 0,1208 4,8878 5, 0086 - Tính toán điện trở t-ơng đ-ơng toàn mạng áp dụng công thức ( 5- 3) ta đ-ợc 1 ... Đồ án Tốt nghiệp máy, xí nghiệp phấn đấu nâng cao hệ số cos, theo qui định công ty điện lực từ 0, 85 đến 0, 95 Xác định tổng công suất phản kháng cần bù toàn nhà máy (Qbù) - Theo kết tính toán...
 • 7
 • 189
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 7& 8 pot

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 7& 8 pot
... 129 Đồ án Tốt nghiệp Ch-ơng VIII Thiết kế nối đất cho trạm biến áp phân x-ởng Khái niệm nối đất: Trạm biến áp phần tử quan trọng hệ thống cung cấp điện, th-ờng xuyên có ng-ời làm việc với thiết ... Tính toán xác điện trở tản cần thiết điện cực thảng đứng có xét đến điện dẫn điện cực ngang - Công thức tính toán : Rd Rdt * Rnt Rdt Rnt ; (8- 8) Trong : Rđt điện trở tản ngang có xét đến hệ số ... ĐHBK 132 Đồ án Tốt nghiệp n Rdc K sdc * Rnt (8- 5) Trong :+ n số điện cực + Rđc điện trở tản điện cực ; + Rnt điện trở cần thiết trang bị nối đất; (Rnt =4) + Ksd.đ : hệ số sử dụng điện cực b/...
 • 15
 • 143
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 6 pps

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 6 pps
... Máy xọc Máy doa ngang Máy phay đứng 6H82 Máy phay đứng 6H82 Máy phay vạn Máy tiện rêvônve Máy phay ngang Máy phay đứng 6H12 Máy khoan h-ớng tâm Dòng điện cho phép; A thiết bị thiết bị nhánh Mã ... lực II Máy tiện tự động 2A62 Máy tiện tự động Máy tiện tự động 2A62 Máy tiện tự động 161 5M Máy tiện tự động 161 5M Máy bào ngang Máy bào ngang Máy xọc Máy xọc Máy xọc Máy mài dao cắt gọt máy mài ... 12 31 23 41 H-2 100/100 4G6 66 50 63 ,89 H-2 100/100 4G10 10 87 65 45 ,64 H-2 100/80 4G6 66 50 63 ,9 H-2 100/80 4G10 10 87 65 16, 36 H-2 100/30 4G1,5 1,5 31 23 16, 99 H-2 8 ,62 H-2 100/30 100/30 4G1,5...
 • 18
 • 179
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 3 & 4 pps

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 3 & 4 pps
... 65900 2 63, 6 55200 110 ,4 27600 34 800 34 ,8 565 860 85 35 45 55 60 65 46 2,8 4, 94 1,56 49 6,8 32 0 ,4 3, 42 1,08 662 ,4 278,2 110 ,4 55,2 34 ,8 34 ,8 78 85 ,41 42 ,51 44 ,07 122 1 24, 44 196 ,42 244 209, 84 32 1,76 ... đến 271,5 1 135 ,36 226,72 T5 1858, 54 BATT 1027 T3 T4 T2 T1 8 2 43 , 4 233 51,51 T6 131 Ph-ơng án I Từ hệ thống điện đến 271,5 1 135 ,36 226,72 T5 233 1858, 54 BATT T3 T4 2 43 , 4 1027 T2 T1 T6 131 51,51 T7 ... 2x750 2x 630 2x 630 2x250 31 5 4, 1 4, 1 4, 1 1,2 1,2 0, 64 0,72 Tổn thất điện (KWh) 11,9 11,9 11,9 8,2 8,2 4, 1 4, 85 110 945 110 945 110 945 4 839 3 4 839 3 16507 1 144 8 : 45 7576 * Tổn thất điện nhà máy (ch-a...
 • 55
 • 129
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 1 & 2 pot

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỌP DỆT_CHƯƠNG 1 & 2 pot
... đặt (kW) 10 14 16 17 18 19 20 28 29 1 1 1 1 1 18 4,5 5 ,1 1,7 3,4 1, 8 14 ,0 7,0 2, 8 4,5 1, 7 9,0 5,6 2, 8 1, 35 1, 7 91, 15 11 12 13 15 21 22 23 24 27 2 1 1 1 1 18 14 5,6 2, 2 3,4 2, 2 9,0 8,4 4,5 2, 8 0,65 ... 518 8, 32 10 ,6 * 10 27 8,8 * 18 68,54 5 ,2 * 11 35,65 * 2 71, 5 518 8, 32 2,4 * 22 6, 72 * 23 3 4 ,2 * 13 1 7,3 * 24 3,4 10 ,4 * 51, 51 7, 518 8, 32 x 5,9 * 10 27 18 68,54 11 35,65 2 71, 5 * 22 6, 72 518 8, 32 ... phẳng Máy mài tròn Máy mài C-a tay C-a máy 1 1 1 1 1 1 10 14 16 17 18 19 20 28 29 4,5 5 ,1 1,7 3,4 1, 8 14 ,0 7,0 2, 8 4,5 1, 7 9,0 5,6 2, 8 1, 35 1, 7 Kết tính nhóm Nhóm 18 91, 15 0 ,16 0 ,16 0 ,16 0 ,16 0 ,16 ...
 • 26
 • 167
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (ĐỀ 2)

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT Giáo viên hướng dẫn BẠCH QUỐC KHÁNH (ĐỀ 2)
... Nhng yờu cu thit k cung cp in ca nh mỏy 1.3.1 tin cy cung cp in tin cy cung cp in tu thuc vo h tiờu th loi no (loi 1, 2, hay 3) Trong iu kin cho phộp, ngi ta c gng chn phng ỏn cung cp in cú tin ... xỏc nh PTTT c chớnh xỏc hn v thun li hn cho vic la chn phng thc cung cp in cho nhúm + Tng cụng sut ca cỏc thit b nhúm nờn xp x gim chng loi t ng lc cn dựng cho phõn xng v ton nh mỏy S thit b mt ... 49.12 B4 Phng ỏn 38.9 B4 Phng ỏn 30.7 65.77 31.20 3.2.3 Phng ỏn cung cp in cho cỏc trm bin ỏp phõn xng a.Cỏc phng ỏn cung cp in cho cỏc TBA phõn xng Phng ỏn s dng s dn sõu: + a ng dõy trung ỏp...
 • 71
 • 322
 • 4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT
... 58 Máy tiện ren Máy tiện ren Máy tiện ren Máy tiện ren Máy tiện ren Máy khoan đứng Máy khoan h-ớng tâm Máy bào ngang Máy bào ngang Máy mài phá Mỏy bin ỏp hn Máy khoan bào THIT K CUNG CP IN CHO ... cao Máy doa toạ độ Máy bào ngang Máy xọc Máy phay vạn Máy phay ngang 10 Máy phay đứng 10 11 Máy mài trũn 11 12 Máy mài phẳng 12 13 Máy mài tròn 13 14 Máy khoan đứng 15 15 Máy khoan đứng 14 16 Máy ... 16 17 Máy mài vạn 17 18 Máy mài dao cắt gọt 18 19 Máy mài mũi khoan 19 20 Máy mài sắc mũi phay 20 21 May mài dao chuốt 21 22 Máy mài mũi khoét 22 23 Thiết bị để hoá bền kim loại 23 24 Máy giũa...
 • 134
 • 156
 • 1

thiết kế cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệt

thiết kế cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệt
... 2.Xác phụ tính cho nhóm Bảng Danh thiết thuộc nhóm ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN Tên thiết bị Máy mài Cưa máy Máy xọc Máy phay ngang Máy doa ngang stt Tên thiết bị hướng tâm Máy khoan Máy xọc Máy tiện rêvônve ... tải nhà máy 23 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN T? h? th?ng đ?n 24 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHƯƠNG : THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP Yêu cầu sơ đồ cung cấp điện nguồn cung cấp ... rêvônve Máy phay vạn Máy phay ngang Máy phay đứng 10 Máy phay đứng 11 Máy mài 12 Máy bào ngang 13 Máy xọc 14 Máy xọc 15 Máy khoan vạn 16 Máy doa ngang 17 Máy khoan hướng tâm 18 Máy mài phẳng 19 Máy...
 • 70
 • 105
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất kéo

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất kéo
... có nhà máy sản xuất nh : nhà máy dệt, nhà máy thép, nhà máy sản xuất ô tô, máy kéo Các nhà máy đòi hỏi cung cấp cho chúng lợng điện lớn Nhà máy sản xuất máy kéo nhà máy mà phục vụ cho nghành ... số thiết bị điện nhà máy phải phù hợp với tần số hệ thống điện + Điện áp pha 127/220V ; 220/380V cung cấp cho đại phận thiết bị nhà máy với tần số công nghiệp 50 Hz + Điện áp 110V ữ220V cung cấp ... ngừng cung cấp điện dẫn đến thiệt hại kinh tế h hỏng sản phẩm, ngừng trệ sản xuất lãng phí lao động Vì nhà máy cần cung cấp nguồn điện nhng hai nguồn điện Đồng thời cho phép ngừng cấp điện đóng...
 • 65
 • 751
 • 4

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
... t h thng cung cp in cp cho cỏc trm bin ỏp phõn xng thụng qua trm PPTT, nh vy m vic qun lý hnh mng in cao ap s thun li tn tht mng cao ỏp s gim , tin cy ca cung cp in s tng ,song u t cho mng s ... MBA Trong mi trng hp thỡ t MBA l n gin nht ,thun lij cho vic hnh xong ti cy thp Dung lng cỏc mỏy bin ỏp c chon theo iu kin: nKhc*SdmBStt c kim tra theo iu kin sau xy s c vi mt mỏy: (n-1)*Khc*SdmBSttsc ... in cho ph ti 0.4kV cho phõn xng lũ Mactin v phõn xng cỏn phụi tm,trm b trớ 2MBA lm vic song song (n*Khc*SdmBStt SdmB Stt ( 2659 + 1513) = = 2086 ( kVA ) 2 Ta chn MBA cú dung lng 2500 kVA Kim...
 • 114
 • 547
 • 5

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác
... tải sơ đồ cung cấp điện hợp lý cho phân xưởng toàn nhà máy 23 _Khi xác định hộ tiêu thụ điện nhà máy ta vào số phần trăn hộ tiêu thụ để đánh giá cho toàn nhà máy Với nhà máy đồng hồ xác ta có ... 4372.95(kVA) Hệ số cosϕ toàn nhà máy cosϕ =4372.952788.37 =0.65 IV) Biểu đồ xác định phụ tải 22 Thiết kế mạng cao áp nhà máy I) Phương án cấp điện cao áp _Yêu cầu sơ đố cung cấp điện nguồn cung cấp đa ... mức độ công nghiệp hoá vùng Điều chứng tỏ việc thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy ,xí nghiệp phận hệ thống điện khu vực quốc gia ,nằm hệ thống lượng chung phát triển theo qui luật kinh...
 • 49
 • 352
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măngthiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khíhệ thống cung cấp điện cho nhà máysơ đồ cung cấp điện cho nhà máythiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máycung cấp điện cho nha máy sản xuất đườngthiết kế cung cấp điện cho nhà máy nhựa tiến tâncung cấp điện cho nhà máythiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp địa phươngđồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí trung quy môhệ thống cung cấp điện cho nhà máy đồng hồ đo chính xáccung cấp điện cho nhà máy thuốc láđồ án cung cấp điện cho nhà máy cơ khícung cấp điện cho nhà máy cơ khíđồ án cung cấp điện cho nhà máyNGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nộiKỸ NĂNG KIỂM SOÁT HÀNH VI HUNG TÍNH ở THIẾU NIÊNMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHE dân CANGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nộiVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO TIẾP cận NĂNG lực TRONG dạy học GIÁO dục học ở TRƯỜNG đại học VINHXác định hàm lượng asen, nitơ tổng và clorua trong nước thải công nghiệpKINH tế HUYỆN hải hà (QUẢNG NINH) từ năm 2001 đến năm 2012NÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắcSử dụng nguồn sử liệu địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975 ở trường trung học phổ thông tỉnh đồng thápTừ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 CITY LIFESự kiện gạc ma năm 1988 qua sự phản ánh cả báo chí, tạp chí việt namIELTS READING 2016 BY NGOC BACH PART 2 VER 1 0ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ của dự án “ xây DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI hồ tàu VOI” tại KHU KINH tế VŨNG ÁNG, HUYỆN kỳ ANH , TỈNH hà TĨNH và đề XUẤT GIẢI PHÁP kỳ THUẬT GIẢM THIỂU tác ĐỘNG“ nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong CN thăng longChất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội – thực trạng và giải phápHoàn thiện thanh toán quốc tế cho xuất nhập khẩu hàng hoá tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triểnviệt nam, chi nhánh hòa bìnhĐÁNH GIÁ mức độ hài LÒNG của SINH VIÊN sử DỤNG DỊCH vụ THẺ LIÊN kết e PARTNER s CARD của NGÂN HÀNG VIETINBANK, CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG tại học VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỊNH GIÁ tài sản bảo đảm là bất ĐỘNG sản tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hồNâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong CN thăng longTài liệu thực hành word và thi nghề phổ thông môn tin học văn phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập