Đồ án Kỹ thuật thi công nhà ở gia đình Thành phố Biên Hòa Đồng Nai

đồ án kỹ thuật thi công nhà gia đình tại tp biên hòa full five bản vẽ

đồ án kỹ thuật thi công nhà ở gia đình tại tp biên hòa full five bản vẽ
... = 16.2 m [ H ] = 16.4 m    Thi công ép cọc : (xem vẽ) SVTH : LÊ QUANG ĐỊNH _ MSSV: 911316C Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD : Th.S BÙI QUANG TUẤN II THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 18750 15650 2400 1100 ... 4,5.10 400 400 Tính toán cốp pha thành: (tính toán với tải trọng ngang) SVTH : LÊ QUANG ĐỊNH _ MSSV: 911316C Trang 19 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD : Th.S BÙI QUANG TUẤN Dùng ván có bề rộng b = 350 ... SVTH : LÊ QUANG ĐỊNH _ MSSV: 911316C đổ R = 5800 đào R max = 6700 Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD : Th.S BÙI QUANG TUẤN THI CÔNG CỐP PHA - Dùng gỗ nhóm VI với γ go = 490 daN / m - Ứng suất uốn...
 • 24
 • 156
 • 1

Đồ án kỹ thuật thi công nhà dân dụng

Đồ án kỹ thuật thi công nhà dân dụng
... lý ®Ĩ thùc hiƯn vµ kiĨm tra st qu¸ tr×nh thi c«ng II kü tht thi c«ng : Gi¶i ph¸p tr×nh tù thi c«ng : a) C«ng ®o¹n thi c«ng phÇn kÕt cÊu ngÇm : Quy tr×nh thi c«ng phÇn ngÇm bao gåm c¸c c«ng t¸c ... tr×nh tù thi c«ng vµ nghiƯm thu bµn giao theo tõng tÇng tõ trªn xng LËp biƯn ph¸p thi c«ng ®Êt : a) Thi t kÕ hè ®µo : - Theo thi t kÕ , chiỊu s©u hè mãng ph¶i ®µo lµ : - 2,5 m kĨ tõ cèt thi n nhiªn ... mơc thi c«ng - Líi ®iƯn chiÕu s¸ng : ®ỵc ph©n bè xung quanh h¹ng mơc thi c«ng b»ng trơ ®iƯn gç cao m , kho¶ng c¸ch 25 m/cét kÕt hỵp víi c¸c ®Ìn pha chiÕu s¸ng cho tõng khu vùc thi c«ng thi c«ng...
 • 75
 • 2,254
 • 23

thiế kế đồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp,24 bước

thiế kế đồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp,24 bước
... XKG -30 L=25m 18 5.75 17 3. 55 18 3. 55 18 14 12.2 5.52 14.5 14.5 7,8 13 12.2 6,29 13 18 15 17.8 12.5 18 12.5 18 22.8 23, 8 25 2,862 13, 064 23, 135 27,74 KX1.85 18 10.2 1,21 4,77 12,2 12, 63 536 1 18 ... 2,969.1 03. 100 2. 230 0.0,85 = 133 ,4cm3 = Vy chn ũn treo l: C20 cú W = 152cm3 v g = 18,4 Kg/m, h = 200mm - S treo buc nhp biờn: 45 8000 2000 c 1000 500 36 00 2100 2000 500 500 A 1 134 1 134 2100 b 1 134 ... b2= 30 0 V1 = b3 h1.l = 0,9.0, 4.6 = 2,16(m3 ) b1= 30 0 h2= 800 h1= 400 b3= 900 b2= 30 0 - Th tớch phn thõn di dm V2 = ( b1 + b3 2b2 ) ( h2 h1 ) l = ( 0 ,3 + 0,9 2.0 ,3) ( 0,8 0, ) = 0, 72( m3 )...
 • 45
 • 909
 • 3

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà dh xây dựng đà nẵng

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà ở dh xây dựng đà nẵng
... 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang 41 Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học CẠC CHÈ TIÃU CA PHỈÅNG ẠN THI CÄNG : TT Cạc chè säú Âån vë Säú lỉåüng Thåìi gian thi cäng ngy 103 Sl CN tham gia ... 1,79 1,04 0,38 0,38 Khối lượng Đào 3,27 185,03 74,77 21,28 Đắp 0,12 1,23 SVTH :Huỳnh Vinh - Lớp 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học V5 V6 G2 V7 V8 V9 ... Vinh - Lớp 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học Thãø Têch Âáút Cäng Tạc Trong Mäùi Ä Chia (m ) (Säú liãûu â nhán 100) 2128 286137 382612 7477 600003 751114...
 • 42
 • 179
 • 0

Đồ án kỹ thuật thi công tòa nhà Trụ sở Cục thuế tỉnh Quảng Bình

Đồ án kỹ thuật thi công tòa nhà Trụ sở Cục thuế tỉnh Quảng Bình
... chuyển vị cọc làm sở thi t kế điều chỉnh đồ án thi t kế, chọn thi t bị công nghệ thi công phù hợp SVTH: tạ văn mạnh 10x6 15 Trờng đh kiến trúc hn Khoa xây dựng **** đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ ... Khoa xây dựng **** đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ HồNG DƯƠNG THUYT MINH N K THUT THI CễNG Phn I, Gii thiu cụng trỡnh: I.Vị TRí XÂY DựNG CÔNG TRìNH: Công trình Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi nằm đờng ... văn mạnh 10x6 đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ HồNG DƯƠNG 18 Trờng đh kiến trúc hn Khoa xây dựng **** M6 đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ HồNG DƯƠNG M4,m5 1.6.2) Quy trình thi công cọc: Việc...
 • 92
 • 722
 • 9

Đồ án kỹ thuật thi công I, Lập biện pháp kỹ thuật thi công BTCT toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng, đại học Xây dựng Hà Nội

Đồ án kỹ thuật thi công I, Lập biện pháp kỹ thuật thi công BTCT toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng, đại học Xây dựng Hà Nội
... 50XD9 25 Trường Đại học Xây dựng Nội VII Đồ án thuật thi công BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG: Công trình nhà cao tầng, khung bê tông cốt thép nên việc thi công phức tạp tốn nhiều thơì gian, ... B? NG CÔNG TRÌNH 3000 11 3000 12 3000 D2(20*20) 13 3000 14 3000 15 Trường Đại học Xây dựng Nội Đồ án thuật thi công 6200 Lớp 50XD9 Trường Đại học Xây dựng Nội Đồ án thuật thi công ... Trường Đại học Xây dựng Nội Đồ án thuật thi công I ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH - Nhà bê tông cốt thép gồm 14 bước, nhịp kích thước: + B * L = 20 * 42 m + H = 29.8 Nhà khung bê tông cốt thép toàn khối...
 • 33
 • 284
 • 0

đồ án kỹ thuật thi công trường tiểu học vĩnh nguyên kèm bản vẽ + file doc (trường đh nha trang)

đồ án kỹ thuật thi công trường tiểu học vĩnh nguyên kèm bản vẽ + file doc (trường đh nha trang)
... hiện: Thi t kế kỹ thuật thi cơng phòng khám đa khoa số PHẦN : THI CƠNG PHẦN NGẦM 1.1 Thi cơng đất: 1.1.1 Chọn phương án đào ao móng : Chiều sâu hố đào xác định theo cơng thức: H  h  hbtl = 1,4 + ... HẢI MSSV: 53130416 Trang 18 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN 2.2.1 Tính tốn ván đáy dầm (cách tính giống ván khn đáy sàn) 2.2.1.1 Xác định sơ đồ tính: “ Coi ván đáy dầm liên tục có kích ... Trang 33 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN Bảng 2: Máy trộn lê (loại trọng lực) SVTH: NGUYỄN ANH HẢI MSSV: 53130416 Trang 34 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN Bảng 3: Máy trộn tự...
 • 39
 • 258
 • 0

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 NHÀ CÔNG NGHIỆP LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 NHÀ CÔNG NGHIỆP LẮP GHÉP
... Nguyễn Tiến Anh _ 11510300031 Trang 26 Đồ án kỹ thuật thi cơng Kỹ thuật an tồn lao động thi cơng lắp ghép - Cơng tác lắp ghép thường tiến hành cao, cơng nhân lắp ghép cần có sức khoẻ tốt, khơng bị ... 21 Đồ án kỹ thuật thi cơng Chọn cáp mềm cấu trúc 6x37+1, có đường kính D = 20 mm có cường độ chịu kéo σ = 150 kg/mm2 11 400 24 85 25 0 45 ° 1500 Chọn thi t bị cẩu lắp 1500 - 12 10 +0.00 11000 22 000 ... 11510300031 Trang Đồ án kỹ thuật thi cơng Tính tốn lựa chọn thi t bị phục vụ thi cơng 3.1 Phương pháp lắp ghép Căn đặc điểm kiến trúc , kết cấu cơng trình chia q trình lắp ghép kết cấu nhà cơng nghiệp tầng...
 • 28
 • 903
 • 4

Đồ án kỹ thuật thi công 2 thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng

Đồ án kỹ thuật thi công 2 thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng
... 21 b 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 D D C C B B A A 10 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11a 11b 21 a 21 b MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH Giáo viên hướng dẫn: ... Đồ án mơn học: Kỹ thuật thi cơng Lớp TCĐK11B TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÂY DỰNG ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG THI T KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG NHÀ CƠNG NGHIỆP MỘT TẦNG Tháng 01 /20 15 ... Trần Văn Hải Đồ án mơn học: Kỹ thuật thi cơng Lớp TCĐK11B I ĐẶC ĐIỂM CƠNG TRÌNH Giới thi u cơng trình: - Cơng trình nhà cơng nghiệp tầng có nhịp khơng nhau,nhịp biên 22 m, 32m nhịp 22 m,cơng trình...
 • 33
 • 354
 • 4

Đồ án kỹ thuật thi công Lắp ghép nhà công nghiệp

Đồ án kỹ thuật thi công Lắp ghép nhà công nghiệp
... lp cỏc gin mỏi v panel mỏi hng ct trc C v D D vòng ( lắp dàn mái panel mái ) vòng ( lắp dầm cầu vòng ( lắp cột ) chạy giằng cột ) vòng ( lắp móng ) C B A 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 ... thc panen mỏi Kớch thc tit din panen loi 5x1,5m II.c im v nhõn lc vt t mỏy thi cụng ca n v thi cụng cụng trỡnh: Cụng ty thi cụng cụng trỡnh: Cụng ty xõy dng s Trc thuc tng Cụng ty Xõy Dng H Ni ... vng (c núi ti phõn n nh ct) f n nh tam thi Vic n nh tm ct nhm mc ớch sm a cu vo lp ghộp cỏc cu kin khỏc nhm tng nng sut ca mỏy Sau ó iu chnh ct vo ỳng v trớ thit k mi tin hnh n nh tm ct theo nhng...
 • 34
 • 251
 • 0

đồ án kỹ thuật thi công số 1

đồ án kỹ thuật thi công số 1
... nguyên a 600 10 0 i1 + 500 50 800 50 700 50 16 00 500 800 50 0.000 10 0 16 00 i1 10 0 10 0 -16 00 10 0 10 0 + kích thước móng đài cân Svth: nguyn trung v Lp tc 02x3 16 00 10 0 + mặt cắt 1- 1 ỏn k thut thi cụng ... cụng gvhd: ths Cự huy tỡnh 600 10 0 i1 50 800 400 + 700 50 50 500 16 00 800 50 0.000 10 0 i1 10 0 16 00 10 0 -16 00 10 0 + 10 0 kích thước móng đài cân 16 00 10 0 + mặt cắt 1- 1 I.c im cụng trỡnh: Cụng trỡnh ... 0,5x0,5x4,65 = 1, 163(m3) Tng: V6 = 12 x1 ,16 3 = 13 ,956(m3) * Vi loi ging 6m v7 = 0,5x0,5x5,25 = 1, 313 (m3) Tng: V7 = 12 x1, 313 = 15 ,756(m3) * Vi loi ging 7,2m v8 = 0,4x0,5x6,8 = 1, 36(m3) Tng: V8 = 30x1,36...
 • 36
 • 9,481
 • 23

do an ky thuat thi cong so 1

do an ky thuat thi cong so 1
... nguyên a 600 10 0 i1 + 500 50 800 50 700 50 16 00 500 800 50 0.000 10 0 16 00 i1 10 0 10 0 -16 00 10 0 10 0 + kích thước móng đài cân Svth: nguyn trung v Lp tc 02x3 16 00 10 0 + mặt cắt 1- 1 ỏn k thut thi cụng ... cụng gvhd: ths Cự huy tỡnh 600 10 0 i1 50 800 400 + 700 50 50 500 16 00 800 50 0.000 10 0 i1 10 0 16 00 10 0 -16 00 10 0 + 10 0 kích thước móng đài cân 16 00 10 0 + mặt cắt 1- 1 I.c im cụng trỡnh: Cụng trỡnh ... 0,5x0,5x4,65 = 1, 163(m3) Tng: V6 = 12 x1 ,16 3 = 13 ,956(m3) * Vi loi ging 6m v7 = 0,5x0,5x5,25 = 1, 313 (m3) Tng: V7 = 12 x1, 313 = 15 ,756(m3) * Vi loi ging 7,2m v8 = 0,4x0,5x6,8 = 1, 36(m3) Tng: V8 = 30x1,36...
 • 36
 • 1,693
 • 68

Xem thêm

Từ khóa: đồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp lắp ghépđồ án kỹ thuật thi công nhà công cộngđồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp 1 tầngđồ án kỹ thuật thi công nhà dân dụngđồ án kỹ thuật thi công nhà cao tầngđồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệpđồ án kỹ thuật thi công nhà kho chứa vật liệuđồ án kỹ thuật thi công nhà kho chứa nguyên vật liệuđồ án kỹ thuật thi công nhà trên sườn đồiđồ án kỹ thuật thi công 2 nhà lắp ghépđồ án kỹ thuật thi công 1 nhà cao tầnghướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầngđồ án kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầngđồ án kỹ thuật thi công 1 nhà công cộngdo an ky thuat thi cong 2lap ghep nha cong nghepCÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN đối TƯỢNG THAM GIA bảo HIỂM y tế hộ GIA ĐÌNH TRÊN địa BÀNTỈNH THỪA THIÊN HUẾdoc mẫu 28 khai bao lao động đang làm việc tại đơn vịQUẢN lý NHÀ nước đối với HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN địa bàn HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾẢnh hưởng của các khẩu phần có sự thay thế protein đậu tương bằng protein từ bột sắn dây đến khả năng sinh trưởng của gà ri lai được nuôi tại tỉnh thừa thiên huếẢnh hưởng của một số phân bón lá đến khả năng sinh trưởng, phát triển cây hoa dã yến thảo tím (petunia hybrida) trong vụ đông xuân 2015 2016 tại tỉnh thừa thiên huếÁp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng ở việt namChinh sua luan vanChuỗi cung sản phẩm cây hồ tiêu trên địa bàn xã cam lộ, huyện cam lộ, tỉnh quảng trịCÔNG tác QUẢN lý THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại CHI cục THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊĐánh giá chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trịĐánh giá công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án “đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi qua huyện núi thành, tỉnh quảng namTUYỂN TẬP 70 BÀI MẪU CHO ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS SPEAKING PART 2 TỪ THÁNG 9 – 122017tổng hợp tác giả tác phẩm văn học việt nam ôn thi thpt quốc gia năm 2018ĐÁNH GIÁ NHU cầu sử DỤNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG COLLAGEN của nữ GIỚI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾĐánh giá tác dụng của điện châm và cứu kết hợp với xoa bóp bấm huyệt trong điều trị mất ngủ không thực tổnĐánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãiĐiều tra tình hình mắc bệnh và thử nghiệm một số thuốc phòng trị bệnh cầu trùng trên đàn gà ri lai thuộc một số xã huyện nam đàn tỉnh nghệ anĐiều tra, đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp kỹ thuật phòng trừ cỏ dại trong sản xuất lạc vụ hè thu năm 2015 trên địa bàn huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh quảng trịGiải pháp nâng cao chất lượng chất lượng dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình (2)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập