Đồ án Kỹ thuật thi công nhà ở gia đình Thành phố Biên Hòa Đồng Nai

đồ án kỹ thuật thi công nhà gia đình tại tp biên hòa full five bản vẽ

đồ án kỹ thuật thi công nhà ở gia đình tại tp biên hòa full five bản vẽ
... = 16.2 m [ H ] = 16.4 m    Thi công ép cọc : (xem vẽ) SVTH : LÊ QUANG ĐỊNH _ MSSV: 911316C Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD : Th.S BÙI QUANG TUẤN II THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 18750 15650 2400 1100 ... 4,5.10 400 400 Tính toán cốp pha thành: (tính toán với tải trọng ngang) SVTH : LÊ QUANG ĐỊNH _ MSSV: 911316C Trang 19 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD : Th.S BÙI QUANG TUẤN Dùng ván có bề rộng b = 350 ... SVTH : LÊ QUANG ĐỊNH _ MSSV: 911316C đổ R = 5800 đào R max = 6700 Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD : Th.S BÙI QUANG TUẤN THI CÔNG CỐP PHA - Dùng gỗ nhóm VI với γ go = 490 daN / m - Ứng suất uốn...
 • 24
 • 126
 • 1

Đồ án kỹ thuật thi công nhà dân dụng

Đồ án kỹ thuật thi công nhà dân dụng
... lý ®Ĩ thùc hiƯn vµ kiĨm tra st qu¸ tr×nh thi c«ng II kü tht thi c«ng : Gi¶i ph¸p tr×nh tù thi c«ng : a) C«ng ®o¹n thi c«ng phÇn kÕt cÊu ngÇm : Quy tr×nh thi c«ng phÇn ngÇm bao gåm c¸c c«ng t¸c ... tr×nh tù thi c«ng vµ nghiƯm thu bµn giao theo tõng tÇng tõ trªn xng LËp biƯn ph¸p thi c«ng ®Êt : a) Thi t kÕ hè ®µo : - Theo thi t kÕ , chiỊu s©u hè mãng ph¶i ®µo lµ : - 2,5 m kĨ tõ cèt thi n nhiªn ... mơc thi c«ng - Líi ®iƯn chiÕu s¸ng : ®ỵc ph©n bè xung quanh h¹ng mơc thi c«ng b»ng trơ ®iƯn gç cao m , kho¶ng c¸ch 25 m/cét kÕt hỵp víi c¸c ®Ìn pha chiÕu s¸ng cho tõng khu vùc thi c«ng thi c«ng...
 • 75
 • 1,952
 • 22

thiế kế đồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp,24 bước

thiế kế đồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp,24 bước
... XKG -30 L=25m 18 5.75 17 3. 55 18 3. 55 18 14 12.2 5.52 14.5 14.5 7,8 13 12.2 6,29 13 18 15 17.8 12.5 18 12.5 18 22.8 23, 8 25 2,862 13, 064 23, 135 27,74 KX1.85 18 10.2 1,21 4,77 12,2 12, 63 536 1 18 ... 2,969.1 03. 100 2. 230 0.0,85 = 133 ,4cm3 = Vy chn ũn treo l: C20 cú W = 152cm3 v g = 18,4 Kg/m, h = 200mm - S treo buc nhp biờn: 45 8000 2000 c 1000 500 36 00 2100 2000 500 500 A 1 134 1 134 2100 b 1 134 ... b2= 30 0 V1 = b3 h1.l = 0,9.0, 4.6 = 2,16(m3 ) b1= 30 0 h2= 800 h1= 400 b3= 900 b2= 30 0 - Th tớch phn thõn di dm V2 = ( b1 + b3 2b2 ) ( h2 h1 ) l = ( 0 ,3 + 0,9 2.0 ,3) ( 0,8 0, ) = 0, 72( m3 )...
 • 45
 • 713
 • 3

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà dh xây dựng đà nẵng

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà ở dh xây dựng đà nẵng
... 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang 41 Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học CẠC CHÈ TIÃU CA PHỈÅNG ẠN THI CÄNG : TT Cạc chè säú Âån vë Säú lỉåüng Thåìi gian thi cäng ngy 103 Sl CN tham gia ... 1,79 1,04 0,38 0,38 Khối lượng Đào 3,27 185,03 74,77 21,28 Đắp 0,12 1,23 SVTH :Huỳnh Vinh - Lớp 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học V5 V6 G2 V7 V8 V9 ... Vinh - Lớp 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học Thãø Têch Âáút Cäng Tạc Trong Mäùi Ä Chia (m ) (Säú liãûu â nhán 100) 2128 286137 382612 7477 600003 751114...
 • 42
 • 130
 • 0

Đồ án kỹ thuật thi công tòa nhà Trụ sở Cục thuế tỉnh Quảng Bình

Đồ án kỹ thuật thi công tòa nhà Trụ sở Cục thuế tỉnh Quảng Bình
... chuyển vị cọc làm sở thi t kế điều chỉnh đồ án thi t kế, chọn thi t bị công nghệ thi công phù hợp SVTH: tạ văn mạnh 10x6 15 Trờng đh kiến trúc hn Khoa xây dựng **** đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ ... Khoa xây dựng **** đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ HồNG DƯƠNG THUYT MINH N K THUT THI CễNG Phn I, Gii thiu cụng trỡnh: I.Vị TRí XÂY DựNG CÔNG TRìNH: Công trình Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi nằm đờng ... văn mạnh 10x6 đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ HồNG DƯƠNG 18 Trờng đh kiến trúc hn Khoa xây dựng **** M6 đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ HồNG DƯƠNG M4,m5 1.6.2) Quy trình thi công cọc: Việc...
 • 92
 • 581
 • 9

Đồ án kỹ thuật thi công I, Lập biện pháp kỹ thuật thi công BTCT toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng, đại học Xây dựng Hà Nội

Đồ án kỹ thuật thi công I, Lập biện pháp kỹ thuật thi công BTCT toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng, đại học Xây dựng Hà Nội
... 50XD9 25 Trường Đại học Xây dựng Nội VII Đồ án thuật thi công BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG: Công trình nhà cao tầng, khung bê tông cốt thép nên việc thi công phức tạp tốn nhiều thơì gian, ... B? NG CÔNG TRÌNH 3000 11 3000 12 3000 D2(20*20) 13 3000 14 3000 15 Trường Đại học Xây dựng Nội Đồ án thuật thi công 6200 Lớp 50XD9 Trường Đại học Xây dựng Nội Đồ án thuật thi công ... Trường Đại học Xây dựng Nội Đồ án thuật thi công I ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH - Nhà bê tông cốt thép gồm 14 bước, nhịp kích thước: + B * L = 20 * 42 m + H = 29.8 Nhà khung bê tông cốt thép toàn khối...
 • 33
 • 208
 • 0

đồ án kỹ thuật thi công trường tiểu học vĩnh nguyên kèm bản vẽ + file doc (trường đh nha trang)

đồ án kỹ thuật thi công trường tiểu học vĩnh nguyên kèm bản vẽ + file doc (trường đh nha trang)
... hiện: Thi t kế kỹ thuật thi cơng phòng khám đa khoa số PHẦN : THI CƠNG PHẦN NGẦM 1.1 Thi cơng đất: 1.1.1 Chọn phương án đào ao móng : Chiều sâu hố đào xác định theo cơng thức: H  h  hbtl = 1,4 + ... HẢI MSSV: 53130416 Trang 18 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN 2.2.1 Tính tốn ván đáy dầm (cách tính giống ván khn đáy sàn) 2.2.1.1 Xác định sơ đồ tính: “ Coi ván đáy dầm liên tục có kích ... Trang 33 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN Bảng 2: Máy trộn lê (loại trọng lực) SVTH: NGUYỄN ANH HẢI MSSV: 53130416 Trang 34 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN Bảng 3: Máy trộn tự...
 • 39
 • 201
 • 0

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 NHÀ CÔNG NGHIỆP LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 NHÀ CÔNG NGHIỆP LẮP GHÉP
... Nguyễn Tiến Anh _ 11510300031 Trang 26 Đồ án kỹ thuật thi cơng Kỹ thuật an tồn lao động thi cơng lắp ghép - Cơng tác lắp ghép thường tiến hành cao, cơng nhân lắp ghép cần có sức khoẻ tốt, khơng bị ... 21 Đồ án kỹ thuật thi cơng Chọn cáp mềm cấu trúc 6x37+1, có đường kính D = 20 mm có cường độ chịu kéo σ = 150 kg/mm2 11 400 24 85 25 0 45 ° 1500 Chọn thi t bị cẩu lắp 1500 - 12 10 +0.00 11000 22 000 ... 11510300031 Trang Đồ án kỹ thuật thi cơng Tính tốn lựa chọn thi t bị phục vụ thi cơng 3.1 Phương pháp lắp ghép Căn đặc điểm kiến trúc , kết cấu cơng trình chia q trình lắp ghép kết cấu nhà cơng nghiệp tầng...
 • 28
 • 562
 • 0

Đồ án kỹ thuật thi công 2 thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng

Đồ án kỹ thuật thi công 2 thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng
... 21 b 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 D D C C B B A A 10 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11a 11b 21 a 21 b MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH Giáo viên hướng dẫn: ... Đồ án mơn học: Kỹ thuật thi cơng Lớp TCĐK11B TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÂY DỰNG ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG THI T KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG NHÀ CƠNG NGHIỆP MỘT TẦNG Tháng 01 /20 15 ... Trần Văn Hải Đồ án mơn học: Kỹ thuật thi cơng Lớp TCĐK11B I ĐẶC ĐIỂM CƠNG TRÌNH Giới thi u cơng trình: - Cơng trình nhà cơng nghiệp tầng có nhịp khơng nhau,nhịp biên 22 m, 32m nhịp 22 m,cơng trình...
 • 33
 • 240
 • 4

Đồ án kỹ thuật thi công Lắp ghép nhà công nghiệp

Đồ án kỹ thuật thi công Lắp ghép nhà công nghiệp
... lp cỏc gin mỏi v panel mỏi hng ct trc C v D D vòng ( lắp dàn mái panel mái ) vòng ( lắp dầm cầu vòng ( lắp cột ) chạy giằng cột ) vòng ( lắp móng ) C B A 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 ... thc panen mỏi Kớch thc tit din panen loi 5x1,5m II.c im v nhõn lc vt t mỏy thi cụng ca n v thi cụng cụng trỡnh: Cụng ty thi cụng cụng trỡnh: Cụng ty xõy dng s Trc thuc tng Cụng ty Xõy Dng H Ni ... vng (c núi ti phõn n nh ct) f n nh tam thi Vic n nh tm ct nhm mc ớch sm a cu vo lp ghộp cỏc cu kin khỏc nhm tng nng sut ca mỏy Sau ó iu chnh ct vo ỳng v trớ thit k mi tin hnh n nh tm ct theo nhng...
 • 34
 • 129
 • 0

đồ án kỹ thuật thi công số 1

đồ án kỹ thuật thi công số 1
... nguyên a 600 10 0 i1 + 500 50 800 50 700 50 16 00 500 800 50 0.000 10 0 16 00 i1 10 0 10 0 -16 00 10 0 10 0 + kích thước móng đài cân Svth: nguyn trung v Lp tc 02x3 16 00 10 0 + mặt cắt 1- 1 ỏn k thut thi cụng ... cụng gvhd: ths Cự huy tỡnh 600 10 0 i1 50 800 400 + 700 50 50 500 16 00 800 50 0.000 10 0 i1 10 0 16 00 10 0 -16 00 10 0 + 10 0 kích thước móng đài cân 16 00 10 0 + mặt cắt 1- 1 I.c im cụng trỡnh: Cụng trỡnh ... 0,5x0,5x4,65 = 1, 163(m3) Tng: V6 = 12 x1 ,16 3 = 13 ,956(m3) * Vi loi ging 6m v7 = 0,5x0,5x5,25 = 1, 313 (m3) Tng: V7 = 12 x1, 313 = 15 ,756(m3) * Vi loi ging 7,2m v8 = 0,4x0,5x6,8 = 1, 36(m3) Tng: V8 = 30x1,36...
 • 36
 • 8,582
 • 22

do an ky thuat thi cong so 1

do an ky thuat thi cong so 1
... nguyên a 600 10 0 i1 + 500 50 800 50 700 50 16 00 500 800 50 0.000 10 0 16 00 i1 10 0 10 0 -16 00 10 0 10 0 + kích thước móng đài cân Svth: nguyn trung v Lp tc 02x3 16 00 10 0 + mặt cắt 1- 1 ỏn k thut thi cụng ... cụng gvhd: ths Cự huy tỡnh 600 10 0 i1 50 800 400 + 700 50 50 500 16 00 800 50 0.000 10 0 i1 10 0 16 00 10 0 -16 00 10 0 + 10 0 kích thước móng đài cân 16 00 10 0 + mặt cắt 1- 1 I.c im cụng trỡnh: Cụng trỡnh ... 0,5x0,5x4,65 = 1, 163(m3) Tng: V6 = 12 x1 ,16 3 = 13 ,956(m3) * Vi loi ging 6m v7 = 0,5x0,5x5,25 = 1, 313 (m3) Tng: V7 = 12 x1, 313 = 15 ,756(m3) * Vi loi ging 7,2m v8 = 0,4x0,5x6,8 = 1, 36(m3) Tng: V8 = 30x1,36...
 • 36
 • 1,472
 • 65

Xem thêm

Từ khóa: đồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp lắp ghépđồ án kỹ thuật thi công nhà công cộngđồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp 1 tầngđồ án kỹ thuật thi công nhà dân dụngđồ án kỹ thuật thi công nhà cao tầngđồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệpđồ án kỹ thuật thi công nhà kho chứa vật liệuđồ án kỹ thuật thi công nhà kho chứa nguyên vật liệuđồ án kỹ thuật thi công nhà trên sườn đồiđồ án kỹ thuật thi công 2 nhà lắp ghépđồ án kỹ thuật thi công 1 nhà cao tầnghướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầngđồ án kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầngđồ án kỹ thuật thi công 1 nhà công cộngdo an ky thuat thi cong 2lap ghep nha cong nghepChính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt NamChính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt NamChống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayChuyên đề Độ tan và tinh thể Hidrat hóaChuyên đề Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cáiTạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải phápThẩm định tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư & phát triển Việt NamThâm hụt kép hay biến động trái chiều, chính sách tài khóa và tài khoản vãng laiThị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing tại Công ty VMS - Mobi FoneThị trường sản phẩm thuỷ sản thực trạng và tiềm năngThiết kế công tắc tơ điện từ xoay chiều ba phaThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpThiết kế hệ thống chống sét trực tiếp cho trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCMThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bayTHIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CÁP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH MEN SHIJARThiết kế hệ thống điều chỉnh thyristor động cơ điện 1 chiều mạch vòngThiết kế hệ thống điều khiển cho máy gia công cắt gọt kim loạiTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP IPThiết kế hệ thống giao tiếp I2C giữa hai vi điều khiển PICThiết kế mạch điều khiển động cơ một chiều
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập