bài giảng quản trị mạng linux

Bài giảng quan trị mạng viễn thông

Bài giảng quan trị mạng viễn thông
... Hỗ trợ dịch vụ viễn thông tạo nguồn doanh thu giảm chi phí quản lý, khai thác bảo dưỡng Ex TS Ex TS Ex mạng Mạng viễn thông Quan hệ TMN mạng viễn thông Chương 1: Tổng quan quản lý mạng o Kiến trúc ... mạng NGNs Chương 1: Tổng quan quản lý mạng o Khái niệm quản lý khai thác mạng Mạng máy tính ngang hàng Các kiểu kiến trúc mạng Chương 1: Tổng quan quản lý mạng o Khái niệm quản lý khai thác mạng ... quản lý mạng o Khái niệm quản lý khai thác mạng Mạng MAN điển hình Các kiểu kiến trúc mạng Chương 1: Tổng quan quản lý mạng o Khái niệm quản lý khai thác mạng Chương 1: Tổng quan quản lý mạng o...
 • 146
 • 132
 • 0

bài giảng quản trị mạng viễn thông

bài giảng quản trị mạng viễn thông
... dịch vụ viễn lý, khai thác Bảo dưỡng thông tạo nguồn doanh mạng Mạng viễn thông Quan hệ TMN mạng viễn thông Chương 1: Tổng quan quản mạng o Kiến trúc quản lý TMN TMN • Chức phần tử mạng NEF ... quan quản mạng o Các phương pháp quản mạng i, Quản lý Nếu hệ thống quản lý khởi tạo quản lý Bởi người, phương pháp quản mạng gọi quản lý Không cần thiết phải thiết kế chi tiết chức quản ... quan quản mạng o Các phương pháp quản mạng vi, Quản lý lai Chương 1: Tổng quan quản mạng o Các phương pháp quản mạng vii, Quản lý hướng đối tượng Chương 1: Tổng quan quản mạng o Các...
 • 89
 • 181
 • 0

bài giảng quản trị mạng

bài giảng quản trị mạng
... Network Monitoring Giao thức quản trị mạng Kiểm soát mạng từ xa CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MẠNG 1.1 Lịch sử quản trị mạng 1.2 Mục tiêu, tổ chức chức Quản trị mạng 1.3 Mô hình OSI Hình 1.1 ... Get: trạm quản trị nhận giá trị đối tượng vô hướng từ trạm bị quản trị 44 • Set: trạm quản trị cập nhập giá trị đối tượng vô hướng cho trạm bị quản trị • Trap: trạm quản trị gửi giá trị đối tượng ... trạm quản trị Agent Giao thức sử dụng để quản trị mạng TCP/IP SNMP bao gồm ba toán tử Get (cho phép trạm quản trị thu nhận giá trị đối tượng Agent), Set (cho phép trạm quản trị thiết lập giá trị...
 • 76
 • 154
 • 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRUY NHẬP CÔNG CỘNG

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRUY NHẬP CÔNG CỘNG
... viện truy cập internet 1.2 Các thành phần hệ thống máy tính truy nhập công cộng 1.2.1 Hệ thống máy tính Hệ thống máy tính gồm máy tính thiết bị kết nối mạng: • • Các máy tính: Hệ thống máy tính truy ... 1.1.3 Hệ thống máy tính truy cập công cộng Hệ thống máy tính truy cập công cộng hiểu hệ thống máy tính thư viện tổ chức sẵn sàng cho phép cộng đồng truy cập công cộng gồm khả truy cập vào nguồn ... THỐNG MÁY TÍNH TRUY NHẬP CÔNG CỘNG 1.1 Mạng máy tính 1.1.1 Khái niệm Mạng máy tính tập hợp máy tính liên kết với đường truy n vật lý hệ điều hành theo kiến trúc nhằm mục đích trao đổi thông tin máy...
 • 96
 • 233
 • 1

Bài giảng Quản trị mạng : Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin

Bài giảng Quản trị mạng : Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin
... toàn thông tin Nhiều yêu cầu liên quan tới bảo mật hệ thống thông tin mạng Ngoài phương pháp vật lý cần kỹ thuật bảo mật, sách bảo mật giải pháp bảo mật Phải có công cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn thông ... chung I.1.1 Mở đầu bảo mật hệ thống thông tin Gồm ba hướng Bảo đảm an toàn thông tin máy chủ Bảo đảm an toàn cho phía máy trạm Bảo mật thông tin đường truyền Có thể xem xét theo Hệ điều hành ứng ... tất thông tin hệ thống mạng) Security Services: chủ yếu thực việc bảo vệ khóa giải mã lưu CSDL bảo mật Management Console: dùng để cập nhật thông tin lưu CSDL bảo mật (chủ yếu soạn thảo sách bảo...
 • 82
 • 164
 • 0

Bài giảng Quản trị mạng : Chương 2 : Mã đối xứng (cổ điển)

Bài giảng Quản trị mạng : Chương 2 : Mã đối xứng (cổ điển)
... Trong hoá cổ điển có hai phương pháp bật l : hoá thay hoá hoán vị Mọi cổ điển đối xứng NN BMHTTT II.1 đối xứng II.1.1 Các khái niệm Mật đối xứng sử dụng khóa cho việc hóa ... kẻ thám người phát triển tìm hiểu nghiên cứu Lý thuyết bao gồm mật thám để đánh giá mạnh hay không NN BMHTTT Mô hình đối xứng NN BMHTTT II.1 .2 Các yêu cầu Một đối xứng ... (26 ) p = D(c) = (c – k) mod (26 ) Thám Ceasar: Chỉ có 26 khoá GCUA VQ DTGCM ? NN BMHTTT 20 II .2. 2 Các bảng chữ đơn Trong chữ rõ ánh xạ đến chữ khác Như độ dài khoá 26 số khoá có 26 !...
 • 52
 • 182
 • 0

Bài giảng Quản trị mạng: Chương III: Quản lý khóa mã công khai

Bài giảng Quản trị mạng: Chương III: Quản lý khóa mã công khai
... phối khóa Dùng hóa khóa công khai Phân phối khoá công khai Sử dụng khoá công khai để phân phối khoá mật (còn khoá mật dùng để hoá thông tin) Phân phối khoá công khai: Thông báo công khai ... Bài toán dễ mã/ giải biết khoá toán khó thám khoá tương ứng công khai thường chậm nhiều so với đối xứng, nên thường dùng thông tin nhỏ quan trọng NN BMHTTT V.2 RSA RSA công khai ... năm hoá Ở người ta sử dụng khoá: khoá riêng để giải khoá công khai để hóa Hai khoá khác nhau, khoá công khai gọi không đối xứng Người ta ứng dụng thuyết số hàm số Khoá công khai...
 • 40
 • 177
 • 0

Bài Giảng Quản Trị Mạng C1- Tổng Quan Quản Trị Mạng

Bài Giảng Quản Trị Mạng C1- Tổng Quan Quản Trị Mạng
... Chương I: Tổng quan quản trị mạng  Giới thiệu chung  Hệ thống quản trị mạng  Giao thức quản trị mạng đơn giản - SNMP 1.1 Giới thiệu chung  Quản trị mạng: Quản trị lỗi (Fault)  Quản trị cấu ... (Configuration)  Quản trị tài khoản (Accounting )  Quản trị hiệu suất mạng (Performance)  Quản trị an ninh mạng (Security)  FCAPS 1.2 Hệ thống quản trị mạng  Các thành phần chính:  Trạm quản mạng ... Thực thể quản mạng - Entity Các thiết bị quản lý   Tác nhân - Agent Cơ sở thông tin quản lý - MIB 1.2 Hệ thống quản trị mạng  Mô hình: 1.3 Giao thức quản trị mạng đơn giản - SNMP  Bài toán...
 • 18
 • 77
 • 0

Bài giảng quản trị mạng windows server 2008 trần mạnh hùng

Bài giảng quản trị mạng windows server 2008  trần mạnh hùng
... info@cujut.vn 15/142 TRẦN MẠNH HÙNG QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS SERVER 2008 Windows Server 2008 Standard Edition Windows Server 2008 Standard phiên tốn phiên khác có sẵn Windows Server 2008 Stardard hỗ ... email: info@cujut.vn 10/142 TRẦN MẠNH HÙNG QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS SERVER 2008 I GIỚI THIỆU VỀ WINDOWS SERVER 2008 - Microsoft Windows Server 2008 hệ hệ điều hành Windows Server, giúp chuyên gia công ... 40/142 TRẦN MẠNH HÙNG QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS SERVER 2008 - Sau điền thông tin đầy đủ Chọn OK để hoàn tất Mobile: 945 926 846 – email: info@cujut.vn 41/142 TRẦN MẠNH HÙNG QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS SERVER...
 • 142
 • 223
 • 4

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy Quản trị mạng Linux pdf

Tài liệu Hướng dẫn giảng dạy Quản trị mạng Linux pdf
... c i m c a Linux so v i h i u hành khác Các m c I II III IV Bài t p b t bu c Bài t p làm thêm Vài dòng v l ch s Linux L ch s phát tri n c a Linux Nh ng u i m c a Linux khuy t i m c a Linux H c ... 82 III.1 T o tài kho n ng i dùng 82 III.2 Thay i thông tin c a tài kho n 83 H c ph n - Ch ng ch qu n tr m ng Linux Trang 4/271 H ng d n gi ng d y III.3 T m khóa tài kho n ng ... h n s d ng tài nguyên, so n th o v n b n b ng công c , chia s tài nguyên thông qua d ch v Samba, t h n ng ch gi i h n s d ng tài nguyên a c ng ̇ C u hình qu n tr d ch v m ng h th ng Linux nh :...
 • 271
 • 499
 • 13

Tài liệu HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN Ngành MẠNG & PHẦN CỨNG Học phần IV CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ MẠNG LINUX pot

Tài liệu HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN Ngành MẠNG & PHẦN CỨNG Học phần IV CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ MẠNG LINUX pot
... 22 IV Kh i ng ch ng trình cài t 23 IV. 1 Boot t CD-ROM 23 IV. 2 Boot t a kh i ng Windows 23 IV. 3 Boot t a m m kh i ng Linux 23 V Các b c cài th i u hành Linux ... Linux ng backup d li u theo l p trình Linux cung c p m t môi tr ng l p trình Unix y bao g m th vi n chu n, công c l p trình, trình biên d ch, ch ng trình debug ch ng trình mà b n có th tìm th y h ... ng, ch ng trình kh i ng h i u hành Linux Các m c I II Yêu c u ph n c ng a c ng phân vùng a Linux III Qu n lý a partition Linux IV Kh i ng ch ng trình cài t V Các b c cài t h i u hành Linux VI...
 • 271
 • 1,767
 • 4

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Bài tập quản trị mạng và thiết bị mạng hay

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Bài tập quản trị mạng và thiết bị mạng hay
... tra kết máy Wxx 10 Công cụ SysPrep • • • • Giải nén máy Windows XP Thực công cụ SysPrep Khởi động lại Thực mini-setup 11 QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH * Nội dung thực hành Chuẩn bị môi trường Cài ... nhập vào máy Wxx, với username u311, u312 để kiểm tra kết • Lần lượt đăng nhập vào máy Mxx, với username u321, u331 để kiểm tra kết 10 QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành Chuẩn bị môi ... Các users logon server Sxx QUẢN TRỊ MẠNG BÀI THỰC HÀNH Nội dung thực hành Chuẩn bị môi trường Tạo domain users, domain groups Thiết lập group policy Báo cáo kết Chuẩn bị môi trường • Windows Controller...
 • 105
 • 433
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng quản trị mạngbài giảng quản trị mạng máy tínhbài giảng quản trị mạng 2bài tập quản trị mạng linuxbài giảng quản trị hệ thống linuxbài giảng quản trị hệ thống mạnghướng dẫn giảng dạy quản trị mạng linuxbài giảng quản trị môi trường mạng pptxbài giảng quản trị linuxslide bài giảng quản trị linuxchứng chỉ quản trị mạng linux bài 13 potbài giảng quản trị họcbài giảng quản trị doanh nghiệpbài giảng quản trị chất lượngbải giảng quản trị họcNghi lễ vòng đời của người dao quần chẹt ở huyện ba vì, thành phố hà nội ttNâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh thanh hóaNâng cao hiệu quả tín dụng cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thanh hóaHOÀN THIỆN CÔNG tác THẨM ĐỊNH CHO VAY dự án đầu tư tại hội sở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH THANH hóaMối quan hệ nghịch đảo giữa vàng và đôlacâu 5 khi đầu tư vào chúng khoán cần quan tâmThị trường trái phiếu và các chỉ sốChứng khoán 9 ĐIỂM: Sự tác động qua lại giữa hoạt động của các chủ thể kinh doanh chứng khoán với sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt NamTRÌNH CHIẾU LỊCH sử lớp 5Nội dung tích hợp VHĐP lớp 5Tượng ganesha ở bảo tàng điêu khắc chăm đà nẵngMỹ thuật ai cập cổ đạiBài thu hoach nhóm 1Giải nhanh hóa học bằng phương pháp bảo toàn khối lượng tăng giảm khối lượngGiải nhanh hóa học bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố bảo toàn điện tích11 tính duyệt cáp dây văng3 mục lục đồ án tốt nghiệp6 phương án sơ bộ 2 cầu extradosed8 so sánh các phương ánGiải nhanh hóa học bằng phương pháp ion thu gọn đồ thị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập