Bệnh dịch tả vịt

Nghiên cứu quy trình sản xuất vacxin nhị giá phòng bệnh dịch tả vịt và viêm gan do virus ở vịt

Nghiên cứu quy trình sản xuất vacxin nhị giá phòng bệnh dịch tả vịt và viêm gan do virus ở vịt
... xu t vacxin nh giá phòng b nh D ch t v t Viêm gan virus v t” 1.2 M c ñích nghiên c u ñ tài - Nghiên c u quy trình s n xu t vacxin nh giá d ch t v t viêm gan v t - ðánh giá kh b o h c a vacxin ... ch ng virus vacxin c ñ c viêm gan v t DH-EG-2000 virus c ñ c d ch t v t DP-EG-2000 3.3.2 Nghiên c u quy trình s n xu t vacxin DHP t hai ch ng virus vacxin c ñ c viêm gan v t DH-EG-2000 virus ... ñã nghiên c u k t qu s d ng kháng th viêm gan v t vào phòng tr b nh viêm gan v t Nh m b o v ñàn v t trư c b nh viêm gan v t truy n nhi m, nhóm tác gi ñã nghiên c u, s n xu t vacxin c ñ c viêm gan...
 • 92
 • 339
 • 1

Luận văn tình hình bệnh dịch tả vịt trên đàn vịt nuôi tại ngoại thành hà nội và một số tỉnh lân cận, phân lập, khảo sát đặc tính sinh học của chủng virus cường độc

Luận văn tình hình bệnh dịch tả vịt trên đàn vịt nuôi tại ngoại thành hà nội và một số tỉnh lân cận, phân lập, khảo sát đặc tính sinh học của chủng virus cường độc
... chống dịch bệnh cho đàn vịt đạt hiệu cao, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Tình hình bệnh dịch tả vịt đàn vịt nuôi ngoại thành Nội số tỉnh lân cận Phân lập, khảo sát đặc tính sinh học chủng virus ... cờng độc" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định thực trạng bệnh dịch tả vịt đàn vịt nuôi ngoại thành Nội số tỉnh lân cận - Phân lập virus gây bệnh dịch tả vịt - Khảo sát số đặc tính sinh học chủng ... đại học nông nghiệp I Nguyễn Ngọc Điểm Tình hình bệnh dịch tả vịt đàn vịt nuôi ngoại thành Nội số tỉnh lân cận Phân lập, khảo sát đặc tính sinh học chủng virus cờng độc...
 • 109
 • 784
 • 4

BÁO CÁO " Đáp ứng miễn dịch tạo thành sau tiêm chủng vacxin phòng bệnh dịch tả vịtvịt xiêm " docx

BÁO CÁO
... thể thụ động vịt xiêm - Khảo sát đáp ứng miễn dịch tạo thành sau tiêm chủng hai loại vacxin DTV cho vịt vịt xiêm, - So sánh đáp ứng miễn dịch sau tiêm vacxin DTV với liều khác cho vịt xiêm, 2,2, ... tiêm phòng vacxin DTV cho vịt xiêm từ ngày tuổi trở đi, tốt từ 14 ngày tuổi (có mức kháng thể ngưỡng âm), 3,2 So sánh đáp ứng miễn dịch tạo thành sau tiêm chủng vaccin Hai loại vacxin phòng bệnh ... thấy: -Vacxin DTV-TWII tạo đáp ứng miễn dịch mạnh vacxin KPV tiêm phòng cho vịt thường, Việc gia tăng liều vacxin (10 lần) không làm tăng đáp ứng miễn dịch vịt thường dùng vacxin DTV-TW2, vacxin...
 • 5
 • 247
 • 2

Bệnh dịch tả vịt (duck plague) docx

Bệnh dịch tả vịt (duck plague) docx
... phòng bệnh có hiệu tốt - Khi môi trường thủy sinh nhiễm mầm bệnh không tiến hành chăn thả vịt nữa, cách ly vịt với môi trường bệnh Những vịt bị cảm nhiễm bệnh tách riêng tiến hành phòng bệnh cho ... vaccin Đối với vịt đẻ bị bệnh nên lọai thải chúng - Chăm sóc nuôi dưỡng tốt, vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống - Định kỳ tiến hành sát trùng chuồng trại môi trường thủy sinh có dịch dịch Dùng ... thức ăn, nước uống vịt sản phẩm cung cấp chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất để tăng cường sức đề kháng bệnh Sử dụng sản phẩm sau: + NOVA DUCK MIX: Trộn 2,5kg/ thức ăn, trộn cho vịt ăn liên tục...
 • 3
 • 252
 • 1

Bệnh dịch tả vịt

Bệnh dịch tả vịt
... nhân: Bệnh dịch tả vịt- ngan (DVE) gây Herpesvirus Bệnh lây lan mạnh, thường thể cấp tính, tỷ lệ tử vong cao Bệnh có tất lứa tuổi mẫn cảm từ 20 đến 49 ngày tuổi Bệnh lây trực tiếp gián tiếp từ bệnh ... chứng: Vịt, ngan ăn, nằm chỗ, xã cánh, lại khó khăn, lười bơi lội, niêm mạc mắt viêm ướt, sưng dính mí mắt, bị mù Dịch chảy từ mũi, mỏ cắm xuống đất, ỉa chảy phân xanh, vàng, vật khát nước Bệnh ... màng tim, thận tuyến tuỵ phòng trị: Tiêm bắp thịt, da Vịt ngan tuần tuổi: Lần 1: 0,5-1 ml/con uống 1-2 ml/con Lần 2: 0,5-1 ml/con sau ngày Vịt ngan tuần tuổi: Lần 1: 1-2 ml/con uống 2-3 ml/con...
 • 5
 • 378
 • 1

Nghiên cứu quy trình sản xuất vacxin nhị giá đông khô phòng bệnh dịch tả vịt và viêm gan do virus ở vịt năm 2012

Nghiên cứu quy trình sản xuất vacxin nhị giá đông khô phòng bệnh dịch tả vịt và viêm gan do virus ở vịt năm 2012
... ELD50, EID50 c a gi ng virus viêm gan v t type I d ch t v t ch ng C 3.2 58 NGHIÊN C U QUY TRÌNH S N XU T VACXIN NH GIÁ T CH NG VIRUS VACXIN NHƯ C ð C VIÊM GAN V T TYPE I, VIRUS NHƯ C ð C D CH ... cho vi c phòng tr b nh thích h p cho ñàn v t Vi t Nam, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u quy trình s n xu t vacxin nh giá ñông khô phòng b nh D ch t v t Viêm gan virus v t” M c ñích nghiên ... ñơn giá 2.1.2.2 Ph i h p hai lo i nguyên d ch ñơn thành vacxin nh giá xây d ng quy trình ñông khô vacxin nh giá 2.1.3 ðánh giá ch t lư ng vacxin nh giá 2.1.3.1 Ki m tra ñ m chân không c a vacxin...
 • 101
 • 207
 • 0

Xác định một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh dịch tả vịt tại huyện gia viễn, tỉnh ninh bình và ứng duịng vacxin nhược độc dịch tả vịt chủng DP EG2000 để phòng và can thiệp dịch

Xác định một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh dịch tả vịt tại huyện gia viễn, tỉnh ninh bình và ứng duịng vacxin nhược độc dịch tả vịt chủng DP EG2000 để phòng và can thiệp dịch
... ñưa vacxin vào phòng can thi p d ch t i h chăn nuôi c a m t s xã c a huy n Gia Vi n Sau ñó ti n hành theo dõi k t qu phòng can thi p c a vacxin ñ ñánh gia ch t lư ng vacxin 2.3.2 Phương pháp xác ... (cũ), Thái Bình, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Cao B ng, H i Hưng (cũ) Năm 1971, d ch l i phát t t nh Ninh Bình, Qu ng Ninh, L ng Sơn, Hà B c (cũ) thành ph H i Phòng Nh có tiêm phòng vacxin nên ... t v t ch ng DP – EG 2000 ñ phòng can thi p d ch” M c ñích ñ tài - Xác ñ nh m t s ñ c ñi m d ch t h c c a b nh d ch t v t t i huy n Gia Vi n – t nh Ninh Bình - ðánh giá kh b o h c a vacxin - Bư...
 • 97
 • 182
 • 0

Tình hình bệnh dịch tả vịt trên các đàn vịt nuôi tại các nông hộ Tỉnh Bắc Ninh và biện pháp phòng bệnh

Tình hình bệnh dịch tả vịt trên các đàn vịt nuôi tại các nông hộ Tỉnh Bắc Ninh và biện pháp phòng bệnh
... T O TR NG I H C NễNG NGHI P H N I NGễ VN SINH Tình hình bệnh dịch tả vịt đàn vịt nuôI nông hộ tỉnh bắc ninh biện pháp phòng BệNH CHUYấN NGNH : TH Y M S : 60.64.01.01 NG I H NG D N KHOA ... Du v thnh ph B c Ninht nh B c Ninh 27 3.1.1 Tỡnh hỡnh chn nuụi v t t i huy n Tiờn Du- t nh B c Ninh 27 3.1.2 Tỡnh hỡnh chn nuụi v t t i thnh ph B c Ninh- t nh B c Ninh 30 3.2 T l ... t nuụi t i huy n Tiờn Du v TP B c Ninh thu c t nh B c Ninh 33 3.2.1 T l V t m c b nh d ch t v t theo l a tu i trờn ủn v t nuụi t i huy n Tiờn Du - B c Ninh nm 2012-2013 33 3.2.2 T...
 • 76
 • 89
 • 0

BỆNH DỊCH TẢ VỊT TRONG CHĂN NUÔI

BỆNH DỊCH TẢ VỊT TRONG CHĂN NUÔI
... VỀ BỆNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH KẾT LUẬN NỘI DUNG PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TRIỆU CHỨNG VÀ BỆNH TÍCH CHẨN ĐOÁN GIỚI THIỆU CHUNG   Bệnh dịch tả vịt (duck pestis) bệnh truyền nhiễm hepesvirus gây vịt ... CỦA BỆNH  Phương thức truyền lây - Lây lan trực tiếp: từ vịt mắc bệnh sang vịt không bị bệnh -Lây lan gián tiếp: qua thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi có chứa mầm bệnh -Mọi lứa tuổi vịt ... Longlife… Đặc biệt, riêng với dịch tả vịt dùng vaccine tươi tiêm thẳng vào ổ dịch với liều gấp – 10 lần tiêm phòng có hiệu (đã thực nghiệm) KẾT LUẬN  Bệnh dịch tả vịt bệnh truyền nhiễm gây thiệt...
 • 24
 • 620
 • 0

Tài liệu Phòng bệnh dịch tảvịt docx

Tài liệu Phòng bệnh dịch tả ở vịt docx
... ta dùng vaccin dịch tả vịt tiêm cho ngan ngỗng Những điều cần biết phòng bệnh bệnh dịch tả lây lan mạnh chăn thả vịt tự kênh đào, ao hồ, ruộng Do có rủi ro xảy dịch, tốt nhốt vịt, không chăn ... nhắc lại tháng lần Những vịt bố mẹ miễn dịch truyền miễn dịch cho hệ sau qua lòng đỏ trứng Miễn dịch thụ động thường không cao, giảm dần hẳn sau tuần tuổi Vaccin vô hại vịt ngày tuổi Thường không ... đã nổ bệnh Trong trường hợp này, vịt ngừng chết vào ngày thứ tám sau tiêm vaccin Mỗi lần tiêm vaccin không đủ miễn dịch kéo dài lần tiêm thứ hai vào - tuần tuổi cần thiết Miễn dịch bảo hộ...
 • 2
 • 360
 • 1

BÁO CÁO " MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNHDỊCH TẢ VỊT TRÊN VỊT XIÊM (NGAN) " ppt

BÁO CÁO
... nghiệm DP Ag-ELISA 3.2 Một số đặc điểm bệnh học bệnh DTV vịt xiêm Để xác định đặc điểm triệu chứng lâm sàng bệnh tích DTV vịt xiêm, tiến hành gây nhiễm thực nghiệm 20 vịt xiêm 20 vịt thường 10 tuần ... cánh thấy vịt xiêm Nói chung, biểu lâm sàng bệnh DTV vịt xiêm không thật điển mô tả trước bệnh vịt, khó nhận bệnh dịch bắt đầu xảy đàn vịt xiêm 3.2.2 Bệnh tích Bệnh tích đại thể Ngoài số vịt chết ... quản (80.000X) Từ kết khảo sát số đặc điểm bệnh học DTV vịt xiêm so sánh với đặc điểm bệnh học DTV loài vịt nhận thấy: Biểu lâm sàng bệnh DTV vịt xiêm không điển vịt, bệnh tích đại thể vi thể tương...
 • 8
 • 377
 • 5

Bệnh dịch tả

Bệnh dịch tả
... từ Ân độ Đông nam Á sang châu Phi, Trung, Đông, Nam châu Âu đảo Tây Thái Bình Dương Năm 1991 dịch tả nhóm V Cholera 01, serotype Inaba biotype Eltor lan đến Peru hầu Bắc Nam Phi Ở Mỹ, có rải ... mang sang ghi nhận Năm 1992 có 358.581 trường hợp mắc bệnh tử vong 3871 trường hợp 14 nước Bắc Nam Phi CDC published data 1992) Năm 1993 dịch xảy V Cholera 01, biotype Eltor Tổng số có 376.845 ... Âu 73 cas mắc tử vong (phần lớn ngoại lai) Đặc biệt vụ dịch 1993 xuất serotype non O1 V Cholera 0139 (ở Bengal), phân lập từ năm 1992 vụ dịch lớn Ân độ, lại xuất nước châu Á năm 1993, chủ yếu...
 • 4
 • 484
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phòng bệnh dịch tả vịtphòng bệnh dịch tả ở vịtbệnh dịch tả trên vịtbệnh dịch tả ở vịtphòng bệnh dịch tả ở gàluật phòng chóng bệnh dịch tả ở lợnmột số điều cần biết về bệnh dịch tả gàbệnh dịch tả trâu bòphòng và điều trị bệnh dịch tả trâu bòbệnh dịch tả lợnphòng chống bệnh dịch tảcách phòng chống bệnh dịch tảtriệu chứng bệnh dịch tả ở heotriệu chứng bệnh dịch tả ở lợnvi khuẩn gây bệnh dịch tảImplementing Corporate Social Responsibility Towards Sustainable Development A Case Study of SMEs in Thanh Hoa ProvinceKhả năng tích lũy photphovà tạo biofilm của chủng Bacillus licheniformisA4.2 phân lập tại Việt NamMôi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt NamMột số nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừaMột số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tựnguyện của người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ AnMỘT SỐ TƢ LIỆU VỀ DẤU VẾT CỦA NGƢỜI THÁI TRONG VÙNG CƢ DÂN MƢỜNG DỌC SÔNG MÃ THANH HOÁNâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại DươngMỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG Ở VIỆT NAM NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN CỦA BÁO CÁO PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI 2009Mười năm phát triển thương mại và thị trường Miền núi Việt NamGIAO AN TUAN 22Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại xã quyết thắng, thành phố thái nguyênBài toán stick slip và một số phương pháp tìm nghiệm gần đúngDE CUONG ON TAP TOAN 6 GIUA HOC KY 2BS EN 1269725 Bituminous mixtures. Test methods. Cyclic compression testSố cân bằng và số đối cân bằngrevision for the final test English 10first term test English 10Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội lần 1 có lời giải và định dạng mcmixlý thuyết word transformation cho FCE, CAEA Simple Method for Simultaneous Determination of Basic Dyes  Encountered in Food Preparations by ReversedPhase HPLC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập