Bài tập thủy văn chương 4, 5

Tài liệu Bài giảng thuỷ văn chương 4 + 5 pptx

Tài liệu Bài giảng thuỷ văn chương 4 + 5 pptx
... Q1= h1f1  Sau 2h: Q2= h1f2 + h2f1  Sau 3h: Q3= h1f3+h2f2+h3f1  Sau 4h: Q4= h2f3 +h3f2 +h4f1  Sau 5h: Q5= h3f 3+ h4f2+h5f1  Sau 6h: Q6= h4f3+h5f2  Sau 7h: Q7= h5f3  Sau 8h: Q8=0 B)Trường ... 2h: Q2= h1f2 + h2f1  Sau 3h: Q3= h1f3+h2f2  Sau 4h: Q4= h2f3  Sau 5h: Q5= BÀI TOÁN TÍNH LŨ THIẾT KẾ:  Cho biết:  Tài liệu khí tượng thủy văn Tài liệu địa hình địa chất  Tài liệu dân sinh ... cửa lưu vực là: Q0 =  Sau 1h: Q1= h1f1  Sau 2h: Q2= h1f2 + h2f1  Sau 3h: Q3= h1f3+h2f2+h3f1  Sau 4h: Q4= h2f3 +h3f2  Sau 5h: Q5= h3f3  Sau 6h: Q6=0 C)Trường hợp 3: t > Tcn Ví dụ 3:  Giả...
 • 7
 • 471
 • 1

Bài tập thủy lực - chương 4 docx

Bài tập thủy lực - chương 4 docx
... 0.5 m 0.8 m 45 ° B A 0.2 m A' C E I FIGURE P4 .49 O 4. 50 Repeat Problem 4. 49 if the velocity profile is linear from 10 to 20 m͞s across the duct as shown in Fig P4.50 I FIGURE P4 .46 4. 47 Air flows ... of the sys- Vp = 0.03 m/s (1) 0.08 m I FIGURE P4.58 V = m/s 7708d_c 04_ 16 0-2 03 7/23/01 9:52 AM Page 203 Problems I 4. 59 Water enters a 5-ft-wide, 1-ft-deep channel as shown in Fig P4.59 Across ... radius of the sphere is a ϭ 0.20 m 40 ° ᏾ = 20 ft I FIGURE P4 .44 V V0 a θ V0 A θ a I FIGURE P4.39 4. 45 Water flows steadily through the funnel shown in Fig P4 .45 Throughout most of the funnel the...
 • 44
 • 1,042
 • 6

Bài tập thủy lực chương 1 PGS TS lê văn dực

Bài tập thủy lực chương 1  PGS TS lê văn dực
... Bài tập Thủy Lực Chương PGS TS Văn Dực www.datechengvn.com b) Áp dụng cho n=0, 014 ; i=0,0 01; Q =10 00m3/s tỉ số β = ; 1, 5; 2; 2,5; 3; 3,5 Nhận xét biến thiên diện tích mặt cắt ngang A Bài ... kiện có lợi mặt thủy lực Hỏi bề rộng đáy kênh b, độ sâu dòng chảy h ? Copyright @ Datechengvn – January 2 014 Bài tập Thủy Lực Chương PGS TS Văn Dực www.datechengvn.com Bài 13 : Người ta dự ... mặt thủy lực? c) Tính diện tích ướt Amin ứng với trường hợp kênh hình thang so sánh với kết câu b) ? trường hợp có lợi mặt thủy lực? Copyright @ Datechengvn – January 2 014 Bài tập Thủy Lực – Chương...
 • 4
 • 151
 • 0

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 4

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 4
... HCl C6H6 + C2H4 + Br2 C2H4Br2 C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 (Phản ứng giai đoạn) C6H6 + 3Cl2 as C6H6Cl6 An kan Phản ứng trùng hợp Phản ứng cháy ứng dụng An ken An kin Aren to n C2H4 p (CH2-CH2)n ... xuất phẩm nhuộm B Câu hỏi Và BàI TậP kiểm tra I Câu hỏi trắc nghiệm khách quan Dãy chất hợp chất hữu : A C6H6 ; C2H5OH ; CaSO4 B C6H12O6 ; CH3COOH ; C2H2 C C2H4 ; CO ; CO2 D CH3COONa ; Na2CO3 ... Na2CO3 ; CaC2 Hãy chọn đáp án Dãy chất sau hiđrocacbon : A CH4 ; C2H4 ; CH3Cl B C6H6 ; C3H4 ; HCHO C C2H2 ; C2H5OH ; C6H12 D C3H8 ; C3H4 ; C3H6 Hãy chọn đáp án Chất hữu : A Hợp chất khó tan nớc...
 • 4
 • 1,706
 • 34

Thủy văn (chương 4)

Thủy văn (chương 4)
... I- CẤU TRÚC CỦA ĐẤT ĐÁ Ở ta xét cấu trúc đất đá theo quan điểm đòa chất thủy văn, nghóa xét khía cạnh cấu trúc đất, đá, tạo nên điều kiện tàng trữ nước Đặc điểm cấu trúc ... kích thước hạt) có ảnh hưởng lớn đến độ lỗ hổng thủy tính đất đá Thành phần độ hạt (số lượng kích thước hạt) có ảnh hưởng lớn đến độ lỗ hổng thủy tính đất đá 2- • Độ khe nứt Độ lỗ hổng độ khe ... thấm nước đo hệ số thấm lọc K, có thứ nguyên vận tốc (độ dài(L)/thời gian(t)) MẶT CẮT ĐỊA CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN (BÌNH DƯƠNG) 2- Độ ẩm : • Trong điều kiện tự nhiên, đất...
 • 28
 • 80
 • 0

Gián án Bài tập làm văn số 4- Ngữ văn 8

Gián án Bài tập làm văn số 4- Ngữ văn 8
... Đề : Giới thiệu phương pháp, cách làm đồ dùng học tập ( thí nghiệm ) Ví dụ : Cách vẽ đồ, phóng tranh minh họa, làm cầu xinh ( xu), tạ nâng bêtông… Bài viết phải đảm bảo yêu cầu sau : Hình ... - Xác định thể loại : Thuyết minh Nội dung a/ Mở bài: ( 1đ ) Tên đồ chơi, thí nghiệm, mục đích, tác dụng b/ Thân bài: ( 5đ ) + Nguyên vật liệu, số lượng, chất lượng + Qui trình, cách thức tiến ... thức tiến hành cụ thể bước, khâu đến hoàn thành + Chất lượng thành phẩm, kết thí nghiệm c/ Kết bài: ( 1đ ) Những điều cần lưu ý, giải tình trình tiến hành ...
 • 2
 • 663
 • 0

BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH ppsx

BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH ppsx
... - BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH + Tính tần suất kinh nghiệm theo công thức: P= m × 100% n +1 + Từ tần suất kinh nghiệm ta biểu diễn ... Hàm Kritxky – Menken: Sinh viên thực hiện: Nguyễn ĐứcTùng Lớp: Cầu đường - – Khóa 12 - BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH - Vẽ đường tần suất kinh nghiệm: Như - Các tham số thống kê: + Lưu lượng trung ... luận lên giấy tần suất Sinh viên thực hiện: Nguyễn ĐứcTùng Lớp: Cầu đường - – Khóa 12 - BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH Phương pháp Loga Pearson III TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...
 • 5
 • 2,925
 • 124

Bài tập mạch số ( chương 4) pps

Bài tập mạch số ( chương 4) pps
... kế mạch đếm đồng dùng FF-JK có ngã vào điều khiển X: - Khi X=0 mạch đếm 0,2,4,6 trở - Khi X=1 mạch đếm 0,6,4,2 trở Các trạng thái không sử dụng lần đếm trở có xung đồng hồ Bảng trạng thái (X ... 00 01 11 10 1 1 HA = QC ’QB’QA’ + QCQBQA’ + QCQB’QA + QC’QBQA = (QC ’QB’ + QCQB)QA’ + (QCQB’ + QC’QB)QA ⇒ JA = QC ’QB’ + QCQB = (QB ⊕ QC)’ , KA = QCQB’ + QC’QB = QB ⊕ QC Q BQ A QC 00 01 11 1 HB ... thái 0000 xung đồng hồ Thiết kế mạch đếm đồng modulo-12 dùng FF-JK Dùng ngã mạch đếm để điều khiển hệ thống đèn giao thông CK Q3 Q2 Q1 Q0 Q3+ Q2+ Q1+ Q0+ H3 H2 H1 H0 Số đếm ↓ 0 0 0 0 ↓ 0 0 0 1 ↓...
 • 9
 • 332
 • 1

Bài tập Thủy văn

Bài tập Thủy văn
... biết tần suất lũy tích (tính theo phần trăm) đại lượng thủy văn toàn dãy số liệu.Khi tính toán thông số đường tần suất, giá trị đại lượng thủy văn xem dãy thống kê xếp giảm dần Đường tần suất xây ... chảy năm thủy văn ứng với tần suất p=5%; p=50%; p=75% 3- Chọn năm đại biểu cho năm nhiều nước (p=5%), năm trung bình nước (p=50%), năm nước (p = 95%) xác định phân bố dòng chảy năm chúng BÀI GIẢI ... -Dùng giá trị Cv, giả thiết tỉ số m= từ đến -Thấy Cs=0,955 > 2Cv nên tần suất xuất đại lượng thủy văn xấp xỉ với dạng phân bố Pearson III - Vào bảng Phụ lục “Hệ số mô đun Kp” đường tần suất vừa...
 • 11
 • 2,012
 • 11

Bài giảng thủy lực - Chương 4 pptx

Bài giảng thủy lực - Chương 4 pptx
... Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh công Hoài ĐH Bách Khoa HCM Cống lộ thiên Cống ngầm mặt cắt hình tròn Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com 29 Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh ... nhảy ngập chương Khi độ mở cống a nhỏ so với độ sâu hh, xuất nước ngập lặng hng = hh Gần lấy hng = hh Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com 24 Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh ... ξmb: n Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com ξmb = ξmb = 0,7 ξmt = 0,8 ξmt = 0 ,45 Hệ số co hẹp mố trụ mố bên ξmt = 0,25 20 Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh công Hoài ĐH Bách Khoa...
 • 13
 • 312
 • 0

BÀI TẬP toán học chương 4 pptx

BÀI TẬP toán học chương 4 pptx
... x n 11 x2  1 x dx 13  tg x n2 dx 14 15  sin xcos xdx 17 dx  1+x  a x dx 21  x x 19 dx (2x  1)  x4 1  s inx 25  dx 2-cosx 23 cosx  cos4 x  4sin x  dx Tính tích phân kép sau: 27 ... 14 1 Nguyên hàm tích phân bất định x 1  dx x dx  2-3x  (sin 5x  sin 5y)dx dx   x x2 1 dx  sin x  cos x dx x(1-x) dx 1-x       x x dx  x  dx  3x  dx    sin  2x   4 ...  12) x ydydx x y   dydx y x  1 ln ln 4) x  ydxdy 3)   13) x ydxdy  e 2x  y dxdy 5)  (5  x)dA,  {(x,y)|0  x  2,1  y  2} 14)   x   y dydx 1 6) 7)  ysin(xy)dA, ...
 • 4
 • 218
 • 0

LÝ THUYẾT HÀM NGẪU NHIÊN TRONG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - Chương 4 pptx

LÝ THUYẾT HÀM NGẪU NHIÊN TRONG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - Chương 4 pptx
... (4. 4.1) dới dạng ký hiệu (anpn+ an-1pn-1 + +a1p+a0)y(t)=(bmpm+ bm-1pm-1 + +b1p+b0)x(t) (4. 4.3) Đặt anpn+ an-1pn-1 + +a1p+a0=An(p) 110 (4. 4.2) bmpm+ bm-1pm-1 + +b1p+b0=Bm(p) (4. 4 .4) ta viết (4. 4.3) ... L( ) (4. 4.9) Ta thay (4. 4.8) v (4. 4.9) vo (4. 4.1) Vì d k it k e = (i ) eit k dt [ ] d k it k e L( ) = (i ) L( )e it k dt nên ta có [an(i)n+ an-1(i)n-1+ + a1(i)+a0]L()eit= 111 (4. 4.10) (4. 4.11) ... trình ngẫu nhiên dừng có mật độ phổ không đổi Sf() = c Theo (4. 4. 14) , hm truyền phơng trình (4. 4.26) có dạng L( ) = 1 = 2 (i ) + 2i + k k + 2i (4. 4.27) Theo (4. 4.16), mật độ phổ trình ngẫu nhiên...
 • 12
 • 194
 • 0

Thống kê doanh nghiệp - Phần 1 Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản - Chương 4 ppsx

Thống kê doanh nghiệp - Phần 1 Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản - Chương 4 ppsx
... đồng) : 40 5,9 Tình hình sử dụng TSCĐ (triệu đồng) - Giá trị TSCĐ có ngy 1/ 4 : 4. 050 - Ngy 5 /4 mua thêm số MMTB trị giá : 550 - Ngy 17 /4 nhận bn giao C.Ty X TB trị giá : 200 - Ngy 25 /4 Thanh số ... thiết bị: 847 3,5 - Thiết bị động lực: 550,5 - Phơng tiện vận tải: 5.097 - Dụng cụ quản lý: 41 4 * Tổng khấu hao luỹ kế TSCĐ có đầu năm: - Nh cửa vật kiến trúc: 780 - Máy móc thiết bị: 4. 716 - Thiết ... lực: 288 - Phơng tiện vận tải: 316 9,5 - Dụng cụ quản lý: 15 6 * Nguyên giá TSCĐ mua sắm năm: - Nh cửa vật kiến trúc: 68 - Máy móc thiết bị: 40 8 - Phơng tiện vận tải: 1. 068 - Dụng cụ quản lý: 15 0 *...
 • 9
 • 399
 • 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG THUỶ VĂN - CHƯƠNG 4 doc

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG THUỶ VĂN - CHƯƠNG 4 doc
... 1959 4/ VIII 121 1960 28/VII 108 1 943 18/II 1 944 11/V 61,0 1 945 4/ IV (125) 1 946 24/ III (119) 1 947 1/IV (1 64) 1 948 4/ II ( 146 ) 1950 16/XI 235 1951 9/IV 89 ,4 1952 12/IV (306) 1953 27/III ( 149 ) 19 54 ... 592, 589, 581, 577, 575, 5 64, 555, 551, 551, 52, 47 4, (45 9) , 45 3, 42 3, 41 9, 41 6, 41 6, 40 6, 367, (330), (210), (198), (193), (188), (182), (177), (163), (1 54) , ( 148 ), ( 140 ), (133), (122) Ta tính ... 30/IV ( 248 ) 1907 4/ III (215) 1908 24/ III (296) 1909 24/ II (108) 1910 3/VIII 335 1913 11/III ( 143 ) 19 14 19,22/VII 239 1916 1/IV (1 14) 1917 9/I 281 1918 3/III (1 74) 1922 6/VI 88 ,4 1923 25/III (44 6)...
 • 80
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap thuy luc chuong 4 ton that cot nuocbài tập thuỷ văn công trình chương 5giải bài tập thuỷ văn chuwong 5bài tập tổng hợp chương 4 và 5bài tập thủy văn công trìnhcác bài tập làm văn mẫu lớp 5bài tập toán vận tốc lớp 5bài tập anh văn lớp 4bài tập làm văn số 4 lớp 10viết bài tập làm văn số 4 lớp 10bài tập thủy lực chương 2bài tập hóa 11 chương 4bài tập hóa 9 chương 4bài tập hóa 10 chương 4bài tập hóa 8 chương 4MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 10NHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMNGHIÊN cứu đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG hán HIỆN đại (có SO SÁNH với đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG VIỆT)ĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 TRUYỀN THỐNG 304 LẦN XXII – NĂM 2016Factors affecting personal financial management behaviorsNhững yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhPublic asset management a study of asset management companies and policy suggestions for vietnamTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của việt namBản vẽ autocad máy sàng rung có hướng, sàng rung vô hướng, trạm nghiền sàngSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML3BÀI tập đại số CHƯƠNG igiải đề part 5 và 6 đề IIG 2017Giải sách ngữ pháp ms helen KCPsách ngữ pháp toeic ms helen diep bí kíp đạt 990 điểmtìm hiểu từ trái nghĩa trong tiếng hán hiện đạiSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML8Tìm hiểu mạng vô tuyến nhận thứcTìm hiểu về giao diện v5Cambridge grammar for IELTS bookBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA HỌC 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập