QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG DỊCH vụ THÔNG TIN DI ĐỘNG VINAPHONE tại VIỄN THÔNG đắk lắk

quản trị chăm sóc khách hàng dịch vụ băng rộng tại viễn thông hưng yên

quản trị chăm sóc khách hàng dịch vụ băng rộng tại viễn thông hưng yên
... VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - LÊ THỊ LINH QUẢN TRỊ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ BĂNG RỘNG TẠI VIỄN THÔNG HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN ... vị so với đối thủnhằm hoàn thiện công tác quản trị CSKH băng rộng đơn vị lựa chọn đề tài Quản trị chăm sóc khách hàng dịch vụ băng rộng Viễn thông Hưng Yên làm nội dung nghiên cứu cho luận văn ... : Dịch vụ băng rộng – Mega VNN – Cáp đồng BCVTVN : Bưu Viễn thông Việt Nam CBCNV : Cán công nhân viên CNTT Công nghệ thông tin CSKH Chăm sóc khách hàng DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ FTTH : Dịch vụ...
 • 124
 • 148
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động Vinaphone trên địa bàn tỉnh Long An

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động Vinaphone trên địa bàn tỉnh Long An
... dụng yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng dịch vụ điện thoại di động Vinaphone tỉnh Long An Mục tiêu việc sử dụng yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng dịch vụ điện thoại di động Vinaphone tỉnh ... hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ điện thoại di động vinaphone địa bàn tỉnh Long An Chất lượng dịch vụ điện thoại di động vinaphone tỉnh Long An đáp ứng hài lòng khách hàng sử dụng nào? Các ... Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ điện thoại di động? Nghiên cứu bước đầu khám phá ảnh hưởng yếu tố chất lượng dịch vụ tác động đến hài lòng khách hàng dịch vụ điện thoại di động vinaphone...
 • 90
 • 181
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động vinaphone trên địa bàn tỉnh long an

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động vinaphone trên địa bàn tỉnh long an
... NřŖŞřŘ,Đ,PŜŏš,Ē=ģģ=ē,ōũŘő,đề,ŘőŒị,ŜằŘő,ŝự,ŞŒỏŋ,ŗ㙸Ř,ō㚈,Ŗœ㙿Ř,śşŋŘ,đếŘ,ōŒấŞ,ŖượŘő,ŎịōŒ, vụ: ,`Ŝướō,đ㚈Ė,cřřŎŝœŎŏ,ŏŞ,ŋŖ:,Ē=ģĢģē,ủŘő,Œộ,ŗốœ,śşŋŘ,Œệ,ŘŒ㙷Ř,śşả,őœữŋ,ōŒấŞ,ŖượŘő,ŎịōŒ, vụ, Š㙵,ŝự,ŞŒỏŋ,ŗ㙸Ř,ŌằŘő,Ŏữ,Ŗœệş,ŞŒş,ŞŒậŚ,ŞŜřŘő,ŖĩŘŒ,Šựō,ōŒăŗ,ŝ㚈ō,ŝứō,ŕŒỏŏ:, ... IJ?, , , IJǖŘŒ,ŞượŘő,ŎřŋŘŒ,ŘőŒœệŚ, OŒấŞ,ŖượŘő,ŝảŘ,ŚŒẩŗ, Sự, ŞŒşậŘ,ŞœệŘ, IJĞ, , ıœNj,ōướō, IJğ, , DịōŒ,Šụ,Œỗ,ŞŜợ,ŕŒNjōŒ,ŒNJŘő, IJĠ, , , IJġ, , IJĢ, Sự, ŒNJœ,ŖǜŘő,ōủŋ, ŕŒNjōŒ,ŒNJŘő, , , OŒươŘő,ŞŜǖŘŒ,ŕŒşţếŘ,ŗǍœ, ... Mặō,Ŏ㚎,ŕŒ㙶œ,Řœệŗ,Žŝự,Œ㙵œ,Ŗ㚇Řőž,ō㚈,㚒,ŘőŒĩŋ,Š㚉,ō㚎Řő,śşŋŘŞŜọŘő,đốœ,Šớœ,ō㙶ō,ŎřŋŘŒ, ŘőŒœệŚ,ŒřạŞ,độŘő,ŞŜřŘő,ŖĩŘŒ,Šựō,ŠœễŘ,ŞŒ㚉Řő,ŘŒưŘő,Šœệō,㙶Ś,ŎụŘő,ŞŜřŘő,ŞŒựō,Şế,ŘŒữŘő,ţếş, tố, Ş㙶ō,độŘő,Ř㙵ţ,ō㚇Ř,ŜấŞ,ŒạŘ,ōŒế,Š㙵,ŗŋŘő,Ş㚂ŘŒ,Řőẫş,ŘŒœ㙿ŘĖ,ŞŒœếş,ōŒşţ㙿Ř,ŘőŒœệŚ:, ]şŋ, ŚŒ㙷Ř, Ş㚂ōŒ,...
 • 90
 • 166
 • 0

Hoạt động marketing hỗn hợp đối với các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền dịch vụ điện thoại di động của mobiphone

Hoạt động marketing hỗn hợp đối với các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền dịch vụ điện thoại di động của mobiphone
... giá tr gia tăng c a Công ty Trung tâm D ch v Giá tr gia tăng, ñư c thành l p ngày 06/10/2008 có tr s t i Thành ph Hà N i, có ch c phát tri n, qu n lý, khai thác kinh doanh d ch v giá tr gia tăng ... m ng cung c p nhi u d ch v giá tr gia tăng nh t cho khách hàng (kho ng 50 d ch v ) 2.3.2 Chính sách giá c Chính sách giá c a d ch v giá tr gia tăng n n ñi n tho i di ñ ng c a MobiFone ñư c t ... hoàn thi n ho t ñ ng Marketing h n h p ñ i v i d ch v giá tr gia tăng n n d ch v di ñ ng c a MobiFone 3.2.1 Hoàn thi n sách s n ph m ñ i v i d ch v giá tr gia tăng n n d ch v di ñ ng Th nh t, phát...
 • 25
 • 258
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của Sinh viên TP.HCM.pdf

Nghiên cứu các yếu tố tác động tới việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của Sinh viên TP.HCM.pdf
... dịch vụ điện thoại di động họ đối tượng khách hàng tiềm nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động Vậy vấn đề cần nghiên cứu xem thị hiếu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động sinh viên ... quan nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động thị trƣờng Tp.HCM Năm nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động chủ yếu có mặt thị trường Tp.HCM gồm: Bảng 2.1: Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động ... sinh viên, chọn vấn đề Nghiên cứu nhân tố tác dộng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động sinh viên Tp.HCM” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu...
 • 86
 • 745
 • 5

Nghiên cứu mức độ trung thành của khách hàng đối với mạng di động MobiFone tại Q.Ninh Kiều TP. Cần Thơ.doc

Nghiên cứu mức độ trung thành của khách hàng đối với mạng di động MobiFone tại Q.Ninh Kiều TP. Cần Thơ.doc
... Kết nghiên cứu đề tài cung cấp thông tin cho MobiFone Cần Thơ mức độ trung thành yếu tố tác động đến lòng trung thành khách hàng Cần Thơ để hoạch định thực hiệu hoạt động tiếp thị, chăm sóc khách ... MobiFone Q.Ninh Kiều TP Cần Thơ Phụ lục BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI MẠNG DI ĐỘNG MOBIFONE TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÔNG TIN ĐÁP VIÊN Ngày PV: Tên ... nghiên cứu khảo sát nhỏ mang tính thăm dò mức độ trung thành khách hàng, cụ thể người dân Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ đố với mạng di động MobiFone nên chọn cỡ mẫu n = 100 Mẫu nghiên cứu lấy...
 • 44
 • 984
 • 8

Phát triển dịch vụ thông tin di động vinaphone tại trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực III

Phát triển dịch vụ thông tin di động vinaphone tại trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực III
... sách phát tri n d ch v thông tin di ñ ng Chương II: Th c tr ng phát tri n d ch v thông tin di ñ ng t i Trung tâm d ch v vi n thông khu v c III Chương III: Gi i pháp phát tri n d ch v thông tin di ... TR NG PHÁT TRI N D CH V THÔNG TIN DI Đ NG T I TRUNG TÂM D CH V VI N THÔNG KHU V C III 2.1 Gi i thi u t ng quan v Trung tâm d ch v vi n thông khu v c III 2.1.1 M t s ñ c ñi m c a Trung tâm d ch ... m phát huy th m nh c a h n ch nh ng khuy n khuy t ñ x ng t m v i Trung tâm d ch v vi n thông khu v c I II Chương GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V THÔNG TIN DI Đ NG T I TRUNG TÂM D CH V VI N THÔNG KHU...
 • 26
 • 127
 • 1

phân khúc thị trường khách hàng sử dụng điện thoại di động nokia tại thành phố nha trang

phân khúc thị trường khách hàng sử dụng điện thoại di động nokia tại thành phố nha trang
... bình hàng tháng người dân thành phố Nha Trang tương đối cao 2.1.2 Mô tả đặc điểm mẫu khách hàng sử dụng điện thoại Nokia Sau vấn khách hàng sử dụng điện thoại di động Nokia lý lựa chọn điện thoại ... đến lựa chọn điện thoại khách hàng sử dụng điện thoại Nokia Phần II bảng câu hỏi thông tin liên quan nhằm phân khúc thị trường theo lý chọn điện thoại khách hàng sử dụng điện thoại Nokia Bảng câu ... nhiên, có hai cửa hàng phân phối sản phẩm hãng Nokia lớn thành phố Nha Trang, là: - Cửa hàng điện thoại di động Đặng Gia 102 Quang Trung, thành phố Nha Trang - Cửa hàng điện thoại di động Tân Viễn...
 • 133
 • 911
 • 5

nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng thông tin di động vinaphone tại địa bàn khu vực 1 của công ty dịch vụ viễn thông

nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng thông tin di động vinaphone tại địa bàn khu vực 1 của công ty dịch vụ viễn thông
... bàn khu vực I Công ty dịch vụ viễn thông 5 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1. 1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1. 1 .1 Một số khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh 1. 1 .1. 1 Cạnh tranh Các học ... luận lực cạnh tranh Chương 2: Tình hình sản xuất kinh doanh lực cạnh tranh Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực Chương 3: Nâng cao lực cạnh tranh mạng thông tin di động Vinaphone địa bàn khu vực ... ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG VINAPHONE TẠI ĐỊA BÀN KVI CỦA CÔNG TY VNP 33 2 .1 GIỚI THIỆU CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KV1 33 2 .1. 1 Quá trình...
 • 111
 • 215
 • 0

Phát triển dịch vụ thông tin di động vinaphone tại VNPT kiên giang

Phát triển dịch vụ thông tin di động vinaphone tại VNPT kiên giang
... tiển phát triển dịch vụ thông tin di động Chương II: Thực trạng phát triển dịch vụ thông tin di động vinaphone Kiên Giang Chương III: Một số giải pháp phát triển dịch vụ thông tin di động vinaphone ... triển dịch vụ thông tin di động vinaphone VNPT Kiên Giang, Chương số giải pháp phát triển dịch vụ thông tin di động vinaphone VNPT Kiên Giang Trên sở hệ thống hóa sở lý luận phát triển dịch vụ thông ... phát triển dịch vụ thông tin di động vinaphone VNPT Kiên Giang thời gian tới Đề tài gồm có chương Chương Cơ sở lý thuyết dịch vụ phát triển dịch vụ thông tin di động, Chương Thực trạng phát triển...
 • 97
 • 219
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN TP.HCM

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN TP.HCM
... vấn đề Nghiên cứu nhân tố tác dộng đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động sinh viên Tp.HCM làm đề tài nghiên chọn đề tài cứu cho luận văn tốt nghiệp Nước ta nước có tốc độ ... lựa chọn Chi phí sử dụng dịch vụ điện thoại di động Chi phí Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu thị hiếu lựa chọn dịch vụ điện thoại di động sinh viên ảnh hưở ịch vụ điện thoại di độ ế ịch vụ ịch vụ ... ảnh hưởng đến trình lựa chọn lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động Với cách thiết kế vậy, dịch vụ điện thoại di động nhằm phục vụ cho bước nghiên cứu giai đoạn sinh viên cho biết đánh...
 • 43
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trò của quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp dịch vụkhảo sát các nghiệp vụ trong hệ thống thông tin quản trị quan hệ khách hàngxây dựng hệ thống quản lý thông tin công nghệ phục vụ cho quản trị quan hệ khách hàngquản trị quan hệ khách hànghoàn thiện quản trị quan hệ khách hàngquản trị quan hệ khách hàng ngân hànghoạt động quản trị quan hệ khách hàngduy trì mối quan hệ khách hàngtài liệu về quản trị quan hệ khách hànghoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàngluận văn quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàngquản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng á châuquản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàngquản trị quan hệ khách hàng của ngân hàngvị trí quan hệ khách hàng cá nhânBài 9. Phòng bệnh tim mạchBài 12. Cơ quan thần kinhBài 14. Hoạt động thần kinh (tiếp theo)Bài 12. Cơ quan thần kinhBài 13. Hoạt động thần kinhBài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểuBài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểuBài 12. Cơ quan thần kinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng TMCP á châu ACB (tt)Fisheries and aquaculture in europeQuan ly thuc vat thuy sinh trong aoBài 7. Hoạt động tuần hoànBài 8. Vệ sinh cơ quan tuần hoànBộ đề toán luyện thi THPT quốc gia t1Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoànBài 6. Máu và cơ quan tuần hoànBài toán liên quan đến rút vế đơn vị (tiếp theo)Bài 5. Bệnh lao phổiBài toán liên quan đến rút vế đơn vị (tiếp theo)Bài toán liên quan đến rút vế đơn vị (tiếp theo)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập