TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12

Bài tập trắc nghiệm vật 12

Bài tập trắc nghiệm vật lí 12
... Câu1CCâu2BCâu3ACâu4BCâu5DCâu6ACâu7BCâu8BCâu9CCâu10DCâu11CCâu12A Câu13ACâu14CCâu15ACâu16BCâu17ACâu18BCâu19D Câu20C Câu21B Câu22A * * Tạ Đình Hiền 41 Câu23B Câu24A Câu25D Câu26A Câu27A Câu28C Câu29B Câu30B Câu31A Câu32A Bài tập trắc nghiệm vật 12 * vật ... Câu10C Câu11D Câu12D Câu13C Câu14D Câu15B Câu16 D Câu17A Câu18C Câu19 A Câu20B Câu21A Câu22A Câu23 C Câu24 A Câu25D Câu26A Câu27C * Tạ Đình Hiền 21 Bài tập trắc nghiệm vật 12 Quang hình học ... điện xoay chiều * * Tạ Đình Hiền 17 câu37 A câu38 D câu39 B câu40 A câu41 C câu42 A Bài tập trắc nghiệm vật 12 * sóng điện từ Câu 1: Nguyên tắc mạch chọn sóng máy thu dựa tợng: A Giao thoa sóng...
 • 46
 • 302
 • 6

bài tập rèn luyện câu hỏi trắc nghiệm vật 12

bài tập rèn luyện câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12
... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Con lắc lò xo dao động điều hòa , giảm khối lượng vật xuống lần tần số dao động vật A tăng lần B, giảm 4lần C, tăng lần D, giảm lần BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 3: Một vật khối ... hai lần tần số li độ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu : Một lắc đơn có chu kì 3s , thời gian để lắc từ VTCB đến li độ x= A/2 : A.0,25s B 0,75s C,0,375s D 0,5s BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu : Hệ cầu –lò xo có ... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 12 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,1 kg, lò xo có độ cứng k = 40 N/m Khi thay m m’ = 0,4 kg chu kì lắc tăng A.0, 314 s B 0,083 s C 0,4 s D 0,04 s BÀI TẬP TRẮC...
 • 17
 • 485
 • 6

trắc nghiệm vật 12

trắc nghiệm vật lí 12
... cho ảnh ảo ngợc chiều vật 3) Vật thật khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ cho ảnh ảo chiều, lớn vật 4) Vật ảo khoảng tiêu cự thấu kính Trang phân kì cho ảnh thật chiều, lớn vật? A 1) Sai 2) Sai B ... 3) Lớn Cõu 36 1) Kính hiển vi vật đợc ngắm đợc điều chỉnh để ngời bình thờng ngắm chừng vô cực Ngời cận thị đến ngắm vật cần chỉnh lại vật cho gần vật kính hay xa vật kính hơn? 2) Kính thiên văn ... Màn cần cách thấu kính khoảng để đợc ảnh rõ nét màn? 2) Nếu dịch thấu kính gần vật xa vật cần dịch xa vật hay lại gần vật để đợc ảnh rõ nét màn? A 1) f 2) Ra xa B 1) 2f 2) Ra xa C 1) 4f 2) Lại gần...
 • 12
 • 170
 • 0

trắc nghiệm vật 12 - dao động

trắc nghiệm vật lí 12 - dao động
... lượng vật dao động điều hòa tỉ lệ với biên độ dao động B Gia tốc vật dao động điều hòa không vật có độ lệch cực đại C Vận tốc vật dao động điều hòa đạt cực đại qua vị trí cân D Vận tốc gia tốc vật ... câu phát biểu A Dao động lắc lò xo dao động điều hòa biên độ nhỏ B Biên độ dao động điều hoà phụ thuộc vào tần số riêng hệ C Chuyển động lắc đơn luôn coi dao động tự D Chu kỳ dao động tự không ... vật dao động điều hòa ngược hướng Huỳnh Thiện Chí - Trường THPT BC Lê Thanh Hiền Trang Trắc nghiệm Vật 12 27 Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Chọn gốc thời gian lúc vật...
 • 26
 • 217
 • 4

tuyển tập đề trắc nghiệm vật 12

tuyển tập đề trắc nghiệm vật lí 12
... A.5,7.1012J B 4,7.1012J C 3,7.1012J D 2,7.1012J GV Nguyễn Quang Sang- THPT Quang Trung- Ninh Giang- Hai dng 16 Tuyển tập 25 đề thi trắc nghiệm vật 12 5: Đề thi thử trắc nghiệm Môn Vật Lý Thời ... 174.1 012 KJ B 1,74.1 012 KJ 12 C 17,4.10 KJ D 1,74.1 012 J GV Nguyễn Quang Sang- THPT Quang Trung- Ninh Giang- Hai dng 46 Tuyển tập 25 đề thi trắc nghiệm vật 12 Đề thi thử trắc nhiệm Đề 11: môn vật ... 29 Tuyển tập 25 đề thi trắc nghiệm vật 12 A 3,6 MeV; C 1,8MeV; B 7,3MeV; D.2,6 MeV GV Nguyễn Quang Sang- THPT Quang Trung- Ninh Giang- Hai dng 30 Tuyển tập 25 đề thi trắc nghiệm vật lý 12...
 • 133
 • 258
 • 3

200 câu hỏi trắc nghiệm vật 12.

200 câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12.
... dài Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3 s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4 s Khi treo vật vào hệ lò xo nối đầu chu kỳ dao động vật là: a 0,35 ... dài Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3 s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4 s Khi treo vật vào hệ lò xo nối đầu chu kỳ dao động vật là: a 0,35 ... Khi treo vật khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3 s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4 s Khi treo vật vào hệ hai lò xo nối đầu chu kỳ dao động vật là: a...
 • 40
 • 305
 • 2

bai tap trac nghiem vat li 12

bai tap trac nghiem vat li 12
... pháp nghiên cứu lý kuận: Nghiên cứu nội dung sách giáo khoa, sách tham kháo, tài li u bồi dưỡng giáo viên tài li u li n quan khác - Phương pháp thống kê: Ghi chép, tổng kết kết kiểm tra học sinh ... THPH số Nghóa Hành 10 SKKN: Rèn luyện kỹ làm TNKQ mơn vật lý cho học sinh lớp 12 PHẦN IV: TÀI LI U THAM KHẢO 1/ Tài li u bồi dưỡng giáo viên – Sở Giáo Dục Đào Tạo Quảng Ngãi 2/ Trắc nghiệm vật ... môn vật lý lớp 12 V Kết 3 4 Phần III: Kết luận chung I Đánh giá chung : II Bài học kinh nghiệm Phần IV: Tài li u tham khảo 10 10 10 11 GV: Đỗ Thò Trúc A Trường THPH số Nghóa Hành 12 SKKN: Rèn luyện...
 • 14
 • 446
 • 4

kinh nghiem giai trac nghiem vat li 12

kinh nghiem giai trac nghiem vat li 12
... giảng dạy lớp 12L, 12T, 12Si, 12A1 Bài kiểm tra gồm 20 câu hỏi phần vòng tròn lượng giác thời gian 30 phút kết điểm thống kê phân loại sau: BẢNG TÍNH ĐIỂM CÁC BÀI KIỂM TRA (Theo số li u khảo sát ... (2.5=>5.0) (5.5=>6.0) (6.6=>7.5) (8.0=>10) 12L 23 0% 0% 13,04% 8,70% 18 78,26% 12T 25 0% 0% 20,00% 12, 00% 17 68,00% 12Si 30 0% 3,33% 23,33% 20,00% 16 53,34% 12A1 40 2,50% 5,00% 10 25,00% 22,50% 18 ... nhanh dạng trắc nghiệm vật lý 12 www.MATHVN.com PHẦN MÔ TẢ THỂ HIỆN MỨC ĐỘ TRIỂN KHAI CỦA ĐỀ TÀI + Trong năm học 2008 – 2009: Đề tài vận dụng việc giảng dạy lớp 12L, 12T, 12Si với kết điểm thi tính...
 • 26
 • 122
 • 0

185 Bài tập Trắc nghiệm Vật 12 - Ôn thi ĐH pptx

185 Bài tập Trắc nghiệm Vật lí 12 - Ôn thi ĐH pptx
... t là: 13,6eV; -3 ,4eV; -1 ,51eV; -0 ,85eV; - 0,54eV Ngun t có m c lư ng m c dư i đây? Ch n k t qu k t qu sau: A E = -2 ,42.1 0-2 0J B E = -2 ,42.1 0-1 9J C E = -2 ,40.1 0-1 9J D E = 2,42.1 0-1 9J 117 Trong ... c sóng n m kho ng kho ng sau đây? Ch n k t qu đúng: A 1 0-1 2m đ n 1 0-9 m B 1 0-9 m đ n 4.1 0-7 m C 4.1 0-7 m đ n 7,5.1 0-7 m D 7,5.1 0-7 m đ n 1 0-3 m 81 Phát bi u sau nói v hi n tư ng quang n? A Là hi ... có màu: A tím B đ C vàng D lam -1 1 95 Cho bán kính Bo r0 = 5,3.10 m Bán kính qu đ o d ng th là: A 8,48.1 0-1 1m B 8,48.1 0-1 0m C 2 ,12. 1 0-1 0m D 1,325.1 0-1 0m -1 1 -1 0 HD: r = n r0 = 16.5,3.10 = 8,48.10...
 • 22
 • 249
 • 0

trac nghiem vat li 12 toan tap pps

trac nghiem vat li 12 toan tap pps
... = 120 sin 4πt (V) B e = 120 sin 4πt (V)  C e = 120 sin  4πt +  π  (V) 2 D Một biểu thức khác Câu 22 Suất điện động t = s kể từ thời điểm ban đầu nhận giá trị giá trị sau? A e = B e = 120 ... kính hiển vi 12 : A f1 = cm δ = 12 cm B f1 = 0,8 cm δ = 14 cm C f1 = 1,2 cm δ = 16 cm D f1 = 0,5 cm δ = 11 cm Câu 12/ Một kính lúp có độ tụ D=25dp Một người có giới hạn thấy rõ từ 12cm đến 50cm ... Biểu thức dòng điện có dạng sau ? π ) (A) π C i = 6,5 sin (120 πt + ) (A) A i = 4,6 sin(100πt + B i = 7,97 sin120πt (A) D i = 9,2 sin (120 πt + π) (A) Câu 7: (TSĐH.07) Trong đoận mạch xoay chiều...
 • 76
 • 99
 • 0

Lý thuyết trắc nghiệm vật 12 pps

Lý thuyết trắc nghiệm vật lí 12 pps
... A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng thuyết trắc nghiệm vật 12 Chương ... thuyết trắc nghiệm vật 12 Hoàng Thanh Nhàn: GV Vật THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội Chương I: Dao động học SĐT: 0958328796 Câu 12: Dao động trì dao động tắt ... đáp án A 10 B C D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C D thuyết trắc nghiệm vật 12 Chương I: Dao động học Hoàng Thanh Nhàn: GV Vật THPT Lương Thế Vinh...
 • 4
 • 149
 • 1

Bài tập trắc nghiệm Vật 12 Nâng cao pdf

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 Nâng cao pdf
... ………………………………………….GV: Lê Vĩnh Lạc… Tr 2/5 Bài tập trắc nghiệm Vật 12 Nâng cao ……………………… ……………………………….………Cơ học vật rắn A rad C 12 rad B 10 rad * D 14 rad Câu 9: Xét vật rắn quay quanh trục cố định Chọn ... ………………………………………….GV: Lê Vĩnh Lạc… Tr 4/5 Bài tập trắc nghiệm Vật 12 Nâng cao ……………………… ……………………………….………Cơ học vật rắn Câu 19: Một vật rắn quay quanh trục cố định Các điểm vật cách trục quay khoảng R khác ... Bài tập trắc nghiệm Vật 12 Nâng cao ……………………… ……………………………….………Cơ học vật rắn C gia tốc toàn phần hướng tâm quỹ đạo D gia tốc tiếp tuyến lớn gia tốc hướng tâm Câu 5: Khi vật rắn quay...
 • 5
 • 659
 • 5

bài tập trắc nghiệm vật 12 – ôn thi đại học có đáp án

bài tập trắc nghiệm vật lí 12 – ôn thi đại học có đáp án
... hũa l : A Khong thi thi gian vt i t li cc i õm n li cc i dng B Thi gian ngn nht vt cú li nh c C L khong thi gian m ta , tc, gia tc li cú giỏ tr v trng thỏi nh c D l khong thi gian ngn nht ... 2+ s D 1+ s Cõu 112: Hai lc n treo cnh cú chu k dao ng nh l 4s v 4,8s Kộo hai lc lch mt gúc nh nh ri ng thi buụng nh thỡ hai lc s ng thi tr li v trớ ny sau thi gian: A 8,8s B 12 s 11 C 6,248s ... B 120 C C 14,50 C D 15,50 C Giỏo viờn son: o Ngc Nam (Ti liu lu hnh ni b) Trang 12 BI TP TRC NGHIM VT L 12 ễN THI I HC BI TP MU Ch 15: Mi liờn h gia a,v v x v phng, chiu v pha dao ng Cõu 120 :...
 • 55
 • 474
 • 1

Bài tập trắc nghiệm Vật 12 Nâng cao - Cơ học vật rắn potx

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 Nâng cao - Cơ học vật rắn potx
... Bài tập trắc nghiệm Vật 12 Nâng cao ……………………… ……………………………….…… học vật rắn Câu 12: Một cánh quạt dài 20 cm, quay với tốc độ góc không đổi ω = 112 rad/s Tốc độ dài điểm ... Đức…………………… ………………………………………….GV: Lê Vĩnh Lạc… Tr 2/5 Bài tập trắc nghiệm Vật 12 Nâng cao ……………………… ……………………………….…… học vật rắn vật rắn cách trục quay khoảng r = 10 cm có gia tốc dài (gia ... Đức…………………… ………………………………………….GV: Lê Vĩnh Lạc… Tr 3/5 Bài tập trắc nghiệm Vật 12 Nâng cao ……………………… ……………………………….…… học vật rắn B Bài tập nhà: Câu 1: Phương trình toạ độ góc φ theo thời gian...
 • 5
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm vật lí 12phương pháp giải nhanh trắc nghiệm vật lí 12phuong phap giai nhanh trac nghiem vat li 12trắc nghiệm vật lí 12 p2co so li thuyet va 500 cau hoi trac nghiem vat li 12co so li thuyet va 500 cau hoi trac nghiem vat li 12 co so li thuyet va 500 cabai tap trac nghiem vat li 12 chuong 2các dạng bài tập trắc nghiệm vật lí 12bâif tập trắc nghiệm vật lí 12 dòng điện xoay chiềucong thuc day du de giai trac nghiem vat li 12đề trắc nghiệm vật lí 12 nâng cao chương 2 3cong thuc giai nhanh trac nghiem vat li 12bai tap trac nghiem vat li 12 chuong 4huong dan on tap va phap giai nhanh bai tap trac nghiem vat li 12công thức tính nhanh để làm các bài tập khó trắc nghiệm vật lí 12Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấyPhân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của Nguyễn DuPhân tích khổ thơ đầu trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiPhân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh ChâuVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”Bình giảng hai khổ thơ đầu trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhCảm nhận về bài thơ Nói với con của Y PhươngVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện nayĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 2017 vòng 2Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)báo cáo quầy quỳnh giaoĐề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)ĐỀ THI THỬ TIN HỌC TRẺHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập