Đồ án môn học động cơ đốt trong: Động cơ Diesel IFAW50

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P0

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P0
... thực đồ án môn học Động đốt trong, đồng chí học viên ngành xe có dịp đợc củng cố, mở rộng nâng cao bớc kiến thức môn học động đốt Đồ án trang bị cho học viên phơng pháp nghiên cứu động đốt cụ thể ... òM -2 36, 238 16,5 7,5 -6 1 4-1 5 ầẩ -1 10 6,8 B-2 1 4-1 5 ầẩ -1 10 7,5 òầ-M204 -5 1 17 206 27 ầẩ -1 20 6,0 ể -2 0 ầẩ -1 29,130 6,5 TATRA 930 16 SKODA-78 1-1 36 9,7 KAMAZ 740 17 LADA 2106 8,5 SANSING D-495 ... Kiểu động Trị số T (0K) Kiểu động Trị số T (0K) èầ -4 00 18ữ20 -5 4 16ữ18 -2 0 M-21 15ữ18 ấ -4 6 14ữ16 -5 1 18ữ20 ấ -5 0 14ữ16 ầẩè 15ữ18 -6 14ữ16 ầẩ -5 vàểé - 20+25 B-2 14ữ16 ầẩ -1 20 18ữ22 ò -2 04...
 • 45
 • 2,268
 • 33

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P1

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P1
... kiểu động đợc giới thiệu bảng 17 Giá Bảng 17 trị số kiểu động Kiểu động Giá trị -3 5 1,5ữ1,6 -5 4 1,5ữ1,65 43 ấ -4 6 1,6ữ1,7 B-2 -6 không cờng hoá 1,2ữ1,35 ò -2 04 ò -2 06 1,2ữ1,3 ò -2 04B ò -2 06B ... 3,6ữ3,8 54 3,9ữ4,0 ấ -4 6 3,9ữ4,0 ấ -5 0 3,9ữ4,0 39 B-2 -6 không cờng hoá 3,5ữ3,7 ò -2 04 ò -2 06 5,2ữ5,4 ò -2 04B ò -2 06B 5,4ữ5,7 2.3 Tính toán trình cháy a- Mục đích tính toán trình cháy xác định ... 0,08ữ0,09 -3 5 0,037ữ0,040 -2 0 0,079ữ0,085 -5 4 0,035ữ0,040 -5 1 0,078ữ0,083 ấ -4 6 0,032ữ0,045 ầẩè 0,079ữ0,085 ầẩ -5 è,ểéậầẩẹ 0,09ữ0,11 ầẩ -1 20, ầẩ -1 21 0,079ữ0,083 ầẩ -1 10 0,077ữ0,085 -6 B-2 0,035ữ0,042...
 • 14
 • 1,251
 • 25

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P2

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P2
... 27ữ38 Loại động Động xăng Giá trị pe số kiểu động Bảng 22 Kiểu động Giá trị củacơ Kiểu động Giá trị củacơ M3MA 0,52ữ0,56 -3 5 0,575ữ0,585 M-21 0,59ữ0,64 -5 4 0,50ữ0,51 A 3-5 1 0,62ữ0,64 KM-46 0,615ữ0,625 ... KM-46 0,615ữ0,625 ầẩ -1 20 0,55ữ0,57 KM-50 0,62ữ0,63 ầẩ -1 21 0,57ữ0,59 -6 B-2 0,67ữ0,68 ầẩ -1 10 M3MA-403 0,59ữ0,61 ò -2 04 ò -2 06 0,53ữ0,54 ầẩM 0,67ữ0,69 ò -2 04B 0,60ữ0,62 52 ò -2 06B Suất tiêu hao ... hành thành đồ thị công thị thực tế * Đối với động diesel bốn kỳ: Để đợc đồ thị công thị thực tế a' - c' - c" - z' - z" - b' - b" b" - a' (hình 1), ta gạch bỏ diện tích I, II, III, IV đồ thị lý...
 • 17
 • 825
 • 21

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P3

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P3
... thực toán xuôi, lập bảng dựng đồ thị theo thứ tự trình bày b Đối với động diesel 63 Phơng pháp tính tiêu dựng đờng đặc tính động diesel tơng tự nh động xăng Riêng biểu thức dùng để tính toán tùy ... thiệu đặc tính động xăng với nmin= 600 v/ph nN = 3400 v/ph Trên công thức dùng tính toán kiểm nghiệm động chế độ công suất lớn Nếu tính toán chế độ mô men xoắn lớn 62 Hình Đặc tính động xăng thông ... xác định theo biểu thức chung nh động xăng Khi tính toán chế độ công suất định mức, việc lập bảng để thống kê kết tính toán nh dựng đồ thị đợc tiến hành tơng tự nh động xăng Nếu tính chế độ mô men...
 • 6
 • 564
 • 22

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P4

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P4
... - = L/4 102 - = L/2 - = - 10 = W/2 - = - = - 11 = W/3 - = W/4 Cách bố trí đồ thị theo vị trí ô: - Đồ thị công thị p - V ô N01 - Đồ thị lực khí thể, lực quán tính tổng lực ô N0 - Đồ thị lực tiếp ... phải vẽ đồ thị công - Cho dù cấu KTTT thờng dạng lệch tâm (động xăng) đồ án môn học ta coi CCKTTT giao tâm để đơn giản tính toán - Đối với động V sử dụng truyền chính-phụ nh họ động B - Liên Xô ... N05 - Đồ thị véc tơ phụ tải cổ khuỷu ô N04 - Đồ thị vtpt cổ khuỷu triển khai ô N07 - Đồ thị đờng đặc tính ô N03 - Đồ thị mài mòn ô N06 - Đồ thị lực T (mô men xoắn, ô N08) + Đồ thị công thị p -...
 • 34
 • 853
 • 17

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P5

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P5
... theo nội dung sau: - Tính toán sức bền; - Tính theo độ cứng vững mức độ mài mòn; - Tính toán theo ứng suất nhiệt; - Tính toán theo dao động đàn hồi dao động cộng hởng Việc tính toán sức bền chi tiết ... : [q] = 20 ữ30 MPa Pít tông gang, bạc đồng, chốt bơi: [q] = 35 MPa Trong phạm vi đồ án môn học, học viên tính toán khe hở nhiệt pít tông xy lanh nh tính toán ứng suất nhiệt tính chất phức tạp ... Sơ đồ tính toán đoạn trục thứ i - Lực quán tính ly tâm khối lợng tập trung cổ khuỷu: Prc = (m2 + mck) R2.1 0-6 [MN] - Lực quán tính ly tâm hai má khuỷu: Pm = mm.2.1 0-6 [MN] - Lực quán tính ly tâm...
 • 57
 • 920
 • 10

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P6

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P6
... (8) (1) èầ -4 02 èầ -4 07 ầẩ -1 11 -2 1 èồè -9 68 èồè -9 68 -5 1 (195 5-1 975) (2) mát nớc (3) 10 11 ểé -3 52 ểé -3 52 ểé -3 55 ểé -3 55 ấ -6 02 ầẩ -1 64 Động xăng, kỳ làm Động xăng kỳ làm ể -4 69 Động xăng, ... èẻẹấẩ -4 01 Động xăng, kỳ , L-4 75/67,5 6,2 26/4000 5,8/2200 èầ -4 01 làm mát nớc èẻẹấẩ -4 02 -nt- L-4 75/72 7,0 35/4200 7,1/2400 èẻẹấẩ -4 07 -nt- L-4 75/76 45/4500 8,8/2600 ầẩ -1 11 -nt- V-8 95/100 ... 0,25ữ0,5 - 0,35 -1 2-5 25 2,38ữ2,36 4,76 19,0 0,6ữ0,4 - - - - òè -2 36,238 6,487ữ6,473 5,8ữ5,6 18,8ữ14,2 0,65ữ0,45 1,55ữ1,4 4,6 10 2,6 4,0ữ3,98 3,1ữ2,9 - 0,6ữ0,35 - - 1,5 4,0ữ3,98 3,1ữ2,9 - 0,6ữ0,36 - -...
 • 21
 • 404
 • 13

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P7

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P7
... 47,0 -2 38 -1 2 140,0 112,0 khoan 5,0 - ống - 139,986 283,0 -1 2 -5 23 94,94 128,5 - muống 94,925 -1 81,0 - 119,65 - - khoan 5,0 -5 62,5 - 118,5 - - - 5,0 -2 810 - 119,5 - - - 5,0 -7 63,0 - 118,5 ... 60,0 75,165 54,12 28,0 136,0 - - 75,14 53,88 84,92 60,2 31,5 132,0 28,0 84,905 60,0 88,15 50,1 30,0 150,0 - - 88,135 50,0 -2 0 -3 0 -3 5 -3 7 -4 8 ẹè -7 -7 5 ẹè -1 4 208 ấ -4 6 46,0 134,0 46,0 46,0 ... 55,9 òè -2 40 trục tháo rời -1 2A 90,1 1394,0 94,93 50,1 56,1 -1 2-5 25 89,85 94,91 49,9 55,9 -1 37,5 260,0 33,0 18,0 - 20,0 - -5 27,25 317,0 36,0 18,0 - 18,0 - -2 37,5 467,0 33,0 18,0 - 20,0 - 55,9...
 • 14
 • 388
 • 8

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P8

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P8
... 9,6 -6 , -1 2 10,5 21,0 - - - 15,0 202 -1 2-5 25 òè -2 3 6- 9,6 95 21,5 òè - 238 9,5 75 19,5 -1 6,0 58,0 6,0 48,0 òèầ -2 40 15,0 24,0 11,0 - 21,0 20,0 10,5 6,0 12,0 15,0 18,0 10,5 6, 12,0 -2 -5 -7 ... (6) ấ -4 6 68,12 60,018 100,019 4,0 81,0 6ấ -5 0 68,09 60,0 100,003 òầ -2 04 44,13 38,074 77,788 -2 0 -3 0 -3 5 -3 7 -4 8 -5 4 ẹ -7 -7 5 ẹ -1 4 69,5 80,54 3,949 47,6 199 ò - 206 44,1 38,064 -6 - 42,035 ... òè -2 36, 238 56,0 50,026 94,2 1,472 34,2 -2 40 55,97 50,02 93,7 3.465 34,03 -1 2A - 48,035 90,0 2,5 60,0 1 2-5 25 48,055 59,8 -1 -2 23,8 19,86 - - - -5 ể 23,8 19,86 48,0 1,744 20,0 -1 0 1,737 -7 ...
 • 13
 • 381
 • 7

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P9

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P9
... 10485 - 8350 MeM3 6620 - 5327 M-20 24400 - 13700 M-21 16900 - 12500 -1 2 30800 - 26500 ầ -1 3 28300 - 26500 ầẩậ -1 10 40000 - 24300 ầẩậ -1 11 38400 - - ầẩậ -1 20 4400 - 27060 ầ -5 1 30800 - 15750 ầ -6 6 ... 27040 - 24420 -5 4 -7 5 62050 2754 85740 175 ẹ -7 - - 45500 ẹ -1 4 - - 455000 ấ -4 6 123000 2723 165000 ấ -5 0 184723 - 77400 òầ -2 04 52130 2858 76000 òầ -2 06 76086 - 77600 -6 84400 - - òè -2 36 ... - 13700 ầ -4 1 28300 - 15700 ểé ậ -5 M 44000 - 33800 ầẩậ -1 30 38440 - 21200 ầẩậ -1 75 38400 - 21200 -1 6 10000 - 32600 -2 0 26580 - 95100 -3 0 25340 - 24420 -3 5 57500 - 600050 (1) (2) (3) (4) -3 7...
 • 17
 • 424
 • 7

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG potx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG potx
... tìm tòi sáng tạo áp dụng nhanh chóng vào thực tiễn sản xuất Vì môn học Đồ án động đốt trong cần thiết cho sinh viên chúng em có vốn hành trang trước trường Đây môn quan trọng nội dung học tập ... trang, tháng 5, năm 2011 Sinh viên thực PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 1.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CƠ THIẾT KẾ - Đặc điểm động thiết kế + Động thiết kế động Xăng kỳ + Động có ... HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG: Vì động tự khởi động nên cần có ngoại lực để khởi động cho động Máy khởi động khởi động động cách cho bánh đà trục khủyu quay thông qua vệc cài khớp Máy khởi động truyền cho...
 • 44
 • 225
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG THỰC HIỆN TRÊN XE DIESEL.240 ( thuyết minh + bản vẽ cad)

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG THỰC HIỆN TRÊN XE DIESEL.240 ( thuyết minh + bản vẽ cad)
... mc v + r mcc b' = av ' + v = 1+ r b" b r v + v ữ.T " 2 a + r av b' = v + = av' + v T 1+ r 1+ r " ' av + r av 19,806 + 0.034.21, 02041 = = 19,842 av = 1+ r + 0, 034 bv b" + r ... mcvz = = av + bv" T xz + r + ( xz ) 0, 0304 1, 0451 ( 21, 02041 + 0, 002626.T ) 0,9146 + + ( 0,9146 ) ( 19,806 + 0, 00209.T ) 1, 0401 ữ = 0, 0304 1, 0451 0,9146 + + ( 0,9146 ... 8,314 " ( b z ).Q bvz " + a vz + ( Tz + Tb ) M (1 + r ). ( Tz Tb ) * H Trong đó: Tb nhiệt trị điểm b xác định theo công thức: Tb = Tz n2 = 1173.1 ( K ) * * QH : Nhiệt trị tính toán, động Điêzen:...
 • 57
 • 298
 • 2

đồ án môn học động đốt trong tính toán hộp số

đồ án môn học động cơ đốt trong tính toán hộp số
... bánh số 2,3,4 cặp bánh ăn khớp Đối với bánh số ta chon vật liệu 40XC theotiêu chuẩn nga thoả mãn độ bền tiếp xúc độ bền uốn Vởy bánh đủ bền Tính toán trục hộp số 5.1 Tính sơ trục kích thớc hộp ... hệ số thời gian làm việc ổ lăn số truyền cho hộp , tơng ứng với giá trị ( 0,1,1, 3, 10,80(%) , , : hệ số vòng quay , tính tỉ số vòng quay ổ lăn số truyền , 1,2,3,4, với số vòng quay tính toán ... 10 - L: tuổi thọ tính theo triệu vòng L= Trong đó: -nt: số vòng quay tính toán ổ bi (vg/p), số vòng quay tính toán xác định theo tốc độ trung bình ôtô số truyền thẳng (ih=1) V i i i i 0,377 r...
 • 52
 • 223
 • 1

Đồ án môn học Động đốt trong

Đồ án môn học Động cơ đốt trong
... -Po (biể diễ P u n)= , b Po p = 0,3004 0,1 =4,4088mm 0,0454 Đồ Tí toá Độ cơAudi2.0 n nh n ng Phần ii: tí toán động học động lực học nh Đ- ng biể diễ cá qui luậ đ ng họ u n c t ộ c 1.1 Đ- ng ... t Đồ Tí toá Độ cơAudi2.0 n nh n ng Độ cơxă =0,8 0,9 t=1,17 ng ng 11 Hệsốqué buồ chá t ng y 2=0,8 12 Hệsốnạ thê p m 1=1,02 1,07, chọ 1=1,04 n 13 Hếsốlợ dụ tỷnhiệ tạ đ m z, b i ng t i iể Độ cơxă ... Đồ Tí toá Độ cơAudi2.0 n nh n ng Phần i : tí toán nhiệt nh I thông số kết cấu Độ cơxă tă tí (Audi) ng ng ng p n nh Cô suấ đ ng ng t ộ Ne=126(ml)...
 • 36
 • 121
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học đông cơ đôt trong iamz 238 diesel 4 kỳ 2 hàng chữ v 8 xi lanhđồ án môn học động cơ đốt trong iamz 238đồ án môn học động cơ đốt tronghướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trongđồ án môn học động cơ m3ma407thiet ke mon hoc dong co dot trongbài thuyết trình đồ án tốt nghiệp dộng cơ dieselđồ án thiết kế động cơ đốt trongđồ án chuyên ngành động cơ đốt trongthiet ke do an mon hoc truyen dong cho dong co may mai tron xoay chieu bang phuong phap dieu chinh tan so va dien apđò án tính toán động cơ đốt trongđồ án môn học chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động cơ khí bánh đaiđồ án môn học truyền động điênđồ án môn học cơ sở dữ liệuđồ án môn học cơ điện tửĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng ViệtHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt Hàcác phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcPhát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiĐồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaĐề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều tỉnh bắc ninhNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án xây dựng hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do công ty kiểm toán hà nội thực hiệnỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của phòng quản lý XDCT sở NN PTNT thanh hóaNghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt namĐồ án Lập dự án công trình cầuBáo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập