Sách tự học Toán lớp 8

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - “ Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3” doc

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - “ Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3” doc
... đề tài: Tìm hiểu nội dung phương pháp dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Tìm hiểu nội dung phương pháp dạy học phép nhân, phép chia ... số lưu ý phương pháp dạy học nội dung phép nhân, phép chia số tự nhiên lớp Qua việc tìm hiểu nội dung , phương pháp dạy học nội dung phép nhân, phép chia số tự nhiên lớp 3, thấy: Để dạy tốt nội ... CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP I Mục tiêu dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên lớp Giúp học sinh: - Học thuộc...
 • 24
 • 1,412
 • 18

“ Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3”.

“ Tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3”.
... tài: Tìm hiểu nội dung phương pháp dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Tìm hiểu nội dung phương pháp dạy học phép nhân, phép chia số ... CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP I Mục tiêu dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên lớp Giúp học sinh: - Học thuộc ... pháp dạy học Tiểu học Vì vậy, cần giúp hiáo viên nắm cấu trúc nội dung phép nhân, phép chia số tự nhiên chương trình Toán tiểu học, nội dung cách thể nội dung phép nhân, phép chia số tự nhiên Bên...
 • 24
 • 782
 • 2

Biện pháp giúp học sinh học tốt phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3

Biện pháp giúp học sinh học tốt phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3
... phép nhân, phép chia số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3 II MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Mục đích nghiên cứu: - Giúp học sinh học tốt phép nhân, phép chia số tự nhiên theo sách giáo ... Vậy 43: = (dư 3) Cách 2: Tìm số lớn (không vượt 43) tích (số bị chia) bảng nhân (chia 5) ta 40; 40: = Vậy 43: = (dư 3) Nhìn chung, học nội dung phép nhân, phép chia số tự nhiên lớp 3, hầu hết học ... việc học sinh hay gặp khó khăn sai lầm mắc phải học phép nhân, chia để định hướng có biện pháp giúp em học tốt - Thực nghiệm giảng dạy: Nghiên cứu ứng dụng biện pháp giúp học sinh học tốt phép nhân,...
 • 17
 • 913
 • 1

SKKN Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3

SKKN Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3
... “ Tìm hiểu nội dung phương pháp dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3 II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Tìm hiểu nội dung phương pháp dạy học phép nhân, phép chia số tự ... CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP I Mục tiêu dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên lớp Giúp học sinh: - Học thuộc ... phương pháp dạy học đúng, hiệu phát huy tính tích cực học tập học sinh Tóm lại, việc tìm hiểu nội dung, phương pháp dạy học toán nói chung, nội dung phương pháp dạy học phép nhân, phép chia số...
 • 18
 • 480
 • 1

Dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên trong sách giáo khoa toán lớp 3 theo hướng tích cực

Dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên trong sách giáo khoa toán lớp 3 theo hướng tích cực
... ngữ “phương pháp tích cực .) 12 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN TRONG SÁCH GIÁO KHOA TỐN LỚP Nội dung phép nhân, phép chia số tự nhiên lớp phận quan trọng ... tiêu dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên lớp 22 2.4 Nội dung dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên chương trình Tốn lớp 23 2.5 Một số lưu ý phương pháp dạy học nội dung phép ... chung lớp nói riêng Nâng cao hiệu dạy học phép nhân, phép chia cho học sinh lớp 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3. 1 Đối tượng nghiên cứu Dạy học phép nhân, phép chia số tự nhiên sách giáo khoa...
 • 48
 • 139
 • 0

Góp phần bồi dưỡng năng lực tự học toán cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học lớp 10 (thể hiện qua chương trình 1 và chương 2) (thể hiện qua chương 1 và chương 2)

Góp phần bồi dưỡng năng lực tự học toán cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học lớp 10 (thể hiện qua chương trình 1 và chương 2) (thể hiện qua chương 1 và chương 2)
... pháp s phạm góp phần bồi dỡng lực tự học Toán cho HS qua DH hình học lớp 10 chơng luận văn 35 Chơng 2: Một số biện pháp góp phần bồi dỡng lực tự học toán cho HS THPT DH hình học 10 (Thể qua chơng ... lợng học tập HS 1. 3 Nhiệm vụ GV dạy tự học số vấn đề cần bồi dỡng lực tự học Toán học cho HS 1. 3 .1 Bồi dỡng động học tập cho ngời học Bồi dỡng động học tập cho HS vấn đề quan trọng việc bồi dỡng ... lực tự học, vai trò lực tự học a Tự học Chủ tịch Hồ Chí Minh gơng sáng tự học Quan niệm tự học, Ngời cho rằng: "Tự học học cách tự động" "Phải biết tự động học tập" [58] Theo Ngời: "Tự động học...
 • 127
 • 821
 • 7

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 ppt

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 ppt
... ngày tháng 10 năm 20 10 Toán Trò chơi: Truyền điện Thứ năm ngày tháng 10 năm 20 10 Toán cộng với số: + 6+5=? + = 11 + = Thứ năm ngày tháng 10 năm 20 10 Toán cộng với số: +5 + = 11 + = 12 + = 13 ... 15 Thứ năm ngày tháng 10 năm 20 10 Toán cộng với số: +5 + = 11 + = 12 + = 13 + = 14 + 11 + = 15 Luyện tập: Bài tập 1, 2, VBT trang 36 Trũ chi :Tỡm nh cho cỏc vt 11 11 14 14 12 15 15 6+8= 13 13 ... 15 6+8= 13 13 6+5= 6+7= 6+6= 6+9= Thứ năm ngày tháng 10 năm 20 10 Toán cộng với số: +5 + = 11 + = 12 + = 13 + = 14 + + = 15 Luyện tập: Bài tập 1, 2, VBT trang 36 ...
 • 8
 • 410
 • 6

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 doc

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 doc
... TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH MÔN TOÁN: LỚP GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HOA Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 20 11 TOÁN Bài 1: Tính : kg + kg – kg = kg 15 kg -10 kg + kg = 12 kg Bài 2: Tính ... Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 20 11 TOÁN cộng với số : + LẬP BẢNG CỘNG : CỘNG VỚI MỘT SỐ : 6+5= 11 6+6= 12 6+7= 13 6+8= 14 + = 15 NHẬN XÉT BẢNG CỘNG Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 20 11 To¸n cộng với ... 6+5=? Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 20 11 To¸n cộng với số :6 + + = 11 Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 20 11 To¸n cộng với số :6 + ĐẶT TÍNH + = 11 + 11 Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 20 11 To¸n cộng với số...
 • 23
 • 372
 • 3

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 ppsx

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 ppsx
... Thứ sáu ngày 16 tháng năm 20 11 Toán cộng với số 9+5 9+5=? + 14 + = 14 + = 14 9 +2= 9+3= 9+4= 9+5= 9+6= 9+7= 9+8= 9+9= 11 12 13 14 15 16 17 18 Thứ sáu ngày 16 tháng năm 20 11 Toán cộng với số 9+5 ... cộng với số 9+5 Tính nhẩm: + = 12 + = 15 + = 17 + = 16 + = 13 + = 12 + = 15 + = 17 + = 16 + = 13 Tính : + 11 + 17 + 18 + 16 + 14 Thứ sáu ngày 16 tháng năm 20 11 Toán cộng với số 9+5 Tính : + + = ... (cây) + = 15 (cây) Đáp số: 15 táo Đáp số: 15 táo Thứ sáu ngày 16 tháng năm 20 11 Toán cộng với số 9+5 (Xem sách trang 15) Bài sau: 29 + ...
 • 7
 • 296
 • 1

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 pdf

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 pdf
... ngày 19 tháng 10 năm 20 07 Toán B KIỂM TRA BÀI CŨ: Tính nhẩm: + = 13 + = 12 + = 14 Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 20 067 B 6+5=? Toán CỘNG VỚI MỘT SỐ : + Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 20 07 Toán CỘNG ... giáo khoa tr 34) Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 20 07 Toán B CỘNG VỚI MỘT SỐ : + Bài 1: Tính nhẩm : Bài 2: Tính : + 10 + + 11 12 + 13 + 15 Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 20 07 Toán SGK Bài 1: Bài 2: ... tháng 10 năm 20 07 Toán V CỘNG VỚI MỘT SỐ : + Bài 1: Tính nhẩm : Bài 2: Tính : Bài 3: Số ? Bài 4: Bài 5: > < ? = 7+6 8+8 … 6+7 = … 7+8 > + – … 11 < + – 10 … = Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 20 07 Toán...
 • 11
 • 1,419
 • 8

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 docx

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 docx
... tháng 11 năm 20 08 Toán 12 trừ số 12 - 12 – = - 12 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 20 08 Toán 12 trừ số 12 - 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = Bài 1:Tính nhẩm a) + = 12 + = 12 + = 12 + ... 12 + = 12 + = 12 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = b) 12 – – = 12 – – = 12 12 – = = + = 12 12 – – = 12 – = Bài 3: Đặt tính tính hiệu, biết số bò trừ số trừ a) 12 a) 12 a) 12 ... tính hiệu, biết số bò trừ số trừ a) 12 a) 12 a) 12 Bài Có 12 vở, có bìa đỏ, lại bìa xanh Hỏi có bìa xanh? Bài giải Quyển bìa xanh có là: 12 – = (quyển) Đáp số: ( quyển) ...
 • 8
 • 427
 • 1

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 pps

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 pps
... Tìm x: a x – = 24 b x - 12 = 29 c x – = 17 x = 24 +8 x = 29 + 12 x = 17+9 x = 32 x = 41 x = 26 Có 13 que tính , bớt que tính Hỏi lại que tính? 13 - Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 20 08 Toán 13 trừ số ... 13 – = Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 20 08 Toán 13 trừ số 13 - 2/ 57 Tính: 13 13 13 13 13 Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 20 08 Toán 13 trừ số 13 - 4/57 Cửa hàng có 13 xe đạp, bán xe đạp Hỏi cửa hàng ... – = 13 – = Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 20 08 Toán 13 trừ số 13 - * Học thuộc bảng trừ: 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 20 08 Toán 13 trừ số 13 - * Học thuộc...
 • 15
 • 327
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giao an dien tu mon toan lop 8 hoc ki 2tài liệu học toán lớp 8tự học toán lớp 10tự học toán lớp 12dạy học toán lớp 8bài tập sách giáo khoa toán lớp 8thư viện giáo án điện tử môn toán lớp 8tải phần mềm học toán lớp 8 miễn phítải phần mềm học toán lớp 8phần mềm học toán lớp 8 miễn phídownload phần mềm học toán lớp 8tự học toán lớp 7chương trình sách giáo khoa toán lớp 8phần mềm tự học toán lớp 5tự học toán lớp 5Tiếng Bồ Đào Nha Giao Tiếp Khi Đi Du LịchTìm hiểu và triển khai IDS với snortCHUYEN DE MON TIENG VIET TIEU HOCBÁO CÁO GIÁO DỤC DÂN TỘCBAO CAO THANH TICH DE NGHI TANG DANH HIEU CHIEN SY THI DUABài thuyết trình thépỨng dụng cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu longThe impact of transformational leadership on employee engagement in banking sector at ho chi minh city of vietnamPhân tích các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP á châu khu vực thành phố hồ chí minhMột số giải pháp để tăng cường khả năng kiểm soát chi phí sản xuất trong hệ thống kế toán chi phí tại công ty cổ phần thiết bị điệnThiết kế máy điện không đồng bộ roto lồng sốc, trục nằm ngangỨng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt namMột vài bàn luận về thời lượng giảng dạy và thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường đại học công nghiệp TPHCMXây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất tại thành phố hồ chí minhẢnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm nghiên cứu trường hợp thị trường điện thoại thông minh cao cấp tại thành phố hồ chí minhThe impact of bank service quality on customer loyalty a study of banks in ho chi minh cityhoc tieng phap du lichTự nhiên xã hội:Họ nội, họ ngoạiBai phat bieu thang hanh dong tre emHỆ PHƯƠNG TRÌNH HÀM PHƯƠNG PHÁP LẶP CẤP HAI VÀ KHAI TRIỂN TIỆM CẬN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập